Lytrescio

1 ml roztworu zawiera 40 µg trawoprostu. Preparat zawiera chlorek benzalkoniowy i hydroksystearynian makrogologlicerolu.

  1. Działanie
  2. Dawkowanie
  3. Wskazania
  4. Przeciwwskazania
  5. Środki ostrożności
  6. Niepożądane działanie
  7. Ciąża i laktacja
  8. Uwagi
  9. Cena
Nazwa Zawartość opakowania Substancja czynna Cena 100% Ost. modyfikacja
Lytrescio poj. 2,5 ml, krople do oczu, roztw. 42,19 zł 2018-04-19

Działanie

Analog prostaglandyny F2α, pełny agonista o dużej wybiórczości i powinowactwie do receptora prostaglandynowego FP. Trawoprost zmniejsza ciśnienie śródgałkowe poprzez zwiększenie odpływu cieczy wodnistej przez siateczkę beleczkowania i drogi naczyniówkowo-twardówkowe. Zmniejszenie ciśnienia śródgałkowego rozpoczyna się po ok. 2 h od zakroplenia, a maksymalne działanie występuje po 12 h. Zmniejszone ciśnienie śródgałkowe może utrzymywać się przez co najmniej 24 h po podaniu pojedynczej dawki. Trawoprost jest estrowym prolekiem. Po podaniu do worka spojówkowego jest wchłaniany przez rogówkę, w której ester izopropylowy ulega hydrolizie do czynnego wolnego kwasu. T0,5 w cieczy wodnistej wynosi ok. 1,5 h. Po miejscowym podaniu preparatu do oka wykazano małą ekspozycję układową na czynny wolny kwas. Metabolizm jest główną drogą eliminacji zarówno trawoprostu jak i czynnego wolnego kwasu. Trawoprost w postaci wolnego czynnego kwasu i jego metabolity wydalane są głównie przez nerki.

Dawkowanie

Dorośli (w tym pacjenci w podeszłym wieku): 1 kropla do worka spojówkowego chorego oka (oczu) raz na dobę. Optymalne działanie uzyskuje się, podając lek wieczorem. Zaleca się uciskanie kanału nosowo-łzowego lub delikatne zamknięcie powieki po podaniu kropli. Jeśli pacjent stosuje więcej niż jeden lek okulistyczny do podawania miejscowego, należy zachować co najmniej 5-min przerwę między podaniem kolejnego leku. W razie pominięcia jednej dawki, leczenie należy kontynuować, stosując następną dawkę o zwykłej porze. Jeśli dotychczas stosowany lek przeciwjaskrowy zamienia się na Lytrescio, należy przerwać jego podawanie, a stosowanie nowego leku rozpocząć w dniu następnym. Dzieci i młodzież. Trawoprost można stosować u dzieci i młodzieży od 2 mies. do Szczególne grupy pacjentów. U pacjentów z lekkimi do ciężkich zaburzeniami czynności wątroby oraz u pacjentów z lekkimi do ciężkich zaburzeniami czynności nerek (z klirensem kreatyniny wynoszącym nawet 14 ml/min) modyfikacja dawkowania nie jest konieczna.

Wskazania

Zmniejszenie podwyższonego ciśnienia wewnątrzgałkowego u dorosłych pacjentów z nadciśnieniem ocznym lub jaskrą otwartego kąta. Zmniejszenie podwyższonego ciśnienia wewnątrzgałkowego u dzieci i młodzieży od 2 miesięcy do <18 lat z nadciśnieniem ocznym lub jaskrą dziecięcą.

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą.

Środki ostrożności

Brak doświadczenia dotyczącego stosowania trawoprostu w stanach zapalnych oka, w jaskrze neowaskularnej, jaskrze z zamkniętym lub z wąskim kątem przesączania albo jaskrze wrodzonej, zaś tylko ograniczone doświadczenie dostępne jest w chorobach oka na tle chorób tarczycy, jaskrze z otwartym kątem u pacjentów z pseudofakią oraz w jaskrze barwnikowej lub w jaskrze w przebiegu zespołu rzekomej eksfoliacji. Z tego względu trawoprost należy stosować ostrożnie u pacjentów z czynnym stanem zapalnym wewnątrz oka. Podczas leczenia analogami prostaglandyny F2α notowano przypadki obrzęku plamki. Należy zachować ostrożność podczas stosowania trawoprostu u pacjentów z bezsoczewkowością, bezsoczewkowością rzekomą z rozdarciem tylnej części torby soczewki lub z soczewką przedniokomorową, a także u chorych ze znanymi czynnikami ryzyka powstania torbielowatego obrzęku plamki. Ostrożnie stosować u pacjentów ze stwierdzonymi czynnikami ryzyka sprzyjającymi zapaleniu tęczówki lub błony naczyniowej oka. Należy unikać kontaktu preparatu ze skórą, ze względu na możliwość przezskórnego wchłaniania substancji czynnej. Zawarty w preparacie chlorek benzalkoniowy powoduje punktowate zapalenie rogówki i (lub) toksyczną wrzodziejącą keratopatię - konieczne jest ścisłe kontrolowanie stanu pacjentów, którzy stosują lek często lub przez długi czas. Chlorek benzalkoniowy może powodować podrażnienie oka i odbarwia miękkie soczewki kontaktowe - należy unikać jego kontaktu z miękkimi soczewkami kontaktowymi. Pacjentów należy poinformować o konieczności wyjęcia soczewek kontaktowych przed zastosowaniem preparatu i odczekania 15 min od podania kropli do ponownego ich włożenia. Zawarty w preparacie hydroksystearynian makrogologlicerolu może wywoływać reakcje skórne. Dane dotyczące skuteczności i bezpieczeństwa stosowania trawoprostu u dzieci od 2 miesięcy do <3 lat są ograniczone (9 pacjentów). Brak dostępnych danych dotyczących dzieci <2 miesięcy. U dzieci <3 lat, u których występuje głównie pierwotna jaskra wrodzona (PCG), leczenie chirurgiczne (np. trabekulektomia/goniotomia) pozostaje leczeniem pierwszej linii. Nie są dostępne długoterminowe dane dotyczące bezpieczeństwa stosowania u dzieci i młodzieży.

Niepożądane działanie

Bardzo często: przekrwienie gałki ocznej. Często: nadmierna pigmentacja tęczówki (przede wszystkim u pacjentów o tęczówkach koloru mieszanego, tzn. niebiesko-brązowych, szaro-brązowych, żółto-brązowych i zielono-brązowych, rzadziej - brązowych), ból głowy, uczucie dyskomfortu w oku, suchość oka, świąd oka, podrażnienie oka. Niezbyt często: nadwrażliwość, alergia sezonowa, ból i zawroty głowy, zaburzenia pola widzenia, nadżerki rogówki, zapalenie błony naczyniowej oka, zapalenie tęczówki, zapalenie komory przedniej oka, zapalenie rogówki, punkcikowe zapalenie rogówki, światłowstręt, wydzielina z oka, zapalenie powiek, rumień powieki, obrzęk okołooczodołowy, świąd powiek, zmniejszenie ostrości wzroku, niewyraźne widzenie, zwiększone łzawienie, zapalenie spojówek, wywinięcie powieki, zaćma, strupki na brzegach powiek, nadmierny wzrost rzęs, zmiana zabarwienia rzęs, astenopia, kołatanie serca, duszność, astma, przekrwienie błony śluzowej nosa, podrażnienie gardła, nadmierna pigmentacja skóry (wokół oczu), przebarwienie skóry, nieprawidłowa struktura włosów, nadmierne owłosienie. Rzadko: opryszczka pospolita, opryszczkowe zapalenie rogówki, zaburzenia smaku, zapalenie tęczówki i ciała rzęskowatego, zapalenie oka, fotopsja, wyprysk na powiekach, obrzęk spojówek, widzenie efektu halo, grudki na spojówkach, niedoczulica oka, zapalenie gruczołów tarczkowych, zabarwienie komory przedniej, rozszerzenie źrenic, pogrubienie rzęs, nieregularna czynność serca, zmniejszenie rozkurczowego ciśnienia tętniczego, zwiększenie skurczowego ciśnienia tętniczego, niedociśnienie tętnicze, nadciśnienie tętnicze, zaburzenia oddychania, ból jamy ustnej i krtani, kaszel, dysfonia, uaktywnienie choroby wrzodowej, zaburzenia żołądkowo-jelitowe, zaparcie, suchość w jamie ustnej, alergiczne zapalenie skóry, kontaktowe zapalenie skóry, rumień, wysypka, zmiany koloru włosów, utrata rzęs (i czasami brwi), ból mięśni i kości, astenia. Częstość nieznana: depresja, niepokój, obrzęk plamki, zapadnięcie gałek ocznych, zawroty głowy pochodzenia obwodowego, szumy uszne, ból w klatce piersiowej, bradykardia, tachykardia, zaostrzenie astmy, biegunka, ból brzucha, nudności, świąd, nieprawidłowy wzrost włosów, ból stawów, dyzuria, nietrzymanie moczu, zwiększenie stężenia swoistego antygenu gruczołu krokowego (PSA). Ponadto obserwowano ciemnienie skóry w okolicy okołooczodołowej i (lub), zmiany w okolicy okołooczodołowej i powieki, w tym pogłębienie bruzdy powiekowej. U dzieci i młodzieży rodzaj i charakter zgłaszanych działań niepożądanych był podobny do obserwowanych u dorosłych pacjentów. Podobny był również profil krótkoterminowego bezpieczeństwa stosowania w różnych podgrupach dzieci i młodzieży. Najczęściej zgłaszanym działaniem niepożądanym odnotowanym u dzieci i młodzieży było przekrwienie oczu i wzrost rzęs. Do dodatkowych działań niepożądanych zgłaszanych w 3-miesięcznym badaniu u dzieci i młodzieży, w porównaniu z podobnym badaniem u dorosłych, należały: rumień powieki, zapalenie rogówki, nasilone łzawienie i światłowstręt. Wszystkie zgłaszane były jako pojedyncze zdarzenia.

Ciąża i laktacja

Trawoprost ma szkodliwe działanie farmakologiczne na przebieg ciąży, płód albo noworodka. Leku nie należy stosować w okresie ciąży, chyba że stan kliniczny matki wymaga leczenia trawoprostem. Leku nie wolno stosować u kobiet w wieku rozrodczym, jeśli nie stosują skutecznych metod antykoncepcji. Prostaglandyny i analogi prostaglandyn są materiałami czynnymi biologicznie, które mogą być wchłaniane przez skórę. Kobiety w ciąży lub usiłujące zajść w ciążę powinny zachować ostrożność w celu uniknięcia bezpośredniego narażenia na zawartość butelki. W razie mało prawdopodobnego kontaktu ze znaczącą ilością zawartości butelki należy niezwłocznie i dokładnie zmyć narażone miejsce. Nie zaleca się stosowania leku u kobiet karmiących piersią.

Uwagi

Przed rozpoczęciem leczenia należy poinformować pacjentów o możliwości trwałej zmiany zabarwienia oka. Leczenie jednego oka może spowodować trwałą heterochromię. Trawoprost nie wpływa lub ma nieznaczący wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn, ale tak jak w przypadku wszystkich kropli do oczu, przemijające zamazane widzenie lub inne zaburzenia widzenia mogą wpływać na wykonywanie tych czynności. Jeśli po zastosowaniu kropli widzenie jest niewyraźne, do czasu jego ustąpienia nie należy prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn.

Cena

Lytrescio, cena 100% 42,19 zł

Preparat zawiera substancję Travoprost.

Lek refundowany: NIE

Lista leków zawierających te same substancje czynne

1 ml roztworu zawiera 40 µg trawoprostu i 5 mg tymololu (w postaci maleinianu tymololu). Preparat zawiera polyquaternium-1 (Polyquad), glikol propylenowy i polioksyetylenowany uwodorniony olej rycynowy 40.

1 ml roztworu zawiera 40 µg trawoprostu. Preparat zawiera chlorek benzalkoniowy i hydroksystearynian makrogologlicerolu.

1 ml roztworu zawiera 40 µg trawoprostu. Preparat zawiera chlorek benzalkoniowy i hydroksystearynian makrogologlicerolu.

1 ml roztworu zawiera 40 µg trawoprostu. Preparat zawiera chlorek benzalkoniowy oraz hydroksystearynian makrogologlicerolu 40.

1 ml roztworu zawiera 40 µg trawoprostu. Preparat zawiera polyquad (polikwaternium-1), glikol propylenowy oraz polioksyetylenowany uwodorniony olej rycynowy 40.

Najczęściej wyszukiwane

1 ml kropli zawiera 5,12 mg lewofloksacyny półwodnej, co odpowiada 5 mg lewofloksacyny. Preparat zawiera chlorek benzalkoniowy.

1 ml kropli do oczu zawiera 5 mg siarczanu gentamycyny i 1 mg sodu fosforanu deksametazonu. 1 g maści do oczu zawiera 5 mg siarczanu gentamycyny i 0,3 mg deksametazonu. Preparat w postaci maści zawiera lanolinę, butylohydroksytoluen i glikol propylenowy.

1 g maści do oczu zawiera 5 mg erytromycyny.

1 ml roztworu zawiera 3 mg cyprofloksacyny (w postaci chlorowodorku) oraz 0,25 mg acetonidu fluocynolonu. Preparat zawiera p-hydroksybenzoesany.

1 ml zawiesiny zawiera 5 mg etabonianu loteprednolu. Preparat zawiera chlorek benzalkoniowy.

1 ml roztworu zawiera 20 mg dorzolamidu (w postaci chlorowodorku) i 5 mg tymololu (w postaci maleinianu). Roztwór zawiera chlorek benzalkoniowy.

1 ml preparatu zawiera 14 mg alkoholu poliwinylowego.

1 ml roztworu zawiera 5 mg lub 10 mg tropikamidu. Preparat zawiera chlorek benzalkoniowy.

1 ml kropli do oczu zawiera 5,12 mg półwodzianu lewofloksacyny, co odpowiada 5 mg lewofloksacyny. Preparat zawiera chlorek benzalkoniowy.

1 ml zawiesiny zawiera 5 mg chlorowodorku oksytetracykliny, 10 000 j.m. siarczanu polimiksyny B i 15 mg octanu hydrokortyzonu.

Informacje o lekach dostarcza:
Pharmindex
Najpopularniejsze artykuły
JĘCZMIEŃ NA OKU. Domowe sposoby na jęczmień na oku JĘCZMIEŃ NA OKU. Domowe sposoby na jęczmień na oku

Jak skutecznie pozbyć się jęczmienia? Iść do okulisty, który przepisze krople z antybiotykiem. Jednak często jest to niemożliwe, więc szukamy skutecznych domowych ...

więcej

Jak dbać o wzrok? Jak dbać o wzrok?

Wraz z rozwojem technologicznym i wzmożonym korzystaniem z urządzeń cyfrowych, u osób spędzających od 8 do 10 godzin dziennie przed ekranami cyfrowymi ...

więcej

Zespół suchego oka (ZSO): przyczyny, objawy, leczenie Zespół suchego oka (ZSO): przyczyny, objawy, leczenie

Zespół suchego oka to schorzenie polegające na niedostatecznym wydzielaniu łez lub zaburzeniach w składzie poszczególnych warstw filmu łzowego. Leczenie zespołu suchego oka ...

więcej

ZAPALENIE SPOJÓWEK - rodzaje, objawy i leczenie ZAPALENIE SPOJÓWEK - rodzaje, objawy i leczenie

Zapalenie spojówek, zarówno bakteryjne, wirusowe, alergiczne czy grzybicze bądź wywołane przez zespół suchego oka albo zakażenie proste, daje charakterystyczne objawy: oczy pieką ...

więcej

Ciemna strona niebieskiego światła Ciemna strona niebieskiego światła

W XXI wieku urządzenia cyfrowe są obecne na każdym kroku. Spędzamy przed ekranami telewizorów, monitorów, laptopów i smartfonów właściwie całe dnie, a ...

więcej

Zdrowa społeczność

Właściciel portalu Poradnikzdrowie.pl nie jest właścicielem Bazy Leków. Dostawca bazy leków oświadcza i informuje, że dokłada wszelkich starań, aby wszystkie opisy leków były zgodne z obowiązującym stanem wiedzy, a także oświadcza jednocześnie, że podstawowe znaczenie prawne ma zawsze ulotka dołączona do konkretnego leku, zatwierdzona przez Ministerstwo Zdrowia.