Luveris 75

1 fiolka zawiera 75 j.m. lutropiny alfa - rekombinowanego ludzkiego hormonu luteinizującego (r-hLH).

  1. Działanie
  2. Dawkowanie
  3. Wskazania
  4. Przeciwwskazania
  5. Środki ostrożności
  6. Niepożądane działanie
  7. Ciąża i laktacja
  8. Uwagi
  9. Interakcje
Nazwa Zawartość opakowania Substancja czynna Cena 100% Ost. modyfikacja
Luveris 75 3 fiolki + rozp., proszek i rozp. do sporz. roztw. do wstrz. 110,00zł 2017-10-31

Działanie

Rekombinowany ludzi hormon luteizujący (r-hLH) otrzymywany metodą inżynierii genetycznej. W jajnikach podczas fazy folikularnej, LH stymuluje komórki otoczki pęcherzyka do wydzielania androgenów, które są następnie wykorzystywane do wytwarzania estradiolu, podtrzymującego rozwój pęcherzyka wywołany przez FSH. W połowie cyklu duże stężenie LH powoduje owulację i tworzenie się ciałka żółtego. Po owulacji LH stymuluje wytwarzanie progesteronu w ciałku żółtym. W stymulacji rozwoju pęcherzyków u kobiet niejajeczkujących z niedoborem LH i FSH, najważniejszym skutkiem wynikającym z podania lutropiny alfa jest zwiększenie wydzielania estradiolu przez pęcherzyki, których wzrost pobudza FSH. Profil farmakokinetyczny lutropiny alfa jest podobny do profilu hLH izolowanego z moczu. Po podaniu dożylnym lutropina alfa szybko ulega dystrybucji. Okres półtrwania w fazie początkowej wynosi około 1 h, a w fazie końcowej eliminacji - 10-12 h. Mniej niż 5% dawki leku jest wydalane z moczem. Po podaniu podskórnym bezwzględna biodostępność wynosi około 60%; okres półtrwania dla końcowej fazy jest nieznacznie wydłużony. Farmakokinetyka lutropiny alfa po podaniu jednorazowym i wielokrotnym jest porównywalna, a stopień kumulacji lutropiny alfa jest minimalny.

Dawkowanie

Podskórnie. Dorośli. Leczenie preparatem powinno być prowadzone pod kontrolą lekarza doświadczonego w leczeniu niepłodności. Dawki należy dobierać indywidualnie, w zależności od odpowiedzi klinicznej. Preparat powinien być podawany jako cykl codziennych wstrzyknięć. Ponieważ pacjentki nie miesiączkują i mają niskie stężenia endogennych estrogenów, leczenie można rozpoczynać w dowolnym czasie. Leczenie należy rozpocząć od dawki 75 j.m. na dobę jednocześnie z 75-150 j.m. FSH na dobę. Dawkę FSH można zwiększać o 37,5 j.m. lub 75 j.m. co 7-14 dni; czas stymulacji można wydłużyć w każdym cyklu do 5 tyg. Po uzyskaniu optymalnej odpowiedzi, w ciągu 24-48 h po ostatnim podaniu leków należy jednorazowo wstrzyknąć 250 µg rekombinowanej ludzkiej gonadotropiny łożyskowej alfa (r-hCG) lub 5 000 j.m. do 10 000 j.m. hCG. W dniu podania hCG oraz w dniu następnym zalecane są stosunki płciowe lub można przeprowadzić zapłodnienie wewnątrzmaciczne. Wspomaganie fazy lutealnej powinno być brane pod uwagę w przypadku braku substancji pobudzających luteinizację (LH/hCG) po owulacji, co może prowadzić do przedwczesnej niedomogi ciałka żółtego. Jeżeli uzyskano nadmierną odpowiedź, leczenie oraz ewentualne podanie hormonu hCG powinno być wstrzymane; w następnym cyklu zaleca się zmniejszenie dawki FSH w porównaniu z cyklem poprzednim. Szczególne grupy pacjentów. Nie określono bezpieczeństwa stosowania, skuteczności i farmakokinetyki preparatu u pacjentów z niewydolnością nerek lub wątroby. Nie ma uzasadnionych wskazań do stosowania leku u pacjentów w podeszłym wieku. Stosowanie leku u dzieci i młodzieży nie jest właściwe. Sposób podania. Podskórnie. Pierwsze wstrzyknięcie powinno być wykonane pod bezpośrednim nadzorem lekarza. Samodzielne wstrzykiwanie preparatu może być wykonywane wyłącznie przez pacjentki silnie zmotywowane, odpowiednio przeszkolone i mające łatwy dostęp do wykwalifikowanej pomocy medycznej.

Wskazania

W połączeniu z preparatem hormonu folikulotropowego (FSH) w celu pobudzenia rozwoju pęcherzyka jajnikowego u dorosłych kobiet z ciężkim niedoborem LH i FSH (u pacjentek biorących udział w badaniach klinicznych stężenie endogennego LH we krwi wynosiło <1,2 j.m./l).

Przeciwwskazania

Nadwrażliwością na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Guzy podwzgórza i przysadki mózgowej. Powiększenie jajników lub torbiel jajnika niezwiązane z zespołem policystycznych jajników i o nieznanej etiologii. Krwotoki z dróg rodnych o nieustalonej przyczynie. Nowotwory jajnika, macicy lub sutka. Nie podawać w następujących sytuacjach uniemożliwiających prawidłową ciążę: pierwotna niewydolność jajników, wady rozwojowe narządów płciowych uniemożliwiające zajście w ciążę, mięśniaki macicy uniemożliwiające zajście w ciążę.

Środki ostrożności

Przed rozpoczęciem leczenia należy przeanalizować przyczyny niepłodności pary oraz ocenić ewentualne przeciwwskazania do zajścia w ciążę. W szczególności należy przeprowadzić badanie pacjentek w kierunku niedoczynności tarczycy, niedoboru hormonów kory nadnerczy, hiperprolaktynemii i zastosować odpowiednie leczenie. Szczególnie ostrożnie stosować u pacjentów chorych na porfirię lub, u których stwierdzono porfirię w wywiadzie rodzinnym (nasilenie porfirii lub wystąpienie pierwszych jej objawów może być wskazaniem do przerwania leczenia) oraz u kobiet niedawno lub obecnie przechodzących chorobę zakrzepowo-zatorową lub z rozpoznanymi czynnikami ryzyka zdarzeń zakrzepowo-zatorowych. Przestrzeganie zaleceń dotyczących dawki preparatu, schematu podawania i uważne monitorowanie leczenia zmniejsza ryzyko nadmiernej stymulacji jajników. U kobiet z nadmierną reakcją jajników na leczenie nie powinno się stosować hCG w celu wywołania owulacji - pacjentce należy zalecić abstynencję seksualną lub stosowanie mechanicznych środków antykoncepcyjnych przez co najmniej 4 dni. Ponieważ zespół nadmiernej stymulacji jajników (OHSS) może rozwijać się szybko (od 24 h do kilku dni) do ciężkiego stanu klinicznego, pacjentka powinna pozostawać pod obserwacją przez co najmniej 2 tyg. po podaniu hCG. W przypadku stwierdzenia ciężkiego OHSS podawanie folitropiny alfa należy przerwać, hospitalizować pacjentkę i wdrożyć odpowiednie leczenie OHSS.

Niepożądane działanie

Ponieważ lutropina alfa jest stosowana w połączeniu z FSH, trudno jest przypisać działania niepożądane którejkolwiek z osobno zastosowanych substancji. Po zastosowaniu terapii obserwowano - często: ból głowy, dolegliwości ze strony przewodu pokarmowego (w tym ból brzucha, nudności, wymioty, biegunka), łagodny lub umiarkowany zespół OHSS, torbiel jajnika, ból piersi, ból w podbrzuszu, reakcje w miejscu wstrzyknięcia (ból, zaczerwienienie, krwiak, obrzęk, podrażnienie); bardzo rzadko: łagodne do ciężkich reakcje nadwrażliwości (w tym reakcje anafilaktyczne, wstrząs), incydenty zakrzepowo-zatorowe, zwykle związane z ciężkim OHSS. Może także wystąpić skręt przydatków i krwiak otrzewnej. U pacjentek poddawanych indukcji owulacji istnieje większe ryzyko wystąpienia ciąży mnogiej jak również utraty ciąży (w wyniku poronienia lub niedonoszenia) w porównaniu z częstością po naturalnym zapłodnieniu. Może również wystąpić ciąża pozamaciczna, zwłaszcza u kobiet z chorobą jajowodów w wywiadzie. Częstość występowania wad wrodzonych po zastosowaniu technologii wspomagania rozrodu może być nieco większa niż po zapłodnieniu naturalnym. Odnotowano przypadki wystąpienia nowotworów jajników i innych narządów układu rozrodczego (łagodnych i złośliwych) u kobiet poddanych złożonym schematom leczenia w celu leczenia niepłodności; nie udowodniono, czy leczenie gonadotropinami zwiększa ryzyko wystąpienia nowotworów u kobiet niepłodnych.

Ciąża i laktacja

Brak wskazań do stosowania preparatu w czasie ciąży. Nie stosować w okresie karmienia piersią.

Uwagi

Należy regularnie monitorować reakcję jajników na leczenie poprzez badanie ultrasonograficznie jajników oraz oznaczanie stężenia estradiolu we krwi.

Interakcje

Nie podawać preparatu w mieszaninie z innymi lekami w tym samym wstrzyknięciu, z wyjątkiem folitropiny alfa.

Preparat zawiera substancję Lutropin alfa.

Lek refundowany: NIE

Lista leków zawierających te same substancje czynne

1 fiolka zawiera 150 j.m. folitropiny alfa (co odpowiada 11 µg) i 75 j.m. lutropiny alfa (co odpowiada 3 µg).

1 fiolka zawiera 75 j.m. lutropiny alfa - rekombinowanego ludzkiego hormonu luteinizującego (r-hLH).

Najczęściej wyszukiwane

Opakowanie zawiera 21 tabl. o składzie: 0,15 mg dezogestrelu i 0,02 mg etynyloestradiolu.

System w kształcie pierścienia, zawierający 11 mg etonogestrelu oraz 3,474 mg etynyloestradiolu. System uwalnia średnio 0,12 mg etonogestrelu i 0,015 mg etynyloestradiolu na dobę, przez okres 3 tygodni.

System w kształcie pierścienia, zawierający 11 mg etonogestrelu oraz 3,474 mg etynyloestradiolu. System uwalnia średnio 0,12 mg etonogestrelu i 0,015 mg etynyloestradiolu na dobę, przez okres 3 tygodni.

1 tabl. powl. zawiera 0,03 mg etynyloestradiolu i 2 mg octanu chlormadynonu. Preparat zawiera laktozę.

1 tabl. biała zawiera 2 mg walerianianu estradiolu; 1 tabl. niebieska zawiera 2 mg walerianianu estradiolu i 10 mg octanu medroksyprogesteronu. Lek zawiera laktozę.

1 tabl. o zmodyfikowanym uwalnianiu zawiera 680 mg cytrynianu potasu.

1 tabl. powl. zawiera 1 mg lub 2 mg winianu tolterodyny. 1 kaps. o przedł. uwalnianiu zawiera 4 mg winianu tolterodyny; kaps. zawierają laktozę.

1 tabl. powl. zawiera 3 mg drospirenonu oraz 0,02 mg lub 0,03 mg etynyloestradiolu; preparat zawiera laktozę.

1 tabl. powl. zawiera 0,03 mg etynyloestradiolu i 2 mg octanu chlormadynonu. Preparat zawiera laktozę.

Informacje o lekach dostarcza:
Pharmindex
Najpopularniejsze artykuły
Pokonujemy MITY na temat nietrzymania moczu! Pokonujemy MITY na temat nietrzymania moczu!

Prawie połowa Polek (45%) uważa, że wystąpienie dolegliwości nietrzymania moczu (NTM) powodowałoby u nich konieczność rezygnacji z prowadzenia aktywnego trybu życia – ...

więcej

5 najczęstszych pytań na temat nietrzymania moczu 5 najczęstszych pytań na temat nietrzymania moczu

Nietrzymanie moczu to schorzenie, które występuje coraz częściej. Borykają się z nim ludzie starsi i młodsi, kobiety i mężczyźni. Czy z nietrzymaniem ...

więcej

Jak się uchronić przed zapaleniem pęcherza? Jak się uchronić przed zapaleniem pęcherza?

Zapalenia pęcherza możemy nabawić się przez cały rok, jednak sezon jesienno-zimowy sprzyja temu szczególnie. Częste przeziębienia, wychłodzenie i osłabienie organizmu to czynniki ...

więcej

Nowoczesne metody leczenia nietrzymania moczu – inwazyjne i nieinwazyjne Nowoczesne metody leczenia nietrzymania moczu – inwazyjne i nieinwazyjne

Wbrew obiegowym opiniom, nietrzymanie moczu – niezależnie od jego rodzaju i przyczyny – można skutecznie leczyć. Niestety wiele osób uważa ten problem ...

więcej

Nietrzymanie moczu może być efektem choroby lub złych nawyków Nietrzymanie moczu może być efektem choroby lub złych nawyków

Nietrzymanie moczu to przewlekła choroba, która dotyka wiele osób, choć tylko niewielka część chorych otwarcie mówi o tej dolegliwości. W zależności od ...

więcej

Zdrowa społeczność

Właściciel portalu Poradnikzdrowie.pl nie jest właścicielem Bazy Leków. Dostawca bazy leków oświadcza i informuje, że dokłada wszelkich starań, aby wszystkie opisy leków były zgodne z obowiązującym stanem wiedzy, a także oświadcza jednocześnie, że podstawowe znaczenie prawne ma zawsze ulotka dołączona do konkretnego leku, zatwierdzona przez Ministerstwo Zdrowia.