Lopacut

1 tabl. zawiera 2 mg chlorowodorku loperamidu.

  1. Działanie
  2. Dawkowanie
  3. Wskazania
  4. Przeciwwskazania
  5. Środki ostrożności
  6. Niepożądane działanie
  7. Ciąża i laktacja
  8. Uwagi
  9. Interakcje
  10. Cena
Nazwa Zawartość opakowania Substancja czynna Cena 100% Ost. modyfikacja
Lopacut 10 szt., tabl. powl. 8,86 zł 2017-10-31

Działanie

Lek hamujący perystaltykę przewodu pokarmowego. Chlorowodorek loperamidu jest syntetycznym opioidem który hamuje ruchliwość jelita przez wiązanie się z receptorami opioidowymi w ścianie jelita i może również zmniejszać wydzielanie żołądkowo-jelitowe, co skutkuje poprawą objawów biegunki. Loperamid zwiększa również napięcie zwieracza odbytu. Początek działania przeciwbiegunkowego obserwuje się już 1 h po przyjęciu dawki 4 mg loperamidu. Loperamid jest dobrze wchłaniany z jelita ale prawie całkowicie usuwany i metabolizowany w wątrobie, gdzie podlega sprzężeniu i wydaleniu z żółcią w kale. Ze względu na jego duże powinowactwo ze ścianą jelita i wysoki metabolizm pierwszego przejścia bardzo niewielka ilość loperamidu przedostaje się do krwioobiegu. T0,5 wynosi ok. 11 h.

Dawkowanie

Doustnie. Dorośli i dzieci w wieku >12 lat: początkowo 2 tabl., następnie 1 tabl. po każdym luźnym stolcu, jednak nie wcześniej niż 2-3 h po przyjęciu dawki początkowej. Maksymalna dawka dobowa nie powinna być większa niż 6 tabl. u dorosłych i 4 tabl. u młodzieży. Jeśli poprawa nie nastąpi po 2 dniach, należy przerwać stosowanie leku.

Wskazania

Krótkotrwałe objawowe leczenie ostrej biegunki u dorosłych i dzieci w wieku powyżej 12 lat.

Przeciwwskazania

Stwierdzona nadwrażliwość na loperamid lub którąkolwiek substancję pomocniczą leku. Dzieci w wieku poniżej 12 lat. Lek nie może być stosowany jako terapia zasadnicza u pacjentów z ostrą czerwonką, charakteryzującą się krwią w stolcu i wysoką gorączką, ostrym wrzodziejącym zapaleniem jelita grubego lub rzekomobłoniastym zapaleniem jelita grubego związanym z podawaniem antybiotyków o szerokim spektrum działania. Bakteryjnym zapaleniem jelita cienkiego i okrężnicy spowodowanym chorobotwórczymi bakteriami z rodzaju Salmonella, Shigella i Campylobacter. Zahamowana perystaltyka jelit, ponieważ istnieje znaczące ryzyko pogłębienia dolegliwości, w obrębie jelit, jelita grubego olbrzymiego lub wystąpienia toksycznego rozszerzenia okrężnicy. Przewlekła biegunka. Stosowanie loperamidu należy przerwać natychmiast w przypadku wystąpienia zaparcia, wzdęcia brzucha lub niedrożności jelit.

Środki ostrożności

W przypadku przewlekłego zapalenia jelit loperamid może maskować objawy ostrego nasilenia choroby. Najważniejsze przy ostrej biegunce jest zapobieganie lub odwrócenie niedoboru płynu i elektrolitów, szczególnie u dzieci oraz pacjentów osłabionych i w podeszłym wieku. Leczenie biegunki loperamidem ma jedynie charakter objawowy; jeśli wykryte zostaną szczególne przyczyny biegunki, należy podjąć odpowiedni sposób leczenia. Jeżeli po podaniu leku w ostrej biegunce, w ciągu 48 h nie obserwuje się poprawy stanu klinicznego pacjenta, podawanie loperamidu należy przerwać i należy ponownie ocenić przyczynę występowania biegunki. Ponieważ przewlekła biegunka może wskazywać na potencjalnie poważniejsze choroby, loperamid nie powinien być stosowany długotrwale, dopóki przyczyna biegunki nie zostanie stwierdzona. Pomimo braku dostępnych danych farmakokinetycznych dotyczących pacjentów z zaburzoną czynnością wątroby, w tej grupie pacjentów loperamid należy stosować ze szczególną ostrożnością z powodu zmniejszonego metabolizmu pierwszego przejścia. Lek ten należy stosować ostrożnie u pacjentów z niewydolnością wątroby, ponieważ może to skutkować względnym przedawkowaniem prowadzącym do działania toksycznego na o.u.n. U pacjentów z AIDS stosujących loperamid z powodu biegunki, należy przerwać podawanie leku jeśli tylko wystąpią pierwsze objawy rozdęcia brzucha. Odnotowano pojedyncze doniesienia o toksycznym rozszerzeniu okrężnicy u pacjentów z AIDS z zakaźnym zapaleniem jelita grubego o podłożu wirusowym lub bakteryjnym leczonych chlorowodorkiem loperamidu. Należy zachować ostrożność podczas jednoczesnego stosowania dużych dawek loperamidu i preparatów hamujacych P-glikoproteiny (np. chinidyna, rytonawir, cyklosporyna, werapamil, niektóre antybiotyki makrolidowe, np. erytromycyna i klarytromycyna).

Niepożądane działanie

Często: zawroty głowy, ból głowy, zaparcie, nudności, wzdęcia, skurcze i kolki brzuszne. Niezbyt często: senność, ból brzucha, uczucie dyskomfortu w podbrzuszu, suchość w ustach, ból górnej części brzucha, wymioty, niestrawność, wysypka. Rzadko: reakcje alergiczne/nadwrażliwości i pojedyncze przypadki ciężkich reakcji nadwrażliwości, w tym reakcje anafilaktyczne (w tym szok anafilaktyczny), reakcje rzekomoanafilaktyczne, utrata świadomości, osłupienie, obniżony poziom świadomości, hipertonia, zaburzenia koordynacji, zwężenie źrenicy oka, niedrożnośc jelita (w tym porażenna niedrożność jelit), wzdęcia, niedrożność jelita grubego (w tym toksyczne rozszerzenie okrężnicy), pokrzywka, świąd, obrzęk naczynioruchowy, wysypka pęcherzowa, w tym zespół Stevensa-Johnsona, rumień wielopostaciowy, martwica toksyczno-rozpływna naskórka, zatrzymanie moczu, uczucie zmęczenia. Częstość nieznana: senność.

Ciąża i laktacja

Lek stosować w ciąży jedynie po dokładnym rozważeniu przewidywanych korzyści terapeutyczne względem potencjalnego ryzyka związanego z podaniem loperamidu w ciąży, szczególnie w I trymestrze. Nie zaleca się stosowania leku podczas karmienia piersią.

Uwagi

Podczas leczenia może wystąpić uczucie zmęczenia, zawroty głowy lub senność. Dlatego też zaleca się zachowanie szczególnej ostrożności podczas prowadzenia pojazdów lub obsługiwania maszyn.

Interakcje

Jednoczesne stosowanie cholestyraminy może zmniejszać wchłanianie loperamidu. Kliniczna zależność farmakokinetycznej interakcji loperamidu przyjmowanego w rekomendowanych dawkach (2 mg, do 12 mg maksymalnej dawki dobowej) z inhibitorami P-glikoproteinowymi jest nieznana, ale nie można wykluczyć ryzyka obniżenia wrażliwości ośrodkowej na dwutlenek węgla przez co wpływu na oddychanie. Należy zachować ostrożność podczas jednoczesnego stosowania dużych dawek loperamidu i leków inhibitujących P-glikoproteiny, np. chinidyna, rytonawir, cyklosporyna, werapamil, niektóre antybiotyki makrolidowe, np. erytromycyna i klarytromycyna; można rozważyć dostosowanie dawkowania. Jednoczesne stosowanie loperamidu (pojedyncza dawka wynosząca 4 mg) i itrakonazolu, inhibitora CYP3A4 i P-glikoprotein, powodowało 3-4-krotne zwiększenie stężenie loperamidu w osoczu. W tym samym badaniu inhibitor CYP2C8, gemfibrozyl, powodował 2-krotne zwiększenie stężenia loperamidu. Jednoczesne zastosowanie itrakonazolu i gemfibryzolu powodowało 4-krotne zwiększenie maksymalnego stężenia loperamidu w osoczu i 13-krotne zwiększenie całkowitej jego ekspozycji w osoczu; wzrostom tym nie towarzyszył wpływ na ośrodkowy układ nerwowy, co wykazano podczas badań psychomotorycznych (tj. subiektywna senność i DSST). Jednoczesne zastosowanie loperamidu (pojedyncza dawka wynosząca 16 mg) i ketokonazolu, inhibitora CYP3A4 i P-glikoprotein, powodowało 5-krotne zwiększenie stężenie loperamidu w osoczu; wzrost ten nie był związany ze zwiększeniem efektu farmakodynamicznego, co zbadano podczas pupilometrii. Jednoczesne zastosowanie doustnej dezmopresyny skutkowało 3-krotnym zwiększeniem stężenia dezmopresyny w osoczu, prawdopodobnie ze względu na wolniejszą motorykę przewodu pokarmowego. Leki przeciwcholinergiczne spowalniają opróżnianie żołądka i jelit co powoduje że działanie loperamidu może być silniejsze. Oczekuje się, iż leki o podobnych właściwościach farmakologicznych mogą nasilać działanie loperamidu, natomiast leki przyspieszające motorykę przewodu pokarmowego mogą zmniejszać działanie leku.

Cena

Lopacut, cena 100% 8,86 zł

Preparat zawiera substancję Loperamide hydrochloride.

Lek refundowany: NIE

Lista leków zawierających te same substancje czynne

1 kaps. zawiera 2 mg chlorowodorku loperamidu. Preparat zawiera laktozę.

1 tabl. zawiera 2 mg chlorowodorku loperamidu. Preparat zawiera laktozę.

1 tabl. zawiera 2 mg chlorowodorku loperamidu i symetykon w ilości odpowiadającej 125 mg dimetykonu.

1 tabl. zawiera 2 mg chlorowodorku loperamidu. Preparat zawiera laktozę.

1 tabl. zawiera 2 mg chlorowodorku loperamidu.

1 tabl. zawiera 2 mg chlorowodorku loperamidu. Preparat zawiera laktozę.

1 tabl. uleg. rozpad. w j. ustnej zawiera 2 mg chlorowodorku loperamidu. Preparat zawiera aspartam.

Najczęściej wyszukiwane

1 tabl. powl. zawiera 120 mg tlenku bizmutu (jako dicytrynianu tripotasu-bizmutu).

1 amp. (2 ml) zawiera 100 mg chlorowodorku tiaminy, 100 mg chlorowodorku pirydoksyny, 1 mg cyjanokobalaminy i 20 mg chlorowodorku lidokainy. Preparat zawiera alkohol benzylowy.

1 tabl. powl. zawiera 100 mg chlorowodorku tiaminy, 200 mg chlorowodorku pirydoksyny i 0,2 mg cyjanokobalaminy.

1 draż. zawiera 100 mg benfotiaminy i 100 mg chlorowodorku pirydoksyny. Preparat zawiera sacharozę.

1 kaps. zawiera 2x109 CFU bakterii kwasu mlekowego: Lactobacillus rhamnosus R0011 i Lactobacillus helveticus R0052.

1 kaps. zawiera 20 mg roztworu olejowego cholekalcyferolu, co odpowiada 500 µg cholekalcyferolu lub 20 000 IU witaminy D3. Kapsułki zawierają olej arachidowy.

1 tabl. powl. zawiera 10 mg koncentratu cholekalcyferolu (co odpowiada 25 µg cholekalcyferolu = 1000 j.m.) lub 70 mg koncentratu cholekalcyferolu (co odpowiada 175 µg cholekalcyferolu = 7000 j.m.) lub 300 mg koncentratu cholekalcyferolu (co odpowiada 750 µg cholekalcyferolu = 30 000 j.m.). Preparat zawiera laktozę i sacharozę.

1 ml płynu zawiera 20 000 j.m. witaminy A i 10 000 j.m. witaminy D3 (1 kropla zawiera 588 j.m. witaminy A i 294 j.m. witaminy D3).

1 tabl. o przedłużonym uwalnianiu zawiera 750 mg chlorku potasu, co jest równoważne 391 mg potasu (10 mEq K+). Preparat zawiera laktozę i lak czerwieni koszenilowej.

1 g roztw. zawiera 1,11 mg octanu deksametazonu i 50 mg tymolu.

Informacje o lekach dostarcza:
Pharmindex
Najpopularniejsze artykuły
Biegunka podróżnych – jak sobie z nią poradzić? Biegunka podróżnych – jak sobie z nią poradzić?

Biegunka podróżnych dotyka zwykle turystów odwiedzających kraje z cieplejszym klimatem, ale także gorszymi warunkami sanitarnymi. Biegunka podróżnych jest szczególnie niebezpieczna u dzieci, ...

więcej

10 porad, jak uniknąć Delhi belly 10 porad, jak uniknąć Delhi belly

Na ulicy nie istnieje szczególna etykieta i nie popełnisz faux pas, nie odróżniając widelczyka do ślimaków od widelca do ryb. Kilka porad ...

więcej

Salmonella: objawy. Zatrucie pokarmowe wywołane przez salmonellę Salmonella: objawy. Zatrucie pokarmowe wywołane przez salmonellę

Salmonella lubi mięso kurczaka, jajka, lekko rozmrożone lody lub źle przygotowane inne potrawy. W efekcie możesz paść ofiarą zatrucia pokarmowego. Jak się ...

więcej

Choroby jelit Choroby jelit

Choroby jelit są częstą przyczyną dolegliwości z przewodu pokarmowego z bólem brzucha na czele. Warto dowiedzieć się jakie inne objawy mogą świadczyć ...

więcej

Wątroba - mistrz regeneracji

Spośród wszystkich narządów ludzkiego ciała wątroba należy do najbardziej odpornych na działanie czasu. To jednak nie oznacza, że jest niezniszczalna i wyjdzie ...

więcej

Zdrowa społeczność

Właściciel portalu Poradnikzdrowie.pl nie jest właścicielem Bazy Leków. Dostawca bazy leków oświadcza i informuje, że dokłada wszelkich starań, aby wszystkie opisy leków były zgodne z obowiązującym stanem wiedzy, a także oświadcza jednocześnie, że podstawowe znaczenie prawne ma zawsze ulotka dołączona do konkretnego leku, zatwierdzona przez Ministerstwo Zdrowia.