Isotrexin®

1 g żelu zawiera 20 mg erytromycyny i 0,5 mg izotretinoiny. Preparat zawiera butylohydroksytoluen.

  1. Działanie
  2. Dawkowanie
  3. Wskazania
  4. Przeciwwskazania
  5. Środki ostrożności
  6. Niepożądane działanie
  7. Ciąża i laktacja
  8. Uwagi
  9. Interakcje
  10. Cena
Nazwa Zawartość opakowania Substancja czynna Cena 100% Ost. modyfikacja
Isotrexin® tuba 30 g, żel 47,58 zł 2018-01-25

Działanie

Preparat przeciwtrądzikowy, wykazujący miejscowe działanie przeciwbakteryjne i przeciwzapalne. Erytromycyna jest antybiotykiem makrolidowym, o działaniu głównie bakteriostatycznym na bakterie Gram-dodatnie oraz w mniejszym stopniu na bakterie Gram-ujemne. Erytromycyna wiąże się odwracalnie z podjednostką 50S rybosomu bakterii, hamując wytwarzanie wiązań peptydowych pomiędzy aminokwasami, w ten sposób uniemożliwiając syntezę białka w komórkach bakterii i wzrost bakterii. W zależności od organizmu i zastosowanej dawki, erytromycyna działa bakteriostatycznie albo bakteriobójczo. Erytromycyna po zastosowaniu na skórę działa na bakterie Propionibacterium acnes, typowe dla gruczołów łojowych, ograniczając w ten sposób hydrolizę trójglicerydów do kwasów tłuszczowych i poprzez to zmniejszając ilość wolnych kwasów tłuszczowych. Erytromycyna ponadto hamuje uwalnianie przez bakterie Propionibacterium acnes mediatorów stanu zapalanego. W wyniku bezpośredniego działania przeciwbakteryjnego i pośredniego działania przeciwzapalnego erytromycyny, następuje zmniejszenie liczby zmian trądzikowych. Izotretynoina jest izomerem kwasu 13-cis całkowicie-trans-retynowego. Jest strukturalnie i farmakologicznie powiązana z witaminą A, która ma wpływ na wzrost i różnicowanie komórek nabłonka. Izotretynoina działa przeciwzapalnie w wyniku hamowania migracji leukocytów polimorfojądrowych, indukowanego przez leukotrien-B4 (LTB4). Migracja LTB4 do skóry jest znacząco hamowana przez izotretynoinę zastosowaną na skórę. Może to powodować występowanie mniejszego efektu z odbicia po zastosowaniu izotretynoiny, niż po zastosowaniu tretynoiny.

Dawkowanie

Zewnętrznie. Dorośli i młodzież: cienką warstwę żelu nanosi się na zmiany trądzikowe na skórze 1-2 razy na dobę, po uprzednim umyciu i osuszeniu skóry. Po zastosowaniu preparatu należy umyć ręce. Należy unikać przedostania się żelu do oczu, ust, błon śluzowych lub innych obszarów ciała, których leczenie nie jest wskazane. Należy poinformować pacjenta, że w niektórych przypadkach efekt leczniczy może wystąpić dopiero po 6-8 tyg. stosowania żelu. Nie określono bezpieczeństwa i skuteczności stosowania preparatu w leczeniu trądziku pospolitego dłużej niż przez 12. tyg. stosowania. Lekarz powinien podjąć decyzję o zasadności kontynuowania leczenia dłużej niż przez 12 tyg., biorąc pod uwagę zwiększenie ryzyka oporności bakterii. Należy poinformować pacjenta, że stosowanie leku w nadmiernej ilości nie daje lepszych wyników, natomiast może zwiększyć ryzyko podrażnienia skóry, złuszczania skóry. Jeśli nagle wystąpi podrażnienie skóry (zaczerwienienie, łuszczenie się lub uczucie dyskomfortu w obrębie skóry), pacjent może zastosować środek nawilżający i powinien zmniejszyć częstość stosowania leku, lub na kilka dni przerwać leczenie; należy powrócić do uprzedniej częstości stosowania leku, gdy podrażnienie ustąpi. Jeśli podrażnienie się utrzymuje, należy przerwać leczenie. Nie określono skuteczności preparatu w przypadku stosowania rzadziej niż raz na dobę. Bezpieczeństwo i skuteczność stosowania leku nie została określona u dzieci w wieku poniżej 12 lat, dlatego nie jest on wskazany do stosowania w tej populacji pacjentów. Brak specjalnych zaleceń dotyczacych stosowania u pacjentów w podeszłym wieku. Nie jest wymagana zmiana dawkowania u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek lub wątroby. Lek po podaniu na skórę wchłania się w niewielkiej ilości, dlatego zaburzenie czynności nerek lub wątroby nie powinno spowodować istotnej klinicznie ekspozycji ogólnoustrojowej.

Wskazania

Leczenie trądziku pospolitego o umiarkowanym nasileniu.

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na izotretynoinę, erytromycynę lub na którąkolwiek substancję pomocniczą preparatu. Nie stosować leku: w ostrym wyprysku, trądziku różowatym, okołowargowym zapaleniu skóry, w okresie ciąży i karmienia piersią, u kobiet planujących ciążę.

Środki ostrożności

Ostrożnie stosować u pacjentów z nietolerancją miejscową lub nadwrażliwością na światło w wywiadzie. Należy unikać kontaktu leku z oczami, ustami, wargami, innymi błonami śluzowymi oraz stosowania na skórę podrażnioną lub uszkodzoną. W razie przypadkowego kontaktu z preparatem, należy miejsca te dokładnie przemyć wodą. Nie należy dopuścić, aby lek gromadził się w fałdach skórnych. Ze względu na działanie drażniące izotretynoiny, ostrożnie stosować lek na wrażliwe obszary skóry, np. na szyję, na skórę otartą lub z wypryskiem, lub w trakcie leczenia pacjentów ze stanem zapalnym towarzyszącym trądzikowi, np. z zapaleniem skóry wokół ust lub z trądzikiem różowatym. Należy ostrożnie stosować inne środki przeciwtrądzikowe, ze względu na możliwość skumulowania działania drażniącego. Jeśli wystąpi podrażnienie lub zapalenie skóry, należy zmniejszyć częstość stosowania lub czasowo przerwać leczenie, a następnie je wznowić po ustąpieniu podrażnienia. Leczenie należy przerwać, jeśli podrażnienie się utrzymuje. Jeśli pacjent poddawał się zabiegom depilacji, chemicznym zabiegom na włosy, peelingowi chemicznemu, dermabrazji lub laserowemu resurfacingowi, skóra przed rozpoczęciem leczenia powinna być zregenerowana. Kosmetyki które mają działanie silnie wysuszające, w tym zawierające duże stężenie alkoholu i (lub) środków ściągających lub potencjalnie mają działanie drażniące na skórę, powinny być stosowane ostrożnie, ze względu na ryzyko skumulowanego działania drażniącego. Miejscowe leczenie trądziku antybiotykami może spowodować wystąpienie na nie oporności bakterii Propionibacterium acnes, jak również wielu innych bakterii (np. Staphylococcus aureus, Streptococcus pyogenes). Stosowanie erytromycyny może spowodować wystąpienie oporności tych drobnoustrojów. Jeśli w trakcie leczenia wystąpią objawy kliniczne oporności drobnoustrojów (np. słaba odpowiedź na leczenie lub pogorszenie się stanu skóry), należy zaprzestać stosowania leku. Może wystąpić oporność krzyżowa na inne antybiotyki z grupy makrolidów oraz na klindamycynę. Ostrożnie stosować u pacjentów z zapaleniem jelit, wrzodziejącym zapaleniem okrężnicy lub zapaleniem okrężnicy związanym ze stosowaniem antybiotyków w wywiadzie (w tym rzekomobłoniastym zapaleniem jelit). Jeżeli u pacjenta wystąpi utrzymująca się lub silna biegunka lub pacjent będzie miał skurcze brzucha, należy natychmiast przerwać leczenie i dokładnie zbadać pacjenta (ryzyko rzekomobłoniastego zapalenia jelit). Izotretynoina może zwiększać wrażliwość na światło słoneczne, dlatego nie należy używać w trakcie leku lamp słonecznych oraz należy unikać celowej lub długotrwałej ekspozycji na działanie silnego promieniowania słonecznego, lub ją minimalizować. Należy poinformować pacjenta o konieczności stosowania produktów z filtrem o wysokim współczynniku ochrony przed promieniowaniem UVA i UVB oraz noszenia odzieży ochronnej. Ze względu na ryzyko nadwrażliwości na światło, której wynikiem mogą być oparzenia słoneczne, preparat należy stosować ostrożnie u pacjentów z rakiem skóry w wywiadzie rodzinnym. Jeśli pacjent ma oparzenia słoneczne, należy je wyleczyć przed zastosowaniem leku. Skrajne warunki atmosferyczne, takie jak wiatr lub zimno, mogą działać bardziej drażniąco na skórę pacjentów stosujących preparat. Lek zawiera butylohydroksytoluen i dlatego może powodować miejscową reakcję skórną (np. kontaktowe zapalenie skóry) lub podrażnienie oczu i błon śluzowych.

Niepożądane działanie

Bardzo często: wysypka, przesuszenie, rumień, łuszczenie skóry, uczucie pieczenia skóry, świąd, podrażnienie skóry, ból. Często: reakcje w miejscu podania (w tym wyprysk), erytrodermia, przesuszenie skóry. Częstość nieznana: reakcje alergiczne, uczucie dyskomfortu w okolicy podbrzusza, ból w górnej części brzucha, biegunka, reakcje nadwrażliwości na światło, odbarwienie skóry, hiperpigmentacja skóry, hipopigmentacja skóry, pokrzywka, obrzęk twarzy.

Ciąża i laktacja

Lek jest przeciwwskazany u kobiet w ciąży lub planujących zajść w ciążę, a także u kobiet w wieku rozrodczym nie stosujących skutecznych metod antykoncepcyjnych. Nie ma konieczności stosowania specjalnych środków antykoncepcyjnych u mężczyzn stosujących preparat. Nie przeprowadzono badań dotyczących stosowania leku w okresie karmienia piersią. Przezskórne wchłanianie erytromycyny z preparatu jest niewielkie. Nie wiadomo, czy erytromycyna przenika do mleka matki po zastosowaniu preparatu na skórę, dlatego ryzyko dla niemowlęcia nie może być wykluczone. Należy podjąć decyzję, czy przerwać karmienie piersią czy przerwać stosowanie leku biorąc pod uwagę korzyści wynikające z karmienia piersią dla dziecka oraz korzyści wynikające z leczenia preparatem dla kobiety.

Uwagi

Preparat jest łatwopalny, dlatego pacjent powinien unikać palenia papierosów lub przebywania w pobliżu otwartego płomienia w trakcie lub zaraz po aplikacji żelu. Lek nie ma wpływu na zdolność do prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu.

Interakcje

Ze względu na zawartość erytromycyny, preparat nie powinien być stosowany równocześnie z lekami zawierającymi klindamycynę, ze względu na możliwe działanie antagonistyczne. Należy unikać jednoczesnego stosowania środków utleniających, takich jak nadtlenek benzoilu, gdyż mogą one zmniejszyć skuteczność miejscowo stosowanej izotretynoiny. Jeśli konieczne jest leczenie skojarzone, preparaty te powinny być stosowane o innych porach dnia (np. jeden rano, a drugi wieczorem). Ze względu na ryzyko nasilenia działania drażniącego, należy zachować ostrożność w przypadku jednoczesnego miejscowego stosowania antybiotyków, mydeł leczniczych lub ścierających oraz środków myjących, mydeł i kosmetyków o silnym działaniu wysuszającym, a także środków z dużą zawartością alkoholu i (lub) środków ściągających.

Cena

Isotrexin®, cena 100% 47,58 zł

Preparat zawiera substancje Erythromycin, Isotretinoin.

Lek refundowany: NIE

Lista leków zawierających te same substancje czynne

1 g żelu zawiera 20 mg erytromycyny i 0,5 mg izotretinoiny. Preparat zawiera butylohydroksytoluen.

1 kaps. miękka zawiera 10 mg lub 20 mg izotretynoiny. Kapsułki zawierają olej sojowy, czerwień koszenilową i sorbitol.

1 g płynu zawiera 40 mg erytromycyny i 0,25 mg tretynoiny.

1 g żelu zawiera 0,5 mg izotretynoiny.

1 kaps. zawiera 10 mg lub 20 mg izotretynoiny; kapsułki zawierają olej sojowy.

1 g żelu zawiera 0,5 mg izotretynoiny. Lek zawiera butylohydroksytoluen.

1 kaps. miękka zawiera 10 mg lub 20 mg izotretinoiny. Lek zawiera sorbitol, olej sojowy oraz czerwień koszenilową (E124).

1 kaps. miękka zawiera 5 mg, 10 mg, 20 mg lub 40 mg izotretynoiny. Preparat zawiera rafinowany olej sojowy.

1 g maści lub płynu zawiera 20 mg erytromycyny. Maść zawiera alkohol cetostearylowy, benzoesan benzylu, glikol propylenowy.

1 kaps. elastyczna zawiera 10 mg lub 20 mg izotretynoiny.

Najczęściej wyszukiwane

1 g kremu zawiera 20 mg kwasu fusydynowego (w postaci kwasu fusydynowego półwodnego) oraz 1 mg betametazonu (w postaci walerianianu betametazonu). Ponadto preparat zawiera alkohol cetostearylowy, parahydroksybenzoesan metylu i propylu, sorbinian potasu.

1 g kremu zawiera 20 mg kwasu fusydynowego i 1 mg betametazonu (w postaci walerianianu); krem zawiera alkohol cetostearylow i chlorokrezol.

1 g żelu zawiera 3 mg adapalenu oraz 25 mg nadtlenku benzoilu. Preparat zawiera glikol propylenowy.

1 ml płynu zawiera 20 mg minoksydylu.

1 g kremu zawiera 20 mg kwasu fusydynowego i 10 mg octanu hydrokortyzonu. Krem zawiera butylohydroksyanizol, alkohol cetylowy i sorbinian potasu.

1 kaps. zawiera 10 mg lub 20 mg izotretynoiny; kapsułki zawierają olej sojowy.

1 g zawiesiny zawiera 20 mg benzokainy i 240 mg tlenku cynku.

1 ml płynu i emulsji oraz 1 g żelu zawiera 10 mg klindamycyny w postaci fosforanu. Ponadto emulsja zawiera alkohol cetostearylowy; płyn zawiera glikol propylenowy; żel zawiera glikol propylenowy i hydroksybenzoesan metylu.

1 g maści zawiera 0,3 mg lub 1 mg takrolimusu w postaci takrolimusu jednowodnego.

1 g żelu zawiera 50 µg kalcypotriolu i 0,5 mg betametazonu w postaci dipropionianu. Żel zawiera butylohydroksytoluen.

Informacje o lekach dostarcza:
Pharmindex
Najpopularniejsze artykuły
WRASTAJĄCY PAZNOKIEĆ - przyczyny. Jak zapobiegać wrastaniu paznokci? WRASTAJĄCY PAZNOKIEĆ - przyczyny. Jak zapobiegać wrastaniu paznokci?

Wrastający paznokieć to bolesna dolegliwość. Początkowo jest jedynie przyczyną lekkiego dyskomfortu. Jednak w miarę wrastania paznokcia pojawiają się bóle palucha u stopy, ...

więcej

PĘCHERZE NA STOPACH - zapobieganie i leczenie PĘCHERZE NA STOPACH - zapobieganie i leczenie

Bąbel na stopie utrudnia chodzenie i boli? Twoje buty powodują otarcia i bolesne pęcherze? Udzielimy ci dobrych rad, jak zapobiegać i leczyć ...

więcej

Leczenie grzybicy paznokci. Czy można leczyć grzybicę paznokci w domu? Leczenie grzybicy paznokci. Czy można leczyć grzybicę paznokci w ...

Grzybica paznokci najczęściej dotyczy paznokci stóp. Jak leczyć grzybicę paznokci: iść do lekarza czy próbować domowych sposobów? Leczenie grzybicy paznokci nie jest ...

więcej

Melanina: rodzaje i rola Melanina: rodzaje i rola

Melanina to pigment, który odpowiada między innymi za barwę naszej skóry, włosów czy tęczówek oczu oraz chroni przed szkodliwym promieniowaniem UV. Dlaczego ...

więcej

Nadmiar skóry po odchudzaniu? Pomoże operacja Nadmiar skóry po odchudzaniu? Pomoże operacja

Jesteś po operacji bariatrycznej, schudłaś 30, 60 a może więcej kilogramów, ale nie czujesz radości z efektów leczenia. Po schudnięciu, na ramionach, ...

więcej

Zdrowa społeczność

Właściciel portalu Poradnikzdrowie.pl nie jest właścicielem Bazy Leków. Dostawca bazy leków oświadcza i informuje, że dokłada wszelkich starań, aby wszystkie opisy leków były zgodne z obowiązującym stanem wiedzy, a także oświadcza jednocześnie, że podstawowe znaczenie prawne ma zawsze ulotka dołączona do konkretnego leku, zatwierdzona przez Ministerstwo Zdrowia.