Intralipid® 30%

1000 ml 10%, 20% lub 30% preparatu zawiera 100 g, 200 g lub 300 g oczyszczonego oleju sojowego. Wartość energetyczna 1000 ml wynosi odpowiednio: 4600 kJ (1100 kcal), 8400 kJ (2000 kcal), 12600 kJ (3000 kcal). Osmolalność wynosi odpowiednio: 300 mOsm/kg H2O, 350 mOsm/kg H2O, 310 mOsm/kg H2O; pH wynosi ok. 8.

  1. Działanie
  2. Dawkowanie
  3. Wskazania
  4. Przeciwwskazania
  5. Środki ostrożności
  6. Niepożądane działanie
  7. Ciąża i laktacja
  8. Uwagi
  9. Interakcje
Nazwa Zawartość opakowania Substancja czynna Cena 100% Ost. modyfikacja
Intralipid® 30% worek 333 ml, emulsja do inf. 30% 63,46zł 2017-10-31

Działanie

Preparat lipidowy do żywienia parenteralnego. Dostarcza długołańcuchowych nasyconych i nienasyconych kwasów tłuszczowych do uzyskiwania energii metabolicznej i budowy błon komórkowych.

Dawkowanie

Dożylnie we wlewie kroplowym. Dorośli: maksymalna dawka dobowa wynosi 3 g triglicerydów/kg mc. (preparat może pokrywać do 70% zapotrzebowania energetycznego), maksymalna szybkość wlewu dla preparatów 10%, 20% wynosi 500 ml/5 h, dla preparatu 30% - 333 ml/5 h. W zapobieganiu lub wyrównywaniu niedoboru niezbędnych nienasyconych kwasów tłuszczowych 4-8% energii pozabiałkowej powinno być podane w postaci preparatu; gdy przyczyną niedoboru niezbędnych kwasów tłuszczowych jest stres - ilość preparatu może wymagać zwiększenia.Noworodki i niemowlęta (preparaty 10% i 20%): 0,5-4 g triglicerydów/kg mc./dobę; maksymalna szybkość wlewu: 0,17 g triglicerydów/kg mc./h.Wcześniaki i noworodki z niską masą urodzeniową (preparaty 10% i 20%): początkowo 0,5-1 g/kg mc./dobę, następnie dawkę należy zwiększać stopniowo o 0,5-1 g/kg mc./dobę aż do osiągnięcia dawki 2 g/kg mc./dobę, podawać we wlewie ciągłym przez 24 h. Maksymalna dawka 4,0 g/kg mc./dobę wymaga bardzo uważnej kontroli stężenia triglicerydów we krwi, czynności wątroby i gazometrii.

Wskazania

Źródło energii i niezbędnych nienasyconych kwasów tłuszczowych u pacjentów wymagających żywienia pozajelitowego oraz u pacjentów z niedoborem niezbędnych nienasyconych kwasów tłuszczowych, u których nie można utrzymać lub przywrócić prawidłowego stężenia niezbędnych kwasów tłuszczowych w surowicy po podaniu doustnym.

Przeciwwskazania

Ostry wstrząs, ciężka hiperlipidemia, zespół hemofagocytarny, ciężka niewydolność wątroby. Nadwrażliwość na składniki preparatu. Nadwrażliwość na białko jaja kurzego, soi lub orzeszków ziemnych (konieczne testy nadwrażliwości).

Środki ostrożności

Ostrożnie stosować u pacjentów z zaburzonym metabolizmem tłuszczów np.: w niewydolności nerek, niewyrównanej cukrzycy, zapaleniu trzustki, zaburzonej czynności wątroby, nadczynności tarczycy (z hipertriglicerydemią), posocznicy - konieczne monitorowanie stężenia triglicerydów w osoczu. Ostrożnie stosować u noworodków i wcześniaków z hiperbilirubinemią oraz u pacjentów z podejrzeniem nadciśnienia płucnego.

Niepożądane działanie

Mogą wystąpić: podwyższenie temperatury ciała, drżenia mięśniowe, dreszcze, nudności lub wymioty. Rzadziej obserwowano: ból głowy, uczucie zmęczenia, reakcje anafilaktyczne, niedociśnienie/nadciśnienie, ból brzucha, bóle mięśniowo-stawowe, przejściowe podwyższenie aktywności enzymów wątrobowych, małopłytkowość, hemoliza, retikulocytoliza, priapizm, pokrzywka, swędzenie. U pacjentów ze zmniejszoną zdolnością do eliminacji tłuszczów, niewydolnością nerek lub zakażeniami może wystąpić "zespół przeciążenia tłuszczami" (hiperlipidemia, gorączka, nacieczenie tłuszczami i zaburzenia czynności różnych narządów, śpiączka). Ostre przeciążenie może prowadzić do kwasicy zwłaszcza gdy nie podano węglowodanów.

Ciąża i laktacja

Nie odnotowano działań niepożądanych podczas stosowania preparatu w ciąży i okresie karmienia piersią.

Uwagi

U noworodków (zwłaszcza u wcześniaków) oraz podczas długotrwałego podawania preparatu należy kontrolować liczbę płytek krwi, stężenie triglicerydów w surowicy krwi oraz wykonywać próby czynnościowe wątroby. U pacjentów dorosłych, którzy otrzymywali preparat dłużej niż jeden tydzień, należy wykonać próbę opalizacji osocza, u pacjentów podejrzanych o upośledzoną tolerancję tłuszczu należy wykonywać pomiar stężenia triglicerydów w surowicy.

Interakcje

Preparat hamuje działanie przeciwzakrzepowe pochodnych kumaryny. Heparyna może przejściowo zwiększać lipolizę i powodować przejściowy spadek zdolności oczyszczania osocza z triglicerydów. Insulina może wchodzić w interakcje z lipazą.

Preparat zawiera substancję Soya oil.

Lek refundowany: NIE

Lista leków zawierających te same substancje czynne

1000 ml emulsji zawiera 60 g oczyszczonego oleju sojowego, 60 g triglicerydów średniołańcuchowych, 50 g oczyszczonego oleju z oliwek, 30 g oleju rybiego. Wartość energetyczna 1000 ml: 8400 kJ (2000 kcal). Osmolarność: około 380 mOsm/l; pH około 8.

1000 ml preparatu 10% zawiera 50 g oleju sojowego, 50 g triglicerydów o średniej długości łańcucha, 8 g lecytyny z jaj, 25 g glicerolu. Wartość energetyczna: 4280 kJ (1022 kcal); osmolarność - 345 mosmol/l. 1000 ml preparatu 20% zawiera 100 g oleju sojowego, 100 g triglicerydów o średniej długości łańcucha, 12 g lecytyny z jaj, 25 g glicerolu. Wartość energetyczna: 7999 kJ (1908 kcal); osmolarność - 380 mosmol/l.

100 ml emulsji zawiera 20 g mieszaniny oczyszczonych olejów: z oliwek (ok. 80%) i sojowego (ok. 20%); w tym 4 g (20%) niezbędnych wielonienasyconych kwasów tłuszczowych. Wartość energetyczna: 8,36 MJ/l (2000 kcal/l), osmolarność: 270 mOsm/l, pH 7-8.

1000 ml 10%, 20% lub 30% preparatu zawiera 100 g, 200 g lub 300 g oczyszczonego oleju sojowego. Wartość energetyczna 1000 ml wynosi odpowiednio: 4600 kJ (1100 kcal), 8400 kJ (2000 kcal), 12600 kJ (3000 kcal). Osmolalność wynosi odpowiednio: 300 mOsm/kg H2O, 350 mOsm/kg H2O, 310 mOsm/kg H2O; pH wynosi ok. 8.

1 kaps. zawiera: 100 mg oleju z awokado frakcji niezmydlającej się oraz 200 mg oleju sojowego frakcji niezmydlającej się.

Najczęściej wyszukiwane

1 tabl. zawiera 1 mg lub 4 mg acenokumarolu. Tabletki zawierają laktozę.

1 ml roztworu zawiera 200 mg mannitolu. Osmolarność roztworu wynosi 1098 mOsm/l.

500 ml roztworu zawiera: 2,775 g chlorku sodu, ok. 1,635 g trójwodnego octanu sodu, 0,15 g chlorku potasu, ok. 0,075 g dwuwodnego chlorku wapnia, 0,1 g sześciowodnego chlorek magnezu oraz 20 g żelatyny (w postaci żelatyny zmodyfikowanej płynnej). Osmolarność teoretyczna: 284 mOsmol/l. pH 7,4±0,3. Stężenie elektrolitów: 151 mmol/l sodu, 103 mmol/l chlorków, 4 mmol/l potasu, 1 mmol/l wapnia, 1 mmol/l magnezu, 24 mmol/l octanów.

1 tabl. powl. zawiera 75 mg klopidogrelu w postaci wodorosiarczanu. Preparat zawiera laktozę i lecytynę.

1000 ml roztworu do infuzji zawiera 6,8 g chlorku sodu, 0,3 g chlorku potasu, 0,2 g sześciowodnego chlorku magnezu, 0,37 g dwuwodnego chlorku wapnia, 3,27 g trójwodnego octanu sodu, 0,67 g kwasu L-jabłkowego; stężenia elektrolitów - 145 mmol/l sodu, 4 mmol/l potasu, 1 mmol/l magnezu, 2,5 mmol/l wapnia, 127 mmol/l chloru, 24 mmol/l octanu, 5 mmol/l jabłczanu. Osmolarność teoretyczna: 309 mOsmol/l. pH 5,1-5,9

1 ml roztworu 20% zawiera 200 mg glukozy.

1000 ml roztw. zawiera: 8,6 g chlorku sodu, 0,3 g chlorku potasu, 0,33 g dwuwodnego chlorku wapnia, 147,2 mmol Na+, 4,0 mmol K+, 2,25 mmol Ca2+, 155,7 Cl-.

1 ml roztworu do infuzji zawiera: 6,429 mg chlorku sodu, 0,298 mg chlorku potasu, 0,147 mg dwuwodnego chlorku wapnia, 0,203 mg sześciowodnego chlorku magnezu, 4,082 mg trójwodnego octanu sodu, 11,0 mg jednowodnej glukozy (równowartość 10,0 mg glukozy), co odpowiada 140 mmol/l Na+, 4 mmol/l K+, 1 mmol/l Ca2+,  1 mmol/l Mg2+, 118 mmol/l Cl–, 30 mmol/l jonów octanowych, 55,5 mmol/l glukozy.

1000 ml roztworu zawiera: 5,75 g chlorku sodu, 4,62 g trójwodnego octanu sodu, 0,90 g dwuwodnego cytrynianu sodu, 0,26 g dwuwodnego chlorku wapnia, 0,38 g chlorku potasu, 0,20 g sześciowodnego chlorku magnezu. Preparat zawiera: 141 mmol/1000 ml Na+, 34 mmol/1000 ml CH3COO-, 3 mmol/1000 ml C6H5O73-, 2 mmol/1000 ml Ca2+, 5 mmol/1000 ml K+, 1 mmol/1000 ml Mg2+, 109 mmol/1000 ml Cl-.

1 tabl. do żucia zawiera 100 mg żelaza w postaci kompleksu wodorotlenku żelaza (III) z polimaltozą; tabletki zawierają aspartam. 5 ml syropu zawiera 50 mg żelaza w postaci kompleksu wodorotlenku żelaza (III) z polimaltozą; syrop zawiera sacharozę, sorbitol, parahydroksybenzoesan metylu i propylu oraz etanol (<100 mg/30 ml).

Informacje o lekach dostarcza:
Pharmindex
Najpopularniejsze artykuły
HIT, czyli małopłytkowość wywołana przez heparynę HIT, czyli małopłytkowość wywołana przez heparynę

HIT, czyli małopłytkowość wywołana przez heparynę lub małopłytkowość poheparynowa, to jeden z niepożądanych skutków ubocznych, który jest charakterystycznych dla tego leku przeciwkrzepliwego. ...

więcej

SKAZA KRWOTOCZNA powoduje zaburzenia krzepnięcia krwi SKAZA KRWOTOCZNA powoduje zaburzenia krzepnięcia krwi

Skaza krwotoczna oznacza zwiększoną skłonność do często obfitych krwawień samoistnych lub pourazowych. Skaza krwotoczna może więc oznaczać krwawienia nawet z najmniejszej rany, ...

więcej

Niedomykalność zastawki aortalnej serca - objawy i leczenie Niedomykalność zastawki aortalnej serca - objawy i leczenie

Niedomykalność zastawki aortalnej to wada serca, która przez wiele lat może nie dawać żadnych objawów, przyczyniając się do systematycznego upośledzania funkcji serca. ...

więcej

CHOLESTEROL - dobry i zły cholesterol CHOLESTEROL - dobry i zły cholesterol

Cholesterol - zarówno ten dobry, jak i zły - choć brzmi groźnie, jest niezbędny do prawidłowego funkcjonowania organizmu. Bez dobrego i złego ...

więcej

TROMBOFILIA (nadkrzepliwość) - przyczyny, objawy i leczenie TROMBOFILIA (nadkrzepliwość) - przyczyny, objawy i leczenie

Trombofilia, czyli nadkrzepliwość, to skłonność do tworzenia się zakrzepów w naczyniach krwionośnych. Jest to stan zagrażający życiu, ponieważ skrzepy mogą przemieszczać się ...

więcej

Zdrowa społeczność

Właściciel portalu Poradnikzdrowie.pl nie jest właścicielem Bazy Leków. Dostawca bazy leków oświadcza i informuje, że dokłada wszelkich starań, aby wszystkie opisy leków były zgodne z obowiązującym stanem wiedzy, a także oświadcza jednocześnie, że podstawowe znaczenie prawne ma zawsze ulotka dołączona do konkretnego leku, zatwierdzona przez Ministerstwo Zdrowia.