Infex Zatoki

1 tabl. powl. zawiera 200 mg ibuprofenu i 30 mg chlorowodorku pseudoefedryny.

  1. Działanie
  2. Dawkowanie
  3. Wskazania
  4. Przeciwwskazania
  5. Środki ostrożności
  6. Niepożądane działanie
  7. Ciąża i laktacja
  8. Uwagi
  9. Interakcje
Nazwa Zawartość opakowania Substancja czynna Cena 100% Ost. modyfikacja
Infex Zatoki 24 szt., tabl. powl. 10,21zł 2017-10-31

Działanie

Lek o działaniu przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwgorączkowym. Wykazuje skojarzone działanie dwóch składników: ibuprofenu, należącego do grupy niesteroidowych leków przeciwzapalnych (NLPZ) i pseudoefedryny będącej α-sympatykomimetykiem. Ibuprofen działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwgorączkowo, natomiast pseudoefedryna (dekstroizomer efedryny o słabszym o 75% niż efedryna działaniu presyjnym) stosowana jest w celu zmniejszenia obrzęku błony śluzowej dróg oddechowych. Działanie leku wynika z jego zdolności do hamowania syntezy prostaglandyn oraz pobudzania receptorów α-adrenergicznych mięśniówki gładkiej naczyń krwionośnych. Po podaniu doustnym ibuprofen dobrze się wchłania z przewodu pokarmowego - częściowo w żołądku, częściowo w jelicie cienkim. Aktywnym enancjomerem jest S(+) ibuprofen (deksibuprofen), R(-) ibuprofen stanowi prolek in vivo przekształcany częściowo (ok. 60%) do czynnego związku. Biodostępność ibuprofenu w postaci racemicznej wynosi 71%. Działanie sympatykomimetyczne wykazuje pseudoefedryna oraz jej aktywny metabolit norpseudoefedryna. T0,5 ibuprofenu wynosi ok. 2 h, a pseudoefedryny 5-8 h, przy czym T0,5 pseudoefedryny bardzo zależy od pH moczu (w przypadku alkalizacji moczu może zwiększyć się do 50 h). Lek metabolizowany jest w wątrobie - ibuprofen do karboksylowanych i hydroksylowanych pochodnych, a pseudoefedryna do norpseudoefedryny (10-30%). Lek w 70-90% wydalany jest w ciągu 24 h po podaniu ostatniej dawki. Ibuprofen w ponad 75% wydalany jest przez nerki w postaci nieczynnych metabolitów - pochodnych karboksylowanych kwasu propionowego (2-(p-(2- karboksy-propyl)-fenyl) ok. 37%), pochodnych hydroksylowanych kwasu propionowego (2-(p-(2- hydroksymetyl-propyl)-fenyl) ok. 25%), oraz w postaci niezmienionej (ok. 34%). Pseudoefedryna wydalana jest w moczu w 55-90% w postaci niezmienionej. Ibuprofen i pseudoefedryna nie wpływają nawzajem na swoją biodostępność ani nie modyfikują innych parametrów farmakokinetycznych.

Dawkowanie

Doustnie. Dorośli i dzieci >15 lat: 1 tabl. co 4-6 h. W cięższych objawach 2 tabl. co 6-8 h. Maksymalna dawka dobowa wynosi 6 tabl. Nie stosować u dzieci <15 lat. U osób w podeszłym wieku i pacjentów z wrzodami w wywiadzie, zwłaszcza w powiązaniu z krwawieniem lub perforacją, należy rozpocząć terapię od najmniejszej dostępnej dawki. W przypadku tych pacjentów i pacjentów przyjmujących inne leki, które mogą zwiększać ryzyko zdarzeń ze strony układu pokarmowego należy rozważyć jednoczesne podawanie leków o działaniu ochronnym na przewód pokarmowy (np. mizoprostol lub inhibitory pompy protonowej). Pacjenci z zaburzoną czynnością nerek lub wątroby wymagają ustalenia indywidualnego dawkowania. Nie stosować dłużej niż 5 dni bez konsultacji lekarskiej (do 3 dni w przypadku młodzieży). Tabletki należy przyjmować w całości, po posiłku.

Wskazania

Łagodzenie objawów niedrożności nosa i zatok obocznych nosa z towarzyszącym bólem głowy oraz gorączki i bólu w przebiegu grypy i przeziębienia, u dorosłych i młodzieży w wieku od 15 lat.

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na ibuprofen, inne NLPZ, pseudoefedrynę lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Występujące w przeszłości reakcje nadwrażliwości, takie jak napad astmy oskrzelowej, zapalenie błony śluzowej nosa lub pokrzywka wywołane podaniem salicylanów (w tym kwasu acetylosalicylowego) lub innych NLPZ. Choroba wrzodowa żołądka i (lub) dwunastnicy czynna lub w wywiadzie, perforacja lub krwawienie, również te występujące po podaniu NLPZ (2 lub więcej epizodów zdiagnozowanej choroby wrzodowej lub krwawienia). Krwotoczny udar mózgu lub inne krwawienia. Niewyjaśnione zaburzenia układu krwiotwórczego. Ciężka niewydolność wątroby, nerek lub serca. Ciężkie choroby układu sercowo-naczyniowego, choroba wieńcowa (choroba serca, nadciśnienie tętnicze, dławica piersiowa), tachykardia, nadczynność tarczycy, cukrzyca, guz chromochłonny. Udar w wywiadzie lub obecność czynników ryzyka wystąpienia udaru (z uwagi na α-sympatykomimetyczne działanie pseudoefedryny). Jaskra z wąskim kątem przesączania. Zatrzymanie moczu z powodu zaburzeń pęcherza moczowego i gruczołu krokowego. Zawał mięśnia sercowego w wywiadzie. Napady padaczkowe w wywiadzie. Rozsiany toczeń rumieniowaty. Pacjenci poniżej 15 lat. Ciąża. Okres karmienia piersią. Jednoczesne stosowanie innych leków obkurczających naczynia błony śluzowej stosowanych jako leki zmniejszające przekrwienie błony śluzowej nosa, doustnie lub donosowo (np. fenylopropanolamina, fenylefryna i efedryna), i metylofenidatu. Jednoczesne przyjmowanie innych leków z grupy NLPZ lub aspiryny w dawce dobowej przekraczającej 75 mg, leków przeciwbólowych i selektywnych inhibitorów COX 2. Jednoczesne lub wcześniejsze (w ciągu 2 tyg.) stosowanie inhibitorów monoaminooksydazy (MAO). Leku nie należy stosować w skojarzeniu z następującymi produktami leczniczymi: doustne leki przeciwzakrzepowe, kortykosteroidy, heparyny w dawkach leczniczych lub u pacjentów w podeszłym wieku, leki antyagregacyjne, lit, selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny (SSRI), metotreksat (używany w dawkach większych niż 20 mg/tydzień).

Środki ostrożności

Należy zachować ostrożność u pacjentów: z toczniem rumieniowatym układowym oraz mieszaną chorobą tkanki łącznej (zwiększone ryzyko rozwoju jałowego zapalenia opon mózgowych); z chorobą przewodu pokarmowego w wywiadzie (wrzodziejące zapalenie jelita grubego, choroba Leśniowskiego-Crohna; ryzyko zaostrzenia choroby); z zaburzeniem czynności nerek (ryzyko dalszego pogorszenia czynności nerek); z zaburzeniem czynności wątroby; z zaburzeniami rytmu serca, z nadciśnieniem tętniczym, zawałem mięśnia sercowego lub niewydolnością serca w wywiadzie; z czynną lub w wywiadzie astmą oskrzelową, z chorobami alergicznymi (ryzyko wystąpienia skurczu oskrzeli); w podeszłym wieku (ryzyko zwiększenia działań niepożądanych); z cukrzycą; z łagodnym rozrostem gruczołu krokowego; ze zwężeniem odźwiernika; z niedrożnością szyi pęcherza moczowego; z jaskrą. Istnieje ryzyko wystąpienia krwotoku z przewodu pokarmowego, owrzodzenia lub perforacji, które mogą mieć skutek śmiertelny i które niekoniecznie muszą być poprzedzone objawami ostrzegawczymi lub mogą wystąpić u pacjentów, u których takie objawy ostrzegawcze występowały. W przypadku wystąpienia krwawienia lub owrzodzenia przewodu pokarmowego należy natychmiast odstawić lek. Należy poinformować pacjentów z chorobami przewodu pokarmowego w wywiadzie, szczególnie pacjentów w podeszłym wieku o konieczności zgłaszania wszelkich nietypowych objawów dotyczących przewodu pokarmowego (szczególnie krwawienia), zwłaszcza w początkowym okresie leczenia. Należy zachować ostrożność stosując lek u pacjentów przyjmujących jednocześnie inne leki, które mogą zwiększyć ryzyko wystąpienia zaburzeń żołądka i jelit lub krwawienia, takie jak kortykosteroidy lub leki przeciwzakrzepowe, takie jak warfaryna (acenokumarol) lub leki antyagregacyjne, takie jak kwas acetylosalicylowy. Należy zachować szczególną ostrożność przed zastosowaniem leku u pacjentów z nadciśnieniem i (lub) niewydolnością serca z zatrzymaniem płynów, nadciśnieniem i obrzękiem - związanymi ze stosowaniem NLPZ w wywiadzie. Jednoczesne, długotrwałe stosowanie różnych leków przeciwbólowych może prowadzić do uszkodzenia nerek z ryzykiem niewydolności nerek (nefropatia postanalgetyczna). Należy zaprzestać stosowania leku po wystąpieniu pierwszych objawów wysypki skórnej, uszkodzenia śluzówki lub innych objawów nadwrażliwości. Podobnie jak w przypadku innych leków o działaniu pobudzającym o.u.n., podczas stosowania pseudoefedryny istnieje ryzyko nadużywania leku. Podczas stosowania zwiększonych dawek może wystąpić działanie toksyczne. Długotrwałe przyjmowanie może prowadzić do wystąpienia tachyfilaksji ze zwiększeniem ryzyka przedawkowania, a po nagłym odstawieniu leku może wystąpić depresja. Leku nie stosować u dzieci w wieku poniżej 15 lat. Lek zawiera 0,28 mg sodu w jednej tabletce.

Niepożądane działanie

Ibuprofen. Często: uczucie dyskomfortu w przewodzie pokarmowym, niestrawność, ból brzucha, nudności, wymioty, wzdęcia, biegunka, jadłowstręt, zaparcia, niewielkie krwawienie z układu pokarmowego (w rzadkich przypadkach prowadzące do anemii). Niezbyt często: pokrzywka, świąd, wysypka, astma (ze spadkiem ciśnienia tętniczego krwi), ból i zawroty głowy, bezsenność, pobudzenie, drażliwość, zmęczenie, zaburzenia widzenia, choroba wrzodowa żołądka, perforacja lub krwawienie z przewodu pokarmowego (ze smołowatymi stolcami lub krwawymi wymiotami, lub zapaleniem błony śluzowej żołądka, wrzodziejącym zapaleniem jamy ustnej), zaostrzenie zapalenia okrężnicy i choroby Crohna. Rzadko: szumy uszne, uszkodzenie tkanki nerek (martwica brodawek nerkowych), zwiększenie stężenia mocznika w surowicy. Bardzo rzadko: pogorszenie stanów zapalnych o podłożu infekcyjnym (np. martwicze zapalenie powięzi), aseptyczne zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych (sztywność karku, ból głowy, nudności, wymioty, gorączka, dezorientacja u pacjentów z wcześniejszą chorobą autoimmunologiczną), toczeń rumieniowaty układowy, choroba mieszana tkanki łącznej, anemia, leukopenia, trombocytopenia, pancytopenia, agranulocytoza, neutropenia, ciężkie uogólnione reakcje nadwrażliwości mogące się objawiać obrzękiem twarzy, obrzękiem naczynioruchowym, dusznością, skurczem skrzeli, tachykardią, obniżeniem ciśnienia tętniczego krwi, wstrząsem anafilaktycznym; reakcje psychotyczne, depresja, obrzęk, kołatanie serca, niewydolność serca, zawał mięśnia sercowego, nadciśnienie tętnicze, zapalenie przełyku, zapalenie trzustki, błoniaste zwężenie jelita, zaburzenia czynności wątroby, uszkodzenie wątroby (szczególnie podczas długotrwałego stosowania), niewydolność wątroby, ostre zapalenie wątroby, łuszczące się zapalenie skóry, osutka pęcherzykowa, zespół Stevensa-Johnsona, rumień wielopostaciowy, toksyczne martwicze oddzielanie się naskórka (zespół Lyella), łysienie plackowate, ciężkie infekcje skóry, powikłania tkanki miękkiej w zakażeniu wirusem ospy wietrznej, zaburzenia czynności nerek, zwiększenie stężenia kreatyniny w surowicy, zaburzenia wątroby, obrzęki (zwłaszcza u pacjentów z nadciśnieniem tętniczym lub niewydolnością nerek), zespół nerczycowy, środmiąższowe zapalenie nerek, ostra niewydolność nerek. Pseudoefedryna. Rzadko: bezsenność, nerwowość, lęk, pobudzenie, drżenie, omamy, zaostrzenie astmy lub reakcja nadwrażliwości ze skurczem oskrzeli. Bardzo rzadko: ciężkie uogólnione reakcje nadwrażliwości mogące się objawiać obrzękiem twarzy, obrzękiem naczynioruchowym, dusznością, skurczem skrzeli, tachykardią, obniżeniem ciśnienia tętniczego krwi, wstrząsem anafilaktycznym. Częstość nieznana: pobudzenie, omamy, lęk, nietypowe zachowanie, bezsenność, udar krwotoczny, udar niedokrwienny, drgawki, ból głowy, kołatanie serca, tachykardia, ból w klatce piersiowej, zaburzenia rytmu serca, nadciśnienie tętnicze, uczucie suchości w jamie ustnej, nadmierne pragnienie, nudności, wymioty, wysypka, pokrzywka, świąd, rumień, nadmierna potliwość, zatrzymanie moczu u mężczyzn z przerostem gruczołu krokowego.

Ciąża i laktacja

Lek jest przeciwwskazany w ciąży (bezpieczeństwo stosowania ibuprofenu w I i II trymestrze ciąży nie zostało potwierdzone, w III trymestrze ciąży ibuprofen może hamować skurcze macicy, powodować przedwczesne zamknięcie przewodu tętniczego, nadciśnienie tętnicze u noworodka, zwiększać skłonność do krwawienia u matki i dziecka oraz nasilać powstawanie obrzęków u matki; pseudoefedryna zmniejsza przepływ krwi w macicy). Ibuprofen i pseudoefedryna przenikają do mleka kobiet karmiących piersią - lek jest przeciwwskazany w okresie karmienia piersią. Ibuprofen może zaburzać płodność u kobiet przez wpływ na owulację; działanie to jest przemijające i ustępuje po zakończeniu terapii.

Uwagi

Należy zachować ostrożność w przypadku prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn. Stosowanie pseudoefedryny może dać dodatni wynik w testach antydopingowych.

Interakcje

Pseudoefedryna. Leku nie wolno stosować u pacjentów stosujących inhibitory oksydazy monoaminowej (MAO) obecnie lub w ciągu ostatnich 2 tygodni, ze względu na ryzyko wystąpienia epizodów nadciśnieniowych, jak nadciśnienia napadowego i hipertermii, które mogą być śmiertelne. Pseudoefedryna może nasilić działanie innych leków sympatykomimetycznych (obkurczających naczynia krwionośne), odwracalnych inhibitorów monoaminooksydazy A (RIMA), linezolidu, alkaloidów sporyszu i prowadzić do ryzyka wystąpienia zwężenia naczyń krwionośnych i (lub) przełomu nadciśnieniowego. Lek należy odstawić na kilka dni przed planowanym zabiegiem chirurgicznym, gdyż stosowanie z wziewnymi lekami halogenopochodnymi do znieczulenia ogólnego może wywołać ostrą reakcję nadciśnieniową w okresie okołooperacyjnym. Guanetydyna, rezerpina i metyldopa mogą osłabiać działanie pseudoefedryny. Trójcykliczne leki przeciwdepresyjne mogą zmniejszać lub nasilać działanie pseudoefedryny. Naparstnica, chinidyna lub trójcykliczne leki przeciwdepresyjne mogą zwiększać prawdopodobieństwo wystąpienia zaburzeń rytmu serca. Ibuprofen. Jednoczesne podawanie kilku leków z grupy NLPZ, leków przeciwbólowych, leków przeciwgorączkowych i selektywnych inhibitorów COX 2 może zwiększyć ryzyko zdarzeń niepożądanych, takich jak wrzody żołądka lub dwunastnicy i krwawienie z przewodu pokarmowego ze względu na działanie synergistyczne. Dlatego należy unikać podawania ibuprofenu jednocześnie z innymi NLPZ. Jednoczesne stosowanie z lekami zawierającymi digoksynę, fenytoinę lub lit może zwiększyć stężenie tych leków w surowicy. Zwykle nie jest konieczne oznaczanie stężenia digoksyny, fenytoiny i litu w surowicy, jeśli lek podaje się zgodnie z zaleceniami (maksymalnie przez 5 dni). Produkt leczniczy zastosowany w ciągu 24 h przed lub po podaniu metotreksatu może zwiększyć stężenie i toksyczne działanie metotreksatu. Równoczesne podawanie z cyklosporyną lub tokrolimusem może zwiększać ryzyko uszkodzenia nerek. Kortykosteroidy, leki przeciwpłytkowe, leki przeciwzakrzepowe (warfaryna, tykopidyna, klopidogrel) mogą zwiększać ryzyko działań niepożądanych, zwłaszcza w obrębie przewodu pokarmowego. Należy unikać równoczesnego stosowania kwasu acetylosalicylowego w dawce dobowej powyżej 75 mg ze względu na zwiększone ryzyko działań niepożądanych. Leki zawierające probenecyd lub sulfinpyrazon mogą opóźnić wydalanie ibuprofenu. NLPZ mogą zmniejszać efekt działania leków moczopędnych oraz innych leków przeciwnadciśnieniowych. U niektórych pacjentów z zaburzoną czynnością nerek (np. pacjentów odwodnionych lub w podeszłym wieku z zaburzoną czynnością nerek) jednoczesne podawanie inhibitorów ACE, leków beta-adrenolitycznych lub antagonistów receptora angiotensyny II i leków blokujących cyklooksygenazę może nasilać zaburzenie czynności nerek, w tym możliwą ostrą niewydolność nerek, zwykle w sposób odwracalny. Równoczesne podawanie preparatu i leków moczopędnych oszczędzających potas może prowadzić do hiperkaliemii (zaleca się kontrolę stężenia potasu w surowicy). Istnieją dane wskazujące na zwiększone ryzyko wystąpienia krwawień dostawowych i krwiaków u pacjentów zakażonych HIV chorujących na hemofilię, otrzymujących równocześnie zydowudynę i ibuprofen. W badaniach klinicznych wykazano istnienie interakcji pomiędzy NLPZ a doustnymi lekami przeciwcukrzycowymi, pochodnymi sulfonylomocznika (zaleca się monitorowanie stężenia glukozy we krwi). NLPZ mogą zwiększać ryzyko drgawek w powiązaniu z antybiotykami chinolonowymi. Równoczesne stosowanie z heparyną lub gingko biloba zwiększa ryzyko krwawień.

Preparat zawiera substancje Ibuprofen, Pseudoephedrine hydrochloride.

Lek refundowany: NIE

Lista leków zawierających te same substancje czynne

1 tabl. powl. zawiera 200 mg ibuprofenu i 30 mg chlorowodorku pseudoefedryny.

1 tabl. powl. zawiera 200 mg ibuprofenu i 30 mg chlorowodorku pseudoefedryny; tabletki zawierają laktozę.

1 tabl. powl. zawiera 200 mg ibuprofenu i 30 mg chlorowodorku pseudoefedryny; tabletki zawierają żółcień chinolinową i żółcień pomarańczową.

1 tabl. powl. zawiera 200 mg ibuprofenu i 30 mg chlorowodorku pseudoefedryny; tabletki zawierają sacharozę i żółcień pomarańczową (E110).

1 tabl. powl. zawiera 200 mg ibuprofenu i 30 mg chlorowodorku pseudoefedryny.

1 tabl. powl. zawiera 200 mg ibuprofenu i 30 mg chlorowodorku pseudoefedryny.

1 tabl. zawiera: 200 mg ibuprofenu i 30 mg chlorowodorku pseudoefedryny.

1 tabl. powl. zawiera 200 mg ibuprofenu i 30 mg chlorowodorku pseudoefedryny; tabletki zawierają sacharozę i lak żółcieni pomarańczowej (E110).

1 tabl. powl. zawiera 200 mg ibuprofenu i 30 mg chlorowodorku pseudoefedryny. Preparat zawiera laktozę.

1 tabl. zawiera: 200 mg ibuprofenu i 30 mg chlorowodorku pseudoefedryny.

Najczęściej wyszukiwane

5 ml syropu Junior zawiera 7,5 mg bromowodorku dekstrometorfanu oraz 50 mg dekspantenolu; 5 ml syropu Duo zawiera 15 mg bromowodorku dekstrometorfanu oraz 50 mg dekspantenolu. Lek zawiera sacharozę.

1 dawka odmierzona zawiera 25 µg salmeterolu (w postaci ksynafonianu) i 125 µg propionianu flutykazonu, co odpowiada 21 µg salmeterolu i 110 µg propionianu flutykazonu dostarczanym przez dozownik (dawka dostarczana) lub 1 dawka odmierzona zawiera 25 µg salmeterolu (w postaci ksynafonianu) i 250 µg propionianu flutykazonu, co odpowiada 21 µg salmeterolu i 220 µg propionianu flutykazonu dostarczanym przez dozownik (dawka dostarczana).

2 ml roztw. do nebulizacji zawierają 15 mg chlorowodorku ambroksolu. Preparat zawiera chlorek benzalkoniowy.

1 ml zawiesiny do nebulizacji zawiera odpowiednio: 0,125 mg, 0,25 mg lub 0,5 mg budezonidu.

100 g preparatu zawiera: 40 g soku z ziela babki lancetowatej, 15 g nalewki z kwiatostanu lipy, 15 g nalewki z korzenia lukrecji, 10 g nalewki z liści mięty, 20 g wyciągu z ziela tymianku. Preparat zawiera etanol.

1 tabl. drażowana zawiera 160 mg natywnego suchego wyciągu (3-6:1) złożonego z: korzenia goryczki, kwiatu pierwiosnka, ziela szczawiu, kwiatu bzu czarnego, ziela werbeny w stosunku 1:3:3:3:3. Pierwszy ekstrahent: etanol 51% (m/m). Lek zawiera syrop glukozowy i sacharozę.

1 dawka (1 plastikowy pojemnik) zawiera 400 µg propionianu flutykazonu mikronizowanego.

1 tabl. powl. zawiera 10 mg dichlorowodorku cetyryzyny; preparat zawiera laktozę.

1 ml roztworu dla dorosłych zawiera: 1 mg chlorowodorku ksylometazoliny i 50 mg deksopantenolu; 1 dawka (0,1 ml) zawiera: 0,1 mg chlorowodorku ksylometazoliny i 5 mg deksopantenolu. 1 ml roztworu dla dzieci zawiera: 0,5 mg chlorowodorku ksylometazoliny i 50 mg deksopantenolu; 1 dawka (0,1 ml) zawiera: 0,05 mg chlorowodorku ksylometazoliny i 5 mg deksopantenolu.

1 ml roztworu zawiera 0,5 mg chlorowodorku oksymetazoliny.

Informacje o lekach dostarcza:
Pharmindex
Najpopularniejsze artykuły
SMOG - jak powstaje? Wpływ smogu na zdrowie SMOG - jak powstaje? Wpływ smogu na zdrowie

Smog to mgła zawierająca zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego. Polska znajduje się w niechlubnej czołówce najbardziej zanieczyszczonych krajów w Unii Europejskiej. Oddychamy w naszym ...

więcej

Dom Zdrojowy Jedlina-Zdrój Dom Zdrojowy Jedlina-Zdrój

Dom Zdrojowy w Jedlinie-Zdroju to zabytkowy budynek z XVIII w., położony niedaleko promenady uzdrowiskowej. Na parterze i pierwszym piętrze sanatorium znajduje się ...

więcej

Zapalenie płuc: przyczyny, rodzaje, objawy i powikłania Zapalenie płuc: przyczyny, rodzaje, objawy i powikłania

Zapalenie płuc, w zależności od tego czy jest bakteryjne, wirusowe czy grzybicze, typowe czy atypowe, może mieć objawy ostre, ale czasem ma ...

więcej

Ośrodek Wczasowo-Leczniczy Wapienne Ośrodek Wczasowo-Leczniczy Wapienne

Ośrodek Wczasowo-Leczniczy Wapienne oferuje kuracjuszom miejsca hotelowe i w domkach kempingowych. Na terenie ośrodka znajdują się pijalnie wydobywanych z własnego ujęcia wód ...

więcej

Zapalenie gardła – objawy zapalenia gardła i domowe leczenie Zapalenie gardła – objawy zapalenia gardła i domowe leczenie

Zapalenie gardła to infekcja wywołana przez wirusy, bakterie bądź grzyby. Chory odczuwa ból gardła i trudności przy przełykaniu. Dodatkowo występuje zazwyczaj suchy ...

więcej

Zdrowa społeczność

Właściciel portalu Poradnikzdrowie.pl nie jest właścicielem Bazy Leków. Dostawca bazy leków oświadcza i informuje, że dokłada wszelkich starań, aby wszystkie opisy leków były zgodne z obowiązującym stanem wiedzy, a także oświadcza jednocześnie, że podstawowe znaczenie prawne ma zawsze ulotka dołączona do konkretnego leku, zatwierdzona przez Ministerstwo Zdrowia.