Ilaris

1 fiolka zawiera 150 kanakinumabu. Po odtworzeniu, 1 ml roztworu zawiera 150 mg kanakinumabu.

  1. Dawkowanie
  2. Wskazania
  3. Przeciwwskazania
  4. Niepożądane działanie
  5. Ciąża i laktacja
  6. Uwagi
Nazwa Zawartość opakowania Substancja czynna Cena 100% Ost. modyfikacja
Ilaris 1 fiolka 150 mg, proszek do sporz. roztw. do wstrz. 2017-10-31

Dawkowanie

Podskórnie. W przypadku CAPS i SJIA leczenie powinno być rozpoczynane i nadzorowane przez specjalistę doświadczonego w diagnozowaniu i leczeniu danego schorzenia. W przypadku dnawego zapalenia stawów konieczne jest, by lekarz posiadał doświadczenie w stosowaniu biologicznych produktów leczniczych, a kanakinumab powinien być podawany przez fachowy personel medyczny. Jeżeli pacjent lub jego opiekunowie zostaną przeszkoleni w zakresie właściwej techniki wstrzyknięć, lekarz może podjąć decyzję o samodzielnym wstrzykiwaniu preparatu przez pacjenta. Konieczne mogą być wizyty kontrolne. CAPS Dorośli, młodzież i dzieci ≥4 lat. Zalecana początkowa dawka wynosi: u pacjentów o mc. >40 kg - 150 mg; o mc. ≥15 kg i ≤40 kg - 2 mg/kg mc.; u pacjentów o mc. ≥7,5 kg i SJIA Zalecana dawka u pacjentów o mc.  ≥7,5 kg wynosi 4 mg/kg mc. (maksymalnie 300 mg), podawana co 4 tyg. we wstrzyknięciu podskórnym. Kontynuacja leczenia u pacjentów bez poprawy klinicznej powinna zostać ponownie rozważona przez lekarza prowadzącego. Dnawe zapalenie stawów. Należy wdrożyć i zoptymalizować leczenie hiperurykemii preparatami zmniejszającymi stężenie kwasu moczowego. Kanakinumab powinien być stosowany w doraźnym leczeniu napadów dnawego zapalenia stawów. Dorośli: 150 mg w pojedynczym wstrzyknięciu podskórnym w czasie trwania napadu. Dla uzyskania najlepszego efektu leczniczego, preparat należy podać tak szybko, jak to możliwe po wystąpieniu napadu dnawego zapalenia stawów. Pacjentom, u których nie wystąpiła odpowiedź na leczenie po podaniu pierwszej dawki, nie należy podawać ponownie leku. U pacjentów, u których wystąpiła odpowiedź na leczenie i wymagane jest ponowne podanie preparatu należy odczekać przynajmniej 12 tyg. przed podaniem kolejnej dawki. U pacjentów w podeszłym wieku lub z zaburzeniami czynności nerek nie jest wymagana zmiana dawkowania. Jednak doświadczenie kliniczne u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek jest ograniczone. Nie przeprowadzono badań u pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby.

Wskazania

Okresowe zespoły zależne od kriopiryny. Lek jest wskazany do stosowania u dorosłych, młodzieży i dzieci w wieku od 2 lat lub starszych o masie ciała 7,5 kg lub większej w leczeniu okresowych zespołów zależnych od kriopiryny (CAPS), m.in.: zespołu Muckle-Wellsa (MWS); Noworodkowej Zapalnej Choroby Wieloukładowej (zespołu NOMID) / Przewlekłego Niemowlęcego Zespołu Neurologiczno-Skórno-Stawowego (CINCA); ostrej postaci Rodzinnej Zimnej Pokrzywki (FCAS) / Rodzinnej Zimnej Pokrzywki (FCU) z objawami innymi niż pokrzywkowa wysypka skórna wywołana zimnem. Układowe młodzieńcze idiopatyczne zapalenie stawów (SJIA). Lek jest wskazany do stosowania w leczeniu czynnej postaci układowego młodzieńczego idiopatycznego zapalenia stawów (SJIA) u pacjentów w wieku 2 lat i starszych, u których nie uzyskano wystarczającej odpowiedzi na wcześniejsze leczenie NLPZ i kortykosteroidami o działaniu układowym. Preparat może być podawany w monoterapii lub w skojarzeniu z metotreksatem. Dnawe zapalenie stawów. Lek jest wskazany do stosowania w objawowym leczeniu dorosłych pacjentów z częstymi napadami zapalenia stawów w przebiegu dny moczanowej (przynajmniej 3 ataki w okresie ostatnich 12 mies.), u których występują przeciwwskazania do stosowania NLPZ i kolchicyny, lub u których wymienione leki nie są tolerowane lub nie zapewniają wystarczającej odpowiedzi na leczenie, oraz u których powtarzalne dawki kortykosteroidów nie są właściwym postępowaniem.

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na kanakinumab lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Czynne, ciężkie zakażenia.

Niepożądane działanie

CAPS Bardzo często: zapalenie nosa i gardła, reakcje w miejscu podania. Często: zakażenie dróg moczowych, zakażenie górnych dróg oddechowych, wirusowe zakażenie, zawroty głowy. U pacjentów z CAPS średnie wartości hemoglobiny zwiększyły się, natomiast średnie wartości białych krwinek, granulocytów obojętnochłonnych i płytek krwi zmniejszyły się, rzadko obserwowano podwyższoną aktywność transaminaz z bezobjawowym i łagodnym zwiększeniem stężenia bilirubiny w osoczu. Zakażenia (zapalenie żołądka i jelit, zakażenie układu oddechowego, zakażenie górnych dróg oddechowych), wymioty i zawroty głowy zgłaszano częściej w grupie stosującej dawkę 600 mg lub 8 mg/kg mc. niż w grupach przyjmujących inne dawki. SJIA Bardzo często: zapalenie płuc, zapalenie żołądka i jelit, zakażenie dróg moczowych, wirusowe zakażenie, zapalenie zatok, nieżyt nosa, zapalenie gardła, zapalenie migdałków, zapalenie nosa i gardła, zakażenie górnych dróg oddechowych, ból w nadbrzuszu, reakcje w miejscu podania, ból stawów, zmniejszenie klirensu nerkowego kreatyniny, białkomocz, leukopenia.  Często: ból mięśniowo-kostny, neutropenia. U pacjentów z SJIA obserwowano przejściowe zmniejszenie liczby krwinek białych do stężenia ≤0,8 x DGN (dolna granica normy), przejściowe zmniejszenie bezwzględnej liczby neutrofilów do wartości 9/l, przejściowe zmniejszenie liczby płytek (Dnawe zapalenie stawów Bardzo często: zapalenie płuc, zapalenie oskrzeli, zapalenie żołądka i jelit, zakażenie dróg moczowych, grypa, zapalenie tkanki łącznej, zapalenie zatok, zapalenie ucha, zapalenie gardła, zapalenie nosa i gardła, zakażenie górnych dróg oddechowych. Często: zawroty głowy, reakcje w miejscu podania, ból pleców, zmęczenie/osłabienie. Niezbyt często: refluks żołądkowo-przełykowy. U pacjentów z dnawym zapaleniem stawów zmniejszoną liczbę krwinek białych ≤0,8 x DGN zgłoszono u 6,7% pacjentów leczonych kanakinumabem w porównaniu z 1,4% pacjentów leczonych acetonidem triamcynolonu. Zmniejszenie bezwzględnej liczby granulocytów obojętnochłonnych do  9/l zgłaszano u 2% pacjentów w badaniach porównawczych. Obserwowano pojedyncze przypadki zmniejszenia bezwzględnej liczby neutrofilów do wartości 9/l. Zgłoszono większą częstość występowania łagodnego ( 75 x 109/l) i przejściowego zmniejszenia liczby płytek krwi w trakcie przyjmowania preparatu w grupie kontrolnej otrzymującej aktywne leczenie (12,7%) w porównaniu z grupą pacjentów przyjmujących lek referencyjny (7,7%). Może wystąpić przejściowe zwiększenie stężenia kwasu moczowego oraz aktywności AlAT i AspAT. Obserwowano średnie zwiększenie stężenia triglicerydów o +33,5 mg/dl w grupie pacjentów leczonych preparatem w porównaniu z niewielkim zmniejszeniem stężenia trójglicerydów o -3,1 mg/dl w grupie pacjentów leczonych acetonidem triamcynolonu. Częstość występowania zwiększenia stężenia trójglicerydów >5x górna granica normy (GGN) wyniosła 2,4% w grupie przyjmującej kanakinumab oraz 0,7% w grupie przyjmującej acetonid triamcynolonu. U pacjentów leczonych preparatem zgłaszano występowanie reakcji nadwrażliwości oraz zakażeń oportunistycznych. Nie stwierdzono klinicznie znaczących różnic w profilu bezpieczeństwa i tolerancji preparatu u dzieci i młodzieży w porównaniu z całą populacją pacjentów z CAPS, w tym w ogólnej częstości występowania i nasilenia zakażeń. W przypadku zakażeń, najczęściej obserwowanym zdarzeniem było zakażenie górnych dróg oddechowych.

Ciąża i laktacja

Kobiety w ciąży lub kobiety, które planują ciążę mogą być leczone preparatem tylko po przeprowadzeniu dokładnej oceny korzyści i ryzyka płynących z leczenia. Kobiety powinny stosować skuteczną metodę antykoncepcji podczas leczenia preparatem oraz do 3 miesięcy po przyjęciu ostatniej dawki. Decyzję o karmieniu piersią w trakcie przyjmowania preparatu należy powziąć tylko po przeprowadzeniu dokładnej oceny korzyści i ryzyka związanego z leczeniem.

Uwagi

Preparat wywiera niewielki wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn. Pacjenci, u których występują podczas leczenia zawroty głowy lub osłabienie, powinni powstrzymać się od prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn do całkowitego zaniku objawów.

Preparat zawiera substancję Canakinumab.

Lek refundowany: NIE

Lista leków zawierających te same substancje czynne

1 fiolka zawiera 150 kanakinumabu. Po odtworzeniu, 1 ml roztworu zawiera 150 mg kanakinumabu.

Najczęściej wyszukiwane

1 amp.-strzyk. z proszkiem do sporządzania roztworu do wstrzykiwań zawiera 7,5 mg, 22,5 mg lub 45 mg octanu leuproreliny.

1 tabl. powl. zawiera 1 mg anastrozolu. Preparat zawiera laktozę.

1 implant podskórny zawiera 10,8 mg gosereliny (w postaci octanu).

1 fiolka lub amp.-strzyk. 0,5 ml zawiera 45 mg ustekinumabu; 1 fiolka 1 ml zawiera 90 mg ustekinumabu.

1 fiolka zawiera 10 000 j.m. kryzantaspazy (asparaginaza pochodząca z Erwinia chrysanthemi, L-asparginaza Erwinia).

1 ml koncentratu zawiera 20 mg ofatumumabu. 1 fiolka (50 ml) zawiera 1000 mg ofatumumabu. Preparat zawiera 116 mg sodu w dawce w dawce 1000 mg.

1 tabl. zawiera 50 mg azatiopryny. Preparat zawiera laktozę.

1 fiolka (5 ml) zawiera 100 mg panitumumabu; 1 fiolka (20 ml) zawiera 400 mg panitumumabu. Lek zawiera sód (0,15 mmol/ 3,45 mg w 1 ml).

1 amp. (1 ml) zawiera 3 000 000 j.m. naturalnego leukocytarnego interferonu alfa.

Informacje o lekach dostarcza:
Pharmindex
Najpopularniejsze artykuły
Guz przysadki mózgowej: przyczyny, objawy, leczenie Guz przysadki mózgowej: przyczyny, objawy, leczenie

Guz przysadki mózgowej to jeden z najbardziej zróżnicowanych guzów mózgu. Jego istotą jest nieprawidłowy rozrost komórek przysadki - nadrzędnego gruczołu w układzie ...

więcej

Masaż prostaty - na czym polega masaż gruczołu krokowego? Masaż prostaty - na czym polega masaż gruczołu krokowego?

Masaż prostaty (stercza) znany jest jako jedna z technik seksualnych. Mało kto wie, że masaż gruczołu krokowego ma także zastosowanie w medycynie, ...

więcej

Zespół POEMS - objawy, leczenie, przyczyny Zespół POEMS - objawy, leczenie, przyczyny

Zespół POEMS, inaczej zespół Crow-Fukase lub zespół Takatsuki, to bardzo rzadki zespół objawów, który towarzyszy chorobie nowotworowej układu krwiotwórczego, jaką jest osteosklerotyczna ...

więcej

Zespół rakowiaka - objawy, leczenie, rokowania Zespół rakowiaka - objawy, leczenie, rokowania

Zespół rakowiaka to zespół objawów, które pojawiają się u chorych na rakowiaka - rodzaj nowotworu rozwijającego się w różnych częściach przewodu pokarmowego ...

więcej

Jest lek, który ratuje życie chorym na przewlekłą białaczkę limfocytową Jest lek, który ratuje życie chorym na przewlekłą białaczkę ...

Przewlekła białaczka limfocytowa (PBL) jest najczęściej rozpoznawanym rodzajem białaczki u dorosłych. Odsetek 5-letnich przeżyć wśród polskich pacjentów chorujących na przewlekłą białaczką limfocytową ...

więcej

Zdrowa społeczność

Właściciel portalu Poradnikzdrowie.pl nie jest właścicielem Bazy Leków. Dostawca bazy leków oświadcza i informuje, że dokłada wszelkich starań, aby wszystkie opisy leków były zgodne z obowiązującym stanem wiedzy, a także oświadcza jednocześnie, że podstawowe znaczenie prawne ma zawsze ulotka dołączona do konkretnego leku, zatwierdzona przez Ministerstwo Zdrowia.