Ibuprofen Teva

5 ml syropu zawiera 200 mg ibuprofenu. Syrop zawiera 1 g sacharozy i 0,45 g glukozy.

  1. Działanie
  2. Dawkowanie
  3. Wskazania
  4. Przeciwwskazania
  5. Środki ostrożności
  6. Niepożądane działanie
  7. Ciąża i laktacja
  8. Uwagi
  9. Interakcje
Nazwa Zawartość opakowania Substancja czynna Cena 100% Ost. modyfikacja
Ibuprofen Teva but. 100 ml, syrop 19,44zł 2017-10-31

Działanie

Ibuprofen jest niesteroidowym lekiem przeciwzapalnym, przeciwbólowym, który hamuje syntezę prostaglandyn. Ponadto hamuje agregację płytek wywoływaną przez ADP i kolagen. Po podaniu doustnym, ibuprofen jest częściowo wchłaniany z żołądka, a następnie całkowicie wchłaniany w jelicie cienkim. Maksymalne stężenie w osoczu następuje po 1-2 h. Silnie wiąże się z białkami osocza (w 99%). Po przejściu przez wątrobę (hydroksylacja, karboksylacja) farmakologicznie nieaktywne metabolity są całkowicie usuwane, głównie przez nerki (90%) oraz z żółcią. T0,5 w fazie eliminacji wynosi około 2 h.

Dawkowanie

Doustnie. Zwykle stosowana dawka wynosi 7-10 mg/kg mc. w dawce pojedynczej, aż do maksymalnej całkowitej dawki dobowej wynoszącej 30 mg/kg mc. Należy zachować co najmniej 6-godzinną przerwę pomiędzy dawkami. Dzieci 10-15 kg (1-3 lata) - 2,5 w dawce pojedynczej, maksymalna dawka dobowa - 7,5 ml; dzieci 16-19 kg (3-6 lat) - 2,5 ml w dawce pojedynczej, maksymalna dawka dobowa - 10 ml; dzieci 20-29 kg (6-9 lat) - 5 ml w dawce pojedynczej, maksymalna dawka dobowa - 15 ml; dzieci 30-39 kg (10-12 lat) - 5 ml w dawce pojedynczej, maksymalna dawka dobowa - 20 ml; dzieci ≥40 kg (dorośli i dzieci powyżej 12 lat) - 5-10 ml w dawce pojedynczej, maksymalna dawka dobowa - 30 ml. Zaleca się aby pacjenci z wrażliwą błoną śluzową żołądka przyjmowali ibuprofen podczas posiłków.

Wskazania

Krótkotrwałe leczenie objawowe bólu o łagodnym do umiarkowanego nasilenia oraz gorączki.

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na ibuprofen lub pozostałe składniki preparatu. Potwierdzone reakcje skurczu oskrzeli, astmy, nieżytu nosa lub pokrzywki po wcześniejszym przyjęciu kwasu acetylosalicylowego lub innych NLPZ. Niesprecyzowane zaburzenia hematopoezy. Ciężkie zaburzenia czynności wątroby lub nerek lub ciężkie i niekontrolowane zaburzenia serca. III trymestr ciąży. Krwawienie z przewodu pokarmowego lub perforacji w wywiadzie jako wynik wcześniejszej terapii NLPZ. Czynna lub nawracająca choroba wrzodowa żołądka i (lub) dwunastnicy lub krwawienie (dwa lub więcej różnych potwierdzonych epizodów owrzodzeń lub krwawienia). Ciężka niewydolność serca. Krwawienie z naczyń mózgowych lub inne czynne krwawienie. Ciężkie odwodnienie spowodowane wymiotami, biegunką lub niedostatecznym uzupełnianiem płynów. Syrop 200 mg/5 ml jest przeciwwskazany u dzieci poniżej 10 kg (1. rż.), ponieważ dawka ta jest nieodpowiednia ze względu na wyższą zawartość substancji czynnej.

Środki ostrożności

Szczególnie ostrożnie stosować u pacjentów, u których występują: toczeń rumieniowaty układowy, mieszana choroba tkanki łącznej, wrodzone zaburzenia metabolizmu porfiryny (np. ostra przerywana porfiria), zaburzenia czynności nerek lub wątroby, odwodnienie, alergie (np. reakcje skórne na inne leki, astma, katar sienny), przewlekły obrzęk błony śluzowej nosa lub przewlekła, restrykcyjna choroba płuc, bezpośrednio po dużym zabiegu chirurgicznym. Ostrożnie stosować u pacjentów, u których istnieje zwiększone ryzyko wystąpienia owrzodzenia i krwawienia z przewodu pokarmowego (pacjenci z chorobą wrzodową żołądka i (lub) dwunastnicy w wywiadzie, szczególnie powikłaną krwotokiem i perforacją przewodu pokarmowego; pacjenci przyjmujący kortykosteroidy o działaniu ogólnym, leki przeciwzakrzepowe, przeciwpłytkowe, selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny; osoby w podeszłym wieku) - u tych pacjentów należy stosować najmniejszą możliwą dawkę terapeutyczną ibuprofenu i rozważyć leczenie skojarzone z lekami osłonowymi. Należy unikać jednoczesnego stosowania ibuprofenu z innymi lekami z grupy NLPZ, łącznie z selektywnymi inhibitorami COX-2. Należy zachować szczególną ostrożność u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek lub serca, z niekontrolowanym nadciśnieniem tętniczym, zastoinową niewydolnością serca, chorobą niedokrwienną serca, chorobą tętnic obwodowych lub chorobą naczyń mózgu, z zatrzymaniem płynów lub obrzękami, z czynnikami ryzyka chorób układu krążenia (nadciśnienie, hiperlipidemia, cukrzyca, palenie tytoniu), u pacjentów z wrzodziejącym zapaleniem okrężnicy, chorobą Leśniowskiego-Crohna, zaburzeniami czynności wątroby. W przypadku wystąpienia krwawienia lub owrzodzenia przewodu pokarmowego, wysypki skórnej, zmian chorobowych dotyczących błon śluzowych lub jakichkolwiek objawów nadwrażliwości lek należy natychmiast odstawić. Lek może maskować objawy istniejącego zakażenia. Pacjenci z rzadkimi dziedzicznymi zaburzeniami nietolerancji fruktozy, zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy lub niedoborem sacharazy-izomaltazy nie powinni przyjmować preparatu. 5 ml syropu zawiera 1 g sacharozy i 0,45 g glukozy, co odpowiada około 0,12 jednostki chlebowej.

Niepożądane działanie

Często: zgaga, bóle brzucha, nudności, wymioty, wzdęcia, biegunka, zaparcia i nieznaczna utrata krwi z przewodu pokarmowego, która w wyjątkowych przypadkach może prowadzić do niedokrwistości. Niezbyt często: reakcje nadwrażliwości z wysypką, świądem i/lub napadami astmy (z prawdopodobieństwem spadku ciśnienia krwi); ból i zawroty głowy, bezsenność, pobudzenie, drażliwość lub zmęczenie, zaburzenia widzenia, owrzodzenie przewodu pokarmowego, potencjalnie z krwawieniem i perforacją ściany, wrzodziejące zapalenie jamy ustnej, nasilenie zapalenia okrężnicy lub choroby Leśniowskiego-Crohna, nieżyt żołądka. Rzadko: szumy uszne, uszkodzenie tkanki nerek (martwica brodawek nerkowych - szczególnie w leczeniu długotrwałym), zwiększone stężenie kwasu moczowego we krwi. Bardzo rzadko: nasilenie stanów zapalnych związanych z zakażeniem (np. wystąpienie martwiczego zapalenia powięzi), zaburzenia hematopoezy (niedokrwistość, leukopenia, małopłytkowość, pancytopenia, agranulocytoza), ciężkie reakcje nadwrażliwości (z obrzękiem twarzy, języka i krtani z zaciśnięciem dróg oddechowych, dusznością, tachykardią i niedociśnieniem tętniczym, co może prowadzić do zagrażającego życiu wstrząsu), reakcje psychotyczne, depresja, kołatanie serca, niewydolność serca, zawał mięśnia sercowego, nadciśnienie tętnicze, zapalenie przełyku, zapalenie trzustki, powstawanie błoniastych przewężeń w świetle jelit, zaburzenia czynności wątroby, uszkodzenie wątroby, niewydolność lub ostre zapalenie wątroby, zmiany pęcherzowe skóry, w tym zespół Stevensa-Johnsona i toksyczna nekroliza naskórka, łysienie, skąpomocz i obrzęk - zwłaszcza u pacjentów z nadciśnieniem tętniczym lub niewydolnością nerek; zespół nerczycowy, śródmiąższowe zapalenie nerek z towarzyszeniem ostrej niewydolności nerek. W pojedynczych przypadkach podczas leczenia ibuprofenem, u pacjentów z uprzednio występującymi zaburzeniami autoimmunologicznymi (toczeń rumieniowaty układowy i mieszana choroba tkanki łącznej) obserwowano objawy aseptycznego zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych, jak np. silne bóle głowy, nudności, wymioty, gorączka, sztywność karku czy dezorientacja. W pojedynczych przypadkach, podczas zakażenia wirusem ospy wietrznej mogą wystąpić ciężkie zakażenia skóry z powikłaniami ze strony tkanek miękkich.

Ciąża i laktacja

Ibuprofenu nie należy przyjmować w I i II trymestrze ciąży, chyba, że jest to bezwzględnie konieczne. W przypadku stosowania ibuprofenu przez kobietę planującą ciążę lub będącą w I lub II trymestrze ciąży, należy stosować jak najmniejszą dawkę przez możliwie najkrótszy czas. Ibuprofen jest przeciwwskazany w III trymestrze ciąży. Żadne działania niepożądane u niemowląt nie są znane, dlatego na ogół przerywanie karmienia piersią w przypadku krótkotrwałego stosowania zalecanych dawek w leczeniu bólu lub gorączki nie jest konieczne. Stosowanie ibuprofenu może zaburzać płodność u kobiet i nie jest zalecane u kobiet planujących zajść w ciążę. U kobiet mających trudności z zajściem w ciążę lub poddających się badaniu niepłodności należy rozważyć odstawienie ibuprofenu.

Uwagi

Podczas długotrwałego stosowania należy regularnie kontrolować czynność wątroby, nerek oraz morfologię krwi. Ze względu na możliwość wystąpienia działań niepożądanych takich jak zmęczenie, zawroty głowy i zaburzenia widzenia podczas stosowania preparatu, w pojedynczych przypadkach może wystąpić zaburzenie zdolności reagowania i aktywnego uczestnictwa w ruchu drogowym oraz obsługiwania maszyn. Dotyczy to tym bardziej przypadków jednoczesnego spożywania alkoholu.

Interakcje

Jednoczesne stosowanie ibuprofenu i digoksyny, fenytoiny lub litu może zwiększać stężenie tych leków we krwi. Ibuprofen może osłabiać działanie leków moczopędnych i przeciwnadciśnieniowych. Z powodu zwiększonego ryzyka działania nefrotoksycznego, pacjentów należy odpowiednio nawadniać i okresowo kontrolować czynność nerek, po rozpoczęciu oraz podczas leczenia skojarzonego. Jednoczesne stosowanie ibuprofenu i innych NLPZ lub glikokortykosteroidów zwiększa ryzyko wystąpienia działań niepożądanych ze strony przewodu pokarmowego – należy unikać jednoczesnego stosowania. Równoczesne podanie kwasu acetylosalicylowego może zmniejszać jego działanie polegające na hamowaniu agregacji płytek krwi. Jednoczesne stosowanie ibuprofenu z lekami przeciwzakrzepowymi i antyagregacyjnymi może zwiększyć ryzyko krwawienia. Jednoczesne stosowanie NLPZ i selektywnych inhibitorów wychwytu zwrotnego serotoniny może zwiększyć ryzyko krwawień z przewodu pokarmowego. Zaleca się ostrożność podczas stosowania NLPZ z metotreksatem, ponieważ może wystąpić zwiększenie stężenia metotreksatu we krwi i jego toksyczności. Może nastąpić wydłużenie czasu krwawienia u pacjentów leczonych jednocześnie ibuprofenem i zydowudyną. Ibuprofen może nasilać nefrotoksyczne działanie cyklosporyny i takrolimusa. Jak dotąd badania kliniczne nie wykazały interakcji między ibuprofenem i lekami przeciwcukrzycowymi, przy równoległym stosowaniu tych leków zaleca się sprawdzenie stężenia glukozy we krwi jako środek ostrożności. Jednoczesne stosowanie probenecidu lub sulfinpyrazonu może powodować opóźnienie wydalania ibuprofenu. U pacjentów stosujących NLPZ i chinolony istnieje zwiększone ryzyko wystąpienia drgawek. W badaniu z worykonazolem i flukonazolem (inhibitory CYP2C9) wykazano wzrost ekspozycji na ibuprofen S (+) o ok. 80-100% - należy rozważyć obniżenie dawki ibuprofenu. Jednoczesne spożywanie alkoholu podczas stosowania NLPZ zwiększa ryzyko wystąpienia działań niepożądanych dotyczących układu pokarmowego lub o.u.n.

Preparat zawiera substancję Ibuprofen.

Lek refundowany: NIE

Lista leków zawierających te same substancje czynne

1 tabl. powl. zawiera 200 mg ibuprofenu i 30 mg chlorowodorku pseudoefedryny; tabletki zawierają sacharozę i żółcień pomarańczową (E110).

1 tabl. powl. zawiera 200 mg ibuprofenu i 30 mg chlorowodorku pseudoefedryny; tabletki zawierają laktozę.

1 tabl. powl. zawiera 200 mg ibuprofenu i 30 mg chlorowodorku pseudoefedryny.

1 g żelu zawiera 50 mg ibuprofenu.

1 tabl. powl. zawiera 200 mg ibuprofenu.

5 ml zawiesiny doustnej zawiera 100 mg lub 200 mg (forte) ibuprofenu. Preparat zawiera maltitol ciekły, sód.

1 tabl. powl. zawiera 200 mg ibuprofenu i 30 mg chlorowodorku pseudoefedryny. Preparat zawiera laktozę.

5 ml syropu zawiera 200 mg ibuprofenu. Syrop zawiera 1 g sacharozy i 0,45 g glukozy.

1 tabl. powl. zawiera 200 mg ibuprofenu i 30 mg chlorowodorku pseudoefedryny.

1 kaps. zawiera 100 mg ibuprofenu; kapsułki zawierają sorbitol i maltitol.

Najczęściej wyszukiwane

1 g żelu zawiera 25 mg ketoprofenu.

1 ampułka (3 ml) zawiera 75 mg diklofenaku sodowego. Preparat zawiera alkohol benzylowy, glikol propylenowy, sód (poniżej 23 mg jonów sodu w 1 amp.).

1 tabl. powl. zawiera 30, 60 lub 90 etorykoksybu.

1 tabl. dojelitowa zawiera 25 mg lub 50 mg diklofenaku sodowego; tabletki zawierają laktozę.

1 fiolka zawiera 100 j. toksyny botulinowej typu A.

1 kaps. o przedł. uwalnianiu zawiera 100 mg soli sodowej diklofenaku. Preparat zawiera laktozę.

1 tabl. powl. lub 1 saszetka granulatu zawiera 25 mg deksketoprofenu w postaci soli deksketoprofenu z trometamolem; granulat zawiera sacharozę.

1 plaster leczniczy zawiera 140 mg diklofenaku sodowego.

1 g kremu zawiera 50 mg ibuprofenu.

1 fiolka zawiera 125 jednostek toksyny botulinowej typu A. 0,05 ml rekonstytuowanego roztworu zawiera 10 jednostek Speywood (1 jednostka Speywood jest określona jako mediana dawki śmiertelnej podanej dootrzewnowo myszy - LD50).

Informacje o lekach dostarcza:
Pharmindex
Najpopularniejsze artykuły
Choroba Perthesa (Legga-Calvego-Perthesa) Choroba Perthesa (Legga-Calvego-Perthesa)

Choroba Perthesa, a właściwie choroba Legga-Calvego-Perthesa (łac. coxa plana), jest jedną wielu przyczyn bólu biodra i zaburzeń chodzenia u dzieci. Jeśli objawy, ...

więcej

Złamanie kości udowej - przyczyny, obajwy i leczenie Złamanie kości udowej - przyczyny, obajwy i leczenie

Złamanie kości udowej to głównie problem osób starszych. Na złamanie kości udowej najczęściej narażone są kobiety po 60. roku życia. U nich ...

więcej

SKOLIOZA - przyczyny, objawy i leczenie SKOLIOZA - przyczyny, objawy i leczenie

Skolioza - potocznie mylnie określana jako boczne skrzywienie kręgosłupa - to najczęściej występująca wada postawy u dzieci. Do jej powstania przyczyniają się ...

więcej

Guzki Schmorla - co to jest? Objawy i leczenie Guzki Schmorla - co to jest? Objawy i leczenie

Guzki Schmorla to zmiany pojawiające się w obrębie kręgosłupa. Guzki Schmorla spotykane są u stosunkowo wielu ludzi (najczęściej u dorosłych), a mimo ...

więcej

KIFOZA (okrągłe plecy) - przyczyny, objawy, leczenie i ćwiczenia KIFOZA (okrągłe plecy) - przyczyny, objawy, leczenie i ćwiczenia

Kifoza pogłębiona (inaczej plecy okrągłe) to choroba kręgosłupa, której cechą charakterystyczną jest nadmierne wygięcie kręgosłupa ku tyłowi w odcinku piersiowym i krzyżowym. ...

więcej

Zdrowa społeczność

Właściciel portalu Poradnikzdrowie.pl nie jest właścicielem Bazy Leków. Dostawca bazy leków oświadcza i informuje, że dokłada wszelkich starań, aby wszystkie opisy leków były zgodne z obowiązującym stanem wiedzy, a także oświadcza jednocześnie, że podstawowe znaczenie prawne ma zawsze ulotka dołączona do konkretnego leku, zatwierdzona przez Ministerstwo Zdrowia.