Ibuprofen-Pabi®

1 tabl. drażowana zawiera 200 mg ibuprofenu. Tabletki zawierają: laktozę, sacharozę, czerwień koszenilową (E124).

  1. Działanie
  2. Dawkowanie
  3. Wskazania
  4. Przeciwwskazania
  5. Środki ostrożności
  6. Niepożądane działanie
  7. Ciąża i laktacja
  8. Uwagi
  9. Interakcje
Nazwa Zawartość opakowania Substancja czynna Cena 100% Ost. modyfikacja
Ibuprofen-Pabi® 60 szt., tabl. drażowane 6,94zł 2017-10-31

Działanie

Niesteroidowy lek przeciwzapalny, wykazujący słabe do umiarkowanego działanie przeciwbólowe oraz działanie przeciwgorączkowe. Mechanizm działania przeciwzapalnego i przeciwgorączkowego polega na hamowaniu syntezy prostaglandyn; nie wyklucza się jednak istnienia innych mechanizmów. Przeciwbólowe działanie ibuprofenu może zależeć również m.in. od hamowania lipooksygenazy, odpowiedzialnej za syntezę leukotrienów, uważanych za mediatory reakcji bólowej. Ibuprofen wykazuje również zdolność odwracalnego zahamowania agregacji płytek krwi. Ibuprofen jest wchłaniany z przewodu pokarmowego w ok. 80%. Maksymalne stężenie w surowicy występuje w ciągu 1-2 h. od podania doustnego. Wiąże się w ponad 99% z białkami osocza, głównie z albuminami. Ibuprofen powoli przenika do jam stawowych i dlatego jego działanie w gośćcu występuje dopiero kilka do kilkunastu godzin od podania. Metabolizowany jest w wątrobie do 2 metabolitów. Wydalany jest głównie przez nerki w postaci nieaktywnych metabolitów. Niewielka ilość wydalana jest z kałem. T0,5 w surowicy wynosi ok. 2 h.

Dawkowanie

Doustnie. Działania niepożądane można ograniczyć, stosując najmniejszą skuteczną dawkę przez najkrótszy okres konieczny do złagodzenia objawów. Dorośli i młodzież >12 lat: 1200-1800 mg/dobę, w dawkach podzielonych. U niektórych pacjentów wystarczającą dawką jest 600-1200 mg/dobę. W przypadku ostrych bólów można stosować dawkę większą, prowadzącą do złagodzenia bólu, nie przekraczając dawki 2400 mg/dobę. Dzieci Młodzieńcze reumatoidalne zapalenie stawów: do 40 mg/kg mc./dobę, w dawkach podzielonych; nie zaleca się stosowania u dzieci o mc. Szczególne grupy pacjentów. Nie ma konieczności modyfikacji dawki u osób w podeszłym wieku, o ile czynność nerek i wątroby jest prawidłowa, w innym przypadku dawkę należy dobrać indywidualnie; u osób w podeszłym wieku stosować najmniejszą skuteczną dawkę i przez możliwie najkrótszy czas, obserwować pacjenta w kierunku krwawienia z przewodu pokarmowego w czasie 4 tyg. od rozpoczęcia podawania NLPZ. Sposób podania. Lek stosować podczas lub po posiłku. Tabletek nie należy dzielić.

Wskazania

Bóle słabe do umiarkowanych różnego pochodzenia, np. bóle głowy, również migrenowe, bóle zębów, mięśni, kości i stawów, bóle pourazowe, nerwobóle. Gorączka różnego pochodzenia (m.in. w przebiegu grypy i przeziębienia). Bolesne miesiączkowanie. Objawowe leczenie reumatoidalnego zapalenia stawów oraz choroba zwyrodnieniowa stawów. Objawowe leczenie młodzieńczego reumatoidalnego zapalenia stawów.

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na ibuprofen, inne NLPZ lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Występujące w przeszłości reakcje nadwrażliwości, takie jak napad astmy oskrzelowej, zapalenie błony śluzowej nosa lub pokrzywka wywołane podaniem salicylanów (w tym kwasu acetylosalicylowego) lub innych NLPZ. Czynna lub występująca w przeszłości choroba wrzodowa żołądka i (lub) dwunastnicy, perforacja lub krwawienie, również występujące po zastosowaniu NLPZ. Skaza krwotoczna. Ciężka niewydolność wątroby. Ciężka niewydolność nerek. Ciężka niewydolność serca (klasa IV wg NYHA). Jednoczesne stosowanie innych NLPZ, w tym wybiórczych inhibitorów COX-2. III trymestr ciąży.

Środki ostrożności

Ostrożnie stosować u pacjentów, u których występują: toczeń rumieniowaty układowy oraz mieszana choroba tkanki łącznej (ryzyko rozwoju jałowego zapalenia opon mózgowych); choroby przewodu pokarmowego oraz przewlekłe zapalne choroby jelit (wrzodziejące zapalenie jelita grubego, choroba Leśniewskiego i Crohna), nadciśnienie tętnicze i (lub) zaburzenia czynności serca w wywiadzie (opisywano zatrzymanie płynów i obrzęki związane ze stosowaniem NLPZ); zaburzenia czynności nerek; zaburzenia czynności wątroby. U pacjentów z czynną lub przebytą astmą oskrzelową oraz chorobami alergicznymi zastosowanie ibuprofenu może wywołać skurcz oskrzeli. U pacjentów w podeszłym wieku istnieje zwiększone ryzyko wystąpienia działań niepożądanych. Istnieje ryzyko wystąpienia krwotoku z przewodu pokarmowego, owrzodzenia lub perforacji, które mogą mieć skutek śmiertelny i które niekoniecznie muszą być poprzedzone objawami ostrzegawczymi lub mogą wystąpić u pacjentów, u których takie objawy ostrzegawcze występowały. W przypadku wystąpienia krwawienia lub owrzodzenia przewodu pokarmowego należy przerwać stosowanie ibuprofenu. Należy poinformować pacjentów z chorobami przewodu pokarmowego w wywiadzie (szczególnie w podeszłym wieku) o konieczności zgłaszania lekarzowi wszelkich nietypowych objawów dotyczących przewodu pokarmowego (szczególnie krwawienia), zwłaszcza w początkowym okresie leczenia. Pacjenci ci powinni stosować jak najmniejszą dawkę leku. Należy zachować ostrożność stosując ibuprofen u pacjentów przyjmujących jednocześnie inne leki, które mogą zwiększyć ryzyko wystąpienia zaburzeń żołądka i jelit lub krwawienia, takie jak kortykosteroidy lub leki przeciwzakrzepowe, takie jak acenokumarol lub leki antyagregacyjne, takie jak kwas acetylosalicylowy. Pacjentów z nadciśnieniem tętniczym w wywiadzie lub łagodną do umiarkowanej zastoinową niewydolnością serca, tak jak z zatrzymaniem płynów i z obrzękami należy odpowiednio kontrolować i wydawać właściwe zalecenia. Przyjmowanie ibuprofenu, szczególnie w dużych dawkach (2400 mg na dobę) może być związane z niewielkim zwiększeniem ryzyka wystąpienia tętniczych incydentów zakrzepowo-zatorowych (np. zawału mięśnia sercowego lub udaru). Przyjmowanie małych dawek ibuprofenu (np. ≤1200 mg na dobę) nie jest związane ze zwiększeniem ryzyka wystąpienia tętniczych incydentów zakrzepowo-zatorowych. W przypadku pacjentów z niekontrolowanym nadciśnieniem tętniczym, zastoinową niewydolnością serca (NYHA II-III), rozpoznaną chorobą niedokrwienną serca, chorobą naczyń obwodowych i (lub) chorobą naczyń mózgowych leczenie ibuprofenem należy stosować po jego starannym rozważeniu, przy czym należy unikać stosowania w dużych dawkach (2400 mg/dobę). Należy także starannie rozważyć włączenie długotrwałego leczenia pacjentów, u których występują czynniki ryzyka incydentów sercowo-naczyniowych (nadciśnienie tętnicze, hiperlipidemia, cukrzyca, palenie tytoniu), zwłaszcza jeśli wymagane są duże dawki ibuprofenu (2400 mg/dobę). Pacjenci z niekontrolowanym nadciśnieniem tętniczym, zastoinową niewydolnością serca, chorobą niedokrwienną serca, chorobą tętnic obwodowych lub chorobą naczyń mózgu powinni być leczeni ibuprofenem bardzo rozważnie. Podobną rozwagę należy zachować przed rozpoczęciem długotrwałego leczenia pacjentów z czynnikami ryzyka chorób układu krążenia (np. nadciśnienie tętnicze, hiperlipidemia, cukrzyca, palenie tytoniu). Jednoczesne, długotrwałe stosowanie leków przeciwbólowych może prowadzić do uszkodzenia nerek z ryzykiem niewydolności nerek (nefropatia postanalgetyczna). Należy zaprzestać stosowania preparatu po wystąpieniu pierwszych objawów wysypki skórnej, uszkodzenia błony śluzowej lub innych objawów nadwrażliwości. W przypadku wystąpienia zaburzeń widzenia (mroczki, zaburzenia widzenia barwnego) należy odstawić preparat i przeprowadzić badanie okulistyczne. Należy zachować ostrożność u pacjentów z zaburzeniami krzepnięcia oraz leczonych lekami przeciwzakrzepowymi. Nie zaleca się stosowania u dzieci o mc. poniżej 7 kg. Istnieje ryzyko wystąpienia zaburzenia czynności nerek u odwodnionych dzieci i młodzieży. U dzieci którym nie można podać całej tabletki, zaleca się stosowanie ibuprofenu w innej postaci. Ze względu na zawartość laktozy i sacharozy, preparatu nie powinni przyjmować pacjenci z rzadkimi dziedzicznymi zaburzeniami związanymi z nietolerancją fruktozy, rzadko występującą dziedziczną nietolerancję galaktozy, niedoborem laktazy (typu Lapp), zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy lub niedoborem sacharazy-izomaltazy. Ze względu na zawartość czerwieni koszenilowej preparat może powodować reakcje alergiczne.

Niepożądane działanie

Często: wysypka (w tym plamisto-grudkowa), zmniejszenie łaknienia. Niezbyt często: niestrawność, ból brzucha, nudności, ból w nadbrzuszu, bóle kurczowe w jamie brzusznej, dyskomfort w nadbrzuszu, zgaga, ból głowy, mroczki, niewyraźne widzenie, podwójne widzenie, zaburzenia widzenia barwnego, pokrzywka, świąd, łysienie, zespół objawów z bólami brzucha, gorączką, dreszczami, nudnościami i wymiotami; suchość błony śluzowej jamy ustnej, owrzodzenia dziąseł, nieżyt nosa. Rzadko: biegunka, wzdęcia, zaparcia, wymioty, zapalenie błony śluzowej żołądka, zawroty głowy, bezsenność, senność, pobudzenie, nerwowość, zmęczenie. Bardzo rzadko: smoliste stolce, krwawe wymioty, wrzodziejące zapalenia błony śluzowej jamy ustnej, zaostrzenie zapalenia okrężnicy i choroby Crohna, aseptyczne zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych, zaburzenia świadomości, depresja, zaburzenia emocjonalne, szumy uszne, zaburzenia słuchu, azotemia, krwiomocz, niewydolność nerek (w tym ostra niewydolność nerek), martwica brodawek nerkowych, zmniejszenie klirensu kreatyniny, wielomocz, zmniejszenie ilości wydalanego moczu, zwiększenie stężenia sodu we krwi (retencja sodu), zaburzenia czynności wątroby, dodatnie testy czynnościowe wątroby (szczególnie podczas długotrwałego stosowania), zapalenie wątroby, żółtaczka, agranulocytoza, niedokrwistość aplastyczna, niedokrwistość hemolityczna (niekiedy z dodatnim odczynem Coombsa), eozynofilia, leukopenia, neutropenia, trombocytopenia z plamicą lub bez, zmniejszenie stężenia hemoglobiny lub hematokrytu, rumień wielopostaciowy, zespół Stevensa-Johnsona, toksyczne martwicze oddzielanie się naskórka, ostre reakcje nadwrażliwości (np. obrzęk twarzy, języka, krtani, duszność, niedociśnienie, tachykardia lub ostry wstrząs), reakcje bronchospastyczne, zaostrzenie astmy, skurcz oskrzeli. Może wystąpić choroba wrzodowa żołądka i (lub) dwunastnicy, perforacja, krwawienie z przewodu pokarmowego, czasem ze skutkiem śmiertelnym, szczególnie u osób w podeszłym wieku. Podczas stosowania dużych dawek NLPZ odnotowano występowanie obrzęków, nadciśnienia tętniczego, niewydolność serca. Z badań klinicznych i danych epidemiologicznych wynika, że przyjmowanie ibuprofenu, szczególnie długotrwale w dużych dawkach (2400 mg na dobę) może być związane z niewielkim zwiększeniem ryzyka zakrzepicy tętnic (np. zawał mięśnia sercowego lub udar).

Ciąża i laktacja

Lek może być stosowany w I i II trymestrze ciąży tylko wtedy, gdy jest to bezwzględnie konieczne. Nie stosować w III trymestrze ciąży (ibuprofen może spowodować przedwczesne zamknięcie przewodu tętniczego Botalla, co może prowadzić do rozwoju nadciśnienia płucnego u noworodka, jak również hamuje czynność skurczową macicy, co może opóźniać poród). Ibuprofen i jego metabolity przenikają w niewielkim stężeniu do mleka kobiecego; ryzyko negatywnego wpływu na niemowlę karmione piersią jest mało prawdopodobne. Stosowanie ibuprofenu może osłabiać płodność u kobiet i nie jest ono zalecane u kobiet, które planują ciążę. U kobiet, które mają trudności z zajściem w ciążę lub które są poddawane badaniom w związku z niepłodnością, należy rozważyć odstawienie leku.

Uwagi

Brak danych dotyczących wpływu leku na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Interakcje

Ibuprofenu nie należy stosować jednocześnie z poniżej wymienionymi lekami: kwasem acetylosalicylowym (jednoczesne stosowanie nie jest zalecane ze względu na możliwość nasilenia działań niepożądanych; ibuprofen może kompetycyjnie hamować działanie małych dawek kwasu acetylosalicylowego polegające na hamowaniu agregacji płytek krwi, gdy leki te są podawane jednocześnie - nie można wykluczyć, że regularne, długotrwałe stosowanie ibuprofenu może ograniczać działanie kardioprotekcyjne małych dawek kwasu acetylosalicylowego; sporadyczne przyjmowanie ibuprofenu nie ma istotnego znaczenia klinicznego); innymi lekami z grupy NLPZ (zwiększenie ryzyka wystąpienia działań niepożądanych); lekami przeciwnadciśnieniowymi (NLPZ mogą zmniejszyć skuteczność działania leków zmniejszających ciśnienie tętnicze krwi); lekami moczopędnymi (ryzyko zmniejszenia skuteczności leków moczopędnych); lekami przeciwzakrzepowymi (NLPZ mogą zwiększać działanie leków obniżających krzepliwość krwi, NLPZ mogą zwiększać działanie takich leków przeciwzakrzepowych, jak acenokumarol); litem i metotreksatem (NLPZ mogą powodować zwiększenie stężenia w osoczu zarówno litu jak i metotreksatu - zaleca się kontrolę litu i metotreksatu w surowicy); zydowudyną (wydłużenie okresu krwawienia); kortykosteroidami (zwiększenie ryzyka działań niepożądanych, zwłaszcza dotyczących przewodu pokarmowego); glikozydami nasercowymi (NLPZ mogą nasilać objawy niewydolności serca i zwiększać stężenie glikozydów nasercowych w osoczu);  mifeprystonem (NLPZ stosowane w okresie 8-12 dni po podaniu mifeprystonu mogą zmniejszyć jego skuteczność); cyklosporyną (zwiększenie ryzyka działania nefrotoksycznego);  antybiotykami chinolonowymi (zwiększenie ryzyka wystąpienia drgawek).

Preparat zawiera substancję Ibuprofen.

Lek refundowany: TAK

Lista leków zawierających te same substancje czynne

1 tabl. powl. zawiera 200 mg ibuprofenu i 30 mg chlorowodorku pseudoefedryny. Preparat zawiera laktozę.

1 tabl. zawiera: 200 mg ibuprofenu i 30 mg chlorowodorku pseudoefedryny.

1 tabl. powl. zawiera 200 mg ibuprofenu i 30 mg chlorowodorku pseudoefedryny.

1 g żelu zawiera 50 mg ibuprofenu.

1 tabl. powl. zawiera 400 mg ibuprofenu. 1 ml zawiesiny Mig dla dzieci zawiera 20 mg ibuprofenu; preparat zawiera maltitol ciekły oraz sód (3,7 mg/ml). 1 ml zawiesiny Mig dla dzieci forte o smaku truskawkowym zawiera 40 mg ibuprofenu; preparat zawiera maltitol ciekły oraz sód (5,79 mg/ml).

1 czopek zawiera 60 mg lub 125 mg ibuprofenu.

1 tabl. powl. zawiera 200 mg ibuprofenu; tabletki zawierają sacharozę oraz sód. 1 tabl. powl. Express zawiera 200 mg ibuprofenu (w postaci ibuprofenu sodowego dwuwodnego); tabletki zawierają sacharozę oraz sód. 1 tabl. powl. Forte zawiera 400 mg ibuprofenu; tabletki Forte zawierają sacharozę oraz sód. 1 kaps. miękka Express Femina zawiera 200 mg ibuprofenu; kapsułki Express Femina zawierają sorbitol i czerwień koszenilową. 1 kaps. miękka Express Forte zawiera 400 mg ibuprofenu; kapsułki Express Forte zawierają sorbitol i czerwień koszenilową.

1 tabl. powl. zawiera zawiera 200 mg ibuprofenu; preparat zawiera sacharozę. 1 tabl. powl. RR zawiera 400 mg ibuprofenu. 1 tabl. drażowana Max zawiera 400 mg ibuprofenu; preparat zawiera laktozę i sacharozę. 1 kaps. Sprint zawiera 200 mg; preparat zawiera sorbitol. 1 kaps. Max Sprint zawiera 400 mg ibuprofenu; preparat zawiera wodorotlenek potasu, sorbitol.

1 tabl. drażowana zawiera 200 mg ibuprofenu; tabletki zawierają sacharozę.

1 kaps. o przedłużonym uwalnianiu zawiera 300 mg ibuprofenu.

Najczęściej wyszukiwane

1 g żelu zawiera 25 mg ketoprofenu.

1 ampułka (3 ml) zawiera 75 mg diklofenaku sodowego. Preparat zawiera alkohol benzylowy, glikol propylenowy, sód (poniżej 23 mg jonów sodu w 1 amp.).

1 tabl. powl. zawiera 30, 60 lub 90 etorykoksybu.

1 tabl. dojelitowa zawiera 25 mg lub 50 mg diklofenaku sodowego; tabletki zawierają laktozę.

1 kaps. o przedł. uwalnianiu zawiera 100 mg soli sodowej diklofenaku. Preparat zawiera laktozę.

1 tabl. powl. lub 1 saszetka granulatu zawiera 25 mg deksketoprofenu w postaci soli deksketoprofenu z trometamolem; granulat zawiera sacharozę.

1 fiolka zawiera 100 j. toksyny botulinowej typu A.

1 fiolka zawiera 125 jednostek toksyny botulinowej typu A. 0,05 ml rekonstytuowanego roztworu zawiera 10 jednostek Speywood (1 jednostka Speywood jest określona jako mediana dawki śmiertelnej podanej dootrzewnowo myszy - LD50).

1 plaster leczniczy zawiera 140 mg diklofenaku sodowego.

1 g kremu zawiera 50 mg ibuprofenu.

Informacje o lekach dostarcza:
Pharmindex
Najpopularniejsze artykuły
Choroba Perthesa (Legga-Calvego-Perthesa) Choroba Perthesa (Legga-Calvego-Perthesa)

Choroba Perthesa, a właściwie choroba Legga-Calvego-Perthesa (łac. coxa plana), jest jedną wielu przyczyn bólu biodra i zaburzeń chodzenia u dzieci. Jeśli objawy, ...

więcej

Złamanie kości udowej - przyczyny, objawy i leczenie Złamanie kości udowej - przyczyny, objawy i leczenie

Złamanie kości udowej to głównie problem osób starszych. Na złamanie kości udowej najczęściej narażone są kobiety po 60. roku życia. U nich ...

więcej

SKOLIOZA - przyczyny, objawy i leczenie SKOLIOZA - przyczyny, objawy i leczenie

Skolioza - potocznie mylnie określana jako boczne skrzywienie kręgosłupa - to najczęściej występująca wada postawy u dzieci. Do jej powstania przyczyniają się ...

więcej

Guzki Schmorla - co to jest? Objawy i leczenie Guzki Schmorla - co to jest? Objawy i leczenie

Guzki Schmorla to zmiany pojawiające się w obrębie kręgosłupa. Guzki Schmorla spotykane są u stosunkowo wielu ludzi (najczęściej u dorosłych), a mimo ...

więcej

KIFOZA (okrągłe plecy) - przyczyny, objawy, leczenie i ćwiczenia KIFOZA (okrągłe plecy) - przyczyny, objawy, leczenie i ćwiczenia

Kifoza pogłębiona (inaczej plecy okrągłe) to choroba kręgosłupa, której cechą charakterystyczną jest nadmierne wygięcie kręgosłupa ku tyłowi w odcinku piersiowym i krzyżowym. ...

więcej

Zdrowa społeczność

Właściciel portalu Poradnikzdrowie.pl nie jest właścicielem Bazy Leków. Dostawca bazy leków oświadcza i informuje, że dokłada wszelkich starań, aby wszystkie opisy leków były zgodne z obowiązującym stanem wiedzy, a także oświadcza jednocześnie, że podstawowe znaczenie prawne ma zawsze ulotka dołączona do konkretnego leku, zatwierdzona przez Ministerstwo Zdrowia.