Hydroxyzinum Alvogen

1 ml syropu zawiera 2 mg chlorowodorku hydroksyzyny. Preparat zawiera etanol i sacharozę.

  1. Działanie
  2. Dawkowanie
  3. Wskazania
  4. Przeciwwskazania
  5. Środki ostrożności
  6. Niepożądane działanie
  7. Ciąża i laktacja
  8. Uwagi
  9. Interakcje
Nazwa Zawartość opakowania Substancja czynna Cena 100% Ost. modyfikacja
Hydroxyzinum Alvogen but. 250 ml, syrop 2017-10-31

Działanie

Hydroksyzyna wywiera silne działanie depresyjne na OUN. Preparat nie jest depresantem korowym, ale jego działanie może zależeć od hamowania aktywności niektórych podkorowych elementów OUN. Ponadto posiada właściwości zwiotczające mięśnie szkieletowe oraz właściwości rozszerzające błonę mięśniową oskrzeli, antyhistaminowe, analgetyczne oraz przeciwwymiotne. Hydroksyzyna jest antagonistą receptorów H1, wiąże się z receptorami występującymi obwodowo, jak również przekracza barierę krew-mózg i wiąże się z receptorami H1 występującymi w OUN. Po podaniu doustnym szybko wchłania się z przewodu pokarmowego, osiągając Cmax we krwi po ok. 2 h od podania. Działanie rozpoczyna się po 15-30 min. Jest w znacznym stopniu metabolizowana (główny metabolit to cetyryzyna). Wydala się głównie z moczem.T0,5 wynosi u dorosłych ok. 25+/-8,2 h, u dzieci 14-letnich 11 h, u jednorocznego dziecka 4 h.

Dawkowanie

Doustnie. Hydroksyzynę należy stosować w najmniejszej skutecznej dawce. Czas leczenia powinien być możliwie jak najkrótszy. Dorośli. W stanach lęku i napięcia spowodowanych psychozami lub zmianami organicznymi: 50-100 mg maksymalnie w 4 dawkach podzielonych. W objawowym leczeniu świądu: 25 mg 2-4 razy na dobę. W premedykacji przed zabiegami chirurgicznymi oraz po znieczuleniu ogólnym: 50-100 mg jednorazowo. Maksymalna dawka dobowa u dorosłych i dzieci o mc. >40 kg wynosi 100 mg. Dzieci i młodzież. W stanach lęku i napięcia spowodowanych psychozami lub zmianami organicznymi: do 6 lat - maksymalnie 50 mg na dobę w 4 dawkach podzielonych; powyżej 6 lat - 50-100 mg w 4 dawkach podzielonych. W leczeniu świądu: do 6 lat - maksymalnie 50 mg na dobę w 4 dawkach podzielonych; powyżej 6 lat - 50-100 mg w 4 dawkach podzielonych. W premedykacji: 0,6 mg/kg mc. U dzieci o mc. ≤40 kg maksymalna dawka dobowa wynosi 2 mg/kg mc./dobę. Szczególne grupy pacjentów. U pacjentów z marskością wątroby zalecane jest zmniejszenie dawki leku. Jeśli hydroksyzyna jest przepisywana pacjentowi w podeszłym wieku, mimo zalecenia niestosowania w tej grupie wiekowej, maksymalna dawka dobowa wynosi 50 mg. Sposób podawania. Syrop można dawkować łyżeczką od herbaty (5 ml) lub łyżką stołową (10 ml); 5 ml syropu zawiera 10 mg chlorowodorku hydroksyzyny.

Wskazania

Leczenie świądu związanego z pokrzywką, wypryskiem kontaktowym i atopowym. Objawowe leczenie lęku i napięcia w przebiegu stanów psychotycznych oraz leczenie wspomagające w schorzeniach pochodzenia organicznego z towarzyszącym lękiem. Środek uspokajający w premedykacji oraz po znieczuleniu ogólnym.

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na składniki preparatu. Porfiria, przerost gruczołu prostaty, jaskra. Pacjenci ze znanym nabytym lub wrodzonym wydłużeniem odstępu QT oraz ze znanym czynnikiem ryzyka wydłużenia odstępu QT (m.in. choroba układu krążenia, nagła śmierć sercowa w wywiadzie rodzinnym, znaczące zaburzenia elektrolitowe, takie jak hipokaliemia lub hipomagnezemia, znacząca bradykardia, jednoczesne stosowanie leków wydłużających odstęp QT i (lub) wywołujących zaburzenia rytmu serca typu torsade de pointes). Ciąża i okres karmienia piersią.

Środki ostrożności

Ostrożnie stosować u pacjentów z marskością wątroby. Ze względu na ryzyko wydłużenia odstępu QT oraz zaburzeń rytmu serca typu torsade de pointes, hydroksyzynę należy stosować w najmniejszej skutecznej dawce, a czas leczenia powinien być jak najkrótszy. Leczenie należy przerwać, jeśli wystąpią objawy przedmiotowe lub podmiotowe, które mogą być związane z zaburzeniami rytmu serca. Pacjenci powinni natychmiast zgłosić się do lekarza. Należy poinstruować pacjentów, aby niezwłocznie zgłaszali wszelkie objawy związane z sercem. U pacjentów w podeszłym wieku stosowanie hydroksyzyny nie jest zalecane ze względu na zmniejszoną eliminację oraz zwiększone ryzyko wystąpienia działań niepożądanych, np. działania przeciwcholinergicznego. Lek zawiera sacharozę, dlatego pacjenci z rzadkimi dziedzicznymi zaburzeniami związanymi z nietolerancją fruktozy, zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy lub niedoborem sacharazy-izomaltazy, nie powinni przyjmować preparatu. Syrop zawiera etanol (0,139 mg/ml).

Niepożądane działanie

Często: senność, suchość w jamie ustnej. Rzadko: ból i zawroty głowy, ataksja, zaburzenie mowy, osłabienie, depresja, zagubienie, rozdrażnienie, drżenia oraz konwulsje, skurcz oskrzeli (u pacjentów z astmą), świszczący oddech, napięcie w klatce piersiowej, gorzki smak w ustach, nudności, zwiększona perystaltyka jelit, zaparcia, zatrzymanie moczu, zaburzenia akomodacji, zaburzenia seksualne. Bardzo rzadko: wysypka, wykwity skórne, zmiany EKG - tachykardia nadkomorowa, zaburzenia układu krwiotwórczego (podczas długotrwałego stosowania). Częstość nieznana: komorowe zaburzenia rytmu serca (np. torsade de pointes), wydłużenie odstępu QT. Długotrwałe leczenie pacjentów z tendencją do nadużywania leków, może wywołać fizyczne i psychiczne uzależnienie.

Ciąża i laktacja

Hydroksyzyny nie wolno stosować w ciąży jeśli nie jest to bezwzględnie konieczne. Nie zaleca się podawania preparatu w okresie karmienia piersią.

Uwagi

Hydroksyzyna może fałszywie zawyżać stężenie 17-OH-steroidów w moczu. Preparat wywiera znaczny wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu. W czasie leczenia nie należy prowadzić pojazdów mechanicznych ani obsługiwać maszyn.

Interakcje

Jednoczesne stosowanie hydroksyzyny z lekami, o których wiadomo, że wydłużają odstęp QT i (lub) wywołują zaburzenia rytmu serca typu torsade de pointes zwiększa ryzyko zaburzeń rytmu serca -  jednoczesne stosowanie z tymi lekami jest przeciwwskazane, np. z lekami przeciwarytmicznymi klasy IA (np. chinidyna, dizopiramid), klasy III (np. amiodaron, sotalol), niektórymi lekami przeciwhistaminowymi, niektórymi lekami przeciwpsychotycznymi (np. haloperydol), niektórymi lekami przeciwdepresyjnymi (np. cytalopram, escytalopram), niektórymi lekami przeciwmalarycznymi (np. meflochina), niektórymi antybiotykami (np. erytromycyna, lewofloksacyna, moksyfloksacyna), niektórymi lekami przeciwgrzybiczymi (np. pentamidyna), niektórymi lekami stosowanymi w chorobach układu pokarmowego (np. prukalopryd), niektórymi lekami stosowanymi w leczeniu raka (np. toremifen, wandetanib) i metadonem. Należy zachować ostrożność podczas jednoczesnego stosowania z lekami wywołującymi bradykardię i hipokaliemię. Hydroksyzyna jest metabolizowana przez dehydrogenazę alkoholową oraz CYP3A4/5. Podczas jednoczesnego stosowania leków, o których wiadomo, że są silnymi inhibitorami tych enzymów, można spodziewać się zwiększenia stężenia hydroksyzyny we krwi. Hydroksyzyna wykazuje interakcje z lekami działającymi na OUN (narkotyki, barbiturany, nienarkotyczne leki przeciwbólowe) i nasila ich depresyjne działanie, należy rozważyć zmniejszenie dawek stosowanych leków. Hydroksyzyna może nasilać antycholinergiczne działanie leków przeciwhistaminowych, neuroleptyków, leków przeciwdepresyjnych. Jednoczesne stosowanie hydroksyzyny i cymetydyny, powoduje nasilenie działania antyhistaminowego hydroksyzyny. Przy kojarzeniu preparatu z trójpierścieniowymi lekami przeciwdepresyjnymi mogą wystąpić objawy kardiotoksyczności. Hydroksyzyna działa synergistycznie z alkoholem.

Preparat zawiera substancję Hydroxyzine hydrochloride.

Lek refundowany: NIE

Lista leków zawierających te same substancje czynne

1 tabl. powl. zawiera 10 mg lub 25 mg chlorowodorku hydroksyzyny. Preparat zawiera laktozę.

1 ml syropu zawiera 2 mg chlorowodorku hydroksyzyny. Syrop zawiera sacharozę (3,86 mg/5 ml) i benzoesan sodu.

1 ml syropu zawiera 2 mg chlorowodorku hydroksyzyny. Preparat zawiera sacharozę.

1 ml syropu zawiera 2 mg chlorowodorku hydroksyzyny. Preparat zawiera etanol i sacharozę.

1 ml zawiera 50 mg chlorowodorku hydroksyzyny.

1 tabl. powl. zawiera 10 mg lub 25 mg chlorowodorku hydroksyzyny; tabl. zawierają laktozę. 1 ml syropu zawiera 2 mg chlorowodorku hydroksyzyny; 1 ml syropu zawiera 0,75 g sacharozy.

1 ml syropu zawiera 2 mg chlorowodorku hydroksyzyny. Lek zawiera sacharozę.

1 tabl. powl. zawiera 10 mg lub 25 mg chlorowodorku hydroksyzyny. Tabletki zawierają laktozę. 1 ml syropu zawiera 2 mg chlorowodorku hydroksyzyny. Syrop zawiera maltitol ciekły (640 mg/ml).

1 tabl. powl. zawiera 10 mg lub 25 mg chlorowodorku hydroksyzyny; tabletki zawierają laktozę. 5 ml syropu zawiera 10 mg chlorowodorku hydroksyzyny; syrop zawiera sacharozę.

Najczęściej wyszukiwane

1 tabl. zawiera 300 mg kwasu acetylosalicylowego, 100 mg etoksybenzamidu oraz 50 mg kofeiny.

Bilobil. 1 kaps. zawiera 40 mg wyciągu suchego z liści miłorzębu japońskiego (35-67:1), standaryzowanego na zawartość glikozydów flawonowych (24-29%), terpenów laktonowych (6-9%) i bilobalidu; kaps. zawierają laktozę. Bilobil Forte. 1 kaps. zawiera 80 mg wyciągu suchego z liści miłorzębu japońskiego, co odpowiada: 17,6-21,6 mg flawonoidów w postaci glikozydów flawonowych; 2,24-2,72 mg ginkgolidów A, B i C; 2,08-2,56 mg bilobalidu; kaps. Forte zawierają laktozę oraz glukozę. Bilobil Intense. 1 kaps. zawiera 120 mg wyciągu suchego z liści miłorzębu japońskiego (35-67:1), co odpowiada: 26,4-32,4 mg flawonoidów w postaci glikozydów flawonowych; 3,36 do 4,08 mg (6%) - 7,2 mg ginkgolidów A, B, C; 3,12-3,84 mg bilobalidu; kaps. Intense zawierają laktozę oraz glukozę.

1 tabl. zawiera 300 mg lub 500 mg paracetamolu.

1 tabl. zawiera 500 mg kwasu acetylosalicylowego (ASA) i 50 mg kofeiny.

1 tabl. zawiera 250 mg lub 100 mg (mite) lewodopy i 25 mg karbidopy.

1 fiolka (1,3 ml) zawiera 9,75 mg arypiprazolu.

1 tabl. zawiera 300 mg kwasu acetylosalicylowego, 100 mg etenzamidu, 50 mg kofeiny. Preparat zawiera laktozę.

1 kaps. twarda zawiera 300 mg paracetamolu, 5 mg chlorowodorku fenylefryny i 25 mg kofeiny.

1 tabl. powl. zawiera 800 mg lub 1,2 g piracetamu. 1 ml roztworu doustnego zawiera 200 mg lub 333 mg piracetamu.

Informacje o lekach dostarcza:
Pharmindex
Najpopularniejsze artykuły
Stwardnienie zanikowe boczne (SLA, ALS): przyczyny, objawy i leczenie Stwardnienie zanikowe boczne (SLA, ALS): przyczyny, objawy i leczenie

Stwardnienie zanikowe boczne (SLA, ALS) to postępująca choroba neurologiczna. Jej istotą jest porażenie neuronów ruchowych, które prowadzi do stopniowego upośledzenia funkcji wszystkich ...

więcej

Choroby nerwowo-mięśniowe: podział, objawy i leczenie Choroby nerwowo-mięśniowe: podział, objawy i leczenie

Choroby nerwowo-mięśniowe doprowadzają do nieprawidłowej czynności nerwów oraz mięśni. Objawy choroby nerwowo-mięśniowej to zarówno osłabienie siły mięśniowej czy zaniki mięśni, jak również ...

więcej

Komórki macierzyste w leczeniu porażenia mózgowego i autyzmu Komórki macierzyste w leczeniu porażenia mózgowego i autyzmu

Komórki macierzyste z krwi pępowinowej już od kilkudziesięciu lat są standardową terapią w leczeniu ponad 80 ciężkich chorób. Najnowsze badania wykazały, że ...

więcej

Parkinsonizm (zespół parkinsonowski) - przyczyny, objawy i leczenie Parkinsonizm (zespół parkinsonowski) - przyczyny, objawy i leczenie

Parkinsonizm (zespół parkinsonowski) to zespół objawów charakterystycznych dla choroby Parkinsona, które mogą się pojawić nie tylko w przebiegu tej choroby, lecz także ...

więcej

Wgłobienie mózgu: przyczyny, objawy, leczenie Wgłobienie mózgu: przyczyny, objawy, leczenie

Wgłobienie mózgu polega na nieprawidłowym przemieszczeniu tkanki nerwowej w obrębie czaszki. W zależności od tego, które dokładnie części mózgowia i w jakie ...

więcej

Zdrowa społeczność

Właściciel portalu Poradnikzdrowie.pl nie jest właścicielem Bazy Leków. Dostawca bazy leków oświadcza i informuje, że dokłada wszelkich starań, aby wszystkie opisy leków były zgodne z obowiązującym stanem wiedzy, a także oświadcza jednocześnie, że podstawowe znaczenie prawne ma zawsze ulotka dołączona do konkretnego leku, zatwierdzona przez Ministerstwo Zdrowia.