Hydrocortisonum Jelfa

1 tabl. zawiera 20 mg hydrokortyzonu.

  1. Działanie
  2. Dawkowanie
  3. Wskazania
  4. Przeciwwskazania
  5. Środki ostrożności
  6. Niepożądane działanie
  7. Ciąża i laktacja
  8. Interakcje
Nazwa Zawartość opakowania Substancja czynna Cena 100% Ost. modyfikacja
Hydrocortisonum Jelfa 20 szt., tabl. 14,60zł 2017-10-31

Działanie

Syntetyczny glikokortykosteroid o działaniu mineralokortykoidowym i przeciwzapalnym. Przenika przez błonę komórkową i wiąże się ze swoistymi receptorami występującymi w cytoplazmie komórki. Kompleks glikokortykosteroid-receptor przenika do jądra komórkowego i łączy się z DNA, pobudza ekspresję genów regulowanych przez te hormony i swoiste procesy transkrypcji i translacji, warunkując syntezę swoistych białek i enzymów regulujących przebieg procesów metabolicznych. Hydrokortyzon ma właściwości przeciwzapalne, przeciwalergiczne, przeciwwstrząsowe i immunosupresyjne. Zmniejsza przepuszczalność naczyń włosowatych, zmniejsza obrzęk, zwiększa stężenie glukozy, przyspiesza rozpad i hamuje syntezę białek oraz osłabia odporność organizmu na zakażenia. Powoduje zatrzymanie sodu i wody w organizmie oraz wydalanie potasu. Nasila resorpcję wapnia z kości, powoduje rozwój osteoporozy. Zmniejsza wchłanianie jonów wapniowych z przewodu pokarmowego jednocześnie zwiększając wydalanie wapnia z moczem; hamuje wzrost u dzieci. Blokuje wydzielanie hormonu adrenokortykotropowego przez przysadkę mózgową, co może spowodować niedoczynność kory nadnerczy. Zmniejsza liczbę limfocytów, monocytów i granulocytów kwasochłonnych. Dobrze wchłania się z przewodu pokarmowego. Maksymalne stężenie w surowicy osiąga po ok. 1 h. T0,5 wynosi około 2 h. Pełne działanie występuje po kilku godzinach i utrzymuje się przez ok. 6 h. Metabolizowany jest w wątrobie i w postaci metabolitów wydala się z moczem. Przechodzi przez łożysko i jest wydzielany z mlekiem kobiecym.

Dawkowanie

Doustnie. Dorośli i dzieci powyżej 14 lat: 20-30 mg na dobę. Dzieci: 36 mg/m2 pc. na dobę, w 3 dawkach podzielonych. Zwykle dawki początkowe są większe, a po uzyskaniu oczekiwanego skutku terapeutycznego są zmniejszane aż do ustalenia najmniejszej dawki potrzebnej do utrzymania korzystnego efektu terapeutycznego lub do odstawienia leku. Jeśli podczas długotrwałej terapii pacjent znajdzie się w sytuacji stresowej, może być konieczne zwiększenie dawki. Podawanie leku powinno odbywać się zgodnie z rytmem dobowym wydzielania nadnerczowego. Dawkę podtrzymującą podaje się między godziną 6. a 8. rano. Lek należy odstawiać stopniowo.

Wskazania

Substytucja w niewydolności kory nadnerczy różnej etiologii (choroba Addisona). Niedoczynność przysadki z wtórną niedoczynnością kory nadnerczy (zespół Sheehana). Zespół Nelsona po adrenalektomii. Zespół nadnerczowo-płciowy. Choroby o podłożu autoimmunologicznym. 

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na składniki preparatu. Układowe zakażenia grzybicze.

Środki ostrożności

Podczas długotrwałego leczenia może rozwinąć się niedoczynność kory nadnerczy, która może się utrzymywać przez kilka miesięcy po zakończeniu leczenia. W razie długotrwałego leczenia nie należy leku nagle odstawiać, ponieważ mogą wystąpić obawy ostrej niedomogi kory nadnerczy oraz w razie współistniejącej choroby, urazu lub zabiegu chirurgicznego należy zwiększyć dawkę hydrokortyzonu. Hydrokortyzon może maskować objawy zakażeń wirusowych lub bakteryjnych i podczas jego stosowania mogą wystąpić nowe zakażenia. W przypadku, gdy pacjent leczony hydrokortyzonem ogólnie lub gdy stosował kortykosteroidy 3 miesiące wcześniej, ma kontakt z osobą zakażoną ospą wietrzną lub półpaścem musi być poddany biernemu uodpornieniu (stosuje się immunoglobulinę ospy wietrznej/półpaśca w ciągu 10 dni od kontaktu z osobą chorą). Stosowanie leku z leczeniem przeciwprątkowym należy ograniczyć do przypadków piorunującej gruźlicy prosówkowej. Jeśli glikokortykosteroidy muszą być stosowane u pacjentów z utajoną gruźlicą lub nadwrażliwością na tuberkulinę, należy ich wnikliwie obserwować ze względu na ryzyko uaktywnienia choroby oraz pacjenci powinni otrzymywać leki przeciwgruźlicze. Kortykosteroidy mogą zaostrzyć przebieg układowych zakażeń grzybiczych, dlatego nie należy ich stosować w razie takich zakażeń, chyba że są konieczne w celu kontrolowania zagrażających życiu reakcji na leki wywołanych amfotercyną. Należy zachować szczególną ostrożność u pacjentów świeżo po zawale mięśnia sercowego, ze względu na opisywane w literaturze ryzyko przerwania wolnej ściany lewej komory. Średnie i duże dawki hydrokortyzonu lub kortyzolu mogą powodować podwyższenie ciśnienia tętniczego, zatrzymanie soli i wody oraz zwiększone wydalanie potasu i wapnia; konieczne może być ograniczenie ilości soli w diecie i suplementacja potasu. Podawanie szczepionek zawierających żywe wirusy jest przeciwwskazane u osób otrzymujących immunosupresyjne dawki kortykosteroidów. Należy zachować ostrożność u pacjentów otrzymujących leki działające na serce tj. digoksyna, ze względu na wywoływane przez hydrokortyzon zaburzenia elektrolitowe (utratę potasu) oraz u pacjentów z zakażeniem ropnym, aktywnym lub utajonym wrzodem trawiennym, ryzykiem zagrażającej perforacji, osteoporozą (szczególnie u kobiet w okresie pomenopauzalnym), nadciśnieniem, zastoinową niewydolnością krążenia, cukrzycą, miopatią posteroidową w wywiadzie, trwającą lub przebytą ciężką psychozą maniakalno-depresyjną (zwłaszcza z przebytą psychozą posteroidową), przebytą gruźlicą, jaskrą (również jeśli choroba występuje w rodzinie), uszkodzeniem lub marskością wątroby, niewydolnością nerek, padaczką, owrzodzeniem błony śluzowej przewodu pokarmowego, świeżą anastomozą jelitową, predyspozycją na zakrzepowe zapalenie żył, wrzodziejącym zapaleniem jelita grubego, uchyłkowatością jelit, miastenią, opryszczką oka zagrażającą perforacji rogówki, niedoczynnością tarczycy. Przed rozpoczęciem leczenia zaleca się wykluczenie uaktywnionej lub utajonej pełzakowicy lub węgorczycy u każdego pacjenta z grupy ryzyka tych zakażeń lub z objawami sugerującymi jedną z tych chorób, ze względu na ryzyko uaktywnienia choroby lub zaostrzenia przebiegu. Przedłużone stosowanie kortykosteroidów może powodować zaćmę podtorebkową tylnej części soczewki, jaskrę z możliwością uszkodzenia nerwu wzrokowego i zwiększa ryzyko wtórnych zakażeń narządu wzroku wywołanych grzybami lub wirusami. U dzieci hydrokortyzon powoduje opóźnienie wzrostu, leczenie powinno ograniczać się do minimalnej dawki stosowanej możliwie jak najkrócej (należy monitorować wzrost i rozwój dziecka). Należy zachować ostrożność u osób w podeszłym wieku, zwłaszcza w razie równoczesnego występowania osteoporozy, nadciśnienia, hipokaliemii, cukrzycy, a także poprzez większą podatność na zakażenia oraz ścieńczenie skóry.

Niepożądane działanie

Mogą wystąpić: retencja sodu; retencja płynów; zastoinowa niewydolność krążenia; utrata potasu; alkaloza hipokaliemiczna; nadciśnienie tętnicze; hipokalcemia; jałowa martwica głowy kości udowej i ramiennej; osłabienie mięśni; miopatia posteroidowa; utrata masy mięśniowej; osteoporoza; samoistne złamania łącznie z kompresyjnymi złamaniami kręgosłupa i patologicznymi złamaniami kości długich; nudności, wymioty, utrata łaknienia, która może spowodować zmniejszenie masy ciała; zwiększony apetyt, który może doprowadzić do zwiększenia masy ciała; biegunka lub zaparcia, wzdęcie brzucha, podrażnienie żołądka i zapalenie przełyku z owrzodzeniami; wrzód żołądka z możliwością perforacji i krwawienia; perforacja jelita cienkiego i grubego, w szczególności w zapalnych chorobach jelit; zaburzone gojenie się ran; ścieńczenie skóry, która staje się podatna na uszkodzenia i wrażliwa; wybroczyny i wylewy krwawe; rumień na twarzy; rozstępy skórne; hirsutyzm; wykwity trądzikopodobne; zmniejszenie reaktywności w testach skórnych; reakcje nadwrażliwości takie jak alergiczne zapalenie skóry, pokrzywka, obrzęk naczynioruchowy; napady drgawek; w związku z odstawieniem glikokortykosteroidu może dojść do zwiększenia ciśnienia wewnątrzczaszkowego z tarczą zastoinową (rzekomy guz mózgu); zapalenie nerwów; parestezje, bezsenność; zaburzenia miesiączkowania, objawy zespołu Cushinga, zahamowanie wzrostu u dzieci, wtórne zahamowanie czynności osi przysadkowo-nadnerczowej, zmniejszenie tolerancji węglowodanów; ujawnienie się utajonej cukrzycy, wzrost zapotrzebowania na insulinę lub doustne leki przeciwcukrzycowe u chorych na cukrzycę; zwiększone ciśnienie śródgałkowe, jaskra wtórna; wytrzeszcz; uszkodzenie nerwu wzrokowego, zaćma podtorebkowa tylnej części soczewki; ujemny bilans azotowy spowodowany nasilonym katabolizmem białek; zawroty i bóle głowy, omamy, psychozy, euforia, zmiany nastroju, objawy rzekomego guza mózgu spowodowane zwiększeniem ciśnienia wewnątrzczaszkowego i wystąpieniem tarczy zastoinowej; zakrzepy z zatorami; zatory tłuszczowe; hipercholesterolemia; przyspieszona miażdżyca naczyń; martwicze zapalenie naczyń; zakrzepowe zapalenie żył; arytmie lub zmiany EKG związane z niedoborem potasu; omdlenia; nasilenie nadciśnienia tętniczego; pęknięcie serca jako konsekwencja niedawno przebytego zawału serca; istnieją doniesienia o nagłym zatrzymaniu krążenia; leukocytoza, trombocytopenia, limfopenia; nasilenie lub maskowanie objawów zakażenia; reakcje anafilaktyczne. Zespół z odstawienia występuje po szybkim odstawieniu hydrokortyzonu po długotrwałym stosowaniu. Spowodowany jest ostrą niedoczynnością nadnerczy i może powodować zagrożenie życia. W zespole z odstawienia może również wystąpić: gorączka, bóle mięśniowe, bóle stawów, zapalenie śluzówki nosa, zapalenie spojówek, bolesne guzki skóry i utrata masy ciała.

Ciąża i laktacja

Preparat może być stosowany w ciąży jedynie w przypadkach, gdy spodziewana korzyść przeważa nad potencjalnym ryzykiem dla płodu. Hydrokortyzon przenika przez barierę łożyskową i może zachodzić niewielkie ryzyko wystąpienia rozszczepu podniebienia i hamowanie wewnątrzmacicznego wzrostu u płodu. Noworodki urodzone przez matki przyjmujące znaczne dawki hydrokortyzonu powinny być obserwowane ze względu na ryzyko wystąpienia niedoczynności kory nadnerczy. Hydrokortyzon jest wydzielany z mlekiem matki i może u dziecka karmionego piersią zmniejszać wytwarzanie endogennych glikokortykosteroidów, hamować wzrost dziecka i powodować inne działania niepożądane. Zaleca się zaprzestanie karmienia piersią w okresie przyjmowania leku. Kortykosteroidy mogą zwiększać lub zmniejszać ruchliwość i liczbę plemników.

Interakcje

Hydrokortyzon powoduje utratę potasu, co może zwiększyć toksyczność równocześnie stosowanych glikozydów nasercowych. Podnosi poziom glukozy we krwi i podczas stosowania leku u chorych na cukrzycę może być konieczne korygowanie dawki insuliny lub doustnych leków przeciwcukrzycowych. Hamuje czynność układu immunologicznego i zmniejsza reakcje organizmu na szczepionki i anatoksyny. Zmniejsza działanie leków hamujących aktywność esterazy cholinowej stosowanych w leczeniu miastenii. Może przyspieszać metabolizm izoniazydu. Osłabia działanie leków przeciwnadciśnieniowych i moczopędnych. Przyspiesza wydalanie salicylanów i innych NLPZ. Przyspieszenie metabolizmu hydrokortyzonu i osłabienie jego działania może wystąpić przy równoczesnym stosowaniu: fenytoiny, fenobarbitalu, ryfampicyny, piramidonu, karbamazepiny. Erytromycyna i ketokonazol mogą hamować metabolizm hydrokortyzonu i w razie równoczesnego stosowania tych leków może być konieczne zmniejszenie dawki hydrokortyzonu. Podczas równoczesnego stosowania z cyklosporyną metabolizm obu leków ulega zwolnieniu i następuje nasilenie działania obu leków. Obserwowano napady drgawek u pacjentów stosujących duże dawki glikokortykosteroidów i cyklosporynę; należy monitorować stężenie cyklosporyny. Hydrokortyzon może zmniejszyć lub zwiększyć działanie doustnych leków przeciwzakrzepowych, stąd podczas równoczesnego stosowania należy kontrolować proces krzepnięcia krwi.

Preparat zawiera substancję Hydrocortisone.

Lek refundowany: NIE

Lista leków zawierających te same substancje czynne

1 g maści zawiera 166,7 mg zawiesiny kultury bakteryjnej Escherichia coli (w skład zawiesiny wchodzą składniki komórkowe i produkty przemiany materii z 500 mln bakterii E. coli zabitych i konserwowanych fenolem) oraz 2,5 mg hydrokortyzonu. Maść zawiera lanolinę. 1 czopek zawiera 387,1 mg zawiesiny kultury bakteryjnej Escherichia coli (w skład zawiesiny wchodzą składniki komórkowe i produkty przemiany materii z 1 mld bakterii E. coli zabitych i konserwowanych fenolem) oraz 5 mg hydrokortyzonu. Czopki zawierają hydroksystearynian makrogologlicerolu.

1 fiolka zawiera 25 mg lub 100 mg hydrokortyzonu w postaci soli sodowej bursztynianu.

1 g kremu zawiera 50 mg acyklowiru i 10 mg hydrokortyzonu. Preparat zawiera alkohol cetostearylowy i glikol propylenowy.

1 g aerozolu zawiera 3,10 mg hydrokortyzonu i 9,30 mg oksytetracykliny w postaci chlorowodorku.

1 tabl. zawiera 20 mg hydrokortyzonu.

1 g maści lub kremu zawiera 10 mg natamycyny, 10 mg hydrokortyzonu i 3500 j.m. neomycyny w postaci siarczanu. Krem zawiera parahydroksybenzoesan metylu i propylu.

1 tabl. zawiera 10 mg hydrokortyzonu. Tabletki zawierają laktozę.

Najczęściej wyszukiwane

1 fiolka zawiera 40 mg metyloprednizolonu w postaci octanu oraz 10 mg chlorowodorku lidokainy. Lek zawiera alkohol benzylowy.

1 tabl. zawiera 30 mg, 60 mg, 90 mg chlorowodorku cynakalcetu. Preparat zawiera laktozę.

1 ampułka (1 ml) zawiera 4 mg betametazonu (5,3 mg soli sodowej fosforanu betametazonu).

1 ml roztworu do wstrzykiwań zawiera 5,3 mg lub 12 mg somatropiny.

1 ml roztworu zawiera 6,7 mg somatropiny. 1 mg somatropiny odpowiada 3 j.m. somatropiny.

1 tabl. zawiera 25 µg, 50 µg, 75 µg, 88 µg, 100 µg, 112 µg, 125 µg, 137 µg, 150 µg, 175 µg lub 200 µg soli sodowej lewotyroksyny. Tabl. zawierają laktozę.

1 fiolka zawiera 40 mg mekaserminy. Lek zawiera alkohol benzylowy (9 mg/ml).

1 tabl. zawiera 20 mg hydrokortyzonu.

1 tabl. zawiera 30 mg, 60 mg, 90 mg chlorowodorku cynakalcetu. Preparat zawiera laktozę.

1 amp. (1 ml) zawiera 100 µg karbetocyny. Aktywność oksytocynowa wynosi ok. 50 j.m./1 ml.

Informacje o lekach dostarcza:
Pharmindex
Najpopularniejsze artykuły
Nadczynność przysadki mózgowej - przyczyny, objawy i leczenie Nadczynność przysadki mózgowej - przyczyny, objawy i leczenie

Nadczynność przysadki mózgowej oznacza nadmiar hormonów przysadki. Jej najczęstszą przyczyną są guzy przysadki mózgowej (zwykle gruczolaki), które wydzielają lub uwalniają hormony przysadki ...

więcej

Kretynizm (choroba): objawy, przyczyny i leczenie kretynizmu Kretynizm (choroba): objawy, przyczyny i leczenie kretynizmu

Kretynizm to nie tylko obelga, ale i wyróżniana w medycynie jednostka chorobowa. Objawy kretynizmu obejmują zaburzenia intelektualne, ale i liczne problemy somatyczne. ...

więcej

Aldosteron: rola i normy Aldosteron: rola i normy

Aldosteron to hormon zaliczany do mineralokortykosteroidów produkowanych przez warstwę kłębkowatą nadnerczy. Zarówno zbyt niskie stężenie tego hormonu, jak i powyżej górnej granicy ...

więcej

Estradiol: jak ten ważny hormon żeński wpływa na organizm kobiety? Estradiol: jak ten ważny hormon żeński wpływa na organizm ...

Estradiol jest podstawowym kobiecym hormonem płciowym. Wywiera on oczywiście wpływ na kobiece narządy rozrodcze i zjawiska związane z rozrodczością, ale oprócz wpływa ...

więcej

Zespół oporności na hormony tarczycy Zespół oporności na hormony tarczycy

Zespół oporności na hormony tarczycy to choroba tarczycy dość nietypowa – w jej przebiegu pacjenci doświadczać mogą bowiem jednocześnie objawów nadczynności i ...

więcej

Zdrowa społeczność

Właściciel portalu Poradnikzdrowie.pl nie jest właścicielem Bazy Leków. Dostawca bazy leków oświadcza i informuje, że dokłada wszelkich starań, aby wszystkie opisy leków były zgodne z obowiązującym stanem wiedzy, a także oświadcza jednocześnie, że podstawowe znaczenie prawne ma zawsze ulotka dołączona do konkretnego leku, zatwierdzona przez Ministerstwo Zdrowia.