Herbapini

100 g syropu zawiera: 0,05 g fosforanu kodeiny, 6,6 g wyciągu płynnego z suchych pędów sosny oraz 1 g nalewki z owocu kopru włoskiego odmiany gorzkiej. Preparat zawiera etanol, fosforan kodeiny oraz sacharozę.

  1. Działanie
  2. Dawkowanie
  3. Wskazania
  4. Przeciwwskazania
  5. Środki ostrożności
  6. Niepożądane działanie
  7. Ciąża i laktacja
  8. Uwagi
  9. Interakcje
  10. Cena
Nazwa Zawartość opakowania Substancja czynna Cena 100% Ost. modyfikacja
Herbapini 1 but. 116 ml , syrop 6,90 zł 2017-10-31

Działanie

Kodeina jest lekiem opioidowym wykazującym ośrodkowe działanie przeciwkaszlowe. Działa także słabo przeciwbólowo i słabo uspokajająco. Działanie przeciwkaszlowe fosforanu kodeiny wynika z jej depresyjnego działania na ośrodkowy układ nerwowy, co powoduje ograniczenie częstotliwości występowania ataków kaszlu. Pozostałe składniki preparatu tj. wyciąg sosnowy i nalewka koprowa wykazują działanie wspomagające. Kodeina, jak i jej sole, jest dobrze absorbowana z przewodu pokarmowego. Cmax w osoczu jest osiągany w ciągu 1 h po przyjęciu. Kodeina wiąże się w 25% z białkami w osoczu człowieka. T0,5 w osoczu wynosi 2,5-4 h. Metabolizm fosforanu kodeiny zachodzi głównie w wątrobie.

Dawkowanie

Doustnie. Dorośli i młodzież w wieku powyżej 12 lat: 3 razy na dobę 15 ml syropu. Nie zaleca się stosowania preparatu w tej u młodzieży w wieku 12-18 lat z zaburzeniami czynności układu oddechowego. Dzieci w wieku poniżej 12 lat: preparat jest przeciwwskazany. Nie zaleca się stosowania przez okres dłuższy niż 7 dni.

Wskazania

Doraźnie w suchym męczącym kaszlu w przebiegu nieżytów górnych dróg oddechowych. Preparat jest wskazany do stosowania u dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 12 lat.

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancje czynne lub inne opioidy, lub na rośliny z rodziny baldaszkowatych (anyż, kminek, seler, kolendra i koper), lub na anetol, lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Nie stosować u pacjentów z astmą oskrzelową lub tendencją do skurczu oskrzeli, w ostrej niewydolności oddechowej, u pacjentów z przewlekłymi zaparciami, u pacjentów, u których występuje ryzyko porażennej niedrożności jelit (ze względu na zawartość kodeiny), u kobiet w okresie karmienia piersią, w chorobach układu oddechowego przebiegających z zaleganiem gęstej wydzieliny w drzewie oskrzelowym i z utrudnionym odkrztuszaniem, u pacjentów, o których wiadomo, że mają bardzo szybki metabolizm z udziałem CYP2D6, u pacjentów znajdujących się w stanie śpiączki, u pacjentów z ciężkimi zburzeniami wątroby. Należy unikać stosowania u pacjentów z podwyższonym ciśnieniem wewnątrzczaszkowym lub z urazem głowy (oprócz ryzyka wystąpienia depresji oddechowej i zwiększonego ciśnienia wewnątrzczaszkowego, może mieć wpływ na źrenice i inne reakcje organizmu istotne dla oceny neurologicznej). Preparat jest przeciwwskazany u dzieci w wieku poniżej 12 lat. Preparat zawiera alkohol (dawka jednorazowa leku 15 ml zawiera 1,1 g etanolu) i z tego powodu nie należy go stosować u pacjentów z ciężkimi zaburzeniami wątroby, alkoholizmem, padaczką, uszkodzeniem mózgu i z chorobami psychicznymi.

Środki ostrożności

Długotrwałe stosowanie preparatu zwłaszcza w dużych dawkach, może prowadzić do uzależnienia. Z tego względu nie zaleca się przekraczania zalecanych dawek i stosowania przez okres dłuższy niż 7 dni. Nie należy stosować u osób uzależnionych od leków i pochodnych opioidowych oraz u osób przyjmujących leki z grupy agonistów lub antagonistów morfiny. Osoby z niewydolnością nerek, nadczynnością tarczycy, bólem brzucha, przerostem prostaty, astmą oskrzelową, chorobą obturacyjną płuc, drgawkami, urazami głowy oraz po zabiegach chirurgicznych w obrębie przewodu pokarmowego lub moczowo-płciowego przed zastosowaniem preparatu powinny skontaktować się z lekarzem. Istnieje ryzyko pobudzenia OUN i depresji podczas jednoczesnego stosowania opioidów z inhibitorami MAO i takie stosowanie nie jest zalecane. Nie należy stosować w przypadku ciężkich zaburzeń czynności wątroby, kodeina może wywołać śpiączkę. Kodeina zmniejsza perystaltykę jelit, zwiększa napięcie i segmentację w jelitach i może podnosić ciśnienie okrężnicy, dlatego należy zachować ostrożność podczas stosowania w ostrym zapaleniu jelita grubego, zapaleniu uchyłków, biegunce związanej z rzekomobłoniastym zapaleniem jelita grubego lub po operacji jelita grubego. Należy unikać stosowania preparatu w zaburzeniach dróg żółciowych, opioidy mogą powodować skurcz dróg żółciowych. Guz chromochłonny - przez indukcję uwalniania katecholamin, opioidy mogą pobudzać uwalnianie endogennej histaminy. Ze względu na zawartość fosforanu kodeiny, należy stosować ostrożnie przy niedoczynności tarczycy, niedoczynności kory nadnerczy (np. choroba Addisona), niedociśnieniu i wstrząsie, w przypadku miastenii. U pacjentów w podeszłym wieku metabolizm i eliminacja opioidowych leków przeciwbólowych przebiega wolniej niż u młodszych pacjentów. Kodeina jest metabolizowana przez enzym wątrobowy CYP2D6 do morfiny, jej aktywnego metabolitu. Jeśli u pacjenta występuje szybki lub bardzo szybki metabolizm, istnieje zwiększone ryzyko działań niepożądanych związanych z toksycznością opioidów, nawet w zwykle zalecanych dawkach. U tych pacjentów następuje szybkie przekształcenie kodeiny w morfinę, co prowadzi do większych niż oczekiwane stężeń morfiny w surowicy. Do ogólnych objawów toksyczności opioidów należą: splątanie, senność, płytki oddech, zwężenie źrenic, nudności, wymioty, zaparcia i brak apetytu. W ciężkich przypadkach mogą również wystąpić objawy niewydolności krążenia i depresji oddechowej, które mogą zagrażać życiu, a w bardzo rzadkich przypadkach prowadzić do zgonu. Nie zaleca się stosowania kodeiny u dzieci, u których czynność oddechowa może być zaburzona, w tym u dzieci z zaburzeniami nerwowo-mięśniowymi, ciężkimi zaburzeniami serca lub układu oddechowego, zakażeniami górnych dróg oddechowych lub płuc, wielonarządowymi urazami lub rozległymi zabiegami chirurgicznymi. Czynniki te mogą nasilać objawy toksyczności morfiny. Ze względu na zawartość sacharozy, nie zaleca się stosowania preparatu u pacjentów z rzadkimi dziedzicznymi zaburzeniami związanymi z nietolerancją fruktozy, zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy lub niedoborem sacharazy-izomaltazy. Preparat zawiera 7% m/v etanolu (alkoholu), tzn. do 1100 mg na dawkę (15 ml), co jest równoważne 26 ml piwa, 10,8 ml wina na dawkę. Preparat szkodliwy dla osób z chorobą alkoholową. Należy wziąć pod uwagę podczas stosowania u kobiet ciężarnych lub karmiących piersią, dzieci i u osób z grup wysokiego ryzyka, takich jak pacjenci z chorobą wątroby lub z padaczką.

Niepożądane działanie

Fosforan kodeiny może powodować zaburzenia układu immunologicznego (przez uwalnianie histaminy, w tym: wysypka, pokrzywka, świąd, trudności w oddychaniu, zwiększone pocenie się, zaczerwienienie skóry lub zaczerwienienie twarzy, obrzęk twarzy, gorączka, powiększenie śledziony i węzłów chłonnych), hiperglikemię, anoreksję, splątanie, senność, złe samopoczucie, zmęczenie, zawroty głowy, zmiany nastroju, omamy, pobudzenie ośrodkowego układu nerwowego (niepokój ruchowy/pobudzenie), drgawki, depresję, bóle głowy, koszmary, podniesione ciśnienie wewnątrzczaszkowe, tolerancję lub uzależnienie, zaburzenia nastroju, hipotermię, zwężenie źrenic, niewyraźne lub podwójne widzenie, bradykardię, kołatanie serca, niedociśnienie, hipotonię ortostatyczną, tachykardię, depresję oddechową przy wyższych dawkach, zaparcia (w tym zaparcia wynikające z długotrwałego stosowania), skurcz dróg żółciowych (może być związane ze zwiększeniem aktywności enzymów wątrobowych), nudności, wymioty, suchość w ustach, ból brzucha, zapalenie trzustki, fascykulacje lub sztywność mięśni, skurcz moczowodów, efekt antydiuretyczny, zatrzymanie moczu, spadek libido i potencji, zaburzenia seksualne, zburzenia erekcji. Regularne długotrwałe stosowanie kodeiny może prowadzić do uzależnienia i tolerancji. Odstawienie preparatu może spowodować objawy niepokoju i drażliwości. Częstość nieznana: koper włoski może powodować reakcje alergiczne dotyczące skóry lub układu oddechowego.

Ciąża i laktacja

Nie stosować w ciąży i w okresie karmienia piersią.

Uwagi

Preparat może osłabiać zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Interakcje

Ze względu na zawartość fosforanu kodeiny nie zaleca się jednoczesnego stosowania z inhibitorami MAO (np. linezolidem, moklobemidem, selegiliną) i w okresie do 2 tyg. po ich odstawieniu. Należy stosować ostrożnie z alkoholem, lekami przeciwhistaminowymi starej generacji (uspokajające), lekami nasennymi i przeciwlękowymi -mogą nasilać działanie uspokajające i hipotensyjne lub zwiększać ryzyko depresji oddechowej; z lekami przeciwcholinergicznymi (np. atropiną) -mogą powodować ciężkie zaparcia, które mogą doprowadzić do niedrożności jelit i (lub) zatrzymania moczu, metoklopramidem i domperidonem - mogą działać antagonistyczniena aktywność układu pokarmowego, lekami przeciwbiegunkowymi (np. loperamidem, kaolinem) -mogą nasilać wystąpienie ciężkich zaparć; z lekami znieczulającymi -mogą nasilać działanie uspokajające i hipotensyjne, trójpierścieniowymi lekami przeciwdepresyjnymi -mogą nasilać działanie uspokajające, lekami przeciwpsychotycznymi -mogą nasilać działanie uspokajające i hipotensyjne, antagonistami receptorów opioidowych (np.buprenorfiną, naltreksonem, naloksonem) -mogą wywoływać objawy odstawienne, chinidyną -może obniżać działanie przeciwbólowe, lekami przeciwnadciśnieniowymi -może nasilać działanie hipotensyjne. Ze względu na zawartość fosforanu kodeiny należy unikać stosowania cyprofloksacyny z opioidami, ponieważ zmniejszają stężenie cyprofloksacyny w osoczu. Rytonawir może powodować wzrost stężenia w osoczu analgetyków opioidowych, takich jak kodeina. Fosforan kodeiny może opóźniać wchłanianie meksyletyny. Cymetydyna hamuje metabolizm analgetyków opioidowych, powodując wzrost stężenia kodeiny we krwi.

Cena

Herbapini, cena 100% 6,90 zł

Preparat zawiera substancje Codeine phosphate, Foeniculum vulgare, Pinus silvestris.

Lek refundowany: NIE

Lista leków zawierających te same substancje czynne

100 g syropu zawiera: 6,6 g wyciągu sosnowego płynnego, 1 g nalewki z owoców kopru włoskiego, 0,05 g fosforanu kodeiny półwodnego. Preparat zawiera etanol (nie więcej niż 5% m/m) i sacharozę.

100 g syropu zawiera: 0,05 g fosforanu kodeiny, 6,6 g wyciągu płynnego z suchych pędów sosny oraz 1 g nalewki z owocu kopru włoskiego odmiany gorzkiej. Preparat zawiera etanol, fosforan kodeiny oraz sacharozę.

5 ml syropu zawiera 426 mg wyciągu płynnego z suchych pędów sosny, 65 mg nalewki z owocu kopru włoskiego i 6,5 mg bromowodorku dekstrometorfanu. Preparat zawiera sacharozę oraz do 7% (m/v) etanolu.

15 ml syropu zawiera: 1283,1 mg wyciągu z cetyny sosnowej, 194,4 mg nalewki z anyżu, 9,72 mg fosforanu kodeiny. Preparat zawiera etanol i sacharozę.

100 g syropu zawiera 6,6 g płynnego wyciągu z pędów sosny, 1 g nalewki z owocu kopru włoskiego, 1 g mleczanu wapnia. Lek zawiera sacharozę i etanol.

5 ml roztworu zawiera: 2,3 mg bezterpenowego olejku z nasion kopru i 52,5 mg wodorowęglanu sodu. Preparat zawiera ciekły maltitol, sól sodową hydroksybenzoesanu: metylu, etylu oraz propylu.

1 saszetka zawiera: 0,96 g kwiatu rumianku, 0,32 g owocu kopru włoskiego, 0,32 g liścia melisy.

Płyn zawiera: ziele dziurawca, kwiat rumianku, liść mięty pieprzowej, kłącze rzewienia, owoc róży, owoc kolendry siewnej i owoc kopru włoskiego.

Preparat zawiera: 0,2% olejku szałwiowego, 0,3% olejku tymiankowego, 0,3% olejku majerankowego, 0,6% cyneol, 1,1% olejku miętowego, 2% olejku goździkowego, 2% mentolu, 93,5% wyciągu płynnego (1:3,3) z: koszyczka rumianku - 18,7, liścia szałwii - 18,7, ziela krwawnika - 18,7, ziela mięty pieprzowej - 18,7, ziela tymianku - 9,35, owoców kopru włoskiego - 9,35. Preparat zawiera 52% etanolu.

1 tabl. lub 10 ml syropu zawiera 15 mg fosforanu kodeiny i 300 mg sulfogwajakolu. Syrop zawiera sacharozę, parahydroksybenzoesan propylu oraz benzoesan sodu.

Najczęściej wyszukiwane

1 dawka odmierzona zawiera 25 µg salmeterolu (w postaci ksynafonianu) i 125 µg propionianu flutykazonu, co odpowiada 21 µg salmeterolu i 110 µg propionianu flutykazonu dostarczanym przez dozownik (dawka dostarczana) lub 1 dawka odmierzona zawiera 25 µg salmeterolu (w postaci ksynafonianu) i 250 µg propionianu flutykazonu, co odpowiada 21 µg salmeterolu i 220 µg propionianu flutykazonu dostarczanym przez dozownik (dawka dostarczana).

5 ml syropu Junior zawiera 7,5 mg bromowodorku dekstrometorfanu oraz 50 mg dekspantenolu; 5 ml syropu Duo zawiera 15 mg bromowodorku dekstrometorfanu oraz 50 mg dekspantenolu. Lek zawiera sacharozę.

1 saszetka zawiera 500 mg paracetamolu, 200 mg kwasu askorbowego i 25 mg maleinianu feniraminy. Preparat zawiera sacharozę i etanol.

1 ml zawiesiny do nebulizacji zawiera 0,125 mg, 0,25 mg lub 0,5 mg budezonidu.

1 ml syropu zawiera 3 mg lub 6 mg chlorowodorku ambroksolu. Preparat zawiera sorbitol.

1 dawka dostarczona (dawka opuszczająca ustnik inhalatora) zawiera 80 µg, 160 µg lub 320 µg budezonidu i odpowiednio 4,5 µg, 4,5 µg lub 9 µg dwuwodnego fumaranu formoterolu. Preparat zawiera laktozę.

1 ml roztworu zawiera 20 mg teofiliny. Preparat zawiera sód.

1 tabl. zawiera 30 mg chlorowodorku ambroksolu; tabletki zawierają laktozę. 1 kaps. o przedłużonym uwalnianiu zawiera 75 mg chlorowodorku ambroksolu; kapsułki zawierają sacharozę i indygotynę. 1 ml kropli doustnych zawiera 7,5 mg chlorowodorku ambroksolu. 5 ml syropu zawiera 15 mg lub 30 mg chlorowodorku ambroksolu; syropy zawierają sorbitol. 1 rozpylenie 0,2 ml (1 dawka) roztworu doustnego zawiera 10 mg chlorowodorku ambroksolu; roztwór zawiera etanol i lewomentol.

1 kaps. zawiera 143 µg maleinianu indakaterolu, co odpowiada 110 µg indakaterolu oraz 63 µg bromku glikopironiowego, co odpowiada 50 µg glikopironium. 1 dostarczona dawka (dawka, która wydostaje się z ustnika inhalatora) zawiera 110 µg maleinianu indakaterolu, co odpowiada 85 µg indakaterolu oraz 54 µg bromku glikopironiowego, co odpowiada 43 µg glikopironium. Preparat zawiera laktozę.

1 ml zawiesiny do nebulizacji zawiera odpowiednio: 0,125 mg, 0,25 mg lub 0,5 mg budezonidu.

Informacje o lekach dostarcza:
Pharmindex
Najpopularniejsze artykuły
Płuca - budowa, funkcje, choroby Płuca - budowa, funkcje, choroby

Płuca znajdują się w klatce piersiowej i są częścią układu oddechowego. Ich najważniejszym zadaniem jest przenoszenie tlenu z powietrza do krwi oraz ...

więcej

Astma oskrzelowa - objawy, przyczyny i skuteczne leczenie Astma oskrzelowa - objawy, przyczyny i skuteczne leczenie

Astma oskrzelowa jest przewlekłą, zapalną chorobą dróg oddechowych. Astma to choroba o zmiennym przebiegu, jej objawy trudno przewidzieć. Czasem dolegliwości pojawiają się ...

więcej

Jak zwalczyć zanieczyszczone powietrze w mieszkaniu? Sprawdź! Jak zwalczyć zanieczyszczone powietrze w mieszkaniu? Sprawdź!

Zanieczyszczone powietrze w domu to wina m. in. szkodliwych substancji: tlenku i dwutlenku węgla, tlenku azotu, formaldehydu, a także pleśni, glonów, grzybów ...

więcej

Maski antysmogowe chronią przed zanieczyszczonym powietrzem? Maski antysmogowe chronią przed zanieczyszczonym powietrzem?

Maski antysmogowe, które mają chronić przed oddychaniem zanieczyszczonym powietrzem, stają się coraz popularniejsze. Wszystko dlatego, że poziom toksycznych substancji w powietrzu jest ...

więcej

Jak się chronić przed smogiem? Jak się chronić przed smogiem?

Jak się chronić przed smogiem? To pytanie szczególnie ważne w Polsce - kraju, w którym, według raportu Światowej Organizacji Zdrowia, znajdują się ...

więcej

Zdrowa społeczność

Właściciel portalu Poradnikzdrowie.pl nie jest właścicielem Bazy Leków. Dostawca bazy leków oświadcza i informuje, że dokłada wszelkich starań, aby wszystkie opisy leków były zgodne z obowiązującym stanem wiedzy, a także oświadcza jednocześnie, że podstawowe znaczenie prawne ma zawsze ulotka dołączona do konkretnego leku, zatwierdzona przez Ministerstwo Zdrowia.