Hascovir®

1 tabl. zawiera 200 mg, 400 mg lub 800 mg acyklowiru. Preparat zawiera laktozę.

  1. Działanie
  2. Dawkowanie
  3. Wskazania
  4. Przeciwwskazania
  5. Środki ostrożności
  6. Niepożądane działanie
  7. Ciąża i laktacja
  8. Uwagi
  9. Interakcje
Nazwa Zawartość opakowania Substancja czynna Cena 100% Ost. modyfikacja
Hascovir® 30 szt., tabl. 42,60zł 2017-10-31

Działanie

Lek przeciwwirusowy, działający głównie na wirusy opryszczki typu 1 i 2 (Herpes simplex - HSV) oraz na wirus ospy wietrznej i półpaśca (Varicella zoster - VZV); słabiej działa na wirus Epsteina-Barr (EBV) i wirus cytomegalii (CMV). Nie wpływa na procesy metaboliczne komórek gospodarza. Po wniknięciu do komórki zakażonej wirusem, acyklowir ulega przekształceniu w postać czynną (trifosforan), która - będąc substratem dla polimerazy DNA wirusa - zapobiega dalszej syntezie wirusowego DNA. Wchłanianie z przewodu pokarmowego jest częściowe (15-20%). Wiązanie z białkami osocza wynosi 9-33%. Acyklowir przenika do tkanek i płynów ustrojowych, m.in. do płynu mózgowo-rdzeniowego (osiąga w nim stężenia wynoszące 50% stężenia we krwi). Jest częściowo metabolizowany w wątrobie. Acyklowir jest wydalany głównie z moczem w postaci niezmienionej i w 10-15% jako metabolit. T0,5 we krwi wynosi ok. 2,9 h. W przypadku niewydolności nerek T0,5 wydłuża się.

Dawkowanie

Doustnie. Dorośli. W zakażeniach wywołanych przez wirus opryszczki pospolitej: 200 mg 5 razy na dobę co 4 h (z przerwą nocną) przez 5 dni; w zakażeniu o ciężkim przebiegu leczenie można przedłużyć. W zapobieganiu nawrotom opryszczki pospolitej u pacjentów z prawidłową odpornością: 200 mg 4 razy na dobę co 6 h (z przerwą nocną) lub 400 mg 2 razy na dobę co 12 h. W zapobieganiu zakażeniom wywołanym przez wirus opryszczki pospolitej u pacjentów ze zmniejszoną odpornością: 200 mg 4 razy na dobę co 6 h (u pacjentów ze znacznym upośledzeniem odporności dawkę można zwiększyć do 400 mg). W zakażeniach wywołanych przez wirus ospy wietrznej i półpaśca: 800 mg 5 razy na dobę co 4 h (z przerwą nocną) przez 7 dni. Dzieci. W leczeniu i zapobieganiu zakażeniom skóry i błon śluzowych wywołanym przez wirus opryszczki pospolitej: dzieci w wieku 2 lata i więcej: dawka jak dla dorosłych; Szczególne grupy pacjentów. U pacjentów z ciężką niewydolnością nerek (klirens kreatyniny <10 ml/min) w zakażeniach wywołanych przez wirus opryszczki podaje się do 200 mg 2 razy na dobę co 12 h. U pacjentów z ciężką niewydolnością nerek (klirens kreatyniny <10 ml/min) w zakażeniach wywołanych przez wirus ospy wietrznej i półpaśca podaje się do 800 mg 2 razy na dobę co 12 h, z umiarkowaną niewydolnością nerek (klirens kreatyniny 10-25 ml/min) podaje się do 800 mg 3 razy na dobę co 8 h. U pacjentów w podeszłym wieku leczenie należy rozpocząć mniejszymi dawkami leku.

Wskazania

Tabl. 200 mg, tabl. 400 mg. Leczenie zakażeń skóry i błon śluzowych wywołanych przez wirus opryszczki pospolitej (Herpes simplex), z opryszczkowym zakażeniem narządów płciowych włącznie (zakażenia pierwotne i nawracające). Zapobieganie nawrotom opryszczki pospolitej u pacjentów z prawidłową odpornością. Zapobieganie zakażeniom wywołanym przez wirus opryszczki pospolitej u pacjentów ze zmniejszoną odpornością. Leczenie zakażeń wywołanych przez wirus ospy wietrznej i półpaśca (Varicella-zoster). Tabl. 800 mg. Leczenie zakażeń wywołanych przez wirus ospy wietrznej i półpaśca (Varicella-zoster).

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na acyklowir, walacyklowir lub jakąkolwiek substancję pomocniczą preparatu.

Środki ostrożności

Ostrożnie stosować w niewydolności nerek, zwłaszcza u pacjentów odwodnionych i leczonych dużymi dawkami acyklowiru lub otrzymujących jednocześnie leki o działaniu nefrotoksycznym, a także u pacjentów w podeszłym wieku. Ze względu na zawartość laktozy nie stosować u pacjentów z nietolerancją galaktozy, niedoborem laktazy Lappa lub zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy.

Niepożądane działanie

Często: ból i zawroty głowy, nudności, wymioty, biegunka, ból brzucha, wysypka, nadwrażliwość na światło, świąd, zmęczenie, gorączka. Niezbyt często: pokrzywka, wypadanie włosów. Rzadko: reakcja anafilaktyczna, duszność, przemijające zwiększenie stężenia bilirubiny i aktywności enzymów wątrobowych we krwi, obrzęk naczynioruchowy, zwiększenie stężenia mocznika i kreatyniny we krwi. Bardzo rzadko: niedokrwistość, leukopenia, małopłytkowość, dezorientacja, pobudzenie, drżenia, niezborność ruchowa, zaburzenia mowy, omamy, objawy psychotyczne, drgawki, senność, encefalopatia, śpiączka, zapalenie wątroby, żółtaczka, ostra niewydolność nerek.

Ciąża i laktacja

W ciąży stosować jedynie w przypadku, gdy przewidywane korzyści dla matki przewyższają potencjalne ryzyko dla płodu. Acyklowir osiąga w mleku kobiecym stężenia stanowiące 60-410% stężeń w osoczu matki, co odpowiada stężeniu we krwi niemowlęcia leczonego acyklowirem w dawce dobowej do 0,3 mg/kg mc. - zachować ostrożność przepisując lek kobietom karmiącym piersią.

Uwagi

Podczas leczenia dużymi dawkami należy pić dużo płynów. Leczenie należy rozpocząć natychmiast po rozpoznaniu zakażenia.

Interakcje

Probenecyd i cymetydyna, konkurując z acyklowirem o wydzielanie cewkowe, zmniejszają jego wydalanie nerkowe i zwiększają AUC acyklowiru. Jednoczesne stosowanie z mykofenolanem mofetylu zwiększa stężenie nieczynnego metabolitu tego leku oraz stężenie acyklowiru we krwi. Nie jest konieczna modyfikacja dawkowania acyklowiru, ze względu na jego szeroki indeks terapeutyczny.

Preparat zawiera substancję Aciclovir.

Lek refundowany: TAK

Lista leków zawierających te same substancje czynne

1 g kremu zawiera 50 mg acyklowiru. Preparat zawiera alkohol cetostearylowy oraz glikol propylenowy.

1 fiolka zawiera 250 mg acyklowiru w postaci soli sodowej.

1 tabl. zawiera 200 mg acyklowiru; tabl. zawierają laktozę.

1 fiolka zawiera 250 mg lub 500 mg acyklowiru. Lek zawiera sód.

1 g kremu zawiera 50 mg acyklowiru i 10 mg hydrokortyzonu. Preparat zawiera alkohol cetostearylowy i glikol propylenowy.

1 tabl. zawiera 200 mg, 400 mg lub 800 mg acyklowiru. Preparat zawiera laktozę.

1 g kremu zawiera 50 mg acyklowiru.

1 g kremu zawiera 50 mg acyklowiru. Krem zawiera glikol propylenowy i alkohol cetostearylowy.

1 tabl. powl. zawiera 200 mg, 400 mg lub 800 mg acyklowiru.

1 g kremu zawiera 50 mg acyklowiru.

Najczęściej wyszukiwane

1 fiolka zawiera 500 mg imipenemu (w postaci jednowodzianu) oraz 500 mg cylastatyny (w postaci soli sodowej); lek zawiera sód: 37,5 mg w 1 fiolce.

1 dawka (0,5 ml) zawiera nie mniej niż 5 j.m. toksoidu błoniczego adsorbowanego na wodorotlenku glinu.

1 fiolka zawiera 250 mg acyklowiru w postaci soli sodowej.

1 tabl. powl. zawiera 250 mg, 500 mg lub 875 mg amoksycyliny w postaci trójwodzianu oraz 125 mg kwasu klawulanowego w postaci soli potasowej. Po rozpuszczeniu w wodzie - 5 ml zawiesiny zawiera 400 mg amoksycyliny w postaci trójwodzianu i 57 mg kwasu klawulanowego w postaci soli potasowej. 1 saszetka granulatu do sporz. zaw. doustnej zawiera 875 mg amoksycyliny w postaci trójwodzianu oraz 125 mg kwasu klawulanowego w postaci soli potasowej; granulat zawiera aspartam. 1 tabl. do sporz. zawiesiny doustnej/ulegająca rozpadowi w jamie ustnej (QUICKTAB) zawiera 500 mg lub 875 mg amoksycyliny w postaci trójwodzianu oraz 125 mg kwasu klawulanowego w postaci soli potasowej; tabl. QUICKTAB zawierają aspartam i olej rycynowy.

1 dawka 2 ml szczepionki doustnej zawiera: nie mniej niż 2,2 x 106 IU rotawirusa typu G1, nie mniej niż 2,8 x 106 IU rotawirusa typu G2, nie mniej niż 2,2 x 106 IU rotawirusa typu G3, nie mniej niż 2,0 x 106 IU rotawirusa typu G4, nie mniej niż 2,3 x 106 IU rotawirusa typu P1A[8]. Preparat zawiera sacharozę.

1 dawka (0,5 ml) po rekonstytucji zawiera: nie mniej niż 30 j.m. toksoidu błoniczego adsorbowanego na wodorotlenku glinu; nie mniej niż 40 j.m. toksoidu tężcowego adsorbowanego na wodorotlenku glinu; antygeny Bordatella pertusis (25 µg toksoidu krztuścowego adsorbowanego na wodorotlenku glinu, 25 µg hemaglutyniny włókienkowej adsorbowanej na wodorotlenku glinu, 8 µg pertaktyny adsorbowanej na wodorotlenku glinu); inaktywowany poliowirus - 40 j. antygenu D wirusa polio typ 1 (szczep Mahoney namnażany w hodowli komórek Vero), 8 j. antygenu D wirusa polio typ 2 (szczep MEF-1 namnażany w hodowli komórek Vero), 32 j. antygenu D wirusa polio typ 3 (szczep Saukett namnażany w hodowli komórek Vero); 10 µg polisacharydu Haemophilus influenzae typ b (fosforanu polirybozylorybitolu), związanego z około 20-40 µg toksoidu tężcowego jako nośnikiem białkowym.

1 tabl. zawiera 100 mg, 400 mg lub 800 mg sulfametoksazolu i odpowiednio 20 mg, 80 mg lub 160 mg trimetoprimu. Preparat zawiera parahydroksybenzoesan metylu i parahydroksybenzoesan propylu.

1 kaps. zawiera 50, 100, 150 lub 200 mg flukonazolu; kaps. zawierają laktozę. 1 ml syropu zawiera 5 mg flukonazolu; syrop zawiera sacharozę i glicerol.

5 ml zawiesiny zawiera 200 mg sulfametoksazolu i 40 mg trimetoprimu. Lek zawiera maltitol oraz p-hydroksybenzoesany.

1 fiolka zawiera 1g cefazoliny w postaci soli sodowej.

Informacje o lekach dostarcza:
Pharmindex
Najpopularniejsze artykuły
Grypa u dzieci - objawy, przyczyny i leczenie Grypa u dzieci - objawy, przyczyny i leczenie

Grypa u dzieci to jedna na najczęstszych chorób wirusowych układu oddechowego. Przyczyną choroby jest wirus grypy, który wywołuje dokuczliwe objawy. W tym ...

więcej

Domowe syropy NA KASZEL - przepisy na syropy własnej roboty Domowe syropy NA KASZEL - przepisy na syropy własnej ...

Przepisy na domowe syropy na kaszel, zarówno ten suchy, jak i mokry, są przekazywane z pokolenia na pokolenie. Nic dziwnego - syropy ...

więcej

Zioła na przeziębienie dla dzieci i dorosłych [PRZEPISY] Zioła na przeziębienie dla dzieci i dorosłych [PRZEPISY]

Zioła na przeziębienie to naturalne specyfiki, dzięki którym szybko można zwalczyć infekcję. Zioła na przeziębienie to zioła napotne, przeciwgorączkowe, które łagodzą katar ...

więcej

Zapalenie migdałków – przyczyny, objawy, leczenie Zapalenie migdałków – przyczyny, objawy, leczenie

Zapalenie migdałków wiąże się z silnym bólem gardła utrudniającym przełykanie, osłabieniem i gorączką. Preparaty stosowane w leczeniu zapalenia migdałków powinny z jednej ...

więcej

Ból gardła przy przełykaniu śliny – przyczyny i leczenie Ból gardła przy przełykaniu śliny – przyczyny i leczenie

Ból gardła spowodowany jest najczęściej zakażeniami górnych dróg oddechowych. Szczególnie doskwiera nam on przy przełykaniu – przeczytaj, jakie są tego przyczyny i ...

więcej

Zdrowa społeczność

Właściciel portalu Poradnikzdrowie.pl nie jest właścicielem Bazy Leków. Dostawca bazy leków oświadcza i informuje, że dokłada wszelkich starań, aby wszystkie opisy leków były zgodne z obowiązującym stanem wiedzy, a także oświadcza jednocześnie, że podstawowe znaczenie prawne ma zawsze ulotka dołączona do konkretnego leku, zatwierdzona przez Ministerstwo Zdrowia.