Gynodian® Depot

1 ml zawiera 200 mg enantanu prasteronu i 4 mg walerianianu estradiolu w roztworze olejowym.

  1. Działanie
  2. Dawkowanie
  3. Wskazania
  4. Przeciwwskazania
  5. Środki ostrożności
  6. Niepożądane działanie
  7. Ciąża i laktacja
  8. Uwagi
  9. Interakcje
Nazwa Zawartość opakowania Substancja czynna Cena 100% Ost. modyfikacja
Gynodian® Depot 1 amp.-strzyk. 1 ml, roztw. do wstrz. 47,42zł 2017-10-31

Działanie

Preparat złożony zawierający naturalny żeński hormon płciowy - estradiol, oraz naturalny słaby androgen - prasteron. Usuwa objawy niedoboru hormonów kobiecych w okresie klimakterium takie jak: gwałtowne uczucie gorąca, wzmożona potliwość, nastroje depresyjne; opóźnia występowanie zmian zanikowych skóry i błon śluzowych, zwłaszcza w obrębie narządów płciowych. Działanie leku rozpoczyna się kilka dni po podaniu i utrzymuje się przez 4-6 tygodni. Lek nie działa antykoncepcyjnie.

Dawkowanie

1 ampułka głęboko domięśniowo co 4 tygodnie. W przypadku, gdy dolegliwości ustępują na czas dłuższy niż 4 tygodnie, lek można podawać w odpowiednio dłuższych odstępach czasu. Preparat należy podawać bardzo powoli, aby zapobiec wystąpieniu krótkotrwałych objawów niepożądanych (skłonności do kaszlu, napadu kaszlu, zaburzeń oddychania), które mogą pojawić się w czasie lub zaraz po podaniu leku. W leczeniu objawów pomenopauzalnych należy stosować najmniejszą skuteczną dawkę. HTZ należy kontynuować tak długo, jak korzyści przeważają nad ryzykiem związanym ze stosowaniem leku.

Wskazania

Hormonalna terapia zastępcza u kobiet w okresie około- i pomenopauzalnym, u których występują objawy niedoboru estrogenów.

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na składniki preparatu. Ciąża i okres karmienia piersią. Rak piersi - rozpoznany lub podejrzewany. Krwawienie z dróg rodnych, którego przyczyny nie wyjaśniono. Stwierdzone lub podejrzewane stany przednowotworowe lub nowotwory zależne od estrogenów. Aktualne lub przebyte łagodne lub złośliwe nowotwory wątroby. Nieleczony rozrost błony śluzowej trzonu macicy. Ostra choroba wątroby lub w wywiadzie, o ile parametry czynności wątroby nie powróciły do normy. Czynne lub przebyte tętnicze zaburzenia zakrzepowo-zatorowe (np. zawał serca, dusznica bolesna, udar mózgu). Czynna żylna choroba zakrzepowo-zatorowa (zakrzepica żył głębokich, zatorowość płucna) lub jej występowanie w przeszłości. Znaczna hipertriglicerydemia. Porfiria. Otoskleroza, która uległa zaostrzeniu podczas ciąży.

Środki ostrożności

Szczególnie ostrożnie stosować u pacjentek z: włókniakami macicy lub endometriozą, zaburzeniami zakrzepowo-zatorowymi w wywiadzie lub czynnikami ryzyka ich wystąpienia (np. dodatni wywiad osobisty lub rodzinny, znaczna otyłość - BMI> 30 kg/m2, toczeń rumieniowaty układowy, dłuższe unieruchomienie, rozległe urazy lub zabiegi chirurgiczne, nawracające poronienia samoistne) - należy wykluczyć predyspozycję do trombofilii; czynnikami ryzyka rozwoju nowotworów estrogenozależnych (np. rak piersi u krewnych pierwszego stopnia), nadciśnieniem tętniczym, chorobami wątroby (np. gruczolakiem wątroby), cukrzycą z lub bez powikłań naczyniowych, kamicą żółciową, migreną lub silnymi bólami głowy, toczniem rumieniowatym układowym, hiperplazją endometrium w wywiadzie, padaczką, astmą oskrzelową, otosklerozą, stwardnieniem rozsianym, porfirią, tężyczką, pląsawicą mniejszą, zaburzeniami czynności serca lub nerek ze względu na retencję płynów (u pacjentek z krańcową niewydolnością nerek stężenie subst. czynnych preparatu może być zwiększone), hipertriglicerydemią, dziedzicznym obrzękiem naczynioruchowym. Leczenie należy natychmiast przerwać, jeżeli wystąpi: żółtaczka lub zaburzenia czynności wątroby, znaczne zwiększenie ciśnienia tętniczego krwi, ból głowy o typie migrenowym, żylna choroby zakrzepowo-zatorowa, jeśli pacjentka zajdzie w ciążę lub wystąpi zmiana barwy głosu. Należy przerwać stosowanie preparatu na 4-6 tyg. przed planowanym długotrwałym unieruchomieniem po zabiegach, zwłaszcza operacjach w obrębie jamy brzusznej lub operacjach ortopedycznych na kończynach dolnych. Nie należy wznawiać leczenia przed całkowitym uruchomieniem pacjentki. U pacjentek stosujących HTZ istnieje zwiększone ryzyko wystąpienia raka piersi po kilku latach stosowania, wzrastające wraz z wydłużaniem się okresu leczenia, które jednak po kilku (najpóźniej po pięciu) latach od zaprzestania leczenia ponownie zmniejsza się do odpowiedniego ryzyka wyjściowego. Długotrwałe przyjmowanie jedynie estrogenów zwiększa ryzyko wystąpienia rozrostu błony śluzowej trzonu macicy, a tym samym zwiększa ryzyko wystąpienia raka trzonu macicy - wymaga to uzupełniającego podawania progestagenu (ogranicza ryzyko zachorowania, choć go nie eliminuje). U pacjentek z usuniętą macicą stosowanie wyłącznie estrogenów w HTZ wiąże się ze zwiększonym ryzykiem wystąpienia nowotworu jajnika. Ze względu na zwiększone ryzyko wystąpienia nowotworu wątroby należy brać pod uwagę możliwość jego wystąpienia w przypadku nasilonego bólu w nadbrzuszu, powiększenia wątroby lub krwawienia w obrębie jamy brzusznej.

Niepożądane działanie

Rzadko mogą wystąpić: wysypka, nadwrażliwość, różne zmiany skórne (świąd, egzema, pokrzywka, reakcje skórne w miejscu wstrzyknięcia, utrata włosów, rumień guzowaty, trądzik), zwiększenie libido, uczucie napięcia w piersiach, ból piersi lub ich powiększenie, zwiększenie lub zmniejszenie masy ciała, obrzęk, krwawienie lub plamienie z macicy oraz objawy wirylizacji. Ponadto może wystąpić: estrogenozależny nowotwór łagodny i złośliwy (rak trzonu macicy, rak piersi); żylna choroba zakrzepowo-zatorowa (zakrzepica żył głębokich kończyn dolnych lub miednicy, zatorowość płucna); zawał mięśnia sercowego i udar mózgu, choroby pęcherzyka żółciowego, choroby skóry i tkanki podskórnej (ostuda, rumień wielopostaciowy, plamica naczyniowa), demencja.

Ciąża i laktacja

Lek jest przeciwwskazany w okresie ciąży i karmienia piersią. W trakcie leczenia nie należy dopuścić do zajścia w ciążę. Pacjentkom miesiączkującym zaleca się stosowanie niehormonalnych metod antykoncepcyjnych. Jeśli pacjentka w trakcie stosowania HTZ zajdzie w ciążę, leczenie należy natychmiast przerwać.

Uwagi

Przed rozpoczęciem lub wznowieniem HTZ, należy przeprowadzić pełen wywiad indywidualny i rodzinny oraz dokładne badania ogólne i ginekologiczne, a przede wszystkim wykluczyć ciążę i inne bezwzględne przeciwwskazania do stosowania. Podczas stosowania leku należy okresowo przeprowadzać badania kontrolne, szczególnie narządu rodnego (ocena narządów miednicy mniejszej i jamy brzusznej z badaniem cytologicznym włącznie), piersi (mammografia) i ciśnienie krwi dostosowując ich częstość i rodzaj do konkretnego przypadku. Estrogeny zwiększają stężenie globuliny wiążącej hormony tarczycy (TBG) prowadząc do zwiększenia stężenia całkowitej ilości krążących hormonów tarczycy, T4 i T3 (stężenia wolnych frakcji T4 i T3 pozostają niezmienione, mogą zwiększać stężenie globuliny wiążącej kortykosteroidy, globuliny wiążącej hormony płciowe prowadząc do zwiększenia stężenia krążących kortykosteroidów i hormonów płciowych (stężenia wolnych i biologicznie aktywnych hormonów pozostają niezmienione).

Interakcje

Metabolizm estrogenów i progestagenów może być nasilony przez jednoczesne stosowanie: leków pobudzających enzymy cytochromu P-450 (fenobarbital, karbamazepina, fenytoina, ryfampicyna, ryfabutyna, newirapina, efawirenz), preparatów ziołowych zawierających dziurawiec zwyczajny oraz inhibitorów (rytonawir, nelfinawir). Może to prowadzić do osłabienia działania preparatu i zmian w profilu krwawień macicznych. Lek może powodować zwiększenie zapotrzebowania na doustne leki przeciwcukrzycowe i insulinę.

Preparat zawiera substancje Estradiol valerate, Prasterone enantate.

Lek refundowany: NIE

Lista leków zawierających te same substancje czynne

1 ml zawiera 200 mg enantanu prasteronu i 4 mg walerianianu estradiolu w roztworze olejowym.

Każdy blister zawiera 28 tabl. powl. ułożonych w następującej kolejności: 2 tabl. ciemnożółte, z których każda zawiera 3 mg walerianianu estradiolu; 5 tabl. czerwonych, z których każda zawiera 2 mg walerianianu estradiolu i 2 mg dienogestu; 17 tabl. jasnożółtych, z których każda zawiera 2 mg walerianianu estradiolu i 3 mg dienogestu; 2 tabl. ciemnoczerwone, z których każda zawiera 1 mg walerianianu estradiolu; 2 tabl. białe, które nie zawierają substancji czynnych. Preparat zawiera laktozę.

1 tabl. biała zawiera 2 mg walerianianu estradiolu; 1 tabl. niebieska zawiera 2 mg walerianianu estradiolu i 10 mg octanu medroksyprogesteronu. Lek zawiera laktozę.

Opakowanie 21 tabl. powl. składa się z: 11 tabl. powl. białych, z których każda zawiera 2 mg walerianianu estradiolu oraz 10 tabl. powl. jasnobrązowych, z których każda zawiera 2 mg walerianianu estradiolu i 0,5 mg norgestrelu. Preparat zawiera laktozę i sacharozę.

1 tabl. zawiera 1 mg walerianianu estradiolu i 2,5 mg octanu medroksyprogesteronu lub 1 mg walerianianu estradiolu i 5 mg octanu medroksyprogesteronu lub 2 mg walerianianu estradiolu i 5 mg octanu medroksyprogesteronu. Preparat zawiera laktozę.

1 tabl. powl. zawiera 2 mg walerianianu estradiolu.

Opakowanie składa się z 9 tabl. żółtych zawierających 2 mg walerianianu estradiolu i 12 tabl. brązowych zawierających 2 mg walerianianu estradiolu i 0,15 mg lewonorgestrelu. Tabletki zawierają laktozę i sacharozę.

1 tabl. powl. zawiera 1 mg walerianu estradiolu i 2 mg dienogestu. Tabletki zawierają laktozę.

Najczęściej wyszukiwane

Opakowanie zawiera 21 tabl. o składzie: 0,15 mg dezogestrelu i 0,02 mg etynyloestradiolu.

System w kształcie pierścienia, zawierający 11 mg etonogestrelu oraz 3,474 mg etynyloestradiolu. System uwalnia średnio 0,12 mg etonogestrelu i 0,015 mg etynyloestradiolu na dobę, przez okres 3 tygodni.

System w kształcie pierścienia, zawierający 11 mg etonogestrelu oraz 3,474 mg etynyloestradiolu. System uwalnia średnio 0,12 mg etonogestrelu i 0,015 mg etynyloestradiolu na dobę, przez okres 3 tygodni.

1 tabl. powl. zawiera 0,03 mg etynyloestradiolu i 2 mg octanu chlormadynonu. Preparat zawiera laktozę.

1 tabl. biała zawiera 2 mg walerianianu estradiolu; 1 tabl. niebieska zawiera 2 mg walerianianu estradiolu i 10 mg octanu medroksyprogesteronu. Lek zawiera laktozę.

1 tabl. o zmodyfikowanym uwalnianiu zawiera 680 mg cytrynianu potasu.

1 tabl. powl. zawiera 1 mg lub 2 mg winianu tolterodyny. 1 kaps. o przedł. uwalnianiu zawiera 4 mg winianu tolterodyny; kaps. zawierają laktozę.

1 tabl. powl. zawiera 3 mg drospirenonu oraz 0,02 mg lub 0,03 mg etynyloestradiolu; preparat zawiera laktozę.

1 tabl. powl. zawiera 0,03 mg etynyloestradiolu i 2 mg octanu chlormadynonu. Preparat zawiera laktozę.

Informacje o lekach dostarcza:
Pharmindex
Najpopularniejsze artykuły
Pokonujemy MITY na temat nietrzymania moczu! Pokonujemy MITY na temat nietrzymania moczu!

Prawie połowa Polek (45%) uważa, że wystąpienie dolegliwości nietrzymania moczu (NTM) powodowałoby u nich konieczność rezygnacji z prowadzenia aktywnego trybu życia – ...

więcej

5 najczęstszych pytań na temat nietrzymania moczu 5 najczęstszych pytań na temat nietrzymania moczu

Nietrzymanie moczu to schorzenie, które występuje coraz częściej. Borykają się z nim ludzie starsi i młodsi, kobiety i mężczyźni. Czy z nietrzymaniem ...

więcej

Jak się uchronić przed zapaleniem pęcherza? Jak się uchronić przed zapaleniem pęcherza?

Zapalenia pęcherza możemy nabawić się przez cały rok, jednak sezon jesienno-zimowy sprzyja temu szczególnie. Częste przeziębienia, wychłodzenie i osłabienie organizmu to czynniki ...

więcej

Nowoczesne metody leczenia nietrzymania moczu – inwazyjne i nieinwazyjne Nowoczesne metody leczenia nietrzymania moczu – inwazyjne i nieinwazyjne

Wbrew obiegowym opiniom, nietrzymanie moczu – niezależnie od jego rodzaju i przyczyny – można skutecznie leczyć. Niestety wiele osób uważa ten problem ...

więcej

Nietrzymanie moczu może być efektem choroby lub złych nawyków Nietrzymanie moczu może być efektem choroby lub złych nawyków

Nietrzymanie moczu to przewlekła choroba, która dotyka wiele osób, choć tylko niewielka część chorych otwarcie mówi o tej dolegliwości. W zależności od ...

więcej

Zdrowa społeczność

Właściciel portalu Poradnikzdrowie.pl nie jest właścicielem Bazy Leków. Dostawca bazy leków oświadcza i informuje, że dokłada wszelkich starań, aby wszystkie opisy leków były zgodne z obowiązującym stanem wiedzy, a także oświadcza jednocześnie, że podstawowe znaczenie prawne ma zawsze ulotka dołączona do konkretnego leku, zatwierdzona przez Ministerstwo Zdrowia.