Groprinosin®

1 ml roztworu zawiera 250 mg pranobeksu inozyny: kompleksu zawierającego inozynę oraz 4-acetamidobenzoesan 2-hydroksypropylodimetyloamoniowy w stosunku molarnym 1:3. Preparat zawiera parahydroksybenzoesan metylu i propylu.

  1. Działanie
  2. Dawkowanie
  3. Wskazania
  4. Przeciwwskazania
  5. Środki ostrożności
  6. Niepożądane działanie
  7. Ciąża i laktacja
  8. Uwagi
  9. Interakcje
  10. Cena
Nazwa Zawartość opakowania Substancja czynna Cena 100% Ost. modyfikacja
Groprinosin® 1 but. 30 ml, krople doustne, roztw. 32,94 zł 2018-04-16

Działanie

Lek o działaniu immunostymulującym i przeciwwirusowym. Pranobeks inozyny to kompleks zawierający inozynę, N,N-dimetylamino-2-propanol (DIP) oraz kwas p-acetamidobenzoesowy (PacBA). Normalizuje niedostateczne lub wadliwe mechanizmy odporności komórkowej poprzez wywołanie odpowiedzi typu Th1, co prowadzi do dojrzewania i różnicowania limfocytów T oraz nasilenia indukowanych reakcji limfoproliferacyjnych w komórkach aktywowanych mitogenem lub antygenem. Reguluje mechanizmy cytotoksyczności limfocytów T oraz komórek NK, funkcjonowanie limfocytów supresorowych T8 oraz pomocniczych T4, a także zwiększa poziom IgG oraz powierzchniowych markerów dopełniacza. Nasila wytwarzanie cytokiny IL-1 oraz IL-2, jednocześnie zwiększając ekspresję receptora IL-2. Nasila chemotaksję i fagocytozę neutrofili, monocytów i makrofagów. Wzmaga pobudzenie obniżonej syntezy mRNA białek limfocytów oraz sprawność procesu translacji z jednoczesnym hamowaniem syntezy wirusowego RNA. Po doustnym podaniu pranobeks inozyny natychmiast i całkowicie (>90%) wchłania się z przewodu pokarmowego. DIP jest metabolizowany do N-tleneku, PAcBA do o-acyloglukuronidu, inozyna - w procesie degradacji puryn, do kwasu moczowego. Wydalanie zachodzi z moczem.

Dawkowanie

Doustnie. Dawka ustalana jest na podstawie masy ciała pacjenta oraz zależy od stopnia nasilenia choroby. Dorośli (w tym osoby w podeszłym wieku): 50 mg/kg mc./dobę (czyli około 5 kropli/1 kg mc. na dobę), zwykle 3 g (czyli około 300 kropli na dobę), podawane w 3-4 dawkach podzielonych; dawka maksymalna wynosi 4 g/dobę (czyli około 400 kropli na dobę). Dzieci >1 roku.: 50 mg/kg mc./dobę (czyli około 5 kropli/kg mc. na dobę), podawane w 3-4 równych dawkach podzielonych w ciągu doby, tj. - mc. 10 kg: 50 kropli/dobę; mc. 11 kg: 55 kropli/dobę; mc. 12 kg: 60 kropli/dobę; mc. 13 kg: 65 kropli/dobę; mc. 14 kg: 70 kropli/dobę; mc. 15 kg: 75 kropli/dobę; mc. 16 kg: 80 kropli/dobę; mc. 17 kg: 85 kropli/dobę; mc. 18 kg: 90 kropli/dobę; mc. 19 kg: 95 kropli/dobę; mc. 20 kg: 100 kropli/dobę; mc. 21-25 kg: 105-125 kropli/dobę; mc. 26-30 kg: 130-150 kropli/dobę; mc. 31-35 kg: 155-175 kropli/dobę; mc. 36-40 kg: 180-200 kropli/dobę; mc. 41-45 kg: 205-225; mc. 46-50 kg: 230-250 kropli/dobę. Dawka dobowa powinna być podzielona na równe dawki pojedyncze podawane kilka razy na dobę. Czas trwania leczenia wynosi zwykle 5-14 dni. Po ustąpieniu objawów podawanie leku należy kontynuować jeszcze przez 1-2 dni. Sposób podania. Krople można stosować dodając je do łyżeczki cukru lub mieszając z niewielką ilością płynu (woda, herbata) bezpośrednio przed podaniem.

Wskazania

Wspomagająco u osób o obniżonej odporności, w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych.

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Występujący aktualnie napad dny moczanowej lub zwiększone stężenie kwasu moczowego we krwi.

Środki ostrożności

Inozyna jest metabolizowana do kwasu moczowego, dlatego lek należy stosować ostrożnie u pacjentów ze stwierdzoną w wywiadzie dną moczanową, hiperurykemią, kamicą moczową oraz u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek - w trakcie leczenia tych pacjentów należy ściśle kontrolować stężenie kwasu moczowego we krwi i w moczu. Podczas długotrwałego leczenia (3 mies. lub dłużej) u każdego pacjenta należy regularnie kontrolować stężenie kwasu moczowego we krwi i w moczu, czynność wątroby, morfologię krwi oraz parametry czynności nerek. U niektórych pacjentów mogą wystąpić ciężkie reakcje nadwrażliwości (pokrzywka, obrzęk naczynioruchowy, anafilaksja); należy wówczas przerwać podawanie preparatu. Podczas długotrwałego leczenia mogą tworzyć się kamienie nerkowe. Lek zawiera parahydroksybenzoesan metylu oraz propylu, które mogą powodować reakcje alergiczne (również typu późnego).

Niepożądane działanie

Najczęściej występuje zarówno u pacjentów doroslych, jak i u dzieci i młodzieży przemijające zwiększenie stężenia kwasu moczowego we krwi i moczu (zwykle pozostające jednak w granicach normy), które powraca do normy w ciągu kilku dni po zakończeniu przyjmowania pranobeksu inozyny. Działania niepożądane obserwowane podczas podawania leku ≥3 mies. - bardzo często: zwiększone stężenie kwasu moczowego we krwi, zwiększone stężenie kwasu moczowego w moczu; często: ból i zawroty głowy, zmęczenie, złe samopoczucie, nudności z wymiotami lub bez, ból w nadbrzuszu, swędzenie, wysypka, ból stawów, zwiększenie aktywności aminotransferaz, fosfatazy zasadowej lub azotu mocznikowego we krwi; niezbyt często: nerwowość, senność, bezsenność, biegunka, zaparcie, wielomocz; częstość nieznana (po dopuszczeniu do obrotu): ból w nadbrzuszu, obrzęk naczynioruchowy, nadwrażliwość, pokrzywka, reakcja anafilaktyczna, zawroty głowy, rumień.

Ciąża i laktacja

Nie należy stosować w ciąży i okresie karmienia piersią, chyba że korzyści przewyższają potencjalne ryzyko. Wpływ inozyny na rozwój płodu nie był badany u ludzi, jak również nie wiadomo, czy inozyna przenika do mleka matki.

Uwagi

Ze względu na profil farmakodynamiczny pranobeksu inozyny jest mało prawdopodobne, aby lek miał wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Interakcje

Stosować ostrożnie u pacjentów leczonych jednocześnie inhibitorami oksydazy ksantynowej (np. allopurynol), lekami zwiększającymi wydalanie kwasu moczowego z moczem, w tym lekami moczopędnymi tiazydowymi (np. hydrochlortiazyd, chlortalidon, indapamid) i pętlowymi (furosemid, torasemid, kwas etakrynowy). Leku nie należy przyjmować w trakcie (jedynie po zakończeniu) terapii lekami immunosupresyjnymi, ponieważ jednoczesne stosowanie leków immunosupresyjnych może na drodze farmakokinetycznej zmieniać działanie terapeutyczne pranobeksu inozyny. Jednoczesne stosowanie z azydotymidyną (AZT) zwiększa tworzenie nukleotydów przez AZT (wzmocnione działanie AZT), poprzez złożone mechanizmy, m.in. zwiększenie biodostępności AZT w osoczu oraz zwiększenie wewnątrzkomórkowej fosforylacji w monocytach krwi. W konsekwencji preparat nasila działanie zydowudyny.

Cena

Groprinosin®, cena 100% 32,94 zł

Preparat zawiera substancję Inosine pranobex.

Lek refundowany: NIE

Lista leków zawierających te same substancje czynne

1 tabl. zawiera 1000 mg pranobeksu inozyny; tabletki zawierają skrobię pszeniczną. 5 ml syropu zawiera 500 mg pranobeksu inozyny; syrop zawiera sacharozę, p-hydroksybenzoesany oraz sód.

1 tabl. zawiera 500 mg pranobeksu inozyny. 1 ml syropu zawiera 50 mg pranobeksu inozyny.

1 ml roztworu zawiera 250 mg pranobeksu inozyny: kompleksu zawierającego inozynę oraz 4-acetamidobenzoesan 2-hydroksypropylodimetyloamoniowy w stosunku molarnym 1:3. Preparat zawiera parahydroksybenzoesan metylu i propylu.

1 ml syropu zawiera 50 mg pranobeksu inozyny: kompleksu zawierającego inozynę oraz 4-acetamidobenzoesan 2-hydroksypropylodimetyloamoniowy w stosunku molarnym 1:3. Preparat zawiera: sacharozę, parahydroksybenzoesan metylu, parahydroksybenzoesan propylu.

1 tabl. zawiera 500 mg pranobeksu inozyny. 1 ml syropu zawiera 50 mg pranobeksu inozyny. Preparat w postaci syropu zawiera: sacharozę, parahydroksybenzoesan metylu, parahydroksybenzoesan propylu, glicerol i etanol.

1 ml syropu zawiera 50 mg pranobeksu inozyny. Preparat zawiera sacharozę oraz parahydroksybenzoesan metylu i propylu.

1 tabl. zawiera 500 mg pranobeksu inozyny; tabletki zawierają skrobię pszeniczną. 5 ml syropu zawiera 250 mg pranobeksu inozyny; syrop zawiera sacharozę oraz p-hydroksybenzoesany.

1 ml syropu zawiera 50 mg pranobeksu inozyny; syrop zawiera sacharozę oraz p-hydroksybenzoesany.

1 tabl. zawiera 500 mg pranobeksu inozyny; tabletki zawierają mannitol. 5 ml syropu zawiera 250 mg pranobeksu inozyny, 5 ml syropu forte zawiera 500 mg pranobeksu inozyny; syropy zawierają sacharozę oraz p-hydroksybenzoesany.

Najczęściej wyszukiwane

1 tabl. zawiera 100 mg, 400 mg lub 800 mg sulfametoksazolu i odpowiednio 20 mg, 80 mg lub 160 mg trimetoprimu. Preparat zawiera parahydroksybenzoesan metylu i parahydroksybenzoesan propylu.

1 saszetka zawiera 3 g fosfomycyny, co odpowiada 5,631 mg fosfomycyny z trometamolem. Preparat zawiera sacharozę, żółcień pomarańczową i dekstrozę jednowodną.

1 dawka (0,5 ml) szczepionki zawiera nie mniej niż 40 j.m. toksoidu tężcowego i nie mniej niż 5 j.m. toksoidu błoniczego adsorbowanych na uwodnionym wodorotlenku glinu.

1 tabl. powl. zawiera 300 mg lub 600 mg klindamycyny (w postaci chlorowodorku).

1 tabl. powl. zawiera 500 mg w postaci trójwodzianu oraz 125 mg kwasu klawulanowego w postaci soli potasowej (w proporcji 4:1) lub 1 tabl. powl. zawiera 875 mg amoksycyliny w postaci trójwodzianu oraz 125 mg kwasu klawulanowego w postaci soli potasowej (w proporcji 7:1). Po rozpuszczeniu w wodzie - 5 ml zawiesiny zawiera 400 mg amoksycyliny w postaci trójwodzianu i 57 mg kwasu klawulanowego w postaci soli potasowej (w proporcji 7:1); zawiesina zawiera aspartam.

1 tabl. powl. zawiera 250 mg, 500 mg lub 875 mg amoksycyliny w postaci trójwodzianu oraz 125 mg kwasu klawulanowego w postaci soli potasowej. Po rozpuszczeniu w wodzie - 5 ml zawiesiny zawiera 400 mg amoksycyliny w postaci trójwodzianu i 57 mg kwasu klawulanowego w postaci soli potasowej. 1 saszetka granulatu do sporz. zaw. doustnej zawiera 875 mg amoksycyliny w postaci trójwodzianu oraz 125 mg kwasu klawulanowego w postaci soli potasowej; granulat zawiera aspartam. 1 tabl. do sporz. zawiesiny doustnej/ulegająca rozpadowi w jamie ustnej (QUICKTAB) zawiera 500 mg lub 875 mg amoksycyliny w postaci trójwodzianu oraz 125 mg kwasu klawulanowego w postaci soli potasowej; tabl. QUICKTAB zawierają aspartam i olej rycynowy.

1 dawka (0,5 ml) zawiera nie mniej niż 5 j.m. toksoidu błoniczego adsorbowanego na wodorotlenku glinu.

1 ml zawiesiny zawiera 10 mg furazydyny (poprzednio stosowana nazwa: furagina). Preparat zawiera sacharozę, etanol, parahydroksybenzoesan metylu (E218) i propylu (E216).

Szczepionka dla dzieci: 1 fiolka 0,5 ml (1 dawka) zawiera 10 µg antygenu powierzchniowego wirusa zapalenia wątroby typu B. Szczepionka dla dorosłych: 1 fiolka 1 ml (1 dawka) zawiera 20 µg antygenu powierzchniowego wirusa zapalenia wątroby typu B.

1 fiolka zawiera 500 mg imipenemu (w postaci jednowodzianu) oraz 500 mg cylastatyny (w postaci soli sodowej); lek zawiera sód: 37,5 mg w 1 fiolce.

Nagłówek Porady ekspertów

szczepionka Gradasil
1 czerwca 2017

Jakiś czas temu przytrafiły mi się kłkciny konczyste. malenkie ale uparte, lecze sie 4 miesiace, stosowalam condyline, Groprinosin, suplementy na odpornosc i dwa razy mialam zabieg laserem, ale lekarz nie wszytko usunal, więc na wlasna reke bo pomocy ze strony lekarzy nie uzyskałam, stosowalam glistnik, pomógł chyba najbardziej ale zmiany malutenkie chyba 3-4 sa. Po ostatnim laserze lekarz wyslal mnie do Centrum Ginekologii we Wroclawiu, kolejny raz twierdząc ze pomoże mi Gradasil. I skutki uboczne to mity. Miesiąc remu wzięłam pierwszą dawkę zaraz po laserze. Wspomagam organizm witaminą C i groprinozinem, bo zmiany jak były tak sa i miejsce szczepionki jesf teraz czerwone, spuchniete i boli od kilku dni. Czy to normalne? Co dalej, bo nie mam sily. Proszę o pomoc. Klykciny to 'prezent' od dlugoletniego partnera, a teraz poznalam kogoś i nie mogę sobie poradzić. Wcześniej juz świat mi się przez to zawalił. Błagam o radę i pomoc bo bardzo mi z tym źle. Leczenie jest bolesne, a choroba obrzydliwa i nie zasłużyłam na nia. Blagam, proszę mi pomóc bo ja juz psychicznie wysiadam. Moj ginekolog potraktowal mnie jak śmiecia, dermatolog po drugiej wizycie nic nie przepisal, nic nie wytłumaczył, nie odpowiedział na moje pytania. Ginekolog z Wrocławia wysmial rady dermatologa ale sam nie potrafił dobrze usunąć zmian, które sa niewielkie, ale są. Błagam o pomoc bo nie radzę sobie

Odpowiedź eksperta:

Chodzi zapewne o Gardasil. Nie ma skutecznego leczenia zakażenia wirusami HPV. Kłykciny usuwa się albo wycinając zmiany, albo je niszcząc temperaturą (zamrażanie, laser, płyny). Usunięcie zmiany nie jest jednoznaczne z wyleczeniem, ponieważ wirus może przetrwać w komórkach i co jakiś czas dawać nawrót polipów. W sprawie usuwania zmian należy kontaktować się bezpośrednio z lekarzem. Współżyć należy wyłącznie z użyciem prezerwatywy.

Odpowiedzi udzielił ekspert: Barbara Grzechocińska
Zwiń
Clotrimazolum a groprinosin
24 marca 2017

Witam, najpierw u mnie pojawiło się swędzenie pochwy więc zaczęłam stosować maść Clotrimazolum, trochę pomogło ale w środku czułam pieczenie ból i widać zaczerwienienie, dlatego koleżanka dala mi Clotrimazolum w tabletkach dopochwowych. Do tego zachorowałam na wirusowe zapalenie oskrzeli. W sprawie oskrzeli byłam u lekarza i muszę brać Groprinosin. Teraz pytania : czy mogę brać Clotrimazolum dopochwowe nawet jeśli nie mam straszny grzybicznego? Nie zaszkodzi mi to? I po drugie czy mogę brać Clotrimazolum i Groprinosin jednocześnie? Czy najpierw brać np. Clotrimazolum przez 3 dni po 2 globulki a potem zacząć brać groprinosin na oskrzela 2x2 tabletki? PS. Nie mam kiedy iść do ginekologa.

Odpowiedź eksperta:

Mogę tylko Pani napisać, że można Groprinosin przyjmować z Clotrimazolem. Co do leczenia Clotrimazolem to nie mogę się wypowiadać, ponieważ nie można leczyć przez internet.

Odpowiedzi udzielił ekspert: Barbara Grzechocińska
Zwiń
Brodawki w koło penisa
15 października 2016

Witam wszystko zaczęło się od jednej małej brodawki zgłosiłem się do dermatologa zamroził mi ją odpadła i wszystko było ok. Następnym razem już było ich więcej . W sumie byłem u dermatologa około 5 razy . Brodawki się złuszczały i ponownie odrastały w obecnej chwili mam ich tyle samo . Lekarz przepisywał mi leki na odporność i GROPRINOSIN. W obecne chwili nie wiem co mam już robić . Czy mogę być na coś chory???? Obecnie nie mam kontaktów seksualnych z Kobietami .Proszę o jakąś poradę. Z góry dziękuje i pozdrawiam .

Odpowiedź eksperta:

Przede wszystkim należy określić, jaki typ brodawek u Pana występuje - zwykłe, płciowe, płaskie itd. Możliwe jest to dopiero po wykonaniu badania dermatologicznego. Od tego zależne jest dalsze postępowanie. Sugeruję pilna wizytę u dermatologa-wenerologa.

Odpowiedzi udzielił ekspert: Elżbieta Szymańska
Zwiń
Krzusiec, parakrztusiec czy infekcja.
27 lipca 2016

Witam serdecznie Córka lat 13,była szczepiona przeciwko - tężec, krztusiec, błonica w dniu 17.06.2016. Po tygodniu od szczepienia zaczęła kaszleć, bez temperatury bez kataru - ogólnie dobre samopoczucie. Kaszel mokry z dużą ilością plwociny w kolorze żółtym. Kaszel trwa nadal, doszedł katar kilka dni temu i gorączka nawet 39,5 przez 3 dni. Wizyty u pediatry zastosowany azitrolek 2 tygodnie temu - żadnej poprawy i teraz zinnat + syropy wykrztuśne, na noc przeciwkaszlowy + singulair i zyrtec. W międzyczasie tj. 21.07 wyniki krztusiec IgA 5,44 oraz Igg > 200. CRP- 0,23 i OB-4. Morfologia w porządku. Pediatra zinterpretował wynik jako krztusiec - czy to rzeczywiście krztusiec czy też wysokie parametry po szczepieniu - tylko jaka inna infekcja może trwać tak długo? Jestem zaniepokojona, proszę o pomoc. Od tygodnia boli mnie krtań i ogólnie mam kiepskie samopoczucie zażywam groprinosin boje się, że to rzeczywiście krztusiec i zarazimy wszystkich dookoła. Z niecierpliwością czekam na poradę. Pozdrawiam. Katarzyna

Odpowiedź eksperta:

Szanowna Pani, nie można wykluczyć, że jest to krztusiec, ale równie może to być zupełnie inna infekcja górnych dróg oddechowych Dlatego też proszę trzymać się swojego lekarza pediatry lub lekarza rodzinnego, aby reagować na bieżąco w zależności od rozwoju dolegliwości. Serdecznie pozdrawiam, Prof. A> Krzeski

Odpowiedzi udzielił ekspert:
Zwiń
Klykciny konczyste wirus hpv.
23 marca 2016

prawdopodobnie mam wirusa hpv wysłano mnie do szpitala na koloskopie. Otóż zimą wykryłam u córki lat 7 małe narośla brodawki pojechałam do dermatologa Pani pierwszy raz z tym sie spotkała dwa razy wymrażaliśmy, podawałam córce, brała groprinosin, zniknęły odpadły. Przyszła wiosna znów mala kuleczka na narządzie płciowym się pojawiła. Teraz dostałam ten telefon od mojego lekarza ze złymi wynikami badań cytologicznych. Boję się o córkę, że mogla się zarazić. Od kilku tygodni mowiła że zęby ją bolą dokładnie obejrzałam buzię i na dziaśle ma coś wygląda jak afta czy pleśniawka. Proszę o pomoc co mam robić gdzie udać się z córką, do ginekologa ginekologa dziecięcego?

Odpowiedź eksperta:

Radzę do pediatry.

Odpowiedzi udzielił ekspert: Barbara Grzechocińska
Zwiń
Wczesna ciąża
27 lutego 2016

Witam serdecznie dzisiaj robiłam test ciążowy i wyszło mi że jestem w ciąży, 6 lutego było poczęcie, tydzień później 16 byłam chora grypa, przyjmowałam gripex, theraflu, otivin, groprinosin ale zrobiłam test i był negatywny jak zamierzałam brac leki, czy to może zaszkodzić tak wczesnej ciąży? btałam jeszcze tabletki dopochowe Macmiror Complex które przepisał mi lekarz 15 lutego.

Odpowiedź eksperta:

Wymienione przez Panią leki nie mają działania teratogennego i nie powinny mieć wpływu na rozwój ciąży.

Odpowiedzi udzielił ekspert: Barbara Grzechocińska
Zwiń
Leki a antykoncepcja
23 grudnia 2015

Czy Groprinosin i Heviran mogą wpłynąć na skuteczność tabletek antykoncepcyjnych Novynette?

Odpowiedź eksperta:

Nie ma danych, aby Groprinosin i Heviran wpływały na skuteczność hormonalnych tabletek antykoncepcyjnych.

Odpowiedzi udzielił ekspert: Barbara Grzechocińska
Zwiń
zapytanie
26 listopada 2009
Witam serdecznie. Bardzo proszę o odpowiedz,otóż podejrzewam,ze mogę być w ciąży a w tym czasie podczas zapłodnienia chorowałam i brałam groprinosin przeciw wirusom do tego mąż brał luivac.Czy może to mieć negatywny wpływ na rowój dziecka:( Dziękuję i pozdrawiam. Agnieszka

Odpowiedź eksperta:

Nie ma odpowiednich badań oceniających wpływ Groprinosinu na ciążę i z tego powodu, a nie dlatego, że wiadomo,ze jego wpływ jest niekorzystny, nie powinien być stosowany w ciąży.

Odpowiedzi udzielił ekspert: Barbara Grzechocińska
Zwiń
Antybiotyk
28 kwietnia 2009
Prosze pani mam pewien problem otóż jestem wrażliwa na antybiotyki bo raz jak zachorowałam i dostałam Biseptol i za 2 dni miałam wyżarty język jak kwasem solnym nie mogłam jeść i pić przez tydzień więc musiałam zostać w szpitalu na kroplówkę i zastrzyki itp i teraz dostałam grypę i dostałam lek Groprinosin I po nim mam znów działanie niepożądanie i po nim jestem zamulona w uszach i głowie mi szumi i czuje sie jak by było mało powietrza więc czy to jest uczulenie na lek czy co ?

Odpowiedź eksperta:

Witam, jeżeli po zaleconych lekach odczuwa pani objawy niepożądane należy skontaktować się ze swoim lekarzem prowadzącym. Pozdrawiam Dr n.med. Krystyna Knypl

Odpowiedzi udzielił ekspert: Krystyna Knypl
Zwiń
Mięczak zakaźny czy warto podawać Groprinosin
1 kwietnia 2009
Dzień dobry, lekarz dermatolog zalecił nam usuwanie mięczaka zakaźnego poprzez łyżeczkowanie i smarowanie miejsc jodyną, natomiast pediatra zalecił wspomaganie tej metody poprzez podawanie Groprinosinu, 2 x dziennie po pół tabletki 500 mg, mam pytanie, czy słuszne jest podawanie tego leku ?? Pozdrawiam serdecznie Katarzyna

Odpowiedź eksperta:

Podawanie Groprinosinu w takich przypadkach może zwiększyć skuteczność terapii. Szczególnie polecana jest ta metoda przy przewlekle utrzymującyhch się lub nawrotowych zmianach skórnych o podłożu wirusowym.
Odpowiedzi udzielił ekspert: Elżbieta Szymańska
Zwiń
Wczesna ciąża a leki
10 lutego 2009
Witam. Jestem w 4 tygodniu ciąży i przeziębiłam się, a lekarz przepisał mi groprinosinum. Boję się, bo nie wiem czy może ten lek miec zły wpływ na moje dziecko.Proszę o odpowiedź.

Odpowiedź eksperta:

Groprinosin jest przeciwwskazany w ciąży.
Odpowiedzi udzielił ekspert: Barbara Grzechocińska
Zwiń
Jak pozbyć się kłykcin?
10 lutego 2009
Od ponad miesiąca walczę z kłykcinami kończystymi. Condyline działa chwilowo, tzn brodawki znikają a po wygojeniu się skóry powstają nowe w innych miejscach. Stosuje Heviran 400 lub 800, brałam tez Groprinosin, a takze globulki dopochwowe z Heviranem i nie ma poprawy. Pozbędę się kilku to powstają nowe i tak w kółko. Czy jest szansa na trwałe ich usunięcie laserem lub wymrażaniem? Czy tak samo będą powracać? Która z tych metod jest lepsza? I moze jest jakaś klinika w Łodzi, którą moze Pani polecic? Pomocy!!

Odpowiedź eksperta:

Może warto aby zaszczepiła się pani przeciwko wirusowi HPV,skoro preparaty farmakologiczne zawodzą to proszę spróbować krioterapii.Myślę że powinna pani znależć odpowiednią pomoc w CZMP.
Odpowiedzi udzielił ekspert: Monika Sieńkowska - Kamińska
Zwiń
opryszczka !!!
27 października 2007
Mam bardzo poważny problem z opryszczka . Cały czas mi wyskakuje jedna ginia i nastepnie pojawia sie kolejna i tak cały czas nie ma ani tygodnia przerwy. Wczesniej przyjmowałam leki heviran to pomogło mi na jakis czas ale opryszczka nadal wyskakuje ta kuracje powtorzyłam kilkakrotnie jednak nic nie pomogło ( niechce przyjmowac juz tego leku bo zauwazyłam ze po długim stosowaniu wypadaja mi włosy a kurackja nie daje wyleczenia) Teraz jestem na etapie łykania Groprinosin ale w trakcie łykania tego leku znow zrobiła mi sie opryszczka. Juz nie wiem co robic i co mam brac bo zadne masci nic mi nie pomagaja. Prosze o pomoc . Czy wogole da sie wyleczyc ta moja chorobe. PS. jetem "młoda " mezatka i bedziemy starac sie o dziecko czy ten wirus moze miec jakies powikłania ciązowe.

Odpowiedź eksperta:

proszę konsultowac się z lekarzem dermatologiem odnosnie przyjmowania groprinozyny. Jej zadaniem jest wzmocnic odporność organizmu, co nie dzieje się z dnia na dzień. Im mocniejszy system odpornościowy, tym mniejsze szanse ma opryszczka
Odpowiedzi udzielił ekspert: Magdalena Ciupińska
Zwiń
opryszczka
27 października 2007
Mam bardzo poważny problem z opryszczka . Cały czas mi wyskakuje jedna ginia i nastepnie pojawia sie kolejna i tak cały czas nie ma ani tygodnia przerwy. Wczesniej przyjmowałam leki heviran to pomogło mi na jakis czas ale opryszczka nadal wyskakuje ta kuracje powtorzyłam kilkakrotnie jednak nic nie pomogło ( niechce przyjmowac juz tego leku bo zauwazyłam ze po długim stosowaniu wypadaja mi włosy a kurackja nie daje wyleczenia) Teraz jestem na etapie łykania Groprinosin ale w trakcie łykania tego leku znow zrobiła mi sie opryszczka. Juz nie wiem co robic i co mam brac bo zadne masci nic mi nie pomagaja. Prosze o pomoc . Czy wogole da sie wyleczyc ta moja chorobe. PS. jetem "młoda " mezatka i bedziemy starac sie o dziecko czy ten wirus moze miec jakies powikłania ciązowe

Odpowiedź eksperta:

Nawracająca opryszczka jest ogromnym problemem terapeutycznym. Zwykle dobre wyniki daje przewlekła, podtrzymująca terapia Heviranem. Oczywiście przy każdej zaczynającej się opryszczce warto od razu zastosować miejscowy preparat acyklowiru, np. Vratizolin, Zovirax. Należy również sprawdzić, czy nawrotowa opryszczka nie jest objawem osłabienia odporności i rozważyć terapię wzmacniającą układ immunologiczny, oczywiście pod kontrolą lekarską. Do rozważenia jest także zastosowanie leków przeciwwirusowych nowej generacji takich jak: walacyklowir, famcyklowir, pencyklowir.
Odpowiedzi udzielił ekspert: Elżbieta Szymańska
Zwiń
Nawracające afty
3 września 2006
Jak walczyć z nawracającymi aftami? Mam 3o lat. Od dziecka występuje u mnie ten problem. Wypróbowałam już wiele dostępnych leków gotowych i recepturowych na bazie nystatyny, boraxu, witaminy c, wiele antyseptycznych ziołowych nalewek oraz Vagothyl,Tantum Verde i polskie odpowiedniki. Dodatkowo terapie antywirusowe Groprinosinem i Heviranem. Nic nie skutkuje. Prowadzę zdrowy styl życia i dbam o higienę jamy ustnej. Pojawiająca się afta trwa u mnie ok. 7 dni.Tego roku wystąpiła już 6 raz. Lekarze rozkładają ręce. Jestem również elergikiem,pod opieką lekarza. Może ratunku poszukać w homeopati?

Odpowiedź eksperta:

Proponuję aby udała się Pani na wizytę u stomatologa specjalizującego się w chorobach śluzówek jamy ustnej
Odpowiedzi udzielił ekspert: Krystyna Knypl
Zwiń
Informacje o lekach dostarcza:
Pharmindex
Najpopularniejsze artykuły
Leki przeciwwirusowe na grypę. Jakie leki stosuje się w leczeniu grypy? Leki przeciwwirusowe na grypę. Jakie leki stosuje się w ...

Leki przeciwwirusowe na grypę wykazują większą skuteczność w leczeniu niż leki na grypę dostępne bez recepty. Preparaty stosowane w leczeniu antywirusowym zmniejszają ...

więcej

GRYPA - leczenie. Najlepsze sposoby leczenia grypy GRYPA - leczenie. Najlepsze sposoby leczenia grypy

Leczenie grypy może być tylko objawowe i trzeba je zacząć, gdy tylko zauważymy jej objawy. W ciągu pierwszych 24 godzin możesz wspomóc ...

więcej

Jak jeść czosnek, by wyleczyć grypę i przeziębienie? Jak jeść czosnek, by wyleczyć grypę i przeziębienie?

Jak jeść czosnek, by wyleczyć grypę i przeziębienie? Najlepiej codziennie. Regularne spożywanie czosnku wzmacnia system odpornościowy, a tym samym przyśpiesza proces usuwania ...

więcej

Objawy anginy - najczęstsze objawy anginy i sposoby jej leczenia Objawy anginy - najczęstsze objawy anginy i sposoby jej ...

Choć angina kojarzona jest głównie z latem, łatwo złapać ją także na wiosnę, kiedy po zimie w powietrzu krąży więcej bakterii i ...

więcej

Co powinna zawierać apteczka dla przeziębionych i chorych na grypę? Co powinna zawierać apteczka dla przeziębionych i chorych na ...

Zima to czas, kiedy jesteśmy dużo bardziej narażeni na rozwój przeziębienia i grypy oraz towarzyszących im objawów: kaszlu, kataru, bólu głowy i ...

więcej

Zdrowa społeczność

Właściciel portalu Poradnikzdrowie.pl nie jest właścicielem Bazy Leków. Dostawca bazy leków oświadcza i informuje, że dokłada wszelkich starań, aby wszystkie opisy leków były zgodne z obowiązującym stanem wiedzy, a także oświadcza jednocześnie, że podstawowe znaczenie prawne ma zawsze ulotka dołączona do konkretnego leku, zatwierdzona przez Ministerstwo Zdrowia.