Gripblocker

1 tabl. zawiera 500 mg kwasu acetylosalicylowego.

  1. Działanie
  2. Dawkowanie
  3. Wskazania
  4. Przeciwwskazania
  5. Środki ostrożności
  6. Niepożądane działanie
  7. Ciąża i laktacja
  8. Uwagi
  9. Interakcje
Nazwa Zawartość opakowania Substancja czynna Cena 100% Ost. modyfikacja
Gripblocker 50 szt., tabl. 30,89zł 2017-10-31

Działanie

Kwas acetylosalicylowy ma działanie przeciwbólowe, przeciwzapalne i przeciwgorączkowe. Nieodwracalnie hamuje cyklooksygenazę kwasu arachidonowego, a tym samym hamuje syntezę prostaglanoidów, w tym A2 - co hamuje agregację płytek krwi. Lek szybko i całkowicie wchłania się z przewodu pokarmowego. Jest przekształcany do czynnego metabolitu, kwasu salicylowego, w czasie i po wchłonięciu. Maksymalne stężenie kwasu acetylosalicylowego pojawia się po 10-20 min, a kwasu salicylowego po 0,3-2 h. Silnie wiąże się z białkami osocza, przenika przez łożysko i do mleka matki. Metabolizm zachodzi w wątrobie, a wydalanie przez nerki. T0,5 wynosi 2-3 h.

Dawkowanie

Doustnie. Dorośli: jednorazowo 500-1000 mg, w razie konieczności dawkę jednorazową można powtórzyć co 4-8 h. Nie stosować więcej niż 4 g na dobę. Dzieci powyżej 12 lat: jednorazowo 500 mg, w razie konieczności dawkę jednorazową można powtórzyć co 4-8 h. Nie stosować więcej niż 1500 mg na dobę. Tabl. przyjmować po posiłku, popijając wodą.

Wskazania

Bóle o małym i umiarkowanym nasileniu. Gorączka.

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na kwas acetylosalicylowy, inne salicylany lub inne składniki preparatu. Skaza krwotoczna. Czynna choroba wrzodowa żołądka lub dwunastnicy. Napady astmy oskrzelowej w wywiadzie, wywołane podaniem salicylanów lub substancji o podobnym działaniu, szczególnie NLPZ. Jednoczesne stosowanie metotreksatu w dawkach 15 mg na tydz. lub większych. Ciężka niewydolność serca, wątroby lub nerek. III trymestr ciąży. Nie stosować u dzieci do 12 lat w przebiegu infekcji wirusowych (ryzyko wystąpienia zespołu Reye'a).

Środki ostrożności

Stosować ostrożnie u pacjentów: z nadwrażliwością na NLPZ, leki przeciwreumatyczne lub inne substancje alergizujące; podczas jednoczesnego stosowania leków przeciwzakrzepowych; z zaburzoną czynnością wątroby lub nerek; z przebytą chorobą wrzodową lub krwawieniami z przewodu pokarmowego w wywiadzie oraz z niedoborem dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej. U pacjentów ze zmniejszonym wydalaniem kwasu moczowego preparat może wywołać napad dny moczanowej.

Niepożądane działanie

Bóle żołądka i brzucha, zgaga, nudności, wymioty, niestrawność, zapalenie przewodu pokarmowego, potencjalne zagrażające życiu krwawienia z przewodu pokarmowego (jawne: fusowate wymioty, smoliste stolce; utajone), choroba wrzodowa żołądka lub dwunastnicy, perforacja; zawroty głowy, szumy uszne; zwiększone ryzyko krwawień, krwotoki (pooperacyjne z nosa, dziąseł, układu moczowo-płciowego), krwiaki, wydłużenie czasu krwawienia. czasu protrombinowego, trombocytopenia; wylew krwi do mózgu; reakcje nadwrażliwości (astma, wysypka, pokrzywka, obrzęk, zaburzenia oddychania i pracy serca, wstrząs anafilaktyczny); astma oskrzelowa; ból głowy. Rzadko: zaburzenia czynności wątroby (zwiększenie aktywności aminotransferaz); martwica brodawek nerkowych, śródmiąższowe zapalenie nerek. Skutkiem krwawień może być wystąpienie ostrej lub przewlekłej niedokrwistości z niedoborem żelaza albo ostrej niedokrwistości pokrwotocznej objawiającej się astenią, bladością, hipoperfuzją, a także nieprawidłowymi wynikami badań laboratoryjnych.

Ciąża i laktacja

Preparat stosować w I i II trymestrze ciąży jedynie, w przypadku zdecydowanej konieczności po dokładnym rozważeniu stosunku korzyści do ryzyka. W III trymestrze preparat jest przeciwwskazany do stosowania. Podczas krótkotrwałego stosowania preparatu przez matkę karmiącą piersią, nie stwierdzono występowania działań niepożądanych u niemowląt, przerywanie karmienia piersią z reguły nie jest konieczne. Jednak w przypadku długotrwałego i regularnego przyjmowania dużych dawek kwasu acetylosalicylowego, karmienie piersią powinno być wcześniej przerwane. Preparat może zaburzać płodność poprzez wpływ na owulację, działanie to jest przemijające i ustępuje po zakończeniu leczenia.

Uwagi

Preparat może prowadzić do wydłużenia czasu krwawienia w czasie lub po zabiegach chirurgicznych (włącznie z niewielkimi zabiegami np. ekstrakcja zęba).

Interakcje

Jednoczesne stosowanie kwasu acetylosalicylowego z metotreksatem w dawkach 15 mg na tydz. lub większych jest przeciwwskazane, ze względu na nasilenie toksycznego wpływu metotreksatu na szpik. Należy zachować szczególną ostrożność podczas stosowania kwasu acetylosalicylowego z metotreksatem w dawkach mniejszych niż 15 mg na tydz.; lekami przeciwzakrzepowymi np. pochodnymi kumaryny, heparyną oraz trombolitycznymi lub innymi lekami hamującymi agregację płytek krwi np. tyklopidyną (zwiększone ryzyko wydłużenia czasu krwawienia i krwotoków); innymi NLPZ, w tym salicylanami w dużych dawkach (zwiększone ryzyko choroby wrzodowej i krwawień z przewodu pokarmowego oraz uszkodzenia nerek); lekami zwiększającymi wydalanie kwasu moczowego np. benzbromaron, probenecyd (osłabienie działania leków przeciwdnawnych); digoksyną (zwiększone stężenie digoksyny w osoczu); lekami przeciwcukrzycowymi (nasilenie działania tych leków); lekami moczopędnymi (osłabienie działania moczopędnego poprzez zatrzymanie sodu i wody w organizmie; nasilenie działania ototoksycznego furosemidu); glikokortykosteroidami podawanymi ogólnie, z wyjątkiem hydrokortyzonu stosowanego jako terapia zastępcza w chorobie Addisona (zwiększone ryzyko wystąpienia choroby wrzodowej i krwawienia z przewodu pokarmowego oraz zmniejszenie stężenia salicylanów w osoczu w trakcie kortykoterapii i zwiększenia ryzyka przedawkowania salicylanów po zakończeniu przyjmowania glikokortykosteroidów); inhibitorami ACE (zmniejszenie działania przeciwnadciśnieniowego); kwasem walproinowym (zwiększenie toksyczności kwasu walproinowego i nasilenie działania przeciwagregacyjnego kwasu acetylosalicylowego) oraz alkoholem (zwiększone ryzyko działań niepożądanych ze strony przewodu pokarmowego).

Preparat zawiera substancję Acetylsalicylic acid.

Lek refundowany: NIE

Lista leków zawierających te same substancje czynne

1 sasz. zawiera 500 mg kwasu acetylosalicylowego i 15,58 mg wodorowinianu fenylefryny, co odpowiada 8,21 mg fenylefryny.

1 tabl. powl. zawiera 75 mg klopidogrelu (w postaci wodorosiarczanu) i 75 mg kwasy acetylosalicylowego. Preparat zawiera laktozę i olej rycynowy uwodorniony.

1 saszetka zawiera 500 mg kwasu acetylosalicylowego (ASA) i 30 mg chlorowodorku pseudoefedryny; lek zawiera sacharozę.

1 tabl. powl. zawiera 250 mg kwasu acetylosalicylowego, 250 mg paracetamolu oraz 65 mg kofeiny.

1 sasz. zawiera 500 mg kwasu acetylosalicylowego, 15,58 mg wodorowinianu fenylefryny, co odpowiada 8,21 mg fenylefryny oraz 2 mg maleinianu chlorfenaminy. Lek zawiera sacharozę.

1 saszetka zawiera 500 mg kwasu acetylosalicylowego, 300 mg kwasu askorbowego, 200 mg wapnia w postaci laktoglukonianu. Preparat zawiera wodorowęglan sodu i aspartam.

1 saszetka zawiera: 500 mg kwasu acetylosalicylowego (ASA), 300 mg kwasu askorbowego, 50 mg kofeiny. Lek zawiera sacharozę.

1 tabl. musująca zawiera: 800 mg kwasu acetylosalicylowego i 480 mg kwasu askorbowego. Preparat zawiera sód.

1 tabl. powl. dojelitowa zawiera 75 mg lub 150 mg kwasu acetylosalicylowego. Lek zawiera czerwień koszenilową.

1 tabl. musująca zawiera 330 mg kwasu acetylosalicylowego i 200 mg kwasu askorbowego. Preparat zawiera sód (1 tabl. zawiera 485 mg sodu).

Najczęściej wyszukiwane

1 tabl. zawiera 300 mg kwasu acetylosalicylowego, 100 mg etoksybenzamidu oraz 50 mg kofeiny.

Bilobil. 1 kaps. zawiera 40 mg wyciągu suchego z liści miłorzębu japońskiego (35-67:1), standaryzowanego na zawartość glikozydów flawonowych (24-29%), terpenów laktonowych (6-9%) i bilobalidu; kaps. zawierają laktozę. Bilobil Forte. 1 kaps. zawiera 80 mg wyciągu suchego z liści miłorzębu japońskiego, co odpowiada: 17,6-21,6 mg flawonoidów w postaci glikozydów flawonowych; 2,24-2,72 mg ginkgolidów A, B i C; 2,08-2,56 mg bilobalidu; kaps. Forte zawierają laktozę oraz glukozę. Bilobil Intense. 1 kaps. zawiera 120 mg wyciągu suchego z liści miłorzębu japońskiego (35-67:1), co odpowiada: 26,4-32,4 mg flawonoidów w postaci glikozydów flawonowych; 3,36 do 4,08 mg (6%) - 7,2 mg ginkgolidów A, B, C; 3,12-3,84 mg bilobalidu; kaps. Intense zawierają laktozę oraz glukozę.

1 tabl. zawiera 300 mg lub 500 mg paracetamolu.

1 tabl. zawiera 500 mg kwasu acetylosalicylowego (ASA) i 50 mg kofeiny.

1 tabl. zawiera 250 mg lub 100 mg (mite) lewodopy i 25 mg karbidopy.

1 fiolka (1,3 ml) zawiera 9,75 mg arypiprazolu.

1 tabl. zawiera 300 mg kwasu acetylosalicylowego, 100 mg etenzamidu, 50 mg kofeiny. Preparat zawiera laktozę.

1 kaps. twarda zawiera 300 mg paracetamolu, 5 mg chlorowodorku fenylefryny i 25 mg kofeiny.

1 tabl. powl. zawiera 800 mg lub 1,2 g piracetamu. 1 ml roztworu doustnego zawiera 200 mg lub 333 mg piracetamu.

Informacje o lekach dostarcza:
Pharmindex
Najpopularniejsze artykuły
Stwardnienie zanikowe boczne (SLA, ALS): przyczyny, objawy i leczenie Stwardnienie zanikowe boczne (SLA, ALS): przyczyny, objawy i leczenie

Stwardnienie zanikowe boczne (SLA, ALS) to postępująca choroba neurologiczna. Jej istotą jest porażenie neuronów ruchowych, które prowadzi do stopniowego upośledzenia funkcji wszystkich ...

więcej

Choroby nerwowo-mięśniowe: podział, objawy i leczenie Choroby nerwowo-mięśniowe: podział, objawy i leczenie

Choroby nerwowo-mięśniowe doprowadzają do nieprawidłowej czynności nerwów oraz mięśni. Objawy choroby nerwowo-mięśniowej to zarówno osłabienie siły mięśniowej czy zaniki mięśni, jak również ...

więcej

Komórki macierzyste w leczeniu porażenia mózgowego i autyzmu Komórki macierzyste w leczeniu porażenia mózgowego i autyzmu

Komórki macierzyste z krwi pępowinowej już od kilkudziesięciu lat są standardową terapią w leczeniu ponad 80 ciężkich chorób. Najnowsze badania wykazały, że ...

więcej

Parkinsonizm (zespół parkinsonowski) - przyczyny, objawy i leczenie Parkinsonizm (zespół parkinsonowski) - przyczyny, objawy i leczenie

Parkinsonizm (zespół parkinsonowski) to zespół objawów charakterystycznych dla choroby Parkinsona, które mogą się pojawić nie tylko w przebiegu tej choroby, lecz także ...

więcej

Wgłobienie mózgu: przyczyny, objawy, leczenie Wgłobienie mózgu: przyczyny, objawy, leczenie

Wgłobienie mózgu polega na nieprawidłowym przemieszczeniu tkanki nerwowej w obrębie czaszki. W zależności od tego, które dokładnie części mózgowia i w jakie ...

więcej

Zdrowa społeczność

Właściciel portalu Poradnikzdrowie.pl nie jest właścicielem Bazy Leków. Dostawca bazy leków oświadcza i informuje, że dokłada wszelkich starań, aby wszystkie opisy leków były zgodne z obowiązującym stanem wiedzy, a także oświadcza jednocześnie, że podstawowe znaczenie prawne ma zawsze ulotka dołączona do konkretnego leku, zatwierdzona przez Ministerstwo Zdrowia.