Grazax

1 liofilizat doustny zawiera standaryzowany wyciąg alergenowy pyłku trawy, z tymotki łąkowej - 75 000 SQ-T.

  1. Działanie
  2. Dawkowanie
  3. Wskazania
  4. Przeciwwskazania
  5. Środki ostrożności
  6. Niepożądane działanie
  7. Ciąża i laktacja
  8. Interakcje
Nazwa Zawartość opakowania Substancja czynna Cena 100% Ost. modyfikacja
Grazax 30 szt., liofilizat doustny 474,00zł 2017-10-31

Działanie

Preparat do immunoterapii swoistej, zawierający wyciąg alergenowy pyłku trawy. Leczenie preparatem powoduje wzbudzenie ogólnoustrojowej kompetytywnej odpowiedzi przeciwciał przeciwko pyłkowi trawy oraz indukowanie zwiększenia stężenia swoistych przeciwciał IgG. Dostępne są dane dotyczące trwającego 3 lata leczenia oraz trwających 1 rok obserwacji kontrolnych u dorosłych pacjentów. Nieprzerwane, codziennie zażywanie preparatu przez 3 lata przez dorosłych pacjentów powodowało modyfikację przebiegu choroby w trakcie leczenia, jak również wykazano, że skutek leczenia utrzymywał się przez jeden rok po zakończeniu terapii. Nie ma danych dotyczących leczenia preparatem u dzieci w okresie dłuższym niż jeden sezon pylenia.

Dawkowanie

Doustnie. Dorośli i dzieci ≥ 5 lat: 1 liofilizat doustny na dobę. Dzieci powinny być szczególnie uważnie zakwalifikowane do leczenia - decyzję o rozpoczęciu leczenia należy podjąć po wnikliwej ocenie spodziewanego poziomu skuteczności w tej grupie wiekowej. Pierwszy liofilizat pacjent powinien zażyć pod nadzorem lekarza (20-30 min). Zaleca się kontynuowanie leczenia przez 3 lata. Jeżeli nie zaobserwowano istotnej poprawy w ciągu pierwszego sezonu pylenia, nie ma wskazań do kontynuowania leczenia. W pierwszym sezonie pylenia należy spodziewać się poprawy klinicznej w przypadku, gdy leczenie zostało rozpoczęte co najmniej na 4 mies. przed spodziewanym początkiem sezonu pylenia traw. Jeśli leczenie zostanie rozpoczęte 2-3 mies. przed sezonem pylenia, skuteczność leku może być jedynie częściowa.Liofilizat doustny należy wyjąć z blistra suchymi palcami i włożyć pod język, gdzie ulegnie rozpuszczeniu. Należy unikać połykania przez około 1 min. Przez następne 5 min nie należy spożywać żadnych pokarmów ani napojów. Liofilizat doustny należy zażyć niezwłocznie po otwarciu blistra.

Wskazania

Leczenie modyfikujące nieżyt nosa i zapalenie spojówek wywołane przez pyłek trawy u dorosłych i dzieci (w wieku ≥ 5 lat) z klinicznymi objawami i potwierdzonym dodatnim wynikiem skórnych testów punktowych i (lub) obecnością swoistej immunoglobuliny IgE.

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancje pomocnicze. Choroby nowotworowe lub choroby układu immunologicznego, np. choroby autoimmunologiczne, choroby kompleksów immunologicznych lub choroby przebiegające z niedoborem odporności. Stany zapalne jamy ustnej o ciężkim przebiegu, takie jak liszaj płaski z owrzodzeniem lub ciężka grzybica. Pacjenci z niekontrolowaną lub ciężką astmą (u dorosłych: FEV1 1 <80% przewidywanej wartości po odpowiednim leczeniu farmakologicznym).

Środki ostrożności

Ze względu na ryzyko wystąpienia ciężkiej reakcji nadwrażliwości podczas terapii, leczenie preparatem należy rozpoczynać szczególnie ostrożnie i pod kontrolą lekarską. W przypadku wystąpienia ciężkiej ogólnoustrojowej reakcji nadwrażliwości, należy całkowicie lub czasowo przerwać leczenie (decyzję o kontynuacji terapii należy podejmować szczególnie ostrożnie). U pacjentów z jednoczesnymi objawami astmy oraz objawami sugerującymi zaostrzenie się astmy, leczenie powinno być przerwane. U pacjentów, u których w wywiadzie stwierdzono reakcję ogólnoustrojową na podskórną immunoterapię pyłkami traw istnieje większe ryzyko wystąpienia ciężkiej reakcji po zażyciu preparatu - należy uważnie rozważyć wskazania do zastosowania preparatu u takich pacjentów i zapewnić odpowiednie środki umożliwiające leczenie reakcji nadwrażliwości. Ciężkie reakcje alergiczne mogą wymagać podania adrenaliny - należy wziąć pod uwagę przeciwwskazania do stosowania adrenaliny oraz możliwość interakcji adrenaliny z innymi lekami, które przyjmuje pacjent (zwłaszcza z trójpierścieniowymi lekami przeciwdepresyjnymi i inhibitorami MAO). W przypadku wystąpienia łagodniejszych, miejscowych reakcji alergicznych, należy rozważyć podanie leku przeciwhistaminowego. Brak doświadczeń dotyczących jednoczesnego szczepienia i leczenia preparatem - szczepienie można wykonać bez przerywania leczenia preparatem dopiero po ocenie stanu ogólnego pacjenta. Leczenie preparatem należy przerwać na okres 7 dni u pacjentów, u których wykonano zabieg chirurgiczny w jamie ustnej (w tym ekstrakcję zęba) lub w przypadku wypadnięcia zęba mlecznego u dzieci. U dzieci z współistniejącą astmą oraz ostrą infekcją górnych dróg oddechowych leczenie preparatem należy czasowo przerwać aż do czasu ustąpienia infekcji. Brak danych dotyczących immunoterapii z zastosowaniem preparatu u dzieci w wieku poniżej 5 lat i osób w podeszłym wieku (≥ 65 lat). Preparat zawiera żelatynę otrzymaną z ryb - zaleca się ostrożność podczas rozpoczynania leczenia preparatem u pacjentów z ciężką alergią na ryby.

Niepożądane działanie

Bardzo często: świąd uszu, podrażnienie gardła, kichanie, obrzęk ust, świąd w okolicy ust. Często: ból głowy, parestezja w obrębie jamy ustnej, swędzenie oczu, zapalenie spojówek, kaszel, astma, zapalenie gardła, wyciek wodnisty z nosa, przekrwienie nosa, podrażnienie przewodów nosowych, katar, uczucie ucisku w gardle, obrzęk części ustnej gardła, trudności z połykaniem, nudności, zaburzenia czucia lub ból w jamie ustnej, pęcherze na błonie śluzowej jamy ustnej, obrzmiały język, pieczenie języka, świąd, pokrzywka, obrzęk warg, uczucie zmęczenia. Niezbyt często: zakażenie górnych dróg oddechowych, powiększenie węzłów chłonnych, zawroty głowy, obrzęk oczu, zapalenie części nosowej gardła, skurcz oskrzeli, duszność, świszczący oddech, chrypka, ból krtani, obrzęk gardła, ogólnoustrojowa reakcja alergiczna, pęcherze na wargach, owrzodzenia jamy ustnej, ból przy połykaniu, ból w jamie ustnej, zapalenie jamy ustnej, suchość w jamie ustnej, suchość w gardle, zaburzenia języka, zaburzenia dotyczące gruczołów ślinowych, ból brzucha, zaburzenia połykania, ból w nadbrzuszu, wymioty, biegunka, obrzęk naczynioruchowy (twarzy, jamy ustnej i gardła), ból w klatce piersiowej, ucisk w klatce piersiowej, uczucie gorąca, złe samopoczucie, gorączka, odczucie ciała obcego w jamie ustnej. Rzadko: kołatanie serca. Po wprowadzeniu leku do obrotu obserwowano rzadkie przypadki ciężkich reakcji ogólnoustrojowych. U dzieci częściej niż u dorosłych obserwowano infekcje górnych dróg oddechowych, ból brzucha i wymioty (wszystkie występowały często).

Ciąża i laktacja

Nie należy rozpoczynać leczenia preparatem podczas ciąży. W przypadku zajścia w ciążę w okresie leczenia, może ono być kontynuowane po ocenie stanu ogólnego pacjentki (w tym czynności płuc) oraz reakcji na wcześniejsze podawanie preparatu. Pacjentki z astmą w wywiadzie należy dokładnie monitorować podczas ciąży. Nie przewiduje się wpływu preparatu na niemowlę karmione piersią.

Interakcje

Jednoczesne stosowanie leków przeciwalergicznych (np. przeciwhistaminowych, kortykosteroidów, stabilizatorów mastocytów) może zwiększać poziom tolerancji na immunoterapię. Brak danych dotyczących ewentualnego ryzyka równoczesnej immunoterapii innymi alergenami podczas leczenia preparatem.

Preparat zawiera substancję Allergen extracts.

Lek refundowany: NIE

Lista leków zawierających te same substancje czynne

1 ml zawiesiny zawiera 20 000 AUM mieszanki alergoidów pyłków: traw, drzew, traw i drzew lub traw i brzozy.

1 ml zawiesiny zawiera 20 000 AUeq zaadsorbowanego zmodyfikowanego wyciągu alergenów z mieszaniny 50% Dermatophagoides pteronyssinus i 50% Dermatophagoides farinae.

1 liofilizat doustny zawiera standaryzowany wyciąg alergenowy pyłku trawy, z tymotki łąkowej - 75 000 SQ-T.

Jedna fiolka zawiera 120 µg liofilizowanego jadu owada (osy lub pszczoły).

Zestaw: fiolki z wyciągami alergenów o aktywności 100 IR/ml lub 100 IC/ml, fiolka z roztworem kontrolnym dodatnim i fiolka z roztworem kontrolnym ujemnym. Substancję czynną stanowią wyciągi alergenowe w połączeniu z mannitolem; ilość mannitolu nie przekracza 40 mg/ml.

1 liofilizat doustny zawiera 12 SQ-HDM standaryzowanego wyciągu alergenowego roztoczy kurzu domowego Dermatophagoides pteronyssinus i Dermatophagoides farinae.

Zestaw do leczenia początkowego: 4 fiolki zawierają 0,12 µg, 1,2 µg, 12 µg lub 120 µg jadu owada. Zestaw do leczenia podtrzymującego: fiolka zawiera 120 µg jadu owada.

Substancję czynną stanowią wyciągi alergenowe roztoczy kurzu domowego, wyciągi alergenowe pochodzenia roślinnego lub zwierzęcego oraz mieszanki wyciągów alergenowych pochodzenia roślinnego, roztoczy kurzu domowego lub grzybów w połączeniu z mannitolem (ilość mannitolu ≤40 mg/ml). Zestaw do leczenia podstawowego zawiera 4 fiolki z wyciągami alergenowymi o stężeniach 0,01 IR/ml lub 0,01 IC/ml, 0,1 IR/ml lub 0,1 IC/ml, 1 IR/ml lub 1 IC/ml i 10 IR/ml lub 10 IC/ml. Zestaw do leczenia podtrzymującego zawiera 1 fiolkę z wyciągami alergenowymi o stężeniu 10 IR/ml lub 10 IC/ml. Preparat zawiera sód (45 mg NaCl).

Perosall C: mieszanka alergenów pyłków bylicy, komosy białej, babki lancetowatej i szczawiu zwyczajnego. Zestaw do leczenia podstawowego zawiera: stężenie "1" - 10 JS/ml, stężenie "2" - 100 JS/ml, stężenie "3" - 1000 JS/ml, stężenie "4" - 5000 JS/ml. Zestaw do leczenia podtrzymującego zawiera: stężenie "4" - 5000 JS/ml. Zestaw na indywidualne zamówienie zawiera: stężenie "0" - 1 JS/ml. Perosall D: mieszanka alergenów pyłków olchy, brzozy i leszczyny pospolitej. Zestaw do leczenia podstawowego zawiera: stężenie "1" - 10 JS/ml, stężenie "2" - 100 JS/ml, stężenie "3" - 1000 JS/ml, stężenie "4" - 5000 JS/ml. Zestaw do leczenia podtrzymującego zawiera: stężenie "4" - 5000 JS/ml. Zestaw na indywidualne zamówienie zawiera: stężenie "0" - 1 JS/ml. Perosall T13: mieszanka alergenów pyłków żyta zwyczajnego, mietlicy białawej, wyczyńca łąkowego, tomki wonnej, miotły zbożowej, rajgrasu wyniosłego, grzebienicy pospolitej, kupkówki pospolitej, kostrzewy łąkowej, kłosówki wełnistej, życicy trwałej, tymotki łąkowej i wiechliny. Zestaw do leczenia podstawowego zawiera: stężenie "1" - 10 JS/ml, stężenie "2" - 100 JS/ml, stężenie "3" - 1000 JS/ml, stężenie "4" - 5000 JS/ml. Zestaw do leczenia podtrzymującego zawiera: stężenie "4" - 5000 JS/ml. Zestaw na indywidualne zamówienie zawiera: stężenie "0" - 1 JS/ml.

1 tabl. podjęzykowa zawiera wyciąg alergenów z pyłków następujących traw: kupkówka pospolita, tomka wonna, życica trwała, wiechlina łąkowa oraz tymotka łąkowa, o wskaźniku reaktywności 100 IR lub 300 IR; tabl. podj. zawierają laktozę.

Najczęściej wyszukiwane

Substancję czynną stanowią wyciągi alergenowe pochodzenia roślinnego, roztoczy kurzu domowego lub mieszanki wyciągów alergenowych w połączeniu z mannitolem (ilość mannitolu ≤40 mg/ml). Zestaw do leczenia podstawowego zawiera 3 fiolki z wyciągami alergenowymi o stężeniach 10 IR/ml, 300 IR/ml i 300 IR/ml. Zestaw do leczenia podtrzymującego zawiera 2 fiolki z wyciągami alergenowymi o stężeniach 300 IR/ml. Preparat zawiera sód (590 mg NaCl/10 ml roztworu).

Zestaw do leczenia podstawowego zawiera 4 fiolki z wyciągami alergenów pochodzenia roślinnego, zwierzęcego, roztoczy kurzu domowego lub jadów owadów błonkoskrzydłych. Stężenia: fiolka 1 - 100 SQ-U/ml, fiolka 2 - 1000 SQ-U/ml, fiolka 3 - 10000 SQ-U/ml, fiolka 4 - 100000 SQ-U/ml. Zestaw do leczenia podtrzymującego: 100000 SQ-U/ml.

1 ml zawiesiny zawiera 20 000 AUeq zaadsorbowanego zmodyfikowanego wyciągu alergenów z mieszaniny 50% Dermatophagoides pteronyssinus i 50% Dermatophagoides farinae.

1 fiolka zawiera 3,2 mg ibrytumomabu tiuksetanu. Preparat jest dostarczany w postaci zestawu do sporządzenia ibrytumomabu tiuksetanu znakowanego radioizotopem itru-90. Gotowy preparat po wyznakowaniu radioizotopem zawiera 2,08 mg ibrytumomabu tiuksetanu w całkowitej objętości 10 ml.

Po przygotowaniu koncentratu 1 ml zawiera 1,5 mg rasburykazy. 1 mg odpowiada 18,2 EAU (1 jednostka aktywności enzymu (EAU) odpowiada aktywności enzymu, która przekształca 1 µmol kwasu moczowego do alantoiny w czasie 1 min w określonych warunkach działania: +30st.C ±1st.C TEA pH 8,9 bufor).

1 amp. (5 ml, 10 ml) zawiera 0,5 mg lub 1 mg flumazenilu.

100 ml roztworu zawiera 900 mg chlorku sodu. Osmolarność: 308 mOsmol/l.

1 liofilizat doustny zawiera 12 SQ-HDM standaryzowanego wyciągu alergenowego roztoczy kurzu domowego Dermatophagoides pteronyssinus i Dermatophagoides farinae.

Zestaw do leczenia początkowego: 4 fiolki zawierają 0,12 µg, 1,2 µg, 12 µg lub 120 µg jadu owada. Zestaw do leczenia podtrzymującego: fiolka zawiera 120 µg jadu owada.

Informacje o lekach dostarcza:
Pharmindex
Najpopularniejsze artykuły
GŁÓG poprawia pracę serca, obniża ciśnienie, wzmacnia i uspokaja GŁÓG poprawia pracę serca, obniża ciśnienie, wzmacnia i uspokaja

Głóg wygląda pięknie – zarówno wiosną, gdy kwitnie, jak i jesienią, kiedy dojrzewają jego owoce. W dodatku jest rośliną o wyjątkowych walorach ...

więcej

Traganek - właściwości lecznicze herbaty z traganka Traganek - właściwości lecznicze herbaty z traganka

Traganek (Astragalus L.) ma liczne właściwości lecznicze. Herbata z traganka wzmacnia układ odpornościowy, zapobiega infekcjom, wpływa korzystnie na pracę nerek, wątroby i ...

więcej

Konkurs! Wygraj 1 z 10 książek "Zioła na odporność" autorstwa dr Moniki Fijałek - WYNIKI! Konkurs! Wygraj 1 z 10 książek "Zioła na odporność" ...

Zapraszamy do udziału w naszym nowym konkursie - możecie wygrać 1 z 10 książek "Zioła na odporność". Z publikacji dowiecie się, jak ...

więcej

Zioła szwedzkie – lecznicza nalewka na... zdrowie Zioła szwedzkie – lecznicza nalewka na... zdrowie

Zioła szwedzkie to tradycyjna mieszanka 11 ziół, które działają prawie na wszystko. Od bólu głowy, poprzez niestrawność, skurcze menstruacyjne, na wysypkach skórnych ...

więcej

Chinina – lekarstwo nie tylko na malarię Chinina – lekarstwo nie tylko na malarię

Chinina to alkaloid o działaniu przeciwbólowym i przeciwgorączkowym. Chinina zasłynęła jako pierwszy lek, który skutecznie zwalczał malarię. Dziś w tym celu chinina ...

więcej

Zdrowa społeczność

Właściciel portalu Poradnikzdrowie.pl nie jest właścicielem Bazy Leków. Dostawca bazy leków oświadcza i informuje, że dokłada wszelkich starań, aby wszystkie opisy leków były zgodne z obowiązującym stanem wiedzy, a także oświadcza jednocześnie, że podstawowe znaczenie prawne ma zawsze ulotka dołączona do konkretnego leku, zatwierdzona przez Ministerstwo Zdrowia.