Gralafon

1 ml preparatu zawiera 20 mg króliczej immunoglobuliny przeciw ludzkim limfocytom T.

  1. Działanie
  2. Dawkowanie
  3. Wskazania
  4. Przeciwwskazania
  5. Środki ostrożności
  6. Niepożądane działanie
  7. Ciąża i laktacja
  8. Uwagi
  9. Interakcje
Nazwa Zawartość opakowania Substancja czynna Cena 100% Ost. modyfikacja
Gralafon 10 fiolek 5 ml, konc. do sporz. roztw. do inf. doż. 2017-10-31

Działanie

Immunoglobulina o działaniu immunosupresyjnym, zawierająca w wysokim mianie przeciwciała przeciw ludzkim limfocytom T. Obecne w preparacie przeciwciała poliklonalne wiążą się z antygenami na powierzchni limfocytów T, niszcząc je w mechanizmie opsonizacji i rozpadu na drodze aktywacji dopełniacza. Prowadzi to do zmniejszenia liczby limfocytów T we krwi. Preparat jest w zasadzie pozbawiony przeciwciał powodujących reakcje krzyżowe z krwinkami czerwonymi, białkami osocza ludzkiego i błonami podstawnymi kłębuszków nerkowych. W organizmie lek ulega przemianom właściwym dla białek własnych ustroju. T0,5 w przypadku standardowego dawkowania wynosi 14 dni.

Dawkowanie

Dożylnie, we wlewie. Profilaktyka po przeszczepie narządu: 2-5 mg/kg mc. (najczęściej podaje się dzienną dawkę 3-4 mg/kg mc.), zwykle przez 5-14 dni, zaczynając od dnia przeszczepu. Leczenie ostrego odrzucenia przeszczepu opornego na sterydy: 3-5 mg/kg mc. (najczęściej stosuje się dawkę dzienną 3-4 mg/kg mc.), zwykle przez 5-14 dni od dnia wystąpienia objawów odrzucenia.Lek przed użyciem należy rozcieńczyć w 250-500 ml roztworu soli fizjologicznej, a następnie podawać w infuzji dożylnej przez co najmniej 4 h. Przy podawaniu leku do żyły obwodowej należy wybrać naczynie o szerokim świetle. Tolerancja układowa i miejscowa preparatu jest lepsza, jeśli przed infuzją poda się kortykosteroidy i (lub) leki przeciwhistaminowe. Do roztworu infuzyjnego nie należy dodawać heparyny sodowej, ani też podawać jej tą samą drogą, glukozy, krwi, preparatów krwiopochodnych, roztworów zawierających lipidy, ze względu na niezgodności farmaceutyczne z immunoglobuliną.

Wskazania

Immunoglobulina stosowana jest zwykle w połączeniu z innymi lekami immunosupresyjnymi (metyloprednizolonem, prednizolonem, azatiopryną, cyklosporyną A) w celu zahamowania mechanizmów odpornościowych ustroju po transplantacji narządów i w ten sposób zapobiegania ich odrzuceniu przez organizm w następujących przypadkach: w profilaktyce w okresie pooperacyjnym bezpośrednio po przeszczepieniu narządu (w połączeniu z glikokortykosteroidami, azatiopryną i (lub) cyklosporyną A) w celu wzmocnienia efektu immunosupresyjnego; w leczeniu ostrego odrzucenia, w przypadku kiedy próba leczenia metyloprednizolonem nie daje oczekiwanego wyniku terapeutycznego.

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na białko królicze. Trombocytopenia z liczbą płytek krwi <50 000 płytek/µl. Zakażenia bakteryjne, wirusowe lub grzybicze, które nie są po kontrolą terapeutyczną. Ciąża lub jej podejrzenie (lek może przechodzić przez barierę łożyska - decyzję o zastosowaniu terapii należy podjąć po dokonaniu oceny ryzyka i ewentualnych korzyści).

Środki ostrożności

W przypadku wystąpienia reakcji nadwrażliwości lub wstrząsu anafilaktycznego po podaniu preparatu, należy postępować zgodnie z przyjętymi standardami leczniczymi. Jeżeli reakcje nadwrażliwości są łagodne, podawanie immunoglobuliny można kontynuować stosując dodatkowo, jeśli to konieczne, leczenie wspomagające. W przypadku, kiedy objawy są bardzo nasilone i stanowią zagrożenie dla pacjenta, należy przerwać leczenie i rozpocząć terapię przeciwwstrząsową. W trakcie leczenia należy obserwować pacjenta w kierunku objawów wskazujących na wystąpienia zakażenia; w przypadku wystąpienia zakażenia zastosować odpowiednie leki (antybiotyki, leki przeciwwirusowe, przeciwgrzybicze, immunoglobuliny). Mimo stosowania metod inaktywacji czynników zakaźnych, nie można całkowicie wykluczyć przeniesienia z preparatem znanych i nieznanych patogenów. Podejmowane środki zapobiegające zakażeniom uważane są za skuteczne wobec wirusów otoczkowych, takich jak: HIV, HBV i HCV; mogą mieć ograniczoną skuteczność wobec wirusów bezotoczkowych, takich jak: HAV oraz parwowirus B19.

Niepożądane działanie

Najczęstsze: nudności, gorączka i zawroty głowy. Gorączka ≥40st.C i dreszcze występują rzadko i zwykle ustępują w pierwszych dniach leczenia. Po 8-14 dniach od podania preparatu mogą pojawić się objawy choroby posurowiczej. Mogą wystąpić reakcje anafilaktyczne - natychmiast po rozpoczęciu, podczas infuzji lub wkrótce po jej zakończeniu: podwyższona temperatura, ogólne zaczerwienienie skóry (rumień), obrzęk, zaburzenia oddechu, świst oddechowy i spadek ciśnienia tętniczego krwi. Rzadko: małopłytkowość lub granulocytopenia.

Ciąża i laktacja

Nie ustalono bezpieczeństwa stosowania leku w ciąży i okresie karmienia piersią - korzyści i ryzyko należy starannie ocenić z uwzględnieniem stanu pacjenta.

Uwagi

Przed rozpoczęciem leczenia należy ustalić czy u chorego nie występuje nadwrażliwość na białko królicze, wykonując odpowiednie próby uczuleniowe (można zastosować preparat lub surowicę testową, zawierającą 10 mg IgG w 1 ml). Jeżeli nie jest znana skłonność pacjenta do reakcji uczuleniowych, należy śródskórnie wstrzyknąć 0,1 ml nierozcieńczonej surowicy testowej (lub 0,05 ml preparatu). W przypadku podejrzenia uczulenia na białko królicze wskazane jest wykonanie próby z surowicą testową lub preparatem w rozcieńczeniu 1:100 w roztworze soli fizjologicznej. U chorych uprzednio leczonych immunosupresyjnie próby uczuleniowe mogą być ujemne mimo obecnej nadwrażliwości. Chory powinien być obserwowany w trakcie wlewu i co najmniej 30 min po jego zakończeniu. Ze względu na możliwość wystąpienia wstrząsu w czasie pierwszych 3 dni podawania preparatu konieczna jest ścisła obserwacja pacjenta. Należy mieć przygotowane wyposażenie niezbędne do leczenia w nagłych przypadkach wstrząsu anafilaktycznego. Preparat należy przechowywać w temp. 2-8st.C.

Interakcje

W przypadku skojarzonego podawania innych leków immunosupresyjnych istnieje zwiększone ryzyko wystąpienia zakażeń, małopłytkowości i niedokrwistości - konieczna może być modyfikacja dawek leków immunosupresyjnych. U chorych poddawanych immunosupresji nie należy stosować szczepionek zawierających żywe atenuowane wirusy; inne stosowane szczepionki mogą wykazywać działanie immunizujące mniejsze od oczekiwanego.

Preparat zawiera substancję Antithymocyte immunoglobulin.

Lek refundowany: NIE

Lista leków zawierających te same substancje czynne

1 ml preparatu zawiera 20 mg króliczej immunoglobuliny przeciw ludzkim limfocytom T.

1 fiolka zawiera 25 mg króliczej immunoglobuliny przeciw ludzkim tymocytom.

Najczęściej wyszukiwane

1 amp.-strzyk. z proszkiem do sporządzania roztworu do wstrzykiwań zawiera 7,5 mg, 22,5 mg lub 45 mg octanu leuproreliny.

1 tabl. powl. zawiera 1 mg anastrozolu. Preparat zawiera laktozę.

1 implant podskórny zawiera 10,8 mg gosereliny (w postaci octanu).

1 fiolka zawiera 10 000 j.m. kryzantaspazy (asparaginaza pochodząca z Erwinia chrysanthemi, L-asparginaza Erwinia).

1 fiolka lub amp.-strzyk. 0,5 ml zawiera 45 mg ustekinumabu; 1 fiolka 1 ml zawiera 90 mg ustekinumabu.

1 ml koncentratu zawiera 20 mg ofatumumabu. 1 fiolka (50 ml) zawiera 1000 mg ofatumumabu. Preparat zawiera 116 mg sodu w dawce w dawce 1000 mg.

1 tabl. zawiera 50 mg azatiopryny. Preparat zawiera laktozę.

1 implant zawiera 10,8 mg gosereliny (w postaci octanu).

1 amp. (1 ml) zawiera 3 000 000 j.m. naturalnego leukocytarnego interferonu alfa.

Informacje o lekach dostarcza:
Pharmindex
Najpopularniejsze artykuły
Mięsak (guz) Ewinga – przyczyny, objawy, leczenie i rokowania Mięsak (guz) Ewinga – przyczyny, objawy, leczenie i rokowania

Mięsak (guz) Ewinga to złośliwy nowotwór kości, który najczęściej dotyka dzieci. Pierwsze objawy mięsaka Ewinga to bóle kości, które niekiedy wiązane są ...

więcej

Guz przysadki mózgowej: przyczyny, objawy, leczenie Guz przysadki mózgowej: przyczyny, objawy, leczenie

Guz przysadki mózgowej to jeden z najbardziej zróżnicowanych guzów mózgu. Jego istotą jest nieprawidłowy rozrost komórek przysadki - nadrzędnego gruczołu w układzie ...

więcej

Masaż prostaty - na czym polega masaż gruczołu krokowego? Masaż prostaty - na czym polega masaż gruczołu krokowego?

Masaż prostaty (stercza) znany jest jako jedna z technik seksualnych. Mało kto wie, że masaż gruczołu krokowego ma także zastosowanie w medycynie, ...

więcej

Zespół POEMS - objawy, leczenie, przyczyny Zespół POEMS - objawy, leczenie, przyczyny

Zespół POEMS, inaczej zespół Crow-Fukase lub zespół Takatsuki, to bardzo rzadki zespół objawów, który towarzyszy chorobie nowotworowej układu krwiotwórczego, jaką jest osteosklerotyczna ...

więcej

Zespół rakowiaka - objawy, leczenie, rokowania Zespół rakowiaka - objawy, leczenie, rokowania

Zespół rakowiaka to zespół objawów, które pojawiają się u chorych na rakowiaka - rodzaj nowotworu rozwijającego się w różnych częściach przewodu pokarmowego ...

więcej

Zdrowa społeczność

Właściciel portalu Poradnikzdrowie.pl nie jest właścicielem Bazy Leków. Dostawca bazy leków oświadcza i informuje, że dokłada wszelkich starań, aby wszystkie opisy leków były zgodne z obowiązującym stanem wiedzy, a także oświadcza jednocześnie, że podstawowe znaczenie prawne ma zawsze ulotka dołączona do konkretnego leku, zatwierdzona przez Ministerstwo Zdrowia.