Glucosum Teva

1 ampułka (10 ml) roztworu zawiera 2 g lub 4 g glukozy.

  1. Działanie
  2. Dawkowanie
  3. Wskazania
  4. Przeciwwskazania
  5. Środki ostrożności
  6. Niepożądane działanie
  7. Ciąża i laktacja
  8. Uwagi
  9. Interakcje
Nazwa Zawartość opakowania Substancja czynna Cena 100% Ost. modyfikacja
Glucosum Teva 50 amp. 10 ml, roztw. do wstrz. 205,24zł 2017-10-31

Działanie

Hipertoniczny w stosunku do krwi roztwór glukozy do podawania parenteralnego. Glukoza jest naturalnym źródłem energii dla organizmu, wykorzystywanym głównie przez komórki nerwowe, mięsień sercowy, mięśnie poprzecznie prążkowane i wątrobę. Podawana dożylnie w postaci wlewów kroplowych w małych stężeniach (5%), krótkotrwale zwiększa objętość krwi krążącej. 100 ml preparatu 20% dostarcza 80 kcal (334,5 kJ), osmolarność wynosi 1114 mosmol/l. 100 ml preparatu 40% dostarcza 160 kcal (669 kJ), osmolarność wynosi 2228 mosmol/l. Roztwory 40% poprzez swoje działanie osmotyczne powodują zmniejszenie ciśnienia śródczaszkowego i wykazują również działanie alkalizujące i diuretyczne. Glukoza jest szybko metabolizowana do kwasu pirogronowego lub mlekowego, a następnie do dwutlenku węgla i wody, z uwolnieniem energii. T0,5 wynosi 41 h. Nadmiar glukozy magazynowany jest w wątrobie, w postaci glikogenu lub tłuszczu.

Dawkowanie

Dożylnie, we wstrzyknięciach lub we wlewach kroplowych. Dawki ustala się indywidualnie, zależnie od stanu zdrowia, wieku i mc. pacjenta. Dorośli. Pacjenci wyniszczeni i niedożywieni: do 300 g glukozy w postaci powolnego wlewu; podczas podawania stężonych roztworów glukozy istnieje konieczność podawania insuliny w dawce 1 j.m. insuliny/ok. 4 g glukozy. Żywienie pozajelitowe: zwykle 1,5-3 g glukozy/kg mc./dobę; dawką zalecaną jest 3 g glukozy/kg mc./dobę, w powolnym wlewie do żyły centralnej. Hipoglikemia: 0,2 g glukozy/kg mc., aż do uzyskania prawidłowego stężenia glukozy we krwi. Dzieci w hipoglikemii: 0,5 g glukozy/kg mc. Podczas zabiegów resuscytacyjnych: 0,5-1 g glukozy/kg mc.

Wskazania

Hipoglikemia. Niedobór węglowodanów i niedobory energetyczne. Żywienie pozajelitowe. Odwodnienie hiperosmotyczne i izoosmotyczne. Objawowe leczenie stanów chorobowych przebiegających ze zwiększonym ciśnieniem śródczaszkowym.

Przeciwwskazania

Cukrzyca. Śpiączka hiperglikemiczna. Bezmocz. Krwawienia do o.u.n. Nietolerancja glukozy i galaktozy. Odwodnienie hipotoniczne. Stan przewodnienia. Delirium tremens u pacjentów odwodnionych. Stany po ostrym niedokrwieniu mózgu. Hipokaliemia. Uczulenie na zboża i produkty zbożowe.

Środki ostrożności

Roztwory glukozy o stężeniach powyżej 15% powinny być podawane do naczyń centralnych, z wyjątkiem stanów zagrożenia życia (ciężka hipoglikemia). W przypadku hipoglikemii i konieczności podania roztworu o dużym stężeniu do żyły obwodowej, zaleca się podawanie powolne. Po nagłym przerwaniu wlewu hipertonicznego roztworu glukozy może dojść do wtórnej hipoglikemii. Ponadto ostrożność należy zachować również w trakcie wlewów stężonych roztworów glukozy pacjentom z posocznicą (sepsą), ciężkimi urazami, niedożywieniem znacznego stopnia, niedoborem witaminy B1, hipofosfatemią oraz hemodiyucją (rozcieńczeniem krwi).

Niepożądane działanie

Pojedyncze przypadki: uczucie uderzenia gorąca (szczególnie przy zbyt szybkim podaniu); reakcje anafilaktoidalne (u pacjentów chorych na astmę i cukrzycę). Częstotliwość nieznana: zaburzenia wodno-elektrolitowe (m.in. hipokaliemia, hipomagnezemia, hipofosfatemia, hiponatremia), zaburzenia metaboliczne (hiperglikemia, śpiączka hiperglikemiczna, hipermolarna, glukozuria i hipoglikemia - w wyniku hiperinsulinemii, w następstwie nagłego zaprzestania podawania stężonego roztworu glukozy); ból w miejscu podania, podrażnienie żyły. Hipertoniczne roztwory glukozy mogą spowodować diurezę osmotyczną i odwodnienie organizmu. Roztwory glukozy powyżej 15% uszkadzają śródbłonek naczyń żylnych, powodując miejscowe zmiany zakrzepowo-zapalne w żyłach obwodowych. Zbyt szybkie podawanie glukozy może spowodować niewydolność krążenia, obrzęk płuc i obrzęki obwodowe.

Ciąża i laktacja

U kobiet w ciąży stosować ostrożnie, ze względu na możliwość wystąpienia hiperglikemii, hiperinsulinemii i kwasicy metabolicznej u płodu, a hipoglikemii i żółtaczki i noworodka. Podawanie glukozy we wlewie (z oksytocyną) podczas porodu z szybkością 20-25 g/h, nie powodowało zaburzeń metabolicznych u płodu. Stężone roztwory glukozy powinny być podawane kobietom w ciąży i podczas karmienia piersią tylko gdy istnieje wyraźna potrzeba.

Uwagi

Podczas długotrwałego stosowania roztworu należy kontrolować skład elektrolitowy krwi, stopień nawodnienia organizmu oraz okresowo - glikemię. Roztwory glukozy nie wpływają na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Interakcje

Nie podawać w połączeniu z: aminofiliną, barbituranami, erytromycyną, hydrokortyzonem, warfaryną, kanamycyną, sulfonamidami, witaminą B12 oraz fenytoiną. Należy zachować ostrożność u chorych przyjmujących preparaty naparstnicy ponieważ stężone roztwory glukozy mogą nasilać ich działanie. Ze względu na możliwość wystąpienia pseudoaglutynacji nie należy podawać roztworu glukozy za pomocą tego samego zestawu do wlewów, przed przetaczaniem krwi, podczas i po zakończeniu przetaczania. Nie należy podawać w jednym wlewie glukozy i preparatów krwi.

Preparat zawiera substancję Dextrose.

Lek refundowany: NIE

Lista leków zawierających te same substancje czynne

Pojemnik trzykomorowy zawierający w oddzielnych komorach roztwór glukozy, aminokwasów z elektrolitami i emulsję tłuszczową. 1000 ml mieszaniny otrzymanej po połączeniu zawartości komór zawiera: 35,4 g oleju sojowego, 67,5 g glukozy, 3,3 g L-alaniny, 2,3 g L-argininy, 0,7 g kwasu L-asparginowego, 1,2 g kwasu L-glutaminowego, 1,7 g glicyny, 1,4 g L-histydyny, 1,2 g L-izoleucyny, 1,7 g L-leucyny, 1,9 g L-lizyny, 1,2 g L-metioniny, 1,7 g L-fenyloalaniny, 1,4 g L-proliny, 0,94 g L-seryny, 1,2 g L-treoniny, 0,4 g L-tryptofanu, 0,05 g L-tyrozyny, 1,5 g L-waliny oraz 0,15 g chlorku wapnia 1,04 g glicerofosforanu sodu, 0,33 g siarczanu magnezu, 1,25 g chlorku potasu, 1 g octanu sodu. Wartość energetyczna: około 710 kcal. Zawartość azotu: 3,7 g. Osmolalność: około 830 mOsm/kg H2O, osmolarność: około 750 mOsm/l, pH około 5,6.

1000 ml roztworu zawiera 3 g chlorku potasu i 55 g glukozy jednowodnej (stężenie potasu 40 mmol/l, stężenie chlorku 40 mmol/l). Osmolarność teoretyczna 318 mOsmol/l (w przybliżeniu 358 mOsmol/l). pH 3,5-6,5. Kaloryczność 200 kcal.

1000 ml roztworu zawiera 100 g lub 200 g glukozy postaci glukozy jednowodnej.

100 ml płynu zawiera 2,5 g glukozy i 450 mg chlorku sodu.

1 pastylka zawiera 125 mg niketamidu i 1500 mg glukozy. Preparat zawiera glukozę i sacharozę.

1000 ml roztworu zawiera 440 g monohydratu glukozy do iniekcji (= 400 g glukozy bezwodnej w wodzie do iniekcji).

100 ml płynu zawiera 3,33 g glukozy i 300 mg chlorku sodu.

1 worek 2000 ml gotowej do użycia emulsji do infuzji zawiera: 800 ml roztworu glukozy - 253 g glukozy jednowodnej (równoważnej 230 g glukozy bezwodnej), 1,03 dwuwodnego chlorku wapnia; 400 ml emulsji tłuszczowej - 80 g oleju sojowego i oleju z oliwek; 800 ml roztworu aminokwasów - 3,29 g izoleucyny, 4,56 g leucyny, 5,18 g lizyny, 3,29 g metioniny, 4,56 g fenyloalaniny, 3,29 g treoniny, 1,1 g tryptofanu, 4,21 g waliny, 6,45 g argininy, 3,93 g histydyny, 9,52 g alaniny, 1,9 g kwasu asparaginowego, 3,29 g kwasu glutaminowego, 4,56 g glicyny, 3,93 g proliny, 2,6 g seryny, 0,17 g tyrozyny, 4,47 g chlorku potasu, 2,99 g trójwodnego octanu sodu, 3,434 g octanu potasu, 1,62 g sześciowodny chlorek magnezu, 7,34 uwodnionego glicerofosforanu sodu. Wartość energetyczna: 1980 kcal. Osmolarność: 1120 mOsmol/kg. pH 6,4. Całkowita zawartość w 2000 ml - 65,8 g aminokwasów, 10,4 g azotu, 230 g glukozy, 80 g tłuszczów oraz elektrolity: 70 mmol sodu, 60 mmol potasu, 8 mmol magnezu, 7 mmol wapnia, 73 mmol octanów, 90 mmol chlorków, 30 mmol fosforanów. Preparat dostępny również w większych workach o obj. 2500 ml, zawierających proporcjonalnie zwielokrotnione ilości składników.

Preparat dostarczany jest jako trzykomorowy worek - 20% roztwór glukozy (400 ml), 5,5% roztwór aminokwasów (400 ml), 10% emulsja tłuszczowa (200 ml). Komora z aminokwasami zawiera: 4,56 g alaniny, 2,53 g argininy, 2,27 glicyny, 1,06 g histydyny, 1,32 g izoleucyny, 1,61 g leucyny, 1,6 g chlorowodorku lizyny (co odpowiada 1,28 g lizyny), 0,88 g metioniny, 1,23 g fenyloalaniny, 1,5 g proliny, 1,1 g seryny, 0,92 g treoniny, 0,4 g tryptofanu, 0,09 g tyrozyny, 1,28 g waliny, 0,98 g trójwodnego octanu sodu, 2,14 g pięciowodnego glicerofosforanu sodu, 1,19 g chlorku potasu, 0,45 g sześciowodnego chlorku magnezu. Komora z glukozą zawiera 88 g jednowodnej glukozy (co odpowiada 80 g bezwodnej glukozy) i 0,3 g dwuwodnego chlorku wapnia. Komora z lipidami zawiera 20 g oczyszczonego oleju z oliwek (ok. 80%) i oczyszczonego oleju sojowego (ok. 20%). Wartość energetyczna: 610 kcal. Osmolarność: 750 mOsmol/l.

100 ml roztworu zawiera 5 g glukozy.

Najczęściej wyszukiwane

1 tabl. zawiera 1 mg lub 4 mg acenokumarolu. Tabletki zawierają laktozę.

1 ml roztworu zawiera 200 mg mannitolu. Osmolarność roztworu wynosi 1098 mOsm/l.

1 tabl. powl. zawiera 75 mg klopidogrelu w postaci wodorosiarczanu. Preparat zawiera laktozę i lecytynę.

1000 ml roztworu do infuzji zawiera 6,8 g chlorku sodu, 0,3 g chlorku potasu, 0,2 g sześciowodnego chlorku magnezu, 0,37 g dwuwodnego chlorku wapnia, 3,27 g trójwodnego octanu sodu, 0,67 g kwasu L-jabłkowego; stężenia elektrolitów - 145 mmol/l sodu, 4 mmol/l potasu, 1 mmol/l magnezu, 2,5 mmol/l wapnia, 127 mmol/l chloru, 24 mmol/l octanu, 5 mmol/l jabłczanu. Osmolarność teoretyczna: 309 mOsmol/l. pH 5,1-5,9

500 ml roztworu zawiera: 2,775 g chlorku sodu, ok. 1,635 g trójwodnego octanu sodu, 0,15 g chlorku potasu, ok. 0,075 g dwuwodnego chlorku wapnia, 0,1 g sześciowodnego chlorek magnezu oraz 20 g żelatyny (w postaci żelatyny zmodyfikowanej płynnej). Osmolarność teoretyczna: 284 mOsmol/l. pH 7,4±0,3. Stężenie elektrolitów: 151 mmol/l sodu, 103 mmol/l chlorków, 4 mmol/l potasu, 1 mmol/l wapnia, 1 mmol/l magnezu, 24 mmol/l octanów.

1 ml roztworu 20% zawiera 200 mg glukozy.

1 ml roztworu do infuzji zawiera: 6,429 mg chlorku sodu, 0,298 mg chlorku potasu, 0,147 mg dwuwodnego chlorku wapnia, 0,203 mg sześciowodnego chlorku magnezu, 4,082 mg trójwodnego octanu sodu, 11,0 mg jednowodnej glukozy (równowartość 10,0 mg glukozy), co odpowiada 140 mmol/l Na+, 4 mmol/l K+, 1 mmol/l Ca2+,  1 mmol/l Mg2+, 118 mmol/l Cl–, 30 mmol/l jonów octanowych, 55,5 mmol/l glukozy.

1 tabl. powl. zawiera 75 mg klopidogrelu (w postaci wodorosiarczanu) i 75 mg kwasy acetylosalicylowego. Preparat zawiera laktozę i olej rycynowy uwodorniony.

1 tabl. powl. zawiera 250 mg chlorowodorku tyklopidyny. Preparat zawiera laktozę.

1 tabl. dojelitowa zawiera 75 mg lub 150 mg kwasu acetylosalicylowego.

Informacje o lekach dostarcza:
Pharmindex
Najpopularniejsze artykuły
SKAZA KRWOTOCZNA powoduje zaburzenia krzepnięcia krwi SKAZA KRWOTOCZNA powoduje zaburzenia krzepnięcia krwi

Skaza krwotoczna oznacza zwiększoną skłonność do często obfitych krwawień samoistnych lub pourazowych. Skaza krwotoczna może więc oznaczać krwawienia nawet z najmniejszej rany, ...

więcej

Niedomykalność zastawki aortalnej serca - objawy i leczenie Niedomykalność zastawki aortalnej serca - objawy i leczenie

Niedomykalność zastawki aortalnej to wada serca, która przez wiele lat może nie dawać żadnych objawów, przyczyniając się do systematycznego upośledzania funkcji serca. ...

więcej

CHOLESTEROL - dobry i zły cholesterol CHOLESTEROL - dobry i zły cholesterol

Cholesterol - zarówno ten dobry, jak i zły - choć brzmi groźnie, jest niezbędny do prawidłowego funkcjonowania organizmu. Bez dobrego i złego ...

więcej

TROMBOFILIA (nadkrzepliwość) - przyczyny, objawy i leczenie TROMBOFILIA (nadkrzepliwość) - przyczyny, objawy i leczenie

Trombofilia, czyli nadkrzepliwość, to skłonność do tworzenia się zakrzepów w naczyniach krwionośnych. Jest to stan zagrażający życiu, ponieważ skrzepy mogą przemieszczać się ...

więcej

Dyslipidemie Dyslipidemie

Dyslipidemie to najprościej mówiąc zaburzenia gospodarki lipidowej. Dyslipidemie to bardzo szerokie pojęcie, które obejmuje nieprawidłowości ilości, budowy czy funkcji poszczególnych frakcji lipidów. ...

więcej

Zdrowa społeczność

Właściciel portalu Poradnikzdrowie.pl nie jest właścicielem Bazy Leków. Dostawca bazy leków oświadcza i informuje, że dokłada wszelkich starań, aby wszystkie opisy leków były zgodne z obowiązującym stanem wiedzy, a także oświadcza jednocześnie, że podstawowe znaczenie prawne ma zawsze ulotka dołączona do konkretnego leku, zatwierdzona przez Ministerstwo Zdrowia.