Fusicutan plus

1 g kremu zawiera 20 mg kwasu fusydynowego (w postaci kwasu fusydynowego półwodnego) oraz 1 mg betametazonu (w postaci walerianianu betametazonu). Ponadto preparat zawiera alkohol cetostearylowy, parahydroksybenzoesan metylu i propylu, sorbinian potasu.

  1. Działanie
  2. Dawkowanie
  3. Wskazania
  4. Przeciwwskazania
  5. Środki ostrożności
  6. Niepożądane działanie
  7. Ciąża i laktacja
  8. Uwagi
  9. Interakcje
Nazwa Zawartość opakowania Substancja czynna Cena 100% Ost. modyfikacja
Fusicutan plus 1 tuba 30 g, krem 40,00zł 2017-10-31

Działanie

Preparat do stosowania miejscowego o skojarzonym działaniu betametazonu i kwasu fusydynowego. Kwas fusydynowy hamuje syntezę białek bakteryjnych. W konsekwencji zmiany zwyrodnieniowe prowadzą do rozpadu struktury ściany komórkowej, co powoduje śmierć drobnoustroju. Kwas fusydynowy wykazuje aktywność w stosunku do szerokiego zakresu bakterii Gram-dodatnich oraz ziarniaków Gram-ujemnych, w tym bakterii beztlenowych. Nie działa na inne bakterie Gram-ujemne oraz grzyby. Walerianian betametazonu jest bardzo silnym kortykosteroidem, o szybkim początku działania, znaczącym i długotrwałym działaniu przeciwzapalnym, działaniu przeciwświądowym oraz zwężającym naczynia krwionośne. Tak jak wszystkie glikokortykosteroidy, betametazon hamuje proliferację komórek zapalnych, naskórka i adipocytów, normalizuje zaburzoną keratynizację komórek naskórka.

Dawkowanie

Zewnętrznie. Cienką warstwę kremu nakładać 2-3 razy na dobę na chorobowo zmienione miejsca, a następnie delikatnie wetrzeć, jeśli to możliwe. Należy unikać stosowania kremu pod opatrunki okluzyjne, zwłaszcza u dzieci. Preparatu nie należy stosować u dzieci w wieku poniżej 2 lat, ze względu na bezpieczeństwo stosowania. Jeśli odpowiedź na leczenie nie wystąpi w ciągu 4 dni stosowania, należy zakończyć terapię. Leczenia nie należy kontynuować dłużej niż 10 dni. Należy wziąć pod uwagę oficjalne wytyczne dotyczące właściwego stosowania leków przeciwbakteryjnych.

Wskazania

Początkowe leczenie wyprysku lub zapalenia skóry powikłanych zakażeniami bakteriami wrażliwymi na kwas fusydynowy.

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancje czynne lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Z uwagi na zawartość kortykosteroidu preparat jest przeciwwskazany: w ogólnoustrojowej infekcji grzybiczej; w pierwotnych infekcjach skórnych spowodowanych przez grzyby, wirusy lub bakterie, nieleczonych lub niepoddających się właściwemu leczeniu; w zmianach skórnych spowodowanych gruźlicą lub kiłą, nieleczonych lub niepoddających się właściwemu leczeniu; w odczynach poszczepiennych; w okołoustnych zapaleniach skóry, trądziku różowatym i młodzieńczym; u dzieci w wieku poniżej 2 lat.

Środki ostrożności

Należy unikać długotrwałej, ciągłej terapii preparatem. W zależności od miejsca aplikacji, podczas leczenia należy zawsze rozważyć możliwość ogólnoustrojowego wchłaniania walerianianu betametazonu. Z uwagi na zawartość kortykosteroidu, lek należy ostrożnie stosować w okolicy oczu (ryzyko rozwoju jaskry). Należy unikać kontaktu z oczami. Zaburzenia widzenia mogą wystąpić w wyniku ogólnoustrojowego i miejscowego stosowania kortykosteroidów. Jeżeli u pacjenta wystąpią takie objawy, jak nieostre widzenie lub inne zaburzenia widzenia, należy rozważyć skierowanie go do okulisty w celu ustalenia możliwych przyczyn, do których może należeć zaćma, jaskra lub rzadkie choroby, takie jak centralna chorioretinopatia surowicza (CSCR), którą notowano po ogólnoustrojowym i miejscowym stosowaniu kortykosteroidów. Odwracalne zahamowanie osi podwzgórze -przysadka -nadnercza (HPA) może wystąpić w wyniku ogólnoustrojowego wchłaniania stosowanych miejscowo kortykosteroidów. Ostrożnie stosować u dzieci, ponieważ, w porównaniu z dorosłymi pacjentami, dzieci i młodzież są bardziej podatni na indukowane miejscowo stosowanymi kortykosteroidami zahamowanie czynności osi HPA i wystąpienie zespołu Cushinga. Należy unikać stosowania preparatu w dużych dawkach, pod opatrunkami okluzyjnymi oraz długotrwałego leczenia. Z uwagi na zawartość walerianianu betametazonu długotrwałe leczenie preparatem może powodować atrofię skóry. Zgłaszano przypadki oporności bakterii związane z miejscowym zastosowaniem kwasu fusydynowego. Tak jak w przypadku wszystkich antybiotyków, długotrwałe i powtarzające się stosowanie kwasu fusydynowego może zwiększać ryzyko rozwoju oporności. Ograniczenie czasu miejscowego leczenia kwasem fusydynowym i betametazonu walerianianem maksymalnie do 14 dni, minimalizuje ryzyko rozwoju oporności bakterii. Ograniczenie czasu leczenia minimalizuje też ryzyko maskowania objawów zakażenia bakteriami opornymi, spowodowanego działaniem immunosupresyjnym kortykosteroidu. Z uwagi na immunosupresyjne działanie kortykosteroidu, stosowanie leku może zwiększać podatność na zakażenia, powodować nasilenie istniejącego zakażenia lub uczynnienie utajonych zakażeń. Zaleca się zastosowanie leczenia ogólnego, jeśli zakażenie nie może być leczone lekami stosowanymi miejscowo. Lek należy stosować ostrożnie na dużych powierzchniach ciała, twarzy oraz w fałdach skóry. Należy unikać kontaktu z otwartymi ranami i błonami śluzowymi. Nagłe przerwanie leczenia może powodować efekt z odbicia. Lek zawiera parahydroksybenzoesan metylu (E218) i propylu (E216) - które mogą powodować reakcje alergiczne (czasem opóźnione) oraz sorbinian potasu (E202) i alkohol cetostearylowy - które mogą wywoływać reakcje skórne (np. kontaktowe zapalenie skóry). Podczas leczenia okolic narządów płciowych lub odbytu substancje pomocnicze (parafina ciekła, wazelina biała) mogą powodować zmniejszenie wytrzymałości na rozciąganie jednocześnie stosowanych prezerwatyw, tym samym wpływając na ich niezawodność.

Niepożądane działanie

Niezbyt często: reakcje nadwrażliwości, kontaktowe zapalenie skóry, nasilenie istniejącego wyprysku, uczucie pieczenia skóry, świąd, suchość skóry, ból w miejscu aplikacji, podrażnienie w miejscu aplikacji. Rzadko: rumień, pokrzywka, wysypka (w tym wysypka rumieniowa i uogólniona), obrzęk w miejscu aplikacji, pęcherzyki w miejscu aplikacji. Częstość nieznana: nieostre widzenie. Ogólnoustrojowe działania niepożądane związane z działaniem klasy leków z grupy kortykosteroidów, takich jak walerianian betametazonu, obejmują zahamowanie czynności nadnerczy, zwłaszcza podczas długotrwałego stosowania miejscowego. Stosowanie miejscowe kortykosteroidów w okolicy oczu, zwłaszcza długotrwałe oraz u pacjentów predysponowanych do rozwoju jaskry, może prowadzić do zwiększenia ciśnienia wewnątrzgałkowego i wystąpienia jaskry. Działania niepożądane związane z działaniem leków z grupy kortykosteroidów o silnym działaniu występujące na skórze, to: atrofia, zapalenie skóry (w tym kontaktowe zapalenie skóry i trądzikopodobne), zapalenie okołowargowe, rozstępy, teleangiektazje, trądzik różowaty, rumień, nadmierne owłosienie, nadmierna potliwość i odbarwienia. W przypadku długotrwałego miejscowego stosowania kortykosteroidów mogą wystąpić wybroczyny. Sporadycznie (częstość nieznana) zgłaszano działania niepożądane związane z działaniem klasy leków z grupy kortykosteroidów wynikające ze stosowania leku. Profil bezpieczeństwa u dzieci jest podobny jak u dorosłych.

Ciąża i laktacja

Lek powinien być stosowany w okresie ciąży jedynie w przypadku, gdy możliwe korzyści przewyższają potencjalne ryzyko. Na ogół należy unikać podawania preparatów zawierających kortykosteroidy, przeznaczonych do stosowania miejscowego, podczas I trymestru ciąży. W okresie ciąży i podczas karmienia piersią należy w szczególności unikać stosowania leku na duże powierzchnie skóry, długotrwale oraz pod opatrunkami okluzyjnymi. Liczne badania epidemiologiczne wykazują, że może występować zwiększone ryzyko rozszczepu wargi i (lub) podniebienia u noworodków urodzonych przez kobiety leczone kortykosteroidami o działaniu ogólnoustrojowym w trakcie I trymestru ciąży. Rozszczep wargi i (lub) podniebienia jest rzadko występującym zaburzeniem, a jeśli glikokortykosteroidy są przyczyną uszkodzenia płodu, to mogą one powodować wzrost liczby przypadków jedynie o jeden lub dwa przypadki na 1000 kobiet leczonych w okresie ciąży. Dane dotyczące glikokortykosteroidów stosowanych miejscowo w okresie ciąży są niewystarczające, jednak można spodziewać się, że ryzyko jest mniejsze, ponieważ ogólnoustrojowa dostępność glikokortykosteroidów stosowanych miejscowo jest bardzo mała. Jeśli kortykosteroidy podawane są pod koniec ciąży, u płodu może wystąpić zanik kory nadnerczy, który może wymagać stopniowego odstawiania leku u niemowlęcia z leczeniem substytucyjnym. Nie wiadomo, czy po miejscowym podaniu kortykosteroidy wchłaniają się w stopniu prowadzącym do występowania ich w wykrywalnych ilościach w mleku ludzkim. Należy rozważyć zaprzestanie karmienia piersią lub stosowania preparatu, biorąc pod uwagę korzyści dla matki. Jeśli konieczne jest stosowanie większych dawek, należy przerwać karmienie piersią. Niemowlęta nie powinny mieć kontaktu z leczoną powierzchnią ciała.

Uwagi

Lek nie ma wpływu lub wywiera nieistotny wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Interakcje

Nie stwierdzono interakcji kwasu fusydynowego z innymi lekami podczas miejscowego stosowania. Betametazon może przenikać do krążenia ogólnego, dlatego nie można wykluczyć interakcji z lekami o działaniu ogólnoustrojowym, np. innymi hormonami steroidowymi.

Preparat zawiera substancje Betamethasone, Fusidic acid.

Lek refundowany: NIE

Lista leków zawierających te same substancje czynne

1 g kremu zawiera 20 mg kwasu fusydynowego (w postaci kwasu fusydynowego półwodnego) oraz 1 mg betametazonu (w postaci walerianianu betametazonu). Ponadto preparat zawiera alkohol cetostearylowy, parahydroksybenzoesan metylu i propylu, sorbinian potasu.

1 g maści zawiera 50 µg kalcypotriolu i 0,5 mg betametazonu w postaci dipropionianu. Maść zawiera butylohydroksytoluen.

1 g maści zawiera 0,5 mg betametazonu w postaci dipropionianu betametazonu i 30 mg kwasu salicylowego. 1 g płynu na skórę zawiera 0,5 mg betametazonu w postaci dipropionianu betametazonu i 20 mg kwasu salicylowego.

1 g kremu zawiera 20 mg kwasu fusydynowego i 10 mg octanu hydrokortyzonu. Krem zawiera butylohydroksyanizol, alkohol cetylowy i sorbinian potasu.

1 g maści zawiera 0,5 mg betametazonu w postaci dipropionianu.

1 g maści lub kremu zawiera 0,5 mg betametazonu w postaci dipropionianu betametazonu, 10 mg klotrymazolu i 1 mg gentamycyny w postaci siarczanu gentamycyny. Ponadto krem zawiera alkohol cetostearylowy i glikol propylenowy.

1 g kremu zawiera 20 mg kwasu fusydynowego. Lek zawiera p-hydroksybenzoesany propylu i metylu oraz butylohydroksyanizol (BHA).

1 g kremu zawiera 1 mg walerianianu betametazonu i 20 mg kwasu fusydynowego. Krem zawiera parahydroksybenzoesan metylu, parahydroksybenzoesan propylu, alkohol cetostearylowy i sorbinian potasu.

1 g żelu zawiera 50 µg kalcypotriolu i 0,5 mg betametazonu w postaci dipropionianu. Preparat zawiera butylohydroksytoluen.

1 g maści zawiera 0,5 mg betametazonu (w postaci dipropionianu) oraz 30 mg kwasu salicylowego.

Najczęściej wyszukiwane

1 ml płynu i emulsji oraz 1 g żelu zawiera 10 mg klindamycyny w postaci fosforanu.

1 g kremu zawiera 5 mg lub 10 mg octanu hydrokortyzonu. Preparat zawiera: alkohol cetylowy, alkohol stearylowy, glikol propylenowy, parahydroksybenzoesan metylu, parahydroksybenzoesan propylu.

1 g maści zawiera 20 mg mikonazolu i 2,5 mg mazipredonu chlorowodorku. Preparat zawiera parahydroksybenzoesan metylu, alkohol cetostearylowy, glikol propylenowy.

1 g żelu zawiera 30 mg nadtlenku wodoru.

1 g kremu zawiera 20 mg kwasu fusydynowego (w postaci kwasu fusydynowego półwodnego) oraz 1 mg betametazonu (w postaci walerianianu betametazonu). Ponadto preparat zawiera alkohol cetostearylowy, parahydroksybenzoesan metylu i propylu, sorbinian potasu.

1 g kremu zawiera 1 mg dezonidu.

1 g maści zawiera 0,3 mg lub 1 mg takrolimusu w postaci takrolimusu jednowodnego.

1 g kremu zawiera 10 mg chlorowodorku terbinafiny. Preparat zawiera: alkohol cetylowy i alkohol stearylowy.

1 g kremu lub 1 ml płynu zawiera 10 mg cyklopiroksu z olaminą. Krem zawiera alkohol cetostearylowy.

1 g żelu zawiera 3 mg adapalenu oraz 25 mg nadtlenku benzoilu. Preparat zawiera glikol propylenowy.

Informacje o lekach dostarcza:
Pharmindex
Najpopularniejsze artykuły
Trądzik różowaty: objawy i leczenie trądziku Trądzik różowaty: objawy i leczenie trądziku

Trądzik różowaty charakteryzują: zaczerwienienie, pajączki oraz krostki. Przyczyny pojawienia się schorzenia nie są do końca znane, wiadomo, że wywołują go m.in. zaburzenia ...

więcej

Włókniaki twarde i miękkie – jak wyglądają? Jak je usunąć? Włókniaki twarde i miękkie – jak wyglądają? Jak je ...

Włókniaki to łagodne guzy nowotworowe, które mają postać grudkowatych narośli, pojawiających się na różnych obszarach ciała. Mimo, że włókniak to zmiana nowotworowa, ...

więcej

Choroby skóry, włosów i paznokci - rodzaje Choroby skóry, włosów i paznokci - rodzaje

Choroby skóry, włosów i paznokci to różnorodna grupa schorzeń. Niektóre z nich są mało dokuczliwe, inne powodują dolegliwości bólowe, szpecą, a nieleczone ...

więcej

Leczenie ZAJADÓW. Sposoby na zajady w kącikach ust Leczenie ZAJADÓW. Sposoby na zajady w kącikach ust

Leczenie zajadów powinno przebiegać w dwóch kierunkach: objawowym (kremy i maści) i przyczynowym (suplementacja odpowiednich witamin lub metody stosowane w medycynie ludowej). ...

więcej

Zgorzel gazowa (gangrena) Zgorzel gazowa (gangrena)

Zgorzel gazowa (gangrena) wywoływana jest przez laseczki zgorzeli gazowej Clostridium Perfringens, które obecne są w wodzie, ziemi i ściekach i są przyczyną ...

więcej

Zdrowa społeczność

Właściciel portalu Poradnikzdrowie.pl nie jest właścicielem Bazy Leków. Dostawca bazy leków oświadcza i informuje, że dokłada wszelkich starań, aby wszystkie opisy leków były zgodne z obowiązującym stanem wiedzy, a także oświadcza jednocześnie, że podstawowe znaczenie prawne ma zawsze ulotka dołączona do konkretnego leku, zatwierdzona przez Ministerstwo Zdrowia.