FSME-IMMUN 0,25 ml Junior

FSME-IMMUN: 1 ampułko-strzykawka zawiera 2,4 µg całego, inaktywowanego wirusa kleszczowego zapalenia mózgu. FSME-IMMUN Junior: 1 ampułko-strzykawka zawiera 1,2 µg całego, inaktywowanego wirusa kleszczowego zapalenia mózgu.

  1. Działanie
  2. Dawkowanie
  3. Wskazania
  4. Przeciwwskazania
  5. Środki ostrożności
  6. Niepożądane działanie
  7. Ciąża i laktacja
  8. Uwagi
  9. Interakcje
Nazwa Zawartość opakowania Substancja czynna Cena 100% Ost. modyfikacja
FSME-IMMUN 0,25 ml Junior 10 amp-strzyk 0,25 ml, zawiesina do wstrz. 1087,83zł 2017-10-31

Działanie

Szczepionka zawiera inaktywowany, cały wirus kleszczowego zapalenia mózgu, adsorbowany na wodorotlenku glinu, namnażany w fibroblastach zarodków kurzych. Mechanizm działania polega na indukcji wytwarzania swoistych przeciwciał przeciwko wirusowi, o dostatecznie wysokim mianie, aby zapewnić ochronę przed zakażeniem wirusem. Na podstawie kilkuletnich obserwacji obliczono, że w przypadku regularnego szczepienia, zarówno po 2, 3 i więcej dawkach przyjętych zgodnie ze schematem szczepienia 99% zaszczepionych osób pozostaje uodpornionych. U osób szczepionych nieregularnie odsetek uodpornionych jest znacząco niższy.

Dawkowanie

Domięśniowo (mięsień naramienny lub, u dzieci poniżej 18 miesięcy, mięsień obszerny boczny): dzieci między 2 a 16 rż. - FSME-IMMUN Junior; pacjenci powyżej 16 rż. - FSME-IMMUN. Szczepienie podstawowe. Składa się ono z 3 dawek. Pierwszą dawkę podaje się w dowolnym dniu, następną po 1-3 mies. Jeśli konieczne jest szybkie uzyskanie odpowiedzi immunologicznej, drugą dawkę można podać po 2 tyg. po pierwszej dawce. Trzecią dawkę podaje się 5-12 mies. po drugim szczepieniu. W celu uzyskania odporności przed sezonem aktywności kleszczy, najkorzystniej jest podać pierwszą i drugą dawkę w miesiącach zimowych, a trzecią przed rozpoczęciem następnego sezonu aktywności kleszczy. Szczepienie przypominające. Pierwszą dawkę przypominającą należy podać nie później niż po 3 latach po trzeciej dawce; kolejne dawki przypominające nie wcześniej niż po upływie 3 lat od ostatniej dawki przypominającej, zgodnie z zaleceniami obowiązującymi w danym kraju (zwykle co 3-5 lat). U osób powyżej 60 rż. przerwy pomiędzy dawkami przypominającymi nie powinny przekraczać 3 lat. U osób powyżej 60 rż. oraz u pacjentów z zaburzeniami systemu odpornościowego (w tym po leczeniu immunosupresyjnym) zaleca się oznaczenie stężenia swoistych przeciwciał w cztery tygodnie po drugiej dawce uodparniającej (przy niskim mianie przeciwciał należy powtórzyć drugą dawkę, a następnie postępować zgodnie ze schematem) oraz przed szczepieniami przypominającymi.

Wskazania

FSME-IMMUN: Czynne uodparnianie pacjentów powyżej 16 rż. przeciwko kleszczowemu zapaleniu mózgu. FSME-IMMUN Junior: Czynne uodparnianie dzieci w wieku od 1 do 15 lat przeciwko kleszczowemu zapaleniu mózgu.

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na którykolwiek składnik preparatu lub substancje wykorzystywane w procesie produkcyjnym i obecne w ilościach śladowych (formaldehyd, neomycyna, gentamycyna, siarczan protaminy). Ciężka nadwrażliwość na białko jaja lub inne białka kurze (reakcja anafilaktyczna po spożyciu białka jaja kurzego) i lateks (reakcja anafilaktyczna). Ostra choroba zakaźna przebiegająca z gorączką (szczepienie należy odłożyć). Nie podawać donaczyniowo.

Środki ostrożności

Nadwrażliwość na białko jaja, niemająca charakteru ciężkiej nadwrażliwości, zazwyczaj nie stanowi przeciwwskazania do szczepienia; jednak u osób nadwrażliwych szczepienie należy wykonywać z zachowaniem szczególnej ostrożności i przy zapewnieniu natychmiastowej pomocy w przypadku wystąpienia reakcji anafilaktycznej. U pacjentów z rozpoznaniem lub podejrzeniem choroby o podłożu autoimmunologicznym, przed szczepieniem należy rozważyć, czy stopień ryzyka zakażenia kleszczowym zapaleniem mózgu przeważa nad ryzykiem niepożądanego wpływu szczepionki na przebieg choroby autoimmunologicznej. Należy rozważyć zasadność wskazania do szczepienia osób, u których wcześniej występowały lub występują zaburzenia mózgu. Szczepionka nie chroni przed zakażeniem, jeżeli ukąszenie nastąpiło przed przyjęciem pierwszej dawki szczepionki lub do 2 tyg. po jej podaniu. Szczepionka nie chroni przed zakażeniem innymi drobnoustrojami przenoszonymi przez kleszcze.

Niepożądane działanie

U dzieci bardzo często występowały: ból w miejscu wstrzyknięcia, ból głowy; często: brak łaknienia, nudności, wymioty, niepokój, bezsenność, ból mięśni i stawów, gorączka, obrzęk, stwardnienie lub rumień w miejscu wstrzyknięcia, zmęczenie i złe samopoczucie; niezbyt często: limfadenopatia. U dorosłych bardzo często obserwowano: reakcje w miejscu wstrzyknięcia; często: ból głowy, nudności, ból mięśni i stawów, złe samopoczucie, zmęczenie; niezbyt często: limfadenopatię, zawroty głowy, wymioty, gorączkę; rzadko: reakcje nadwrażliwości, senność, biegunkę, ból w nadbrzuszu. Ponadto obserwowano: nasilenie zaburzeń o podłożu autoimmunologicznym, odczyn oponowy, zapalenie nerwu, drgawki, zapalenie mózgu, zaburzenia widzenia, światłowstręt, ból oka, tachykardię, wysypkę (rumieniowatą, grudkowo-plamkową, pęcherzykowatą), świąd, wykwity, pokrzywkę, rumień, ból karku, dreszcze, objawy grypopodobne, osłabienie, obrzęk, zaburzenia chodu.

Ciąża i laktacja

W ciąży i w okresie karmienia piersią stosować tylko wtedy, gdy uzyskanie ochrony przed zakażeniem kleszczowym zapaleniem mózgu jest niezbędne, a korzyści ze szczepienia przewyższają ryzyko z nim związane.

Uwagi

W czasie szczepienia należy zapewnić dostęp do zestawu przeciwwstrząsowego. Gdy zaistnieje konieczność przeprowadzenia testów serologicznych w celu ustalenia wskazania do zastosowania kolejnych dawek, oznaczenia należy przeprowadzić w odpowiednio wyspecjalizowanym laboratorium; obecne przeciwciała przeciw innym flawiwirusom (np. wirusowi japońskiego zapalenia mózgu, wirusowi żółtej gorączki, wirusowi Dengue) wytworzone po naturalnej ekspozycji lub po odpowiednich szczepieniach mogą dawać reakcje krzyżowe i być przyczyną wyników fałszywie dodatnich. Jest mało prawdopodobne, aby szczepionka wpływała na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn, jednak w przypadku wystąpienia zaburzeń widzenia i zawrotów głowy zdolność ta może być ograniczona.

Interakcje

W przypadku jednoczesnego stosowania z innymi szczepionkami należy podawać je w różne miejsca. U pacjentów poddawanych leczeniu immunosupresyjnemu lub ze stwierdzonymi niedoborami odporności odpowiedź na szczepienie może być zmniejszona.

Preparat zawiera substancję Encephalitis tick borne vaccine.

Lek refundowany: NIE

Lista leków zawierających te same substancje czynne

Encepur Adults (dla dorosłych i młodzieży): 1 dawka (0,5 ml) zawiera 1,5 µg inaktywowanego wirusa kleszczowego zapalenia mózgu, szczepu K23 (namnażany w fibroblastach kurzych i adsorbowany na wodorotlenku glinu uwodnionym). Encepur K (dla dzieci): 1 dawka (0,25 ml) zawiera 0,75 µg inaktywowanego wirusa kleszczowego zapalenia mózgu, szczepu K23 (namnażany w fibroblastach kurzych i adsorbowany na wodorotlenku glinu uwodnionym).

FSME-IMMUN: 1 ampułko-strzykawka zawiera 2,4 µg całego, inaktywowanego wirusa kleszczowego zapalenia mózgu. FSME-IMMUN Junior: 1 ampułko-strzykawka zawiera 1,2 µg całego, inaktywowanego wirusa kleszczowego zapalenia mózgu.

Najczęściej wyszukiwane

1 fiolka zawiera 500 mg imipenemu (w postaci jednowodzianu) oraz 500 mg cylastatyny (w postaci soli sodowej); lek zawiera sód: 37,5 mg w 1 fiolce.

1 dawka (0,5 ml) zawiera nie mniej niż 5 j.m. toksoidu błoniczego adsorbowanego na wodorotlenku glinu.

1 fiolka zawiera 250 mg acyklowiru w postaci soli sodowej.

1 tabl. powl. zawiera 250 mg, 500 mg lub 875 mg amoksycyliny w postaci trójwodzianu oraz 125 mg kwasu klawulanowego w postaci soli potasowej. Po rozpuszczeniu w wodzie - 5 ml zawiesiny zawiera 400 mg amoksycyliny w postaci trójwodzianu i 57 mg kwasu klawulanowego w postaci soli potasowej. 1 saszetka granulatu do sporz. zaw. doustnej zawiera 875 mg amoksycyliny w postaci trójwodzianu oraz 125 mg kwasu klawulanowego w postaci soli potasowej; granulat zawiera aspartam. 1 tabl. do sporz. zawiesiny doustnej/ulegająca rozpadowi w jamie ustnej (QUICKTAB) zawiera 500 mg lub 875 mg amoksycyliny w postaci trójwodzianu oraz 125 mg kwasu klawulanowego w postaci soli potasowej; tabl. QUICKTAB zawierają aspartam i olej rycynowy.

1 dawka 2 ml szczepionki doustnej zawiera: nie mniej niż 2,2 x 106 IU rotawirusa typu G1, nie mniej niż 2,8 x 106 IU rotawirusa typu G2, nie mniej niż 2,2 x 106 IU rotawirusa typu G3, nie mniej niż 2,0 x 106 IU rotawirusa typu G4, nie mniej niż 2,3 x 106 IU rotawirusa typu P1A[8]. Preparat zawiera sacharozę.

1 dawka (0,5 ml) po rekonstytucji zawiera: nie mniej niż 30 j.m. toksoidu błoniczego adsorbowanego na wodorotlenku glinu; nie mniej niż 40 j.m. toksoidu tężcowego adsorbowanego na wodorotlenku glinu; antygeny Bordatella pertusis (25 µg toksoidu krztuścowego adsorbowanego na wodorotlenku glinu, 25 µg hemaglutyniny włókienkowej adsorbowanej na wodorotlenku glinu, 8 µg pertaktyny adsorbowanej na wodorotlenku glinu); inaktywowany poliowirus - 40 j. antygenu D wirusa polio typ 1 (szczep Mahoney namnażany w hodowli komórek Vero), 8 j. antygenu D wirusa polio typ 2 (szczep MEF-1 namnażany w hodowli komórek Vero), 32 j. antygenu D wirusa polio typ 3 (szczep Saukett namnażany w hodowli komórek Vero); 10 µg polisacharydu Haemophilus influenzae typ b (fosforanu polirybozylorybitolu), związanego z około 20-40 µg toksoidu tężcowego jako nośnikiem białkowym.

1 tabl. zawiera 100 mg, 400 mg lub 800 mg sulfametoksazolu i odpowiednio 20 mg, 80 mg lub 160 mg trimetoprimu. Preparat zawiera parahydroksybenzoesan metylu i parahydroksybenzoesan propylu.

5 ml zawiesiny zawiera 200 mg sulfametoksazolu i 40 mg trimetoprimu. Lek zawiera maltitol oraz p-hydroksybenzoesany.

1 kaps. zawiera 50, 100, 150 lub 200 mg flukonazolu; kaps. zawierają laktozę. 1 ml syropu zawiera 5 mg flukonazolu; syrop zawiera sacharozę i glicerol.

1 fiolka zawiera 1g cefazoliny w postaci soli sodowej.

Informacje o lekach dostarcza:
Pharmindex
Najpopularniejsze artykuły
Grypa u dzieci - objawy, przyczyny i leczenie Grypa u dzieci - objawy, przyczyny i leczenie

Grypa u dzieci to jedna na najczęstszych chorób wirusowych układu oddechowego. Przyczyną choroby jest wirus grypy, który wywołuje dokuczliwe objawy. W tym ...

więcej

Domowe syropy NA KASZEL - przepisy na syropy własnej roboty Domowe syropy NA KASZEL - przepisy na syropy własnej ...

Przepisy na domowe syropy na kaszel, zarówno ten suchy, jak i mokry, są przekazywane z pokolenia na pokolenie. Nic dziwnego - syropy ...

więcej

Zioła na przeziębienie dla dzieci i dorosłych [PRZEPISY] Zioła na przeziębienie dla dzieci i dorosłych [PRZEPISY]

Zioła na przeziębienie to naturalne specyfiki, dzięki którym szybko można zwalczyć infekcję. Zioła na przeziębienie to zioła napotne, przeciwgorączkowe, które łagodzą katar ...

więcej

Zapalenie migdałków – przyczyny, objawy, leczenie Zapalenie migdałków – przyczyny, objawy, leczenie

Zapalenie migdałków wiąże się z silnym bólem gardła utrudniającym przełykanie, osłabieniem i gorączką. Preparaty stosowane w leczeniu zapalenia migdałków powinny z jednej ...

więcej

Ból gardła przy przełykaniu śliny – przyczyny i leczenie Ból gardła przy przełykaniu śliny – przyczyny i leczenie

Ból gardła spowodowany jest najczęściej zakażeniami górnych dróg oddechowych. Szczególnie doskwiera nam on przy przełykaniu – przeczytaj, jakie są tego przyczyny i ...

więcej

Zdrowa społeczność

Właściciel portalu Poradnikzdrowie.pl nie jest właścicielem Bazy Leków. Dostawca bazy leków oświadcza i informuje, że dokłada wszelkich starań, aby wszystkie opisy leków były zgodne z obowiązującym stanem wiedzy, a także oświadcza jednocześnie, że podstawowe znaczenie prawne ma zawsze ulotka dołączona do konkretnego leku, zatwierdzona przez Ministerstwo Zdrowia.