Fluorescite®

1 fiolka (5 ml) zawiera 500 mg fluoresceiny w postaci soli sodowej. Preparat zawiera sód w ilości do 1,45% (ok. 3,15 mmol) na dawkę.

  1. Działanie
  2. Dawkowanie
  3. Wskazania
  4. Przeciwwskazania
  5. Środki ostrożności
  6. Niepożądane działanie
  7. Ciąża i laktacja
  8. Uwagi
  9. Interakcje
Nazwa Zawartość opakowania Substancja czynna Cena 100% Ost. modyfikacja
Fluorescite® 12 fiolek 5 ml, roztw. do wstrz. 478,16zł 2017-10-31

Działanie

Barwnik diagnostyczny stosowany do uwidaczniania naczyń krwionośnych dna oka w angiografii siatkówki i naczyniówki oka. Po podaniu dożylnym (w obrębie dołu łokciowego) fluoresceina pojawia się w tętnicy centralnej oka w ciągu 7-14 s. Metabolizowana jest szybko do monoglukuronianu. Fluoresceina i jej metabolity eliminowane są na drodze wydalania nerkowego.

Dawkowanie

Dożylnie. Preparat powinien być stosowany wyłącznie przez wykwalifikowanych lekarzy, biegłych w wykonywaniu i interpretowaniu angiografii fluoresceinowej. Dorośli (w tym pacjenci w podeszłym wieku): 5 ml preparatu podaje się szybko (zwykle 1 ml/s) do żyły w obrębie dołu łokciowego, uważając aby roztwór nie przedostał się poza żyłę. Luminescencja zwykle pojawia się w naczyniach siatkówki i naczyniówki po 7-14 s. W przypadku stosowania urządzeń obrazujących o dużej czułości (np. skaningowego oftalmoskopu laserowego) dawka powinna być zmniejszona do 2 ml. U pacjentów z niewydolnością nerek (filtracja kłębuszkowa <20 ml/min) możliwe jest wydłużenie czasu wydalania, nie jest jednak konieczna zmiana dawkowania. U pacjentów dializowanych dawkę zmniejszyć do 2,5 ml. Aby uniknąć niezgodności fizycznych, kaniule dożylne należy przepłukiwać sterylnym roztworem chlorku sodu (0,9%) przed i po wstrzykiwaniu innych leków.

Wskazania

Diagnostyka angiograficzna dna oka.

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na fluoresceinę i inne składniki preparatu. Preparat nie powinien być wstrzykiwany dokanałowo ani dotętniczo.

Środki ostrożności

U pacjentów w podeszłym wieku z chorobami współistniejącymi, takimi jak choroby serca i naczyń, cukrzyca oraz jednocześnie stosujących wiele leków należy rozważyć stosunek korzyści i ryzyka związanego z wykonaniem zabiegu angiografii. Przed wykonaniem angiografii u każdego pacjenta należy przeprowadzić szczegółowy wywiad dotyczący chorób sercowo naczyniowych, alergii lub jednocześnie stosowanych leków takich jak leki β-adrenolityczne (także krople do oczu). Jeżeli konieczne jest badanie pacjenta leczonego lekami β-adrenolitycznym (także kroplami do oczu), należy wykonać je pod nadzorem lekarza mającego doświadczenie w zakresie resuscytacji. Leki β-adrenolityczne mogą zmniejszać naczyniowe reakcje kompensacyjne na wstrząs anafilaktyczny i zmniejszać skuteczność adrenaliny w przypadkach zapaści sercowo-naczyniowej. W przypadku poważnych reakcji nietolerancji podczas pierwszej angiografi, należy ocenić korzyści z dodatkowej angiografii fluoresceinowej w stosunku do ryzyka ciężkiej reakcji nadwrażliwości (w niektórych przypadkach ze skutkiem śmiertelnym). Reakcje nietolerancji zdarzają się częściej u pacjentów, u których wcześniej wystąpiły działania niepożądane (inne niż nudności i wymioty) po wstrzyknięciu fluoresceiny lub u pacjentów z alergią w wywiadzie (pokrzywka pokarmowa lub polekowa, astma, wyprysk, alergiczny nieżyt nosa). Śródskórne testy skórne nie są wiarygodne w przewidywaniu tych reakcji nietolerancji, a stosowanie testów może być niebezpieczne. Aby postawić rozpoznanie, należy skorzystać z konsultacji lekarza alergologa. Można przeprowadzić premedykację (doustne leki antyhistaminowe blokujące receptory H1, a następnie glikokortykosteroidy), ale ryzyko ciężkich działań niepożądanych pozostaje. Reakcje niepożądane występują jednak sporadycznie, dlatego nie zaleca się stosowania opisanej premedykacji u wszystkich pacjentów. Ze względu na ryzyko reakcji nadwrażliwości należy: dokładnie monitorować pacjenta w trakcie badania oraz przez co najmniej 30 min po nim; utrzymać wkłucie do żyły przez co najmniej 5 min (możliwość bezzwłocznego leczenia ciężkich działań niepożądanych); dysponować odpowiednimi środkami do resuscytacji (drugie wkłucie do żyły). Należy unikać przedostania fluoresceiny poza naczynie krwionośne, ponieważ może to spowodować ciężkie uszkodzenie okolicznych tkanek (silny ból ręki utrzymujący się przez kilka godzin, martwica wilgotna skóry, zapalenie żył powierzchniowych) - w razie wystąpienia wynaczynienia przerwać wstrzykiwanie. Jeżeli w ciągu 36 h od wstrzyknięcia fluoresceiny zostanie wykonane badanie radiologiczne, uzyskane silne zobrazowanie narządów wydzielniczych może prowadzić do błędnych interpretacji. Preparatu nie należy stosować u pacjentów do 18 lat, ponieważ jego bezpieczeństwo i skuteczność w tej grupie pacjentów nie zostały ustalone. Zawartość sodu (ok. 3,15 mmol na dawkę) należy uwzględnić u pacjentów kontrolujących zawartość sodu w diecie.

Niepożądane działanie

Bardzo często: nudności. Często: omdlenie, uczucie dyskomfortu w jamie brzusznej, wymioty, świąd, wynaczynienie. Niezbyt często: reakcja nadwrażliwości, dysfazja, parestezje, zawroty głowy, ból głowy, zakrzepowe zapalenie żył, kaszel, uczucie ściskania w gardle, ból w jamie brzusznej, pokrzywka, ból, uczucie gorąca. Rzadko: reakcja anafilaktyczna, zatrzymanie czynności serca, niedociśnienie, wstrząs, skurcz oskrzeli. Bardzo rzadko: wstrząs anafilaktyczny, drgawki, dławica piersiowa, bradykardia, tachykardia, nadciśnienie, skurcz naczyń, rozszerzenie naczyń, bladość, uderzenia gorąca, zatrzymanie czynności oddechowej, obrzęk płuc, astma, obrzęk krtani, duszność, kichanie, obrzęk błony śluzowej nosa. Częstość nieznana: incydent naczyniowo-mózgowy, niewydolność kręgowo-podstawna, utrata świadomości, drżenie, niedoczulica, zaburzenia smaku, zawał serca, podrażnienie gardła, odruchy wymiotne, wysypka, zimne poty, wyprysk, rumień, nadmierna potliwość, żółtawe przebarwienie skóry (zazwyczaj ustępuje w ciągu 6-12 h), ból w klatce piersiowej, obrzęk, złe samopoczucie, osłabienie. Może wystąpić jasnożółte zabarwienie moczu (zazwyczaj ustępuje w ciągu 24-36 h).

Ciąża i laktacja

Unikać stosowania w ciąży. Po podaniu ogólnoustrojowym fluoresceina sodowa przenika do mleka ludzkiego - nie należy karmić piersią przez 7 dni po wykonaniu angiografii fluoresceinowej.

Uwagi

W ciągu 3-4 dni po podaniu preparatu wyniki niektórych badań krwi i moczu mogą być zmienione. Po podaniu fluoresceiny do czasu powrotu ostrości widzenia do normy nie wolno prowadzić pojazdów mechanicznych i obsługiwać urządzeń mechanicznych w ruchu.

Interakcje

Substancje hamujące lub konkurujące z aktywnym transportem anionów organicznych (np. probenecyd) mogą zaburzać układowy profil farmakokinetyczny fluoresceiny. Jednoczesne stosowanie z lekami β-adrenolitycznymi (w tym z kroplami do oczu) może prowadzić do poważnych reakcji anafilaktycznych. Leki β-adrenolityczne mogą osłabiać reakcję kompensacji naczyniowej w szoku anafilaktycznym oraz zmniejszać skuteczność adrenaliny w zapaści sercowo-naczyniowej, która może wymagać intensywnego leczenia farmakologicznego, a nawet zabiegów resuscytacyjnych. Aby uniknąć niezgodności fizycznych, preparatu nie wolno podawać jednocześnie z innymi roztworami do wstrzyknięć o kwaśnym pH (leki przeciwhistaminowe) przez ten sam dostęp dożylny.

Preparat zawiera substancję Fluorescein.

Lek refundowany: NIE

Lista leków zawierających te same substancje czynne

1 fiolka (5 ml) zawiera 500 mg fluoresceiny w postaci soli sodowej. Preparat zawiera sód w ilości do 1,45% (ok. 3,15 mmol) na dawkę.

1 amp. (5 ml) zawiera 500 mg soli sodowej fluoresceiny.

Najczęściej wyszukiwane

1 ml roztworu zawiera 1 mg fosforanu deksametazonu w postaci soli sodowej.

1 g maści do oczu zawiera 5 mg erytromycyny.

1 ml roztworu zawiera 3 mg cyprofloksacyny (w postaci chlorowodorku) oraz 0,25 mg fluocynolonu (w postaci acetonidu); lek zawiera p-hydroksybenzoesany.

1 ml roztworu zawiera 0,05 mg latanoprostu i 5 mg tymololu (w postaci maleinianu). Preparat zawiera chlorek benzalkoniowy.

1 ml zawiesiny do oczu zawiera 1 mg deksametazonu. Krople zawierają chlorek benzalkoniowy.

1 ml roztworu zawiera 0,3 mg bimatoprostu i 5 mg tymololu (w postaci maleinianu tymololu). Preparat zawiera chlorek benzalkoniowy.

1 ml roztworu zawiera 3 mg cyprofloksacyny w postaci chlorowodorku. Krople zawierają chlorek benzalkoniowy.

1 ml roztworu zawiera 5 mg trometamolu ketorolaku. Krople zawierają chlorek benzalkoniowy.

1 g roztworu zawiera 15 mg azytromycyny dwuwodnej (co odpowiada 14,3 mg azytromycyny). 1 pojemnik jednodawkowy zawiera 3,74 mg azytromycyny dwuwodnej w 250 mg roztworu.

1 ml zawiesiny zawiera 10 mg brynzolamidu. Preparat zawiera chlorek benzalkoniowy.

Informacje o lekach dostarcza:
Pharmindex
Najpopularniejsze artykuły
Zapalenie tęczówki - przyczyny, objawy, leczenie, powikłania Zapalenie tęczówki - przyczyny, objawy, leczenie, powikłania

Zapalenie tęczówki to nawrotowa choroba oczu, która prowadzi do postępującego uszkodzenia wzroku, a u 20 proc. pacjentów do ciężkiego, trwałego upośledzenia widzenia ...

więcej

SOCZEWKI KONTAKTOWE - co musisz o nich wiedzieć? SOCZEWKI KONTAKTOWE - co musisz o nich wiedzieć?

Soczewki kontaktowe (szkła kontaktowe) ułatwiają życie: pozwalają na swobodne uprawianie sportów, nie zaparowują i nie zsuwają się z nosa. Szkła kontaktowe występują ...

więcej

Cukrzycowy obrzęk plamki (DME) - makulopatia cukrzycowa Cukrzycowy obrzęk plamki (DME) - makulopatia cukrzycowa

Cukrzycowy obrzęk plamki (DME, makulopatia cukrzycowa) to druga po AMD (zwyrodnienie plamki związane z wiekiem) pod względem częstości występowania choroba oczu, która ...

więcej

Jaskra pierwotna otwartego kąta - czynniki ryzyka, objawy, leczenie Jaskra pierwotna otwartego kąta - czynniki ryzyka, objawy, leczenie

Jaskra pierwotna otwartego kąta, określana również jako jaskra prosta przewlekła, jest najczęściej występującym typem jaskry w Polsce. Jaskra pierwotna otwartego kąta to ...

więcej

Zapalenie błony naczyniowej: przyczyny, objawy, leczenie Zapalenie błony naczyniowej: przyczyny, objawy, leczenie

Zapalenie błony naczyniowej oka to choroba oczu, o wielorakich przyczynach, często trudnych do ustalenia. Potencjalnie zagraża ona widzeniu, a na pewno prowadzi ...

więcej

Zdrowa społeczność

Właściciel portalu Poradnikzdrowie.pl nie jest właścicielem Bazy Leków. Dostawca bazy leków oświadcza i informuje, że dokłada wszelkich starań, aby wszystkie opisy leków były zgodne z obowiązującym stanem wiedzy, a także oświadcza jednocześnie, że podstawowe znaczenie prawne ma zawsze ulotka dołączona do konkretnego leku, zatwierdzona przez Ministerstwo Zdrowia.