Fluconazin

1 ml syropu zawiera 5 mg flukonazolu.

  1. Działanie
  2. Dawkowanie
  3. Wskazania
  4. Przeciwwskazania
  5. Środki ostrożności
  6. Niepożądane działanie
  7. Ciąża i laktacja
  8. Interakcje
  9. Cena
Nazwa Zawartość opakowania Substancja czynna Cena 100% Ost. modyfikacja
Fluconazin but. 150 ml, syrop 31,82 zł 2017-10-31

Działanie

Pochodna triazolu, lek przeciwgrzybiczy. Hamuje syntezę ergosterolu, niezbędnego do syntezy błony komórkowej grzyba. Działa na Cryptococcus neoformans, Candida spp. (z wyjątkiem C. krusei i C. glabrata), Microsporum spp., Trichophyton spp., Epidermophyton spp., Coccidioides immitis, Blastomyces dermatitidis, Histoplasma capsulatum. Flukonazol nie wywiera wpływu na stężenie testosteronu u mężczyzn ani na stężenie steroidów u kobiet. Dobrze się wchłania z przewodu pokarmowego (biodostępność >90%). Wiązanie z białkami osocza wynosi 11-12%. Bardzo dobrze przenika do tkanek i płynów ustrojowych, w tym do płynu mózgowo-rdzeniowego (około 80% wartości stężenia w osoczu). W skórze i naskórku lek osiąga znacznie większe stężenia niż we krwi. Jest w niewielkim stopniu metabolizowany w wątrobie i wydalany w postaci niezmienionej z moczem (około 80%). T0,5 we krwi w fazie eliminacji wynosi około 30 h.

Dawkowanie

Dorośli doustnie w kandydozie pochwy: 150 mg jednorazowo; w kandydozie jamy ustnej: zazwyczaj 50 mg raz na dobę przez 7-14 dni (w ciężkich przypadkach 100 mg raz na dobę); w kandydozie przełyku: zazwyczaj 50 mg raz na dobę przez 14-30 dni (w ciężkich przypadkach 100 mg raz na dobę); w kandydozach układowych: zazwyczaj 1. dnia - 400 mg, następnie 200 mg na dobę (w zależności od odpowiedzi klinicznej dawkę można zwiększyć do 400 mg); w kryptokokowym zapaleniu opon mózgowo-rdzeniowych: 1. dnia - 400 mg, następnie 200-400 mg na dobę (zazwyczaj przez 6-8 tygodni); w grzybicy skóry: 50 mg raz na dobę przez 2-4 tygodnie (w grzybicy stóp - do 6 tygodni). W profilaktyce nawrotów kryptokokowego zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych u chorych na AIDS (po leczeniu wstępnym): 100-200 mg na dobę; w profilaktyce kandydozy u pacjentów poddawanych radio- i chemioterapii: 50-400 mg raz na dobę (u pacjentów z ryzykiem wystąpienia długotrwałej neutropenii, np. w przypadku przeszczepu szpiku: 400 mg na dobę, rozpoczynając podawanie leku na kilka dni przed spodziewanym wystąpieniem neutropenii i kontynuując je przez 7 dni po osiągnięciu liczby neutrofilów we krwi >1000/mm3). W leczeniu dawkami wielokrotnymi u pacjentów z niewydolnością nerek i klirensem kreatyniny poniżej 50 ml/min (z wyjątkiem leczenia kandydozy pochwy) podaje się 1. dnia dawkę wstępną 50-400 mg, a w pozostałych dniach - połowę zazwyczaj stosowanej dawki. Dzieci od 2 rż. doustnie w kandydozie jamy ustnej i przełyku: 1. dnia - 6 mg/kg mc., następnie 3 mg/kg mc. na dobę; w kandydozach układowych i kryptokokowym zapaleniu opon mózgowo-rdzeniowych: 6-12 mg/kg mc. na dobę. W profilaktyce kandydoz u dzieci z dużym ryzykiem zakażenia (pacjenci ze zmniejszoną odpornością wskutek neutropenii po chemio- lub radioterapii): 3-12 mg/kg mc. na dobę. Maksymalna dawka dobowa u dzieci wynosi 400 mg flukonazolu (tj. 80 ml syropu).

Wskazania

Kandydoza pochwy. Kandydoza jamy ustnej i przełyku. Kandydozy układowe, w tym kandydemia, kandydoza rozsiana i inne postaci kandydozy inwazyjnej (kandydoza płuc, otrzewnej, dróg moczowych). Kryptokokowe zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych (także u chorych na AIDS). Grzybice skóry. Zapobiegawczo: profilaktyka kandydozy u pacjentów z grup zwiększonego ryzyka (pacjenci z nowotworami złośliwymi, po przeszczepach narządów, poddawani chemio- lub radioterapii), zgodnie z aktualnymi wytycznymi dotyczącymi prowadzenia leczenia zakażeń grzybiczych.

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na flukonazol, inne pochodne azolowe lub jakąkolwiek substancję pomocniczą preparatu. Nie stosować jednocześnie z terfenadyną, pimozydem, cyzaprydem lub astemizolem.

Środki ostrożności

Ze względu na zawartość maltitolu nie stosować u pacjentów z nietolerancją fruktozy. Nie zaleca się stosowania flukonazolu u dzieci poniżej 16 lat z kandydozą pochwy, z wyjątkiem przypadków, gdy brak jest alternatywnego sposobu leczenia (brak wystarczających danych klinicznych). Ostrożnie stosować u pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby (konieczna regularna kontrola czynności wątroby), ciężkimi chorobami (takimi jak AIDS i choroba nowotworowa), niewydolnością nerek (wymagana modyfikacja dawkowania przy podawaniu wielokrotnym), wydłużeniem odcinka QT lub otrzymujących leki wydłużające ten odcinek, kardiomiopatią (zwłaszcza u pacjentów z niewydolnością serca), rzadkoskurczem zatokowym, zaburzeniami rytmu serca lub zaburzeniami elektrolitowymi (hipokaliemia, hipomagnezemia, hipokalcemia).

Niepożądane działanie

Najczęściej występuje ból głowy, wysypka skórna, zaburzenia żołądka i jelit (ból brzucha, biegunka, wzdęcia, nudności) oraz zaburzenia wątroby i dróg żółciowych (hepatotoksyczność, zwiększenie aktywności aminotransferaz i fosfatazy alkalicznej oraz stężenia bilirubiny we krwi). Ponadto obserwowano: zawroty głowy, napady padaczkowe, zaburzenia smaku, wypadanie włosów, nadmierne złuszczanie skóry (w tym zespół Stevensa-Johnsona i toksyczne martwicze oddzielanie naskórka), niestrawność, wymioty, leukopenię z neutropenią i agranulocytozą, małopłytkowość, anafilaksję, obrzęk naczynioruchowy, obrzęk twarzy, świąd, pokrzywkę, niewydolność, zapalenie lub martwicę wątroby, żółtaczkę, hipercholesterolemię, hipertriglicerydemię, hipokaliemię, wydłużenie odstępu QT, arytmie torsade de pointes. Wskazaniem do odstawienia preparatu są reakcje nadwrażliwości i ciężkie reakcje skórne (m.in. wysypka skórna ze świądem i zmiany pęcherzowe na skórze), objawy niewydolności wątroby, silne zawroty głowy lub omdlenia, ból jamy ustnej i narządów płciowych.

Ciąża i laktacja

Nie stosować w ciąży ani u kobiet w wieku rozrodczym, nie stosujących skutecznej antykoncepcji. Nie zaleca się stosowania flukonazolu w dawkach wielokrotnych w okresie karmienia piersią, natomiast dopuszcza się podanie pojedynczej dawki do 200 mg.

Interakcje

Flukonazol nasila działanie i toksyczność doustnych leków przeciwzakrzepowych pochodnych kumaryny (konieczne monitorowanie czasu protrombinowego), fenytoiny, teofiliny, cyklosporyny (należy monitorować stężenie tych leków we krwi i dostosować dawkowanie), doustnych leków hipoglikemizujących pochodnych sulfonylomocznika, takich jak chlorpropamid, glibenklamid, glipizyd, tolbutamid (ryzyko hipoglikemii), doustnie stosowanego midazolamu (należy rozważyć zmniejszenie jego dawki), zydowudyny i ryfabutyny - ryzyko zapalenia błony naczyniowej oka (należy monitorować pacjenta), takrolimusa (ze względu na działanie neurotoksyczne należy monitorować pacjenta). Flukonazol nasila także kardiotoksyczność cyzaprydu, terfenadyny, astemizolu (ryzyko arytmii torsades de pointes). Hydrochlorotiazyd zwiększa o 40% stężenie flukonazolu we krwi. Ryfampicyna zmniejsza o około 25% biodostępność i skraca T0,5 flukonazolu (należy rozważyć zwiększenie jego dawki). Flukonazol w dawkach dobowych 200 mg i 300 mg zwiększa biodostępność doustnych środków antykoncepcyjnych zawierających etynyloestradiol, lewonorgestrel i noretyndron.

Cena

Fluconazin, cena 100% 31,82 zł

Preparat zawiera substancję Fluconazole.

Lek refundowany: TAK

Lista leków zawierających te same substancje czynne

1 kaps. zawiera 50 mg, 100 mg 150 mg lub 200 mg flukonazolu; lek zawiera laktozę.

1 kaps. zawiera 50 mg, 100 mg, 150 mg lub 200 mg flukonazolu; kapsułki zawierają laktozę.

1 kaps. zawiera 50 mg, 100 mg, 150 mg lub 200 mg flukonazolu; kapsułki zawierają laktozę, ponadto kapsułki 100 mg i 200 mg zawierają żółcień pomarańczową (E 110).

1 kaps. zawiera 50 mg, 100 mg lub 200 mg flukonazolu; kaps. zawierają laktozę.

1 ml roztworu zawiera 2 mg flukonazolu; lek zawiera sód: 0,154 mmol w 1 ml.

1 tabl. zawiera 50 mg, 100 mg, 150 mg lub 200 mg flukonazolu; tabletki zawierają laktozę. 1 ml syropu zawiera 5 mg flukonazolu; syrop zawiera sacharozę i sorbitol.

1 ml roztworu zawiera 2 mg flukonazolu; lek zawiera sód: 9 mg (0,154 mmol) w 1 ml.

1 kaps. zawiera 50 mg, 100 mg 150 mg lub 200 mg flukonazolu; kaps. zawierają laktozę.

1 ml roztworu zawiera 2 mg flukonazolu; lek zawiera sód: 3,5 mg (0,15 mmol) w 1 ml.

1 ml syropu zawiera 5 mg flukonazolu.

Najczęściej wyszukiwane

1 tabl. zawiera 100 mg, 400 mg lub 800 mg sulfametoksazolu i odpowiednio 20 mg, 80 mg lub 160 mg trimetoprimu. Preparat zawiera parahydroksybenzoesan metylu i parahydroksybenzoesan propylu.

1 saszetka zawiera 3 g fosfomycyny, co odpowiada 5,631 mg fosfomycyny z trometamolem. Preparat zawiera sacharozę, żółcień pomarańczową i dekstrozę jednowodną.

1 dawka (0,5 ml) szczepionki zawiera nie mniej niż 40 j.m. toksoidu tężcowego i nie mniej niż 5 j.m. toksoidu błoniczego adsorbowanych na uwodnionym wodorotlenku glinu.

1 tabl. powl. zawiera 300 mg lub 600 mg klindamycyny (w postaci chlorowodorku).

1 tabl. powl. zawiera 500 mg w postaci trójwodzianu oraz 125 mg kwasu klawulanowego w postaci soli potasowej (w proporcji 4:1) lub 1 tabl. powl. zawiera 875 mg amoksycyliny w postaci trójwodzianu oraz 125 mg kwasu klawulanowego w postaci soli potasowej (w proporcji 7:1). Po rozpuszczeniu w wodzie - 5 ml zawiesiny zawiera 400 mg amoksycyliny w postaci trójwodzianu i 57 mg kwasu klawulanowego w postaci soli potasowej (w proporcji 7:1); zawiesina zawiera aspartam.

1 tabl. powl. zawiera 250 mg, 500 mg lub 875 mg amoksycyliny w postaci trójwodzianu oraz 125 mg kwasu klawulanowego w postaci soli potasowej. Po rozpuszczeniu w wodzie - 5 ml zawiesiny zawiera 400 mg amoksycyliny w postaci trójwodzianu i 57 mg kwasu klawulanowego w postaci soli potasowej. 1 saszetka granulatu do sporz. zaw. doustnej zawiera 875 mg amoksycyliny w postaci trójwodzianu oraz 125 mg kwasu klawulanowego w postaci soli potasowej; granulat zawiera aspartam. 1 tabl. do sporz. zawiesiny doustnej/ulegająca rozpadowi w jamie ustnej (QUICKTAB) zawiera 500 mg lub 875 mg amoksycyliny w postaci trójwodzianu oraz 125 mg kwasu klawulanowego w postaci soli potasowej; tabl. QUICKTAB zawierają aspartam i olej rycynowy.

1 dawka (0,5 ml) zawiera nie mniej niż 5 j.m. toksoidu błoniczego adsorbowanego na wodorotlenku glinu.

1 ml zawiesiny zawiera 10 mg furazydyny (poprzednio stosowana nazwa: furagina). Preparat zawiera sacharozę, etanol, parahydroksybenzoesan metylu (E218) i propylu (E216).

Szczepionka dla dzieci: 1 fiolka 0,5 ml (1 dawka) zawiera 10 µg antygenu powierzchniowego wirusa zapalenia wątroby typu B. Szczepionka dla dorosłych: 1 fiolka 1 ml (1 dawka) zawiera 20 µg antygenu powierzchniowego wirusa zapalenia wątroby typu B.

1 fiolka zawiera 500 mg imipenemu (w postaci jednowodzianu) oraz 500 mg cylastatyny (w postaci soli sodowej); lek zawiera sód: 37,5 mg w 1 fiolce.

Informacje o lekach dostarcza:
Pharmindex
Najpopularniejsze artykuły
Leki przeciwwirusowe na grypę. Jakie leki stosuje się w leczeniu grypy? Leki przeciwwirusowe na grypę. Jakie leki stosuje się w ...

Leki przeciwwirusowe na grypę wykazują większą skuteczność w leczeniu niż leki na grypę dostępne bez recepty. Preparaty stosowane w leczeniu antywirusowym zmniejszają ...

więcej

GRYPA - leczenie. Najlepsze sposoby leczenia grypy GRYPA - leczenie. Najlepsze sposoby leczenia grypy

Leczenie grypy może być tylko objawowe i trzeba je zacząć, gdy tylko zauważymy jej objawy. W ciągu pierwszych 24 godzin możesz wspomóc ...

więcej

Jak jeść czosnek, by wyleczyć grypę i przeziębienie? Jak jeść czosnek, by wyleczyć grypę i przeziębienie?

Jak jeść czosnek, by wyleczyć grypę i przeziębienie? Najlepiej codziennie. Regularne spożywanie czosnku wzmacnia system odpornościowy, a tym samym przyśpiesza proces usuwania ...

więcej

Objawy anginy - najczęstsze objawy anginy i sposoby jej leczenia Objawy anginy - najczęstsze objawy anginy i sposoby jej ...

Choć angina kojarzona jest głównie z latem, łatwo złapać ją także na wiosnę, kiedy po zimie w powietrzu krąży więcej bakterii i ...

więcej

Co powinna zawierać apteczka dla przeziębionych i chorych na grypę? Co powinna zawierać apteczka dla przeziębionych i chorych na ...

Zima to czas, kiedy jesteśmy dużo bardziej narażeni na rozwój przeziębienia i grypy oraz towarzyszących im objawów: kaszlu, kataru, bólu głowy i ...

więcej

Zdrowa społeczność

Właściciel portalu Poradnikzdrowie.pl nie jest właścicielem Bazy Leków. Dostawca bazy leków oświadcza i informuje, że dokłada wszelkich starań, aby wszystkie opisy leków były zgodne z obowiązującym stanem wiedzy, a także oświadcza jednocześnie, że podstawowe znaczenie prawne ma zawsze ulotka dołączona do konkretnego leku, zatwierdzona przez Ministerstwo Zdrowia.