Fluarix®

1 dawka (0,5 ml) zawiera rozszczepiony, inaktywowany wirus grypy zawierający pochodzący z następujących szczepów: A/California/7/2009 (H1N1)pdm09 - podobny szczep (A/Christchurch/16/2010, NIB-74xp) - 15 µg HA (hemaglutynina); A/Hong Kong/4801/2014 (H3N2) - podobny szczep (A/Hong Kong/4801/2014, NYMC X-263B)- 15 µg HA; B/Brisbane/60/2008 - podobny szczep (B/Brisbane/60/2008, szczep dziki) - 15 µg HA. Szczepionka odpowiada zaleceniom WHO (dla Półkuli Północnej) i Unii Europejskiej na sezon 2016/2017. Skład szczepionki jest aktualizowany corocznie w zależności od danych epidemiologicznych, zgodnie z zaleceniami WHO i UE. 1 dawka zawiera ok. 3,75 mg chlorku sodu, ok, 1,3 mg disodu fosforanu dwunastowodnego, ok. 0,2 mg diwodorofosforanu potasu oraz około 0,1 mg chlorku potasu. Szczepionka może zawierać śladowe ilości jaj kurzych takie jak albumina jaja kurzego, białko kurze, formaldehyd, siarczan gentamycyny oraz dezoksycholan sodu, które są używane podczas procesu wytwarzania.

  1. Działanie
  2. Dawkowanie
  3. Wskazania
  4. Przeciwwskazania
  5. Środki ostrożności
  6. Niepożądane działanie
  7. Ciąża i laktacja
  8. Uwagi
  9. Interakcje
Nazwa Zawartość opakowania Substancja czynna Cena 100% Ost. modyfikacja
Fluarix® 1 amp.-strzyk. 0,5 ml z igłą, zawiesina do wstrz. 29,84zł 2017-10-31

Działanie

Inaktywowana szczepionka przeciw grypie. Odporność uzyskuje się w ciągu 2-3 tyg. Poszczepienna odporność wobec szczepów homologicznych do zawartych w szczepionce lub szczepów pokrewnych jest różna, ale zwykle utrzymuje się od 6 do 12 miesięcy.

Dawkowanie

Domięśniowo lub głęboko podskórnie. Dorośli i dzieci powyżej 36 mż.: 0,5 ml. Dzieci po ukończeniu 6 mż. do ukończenia 35 miesięcy: dane kliniczne są ograniczone; możliwe jest podanie dawki 0,25 ml lub 0,5 ml. Instrukcja dotycząca podawania dawki 0,25 ml: trzymając ampułko-strzykawkę w pozycji pionowej, usunąć połowę objętości zawiesiny, wciskając tłok do momentu, kiedy zatyczka tłoka dotknie linii wydrukowanej na strzykawce; objętość pozostająca w ampułko-strzykawce (0,25 ml) powinna zostać wstrzyknięta. Podana dawka powinna być zgodna z istniejącymi krajowymi rekomendacjami. Dzieciom poniżej 9 rż., które nie były uprzednio szczepione, należy podać drugą dawkę po upływie co najmniej 4 tyg. po pierwszej dawce. Dzieci w wieku poniżej 6 miesięcy: bezpieczeństwo i skuteczność nie były ustalane.

Wskazania

Profilaktyka grypy, szczególnie u osób z grup podwyższonego ryzyka powikłań po grypie. Szczepionka jest zalecana do stosowania u osób dorosłych i dzieci w wieku od 6 miesięcy. Stosowanie szczepionki powinno być zgodne z oficjalnymi zaleceniami.

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancje czynne lub którąkolwiek substancję pomocniczą oraz na którykolwiek składnik, który może być obecny w śladowych ilościach taki jak: pozostałości jaja (albumina jaja kurzego, białko kurze), formaldehyd, siarczan gentamycyny, dezoksycholan sodu. Szczepienie powinno być odroczone u pacjentów z chorobą przebiegającą z gorączką lub ostrą infekcją.

Środki ostrożności

Należy zapewnić pacjentom możliwość odpowiedniego natychmiastowego leczenia oraz nadzór na wypadek wystąpienia po szczepieniu reakcji anafilaktycznej. Szczepionki w żadnym przypadku nie wolno podawać donaczyniowo. U pacjentów poddawanych leczeniu immunosupresyjnemu lub u osób z zaburzeniami odporności odpowiedź na szczepienie może być niewystarczająca. Utrata przytomności (omdlenie) może wystąpić po podaniu lub nawet przed podaniem każdej szczepionki, szczególnie u nastolatków, jako reakcja psychogenna na ukłucie igłą. Mogą temu towarzyszyć objawy neurologiczne, takie jak przemijające zaburzenia widzenia, parestezje oraz toniczno-kloniczne ruchy kończyn podczas odzyskiwania przytomności. Ważne jest zachowanie odpowiednich procedur, aby uniknąć urazów podczas omdleń. Preparat zawiera mniej niż 1 mmol sodu (23 mg) na dawkę, więc może być uznany za wolny od sodu. Preparat zawiera mniej niż 1 mmol potasu (39 mg) na dawkę, więc może być uznany za wolny od potasu.

Niepożądane działanie

Często: ból głowy, potliwość, ból mięśni, ból stawów, gorączka, uczucie zmęczenia, dreszcze, złe samopoczucie, reakcje miejscowe: ból, zaczerwienienie, stwardnienie, obrzęk, wybroczyny. Dzieci i młodzież. Bardzo często: utrata apetytu (dzieci od ukończenia 6 mż. do ukończenia 6 rż.), drażliwość (dzieci od ukończenia 6 mż. do ukończenia 6 rż.), senność (dzieci od ukończenia 6 mż. do ukończenia 6 rż.), ból głowy (dzieci od ukończenia 6 rż. do ukończenia 17 rż.), ból mięśni i ból stawów (dzieci od ukończenia 6 rż. do ukończenia 17 rż.), gorączka (dzieci od ukończenia 6 mż. do ukończenia 6 rż.), zmęczenie (dzieci od ukończenia 6 rż. do ukończenia 17 rż.), reakcje miejscowe: ból w miejscu podania (dzieci od ukończenia 6 mż. do ukończenia 17 rż.), zaczerwienienie (dzieci od ukończenia 6 mż. do ukończenia 17 rż.), obrzęk (dzieci od ukończenia 6 mż. do ukończenia 17 rż.). Często: objawy ze strony żołądka i jelit, gorączka, dreszcze (dzieci od ukończenia 6 rż. do ukończenia 17 rż.). Po wprowadzeniu do obrotu odnotowano: przejściowa trombocytopenia, przejściowe powiększenie węzłów chłonnych, reakcje alergiczne (objawy obejmujące zapalenie spojówek, w rzadkich przypadkach przechodzące we wstrząs anafilaktyczny, obrzęk naczynioruchowy), nerwoból, parestezja, drgawki gorączkowe, zaburzenia neurologiczne (takie jak: zapalenie mózgu i rdzenia kręgowego, zapalenia nerwu i zespół Guillain-Barre), zapalenie naczyń krwionośnych (w bardzo rzadkich przypadkach z przejściowymi zaburzeniami czynności nerek), uogólnione reakcje skórne (takie jak: świąd, pokrzywka lub niespecyficzna wysypka).

Ciąża i laktacja

Inaktywowana szczepionka przeciw grypie może być stosowana we wszystkich etapach ciąży. Dane uzyskane podczas stosowania inaktywowanej szczepionki przeciw grypie na całym świecie nie wskazują na jakikolwiek niepożądany wpływ na na płód i matkę związany z zastosowaniem szczepionki. Szczepionka może być stosowana podczas karmienia piersią.

Uwagi

Po szczepieniu przeciwko grypie zaobserwowano występowanie fałszywie dodatnich wyników testów serologicznych z użyciem metody ELISA w celu wykrycia przeciwciał przeciwko HIV1, wirusowemu zapaleniu wątroby typu C a szczególnie HTLV1. Badanie techniką Western-Blot eliminuje fałszywie dodatnie wyniki uzyskane w badaniu metodą ELISA. Przejściowe fałszywie dodatnie wyniki mogą być wywołane obecnością przeciwciał klasy IgM, które powstały w odpowiedzi na szczepionkę. Szczepionka nie ma wpływu lub wywiera nieistotny wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn. Przechowywać w temp. 2-8st.C, nie zamrażać.

Interakcje

Szczepionkę można podawać jednocześnie z innymi szczepionkami, jednakże szczepienie powinno być wykonane w różne kończyny (reakcje niepożądane mogą być bardziej nasilone). U pacjentów poddawanych leczeniu immunosupresyjnemu odpowiedź immunologiczna na szczepienie może być osłabiona.

Preparat zawiera substancję Influenza vaccine.

Lek refundowany: NIE

Lista leków zawierających te same substancje czynne

1 dawka (0,5 ml) zawiera rozszczepiony, inaktywowany wirus grypy zawierający pochodzący z następujących szczepów: A/California/7/2009 (H1N1)pdm09 - podobny szczep (A/Christchurch/16/2010, NIB-74xp) - 15 µg HA (hemaglutynina); A/Hong Kong/4801/2014 (H3N2) - podobny szczep (A/Hong Kong/4801/2014, NYMC X-263B)- 15 µg HA; B/Brisbane/60/2008 - podobny szczep (B/Brisbane/60/2008, szczep dziki) - 15 µg HA. Szczepionka odpowiada zaleceniom WHO (dla Półkuli Północnej) i Unii Europejskiej na sezon 2016/2017. Skład szczepionki jest aktualizowany corocznie w zależności od danych epidemiologicznych, zgodnie z zaleceniami WHO i UE. 1 dawka zawiera ok. 3,75 mg chlorku sodu, ok, 1,3 mg disodu fosforanu dwunastowodnego, ok. 0,2 mg diwodorofosforanu potasu oraz około 0,1 mg chlorku potasu. Szczepionka może zawierać śladowe ilości jaj kurzych takie jak albumina jaja kurzego, białko kurze, formaldehyd, siarczan gentamycyny oraz dezoksycholan sodu, które są używane podczas procesu wytwarzania.

1 dawka (0,5 ml) zawiera antygeny powierzchniowe wirusa grypy odpowiadające szczepom: A (H1N1) - 15 µg HA, A (H3N2) - 15 µg HA oraz B - 15 µg HA (HA - hemaglutynina). Szczepionka jest zgodna z zaleceniami WHO (dla półkuli północnej) i decyzją UE na bieżący sezon.

1 dawka 0,5 ml zawiera wirus grypy (inaktywowany, rozszczepiony) następujących szczepów (namnożony w zarodkach kurzych pochodzących ze zdrowych stad): A/California/7/2009 (H1N1)pdm09 – podobny szczep (A/California/7/2009, NYMC X-179A) - 15 µg (hemaglutynina), A/Texas/50/2012 (H3N2) – podobny szczep (A/Texas/50/2012, NYMC X223A) - 15 µg (hemaglutynina), B/Massachusetts/2/2012 (linia Yamagata) - 15 µg (hemaglutynina), B/Brisbane/60/2008 (linia Victoria) - 15 µg (hemaglutynina). Szczepionka jest zgodna z zaleceniami Światowej Organizacji Zdrowia - WHO (dlaPółkuli Północnej) oraz z zaleceniami Unii Europejskiej na bieżący sezon. Szczepionka może zawierać pozostałości jaj, takie jak albumina jaja kurzego oraz pozostałości neomycyny, formaldehydu i octoxynolu-9, które są stosowane podczas procesu wytwarzania

Najczęściej wyszukiwane

1 fiolka zawiera 500 mg imipenemu (w postaci jednowodzianu) oraz 500 mg cylastatyny (w postaci soli sodowej); lek zawiera sód: 37,5 mg w 1 fiolce.

1 dawka (0,5 ml) zawiera nie mniej niż 5 j.m. toksoidu błoniczego adsorbowanego na wodorotlenku glinu.

1 fiolka zawiera 250 mg acyklowiru w postaci soli sodowej.

1 tabl. powl. zawiera 250 mg, 500 mg lub 875 mg amoksycyliny w postaci trójwodzianu oraz 125 mg kwasu klawulanowego w postaci soli potasowej. Po rozpuszczeniu w wodzie - 5 ml zawiesiny zawiera 400 mg amoksycyliny w postaci trójwodzianu i 57 mg kwasu klawulanowego w postaci soli potasowej. 1 saszetka granulatu do sporz. zaw. doustnej zawiera 875 mg amoksycyliny w postaci trójwodzianu oraz 125 mg kwasu klawulanowego w postaci soli potasowej; granulat zawiera aspartam. 1 tabl. do sporz. zawiesiny doustnej/ulegająca rozpadowi w jamie ustnej (QUICKTAB) zawiera 500 mg lub 875 mg amoksycyliny w postaci trójwodzianu oraz 125 mg kwasu klawulanowego w postaci soli potasowej; tabl. QUICKTAB zawierają aspartam i olej rycynowy.

1 dawka 2 ml szczepionki doustnej zawiera: nie mniej niż 2,2 x 106 IU rotawirusa typu G1, nie mniej niż 2,8 x 106 IU rotawirusa typu G2, nie mniej niż 2,2 x 106 IU rotawirusa typu G3, nie mniej niż 2,0 x 106 IU rotawirusa typu G4, nie mniej niż 2,3 x 106 IU rotawirusa typu P1A[8]. Preparat zawiera sacharozę.

1 dawka (0,5 ml) po rekonstytucji zawiera: nie mniej niż 30 j.m. toksoidu błoniczego adsorbowanego na wodorotlenku glinu; nie mniej niż 40 j.m. toksoidu tężcowego adsorbowanego na wodorotlenku glinu; antygeny Bordatella pertusis (25 µg toksoidu krztuścowego adsorbowanego na wodorotlenku glinu, 25 µg hemaglutyniny włókienkowej adsorbowanej na wodorotlenku glinu, 8 µg pertaktyny adsorbowanej na wodorotlenku glinu); inaktywowany poliowirus - 40 j. antygenu D wirusa polio typ 1 (szczep Mahoney namnażany w hodowli komórek Vero), 8 j. antygenu D wirusa polio typ 2 (szczep MEF-1 namnażany w hodowli komórek Vero), 32 j. antygenu D wirusa polio typ 3 (szczep Saukett namnażany w hodowli komórek Vero); 10 µg polisacharydu Haemophilus influenzae typ b (fosforanu polirybozylorybitolu), związanego z około 20-40 µg toksoidu tężcowego jako nośnikiem białkowym.

1 tabl. zawiera 100 mg, 400 mg lub 800 mg sulfametoksazolu i odpowiednio 20 mg, 80 mg lub 160 mg trimetoprimu. Preparat zawiera parahydroksybenzoesan metylu i parahydroksybenzoesan propylu.

1 kaps. zawiera 50, 100, 150 lub 200 mg flukonazolu; kaps. zawierają laktozę. 1 ml syropu zawiera 5 mg flukonazolu; syrop zawiera sacharozę i glicerol.

5 ml zawiesiny zawiera 200 mg sulfametoksazolu i 40 mg trimetoprimu. Lek zawiera maltitol oraz p-hydroksybenzoesany.

1 fiolka zawiera 1g cefazoliny w postaci soli sodowej.

Informacje o lekach dostarcza:
Pharmindex
Najpopularniejsze artykuły
Grypa u dzieci - objawy, przyczyny i leczenie Grypa u dzieci - objawy, przyczyny i leczenie

Grypa u dzieci to jedna na najczęstszych chorób wirusowych układu oddechowego. Przyczyną choroby jest wirus grypy, który wywołuje dokuczliwe objawy. W tym ...

więcej

Domowe syropy NA KASZEL - przepisy na syropy własnej roboty Domowe syropy NA KASZEL - przepisy na syropy własnej ...

Przepisy na domowe syropy na kaszel, zarówno ten suchy, jak i mokry, są przekazywane z pokolenia na pokolenie. Nic dziwnego - syropy ...

więcej

Zioła na przeziębienie dla dzieci i dorosłych [PRZEPISY] Zioła na przeziębienie dla dzieci i dorosłych [PRZEPISY]

Zioła na przeziębienie to naturalne specyfiki, dzięki którym szybko można zwalczyć infekcję. Zioła na przeziębienie to zioła napotne, przeciwgorączkowe, które łagodzą katar ...

więcej

Zapalenie migdałków – przyczyny, objawy, leczenie Zapalenie migdałków – przyczyny, objawy, leczenie

Zapalenie migdałków wiąże się z silnym bólem gardła utrudniającym przełykanie, osłabieniem i gorączką. Preparaty stosowane w leczeniu zapalenia migdałków powinny z jednej ...

więcej

Ból gardła przy przełykaniu śliny – przyczyny i leczenie Ból gardła przy przełykaniu śliny – przyczyny i leczenie

Ból gardła spowodowany jest najczęściej zakażeniami górnych dróg oddechowych. Szczególnie doskwiera nam on przy przełykaniu – przeczytaj, jakie są tego przyczyny i ...

więcej

Zdrowa społeczność

Właściciel portalu Poradnikzdrowie.pl nie jest właścicielem Bazy Leków. Dostawca bazy leków oświadcza i informuje, że dokłada wszelkich starań, aby wszystkie opisy leków były zgodne z obowiązującym stanem wiedzy, a także oświadcza jednocześnie, że podstawowe znaczenie prawne ma zawsze ulotka dołączona do konkretnego leku, zatwierdzona przez Ministerstwo Zdrowia.