Febrisan®

1 saszetka zawiera 750 mg paracetamolu, 60 mg kwasu askorbowego i 10 mg chlorowodorku fenylefryny. Preparat zawiera sacharozę, aspartam oraz sód (164 mg/ sasz.)

  1. Działanie
  2. Dawkowanie
  3. Wskazania
  4. Przeciwwskazania
  5. Środki ostrożności
  6. Niepożądane działanie
  7. Ciąża i laktacja
  8. Uwagi
  9. Interakcje
  10. Cena
Nazwa Zawartość opakowania Substancja czynna Cena 100% Ost. modyfikacja
Febrisan® 16 saszetek, proszek musujący 18,55 zł 2018-04-16

Działanie

Preparat łączy w sobie działanie poszczególnych składników. Paracetamol działa przeciwbólowo i przeciwgorączkowo. Hamuje aktywność cyklooksygenazy kwasu arachidonowego. Skutkiem tego działania jest zmniejszenie wrażliwości na działanie takich mediatorów jak kininy i serotonina, w wyniku czego dochodzi do podwyższenia progu bólowego. Zmniejszenie stężenia prostaglandyn w podwzgórzu jest odpowiedzialne za działanie przeciwgorączkowe. Paracetamol szybko i prawie całkowicie wchłania się z przewodu pokarmowego. Po podaniu doustnym osiąga Cmax po około 1 h. Zasadniczą drogą eliminacji jest jego biotransformacja w wątrobie. Głównym metabolitem paracetamolu u dorosłych jest połączenie z glukuronianem, a u dzieci - z siarczanem. Obok siarczanu i glukuronianu powstaje, przy współudziale układu oksydacyjnego cytochromu P-450, metabolit pośredni, którym jest N-acetylo-p-benzochinon. Ten hepatotoksyczny metabolit jest natychmiast wiązany z wątrobowym glutationem, a następnie wydalany w połączeniu z cysteiną lub merkaptopuryną. T0,5 paracetamolu wynosi 2-4 h. Fenylefryna jest stymulatorem postsynaptycznym receptorów α-adrenergicznych. Działa obkurczająco na naczynia obwodowe, zmniejszając obrzęk błon śluzowych. Z przewodu pokarmowego wchłania się w niewielkim stopniu, biodostępność wynosi 38%. W znacznym stopniu jest metabolizowana w ścianie jelita cienkiego. Wydalana jest głównie z moczem. T0,5 wynosi 2-3 h. Dodatek kwasu askorbowego służy uzupełnieniu niedoborów, które często pojawiają się w przebiegu chorób przeziębieniowych.

Dawkowanie

Doustnie. Dorośli i młodzież powyżej 12 lat: 1 saszetka co 4-6 h. Nie stosować więcej niż 4 saszetki na dobę. Przed zastosowaniem proszek należy rozpuścić w szklance gorącej wody.

Wskazania

Krótkotrwałe leczenie objawów przeziębienia i grypy takich jak: gorączka, dreszcze, ból głowy, ból mięśni, ból gardła, katar, ból zatok.

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancje czynne lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Nadciśnienie tętnicze. Tętniaki. Nadczynność tarczycy. Choroby serca. Ciężka niewydolność nerek. Niewydolność wątroby. Cukrzyca. Wrodzony niedobór dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej. Jaskra z wąskim kątem przesączania. Fenyloketonuria. Choroba alkoholowa. Leczenie inhibitorami MAO oraz okres do 2 tyg. po ich odstawieniu. Leczenie β-adrenolitykami. Leczenie trójpierścieniowymi lekami przeciwdepresyjnymi. Ciąża i okres karmienia piersią. Dzieci w wieku <12 lat.

Środki ostrożności

Ze względu na ryzyko przedawkowania nie należy stosować jednocześnie z innymi lekami zawierającymi paracetamol. Należy zachować ostrożność u osób stosujących leki przeciwzakrzepowe. Stosowanie leku u pacjentów z niewydolnością wątroby, nadużywających alkoholu oraz głodzonych stwarza ryzyko uszkodzenia wątroby. W trakcie leczenia nie należy spożywać alkoholu. Należy zachować szczególną ostrożność u pacjentów z niewydolnością nerek, czynną chorobą wrzodową, przerostem gruczołu krokowego, podwyższonym ciśnieniem wewnątrzgałkowym, guzem chromochłonnym, a także u pacjentów uczulonych na kwas acetylosalicylowy oraz leczonych lekami uspokajającymi i innymi lekami sympatykomimetycznymi (tj. zmniejszającymi przekrwienie błon śluzowych, lekami hamującymi apetyt, lekami psychostymulującymi podobnymi do amfetaminy). Należy zachować ostrożność u osób w podeszłym wieku. Preparat zawiera sacharozę - nie powinien być stosowany u pacjentów z rzadkimi dziedzicznymi zaburzeniami związanymi z nietolerancją fruktozy, zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy lub niedoborem sacharazy-izomaltazy. Preparat zawiera 164 mg sodu/dawkę - należy wziąć to pod uwagę u pacjentów ze zmniejszoną czynnością nerek i u pacjentów kontrolujących zawartość sodu w diecie.

Niepożądane działanie

W pojedynczych przypadkach mogą wystąpić: neutropenia, trombocytopenia, agranulocytoza, ból i zawroty głowy, napad astmy oskrzelowej, nudności, wymioty, objawy uszkodzenia wątroby, niewydolność wątroby, kolka nerkowa, martwica brodawek nerkowych, ostra niewydolność nerek, kamica moczowa, zaburzenia w oddawaniu moczu, zatrzymanie moczu (zwłaszcza u pacjentów z przerostem gruczołu krokowego), pokrzywka, wysypka, rumień, obrzęk naczynioruchowy, niewielkie podwyższenie ciśnienia tętniczego, przyspieszenie akcji serca, obniżenie ciśnienia tętniczego aż do objawów wstrząsu. Zgłaszano bardzo rzadkie przypadki ciężkich reakcji skórnych.

Ciąża i laktacja

Preparat jest przeciwwskazany w ciąży i okresie karmienia piersią.

Uwagi

Należy zachować ostrożność podczas prowadzenia pojazdów lub obsługiwania maszyn.

Interakcje

Paracetamol. Nasila działanie doustnych leków przeciwzakrzepowych z grupy kumaryny. Podawanie z NLPZ nasila ryzyko wystąpienia zaburzeń czynności nerek. Salicylamid wydłuża czas wydalania paracetamolu. Stosowanie z lekami przyspieszającymi metabolizm paracetamolu w wątrobie (ryfampicyna, niektóre leki nasenne i przeciwpadaczkowe) zwiększa ryzyko uszkodzenia wątroby. Podawany z inhibitorami MAO oraz w okresie do 2 tyg. po zakończeniu ich stosowania może wywołać stany pobudzenia i wysoką gorączkę. Równoczesne stosowanie paracetamolu z zydowudyną (AZT) może nasilać toksyczne działanie zydowudyny na szpik. Stosowany z lamotryginą lub chloramfenikolem zmniejsza ich stężenie w surowicy. Metoklopramid przyspiesza, a propantelina opóźnia wchłanianie paracetamolu z przewodu pokarmowego. Cymetydyna, izoniazyd, probenecyd, ranitydyna, propranolol, salicylamid - wydłużają T0,5 paracetamolu w surowicy. Spożywanie alkoholu podczas leczenia paracetamolem prowadzi do powstania toksycznego metabolitu wywołującego martwicę komórek wątrobowych, co w następstwie może prowadzić do niewydolności wątroby. Fenylefryna. Inhibitory MAO nasilają działanie fenylefryny. Indometacyna, β-adrenolityki lub metyldopa stosowane jednocześnie z fenylefryną mogą spowodować przełom nadciśnieniowy. Fenylefryna może osłabiać działanie hipotensyjne β-adrenolityków i leków przeciwnadciśnieniowych, metyldopy, rezerpiny. Jednoczesne stosowanie glikozydów naparstnicy zwiększa ryzyko wystąpienia zaburzeń rytmu serca. Trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne mogą osłabiać działanie fenylefryny. Kwas askorbowy. Zwiększa szybkość eliminacji pochodnych amfetaminy i trójpierścieniowych leków przeciwdepresyjnych. W większych dawkach może fałszować wyniki niektórych testów wykonywanych metodami oksydoredukcyjnymi (m.in. oznaczanie stężenia glukozy lub kreatyniny we krwi i moczu).

Cena

Febrisan®, cena 100% 18,55 zł

Preparat zawiera substancje Ascorbic acid, Paracetamol, Phenylephrine hydrochloride.

Lek refundowany: NIE

Lista leków zawierających te same substancje czynne

1 saszetka zawiera: 1000 mg paracetamolu, 10 mg chlorowodorku fenylefryny i 40 mg witaminy C. Preparat o smaku cytrynowym.

1 saszetka zawiera 1000 mg paracetamolu, 12,2 mg chlorowodorku fenylefryny i 100 mg kwasu askorbowego.

1 saszetka zawiera 750 mg paracetamolu, 10 mg chlorowodorku fenylefryny, 60 mg kwasu askorbowego. Preparat zawiera aspartam, sód i sacharozę.

1 saszetka zawiera 650 mg paracetamolu, 50 mg kwasu askorbowego i 10 mg chlorowodorku fenylefryny.

1 tabl. zawiera: 500 mg paracetamolu, 25 mg kofeiny, 20 mg wodzianu terpinu, 5 mg chlorowodorku fenylefryny, 30 mg witaminy C.

1 saszetka zawiera 650 mg paracetamolu, 10 mg chlorowodorku fenylefryny i 50 mg kwasu askorbowego.

1 saszetka zawiera: 750 mg paracetamolu, 10 mg chlorowodorku fenylefryny, 60 mg witaminy C. Preparat o smaku cytrynowym.

1 saszetka zawiera 750 mg paracetamolu, 60 mg kwasu askorbowego i 10 mg chlorowodorku fenylefryny. Preparat zawiera sacharozę, aspartam oraz sód (164 mg/ sasz.)

1 saszetka zawiera 1000 mg paracetamolu, 70 mg kwasu askorbowego, 10 mg chlorowodorku fenylefryny. Preparat zawiera sacharozę, sód, żółcień pomarańczową, karmoizynę i aspartam.

1 kaps. zawiera 500 mg paracetamolu, 6,1 mg chlorowodorku fenylefryny (co odpowiada 5 mg zasady fenylefryny) oraz 100 mg gwajafenezyny.

Najczęściej wyszukiwane

1 tabl. zawiera 200 mg karbamazepiny.

1 tabl. zawiera 20 mg cynaryzyny i 40 mg dimenhydraminy.

1 tabl. zawiera 300 mg kwasu acetylosalicylowego, 100 mg etoksybenzamidu oraz 50 mg kofeiny.

1 tabl. do ssania zawiera 60 mg mieszaniny mentolu i izowalerianianu mentylu. Preparat zawiera sacharozę.

1 tabl. powl. zawiera 37,5 mg chlorowodorku tramadolu i 325 mg paracetamolu. 1 tabl. powl. forte zawiera 75 mg chlorowodorku tramadolu i 650 mg paracetamolu; tabl. powl. forte zawierają laktozę.

1 kaps. twarda zawiera 75 mg, 150 mg lub 300 mg pregabaliny.

1 tabl. powl. zawiera 800 mg lub 1200 mg piracetamu; lek zawiera laktozę.

1 tabl. zawiera 8 mg, 16 mg lub 24 mg dichlorowodorku betahistyny. Preparat zawiera laktozę.

Bilobil. 1 kaps. zawiera 40 mg wyciągu suchego z liści miłorzębu japońskiego (35-67:1), standaryzowanego na zawartość glikozydów flawonowych (24-29%), terpenów laktonowych (6-9%) i bilobalidu; kaps. zawierają laktozę. Bilobil Forte. 1 kaps. zawiera 80 mg wyciągu suchego z liści miłorzębu japońskiego, co odpowiada: 17,6-21,6 mg flawonoidów w postaci glikozydów flawonowych; 2,24-2,72 mg ginkgolidów A, B i C; 2,08-2,56 mg bilobalidu; kaps. Forte zawierają laktozę oraz glukozę. Bilobil Intense. 1 kaps. zawiera 120 mg wyciągu suchego z liści miłorzębu japońskiego (35-67:1), co odpowiada: 26,4-32,4 mg flawonoidów w postaci glikozydów flawonowych; 3,36 do 4,08 mg (6%) - 7,2 mg ginkgolidów A, B, C; 3,12-3,84 mg bilobalidu; kaps. Intense zawierają laktozę oraz glukozę.

1 kaps. zawiera 30 mg lub 60 mg duloksetyny (w postaci chlorowodorku); kapsułki zawierają laktozę oraz czerwień Allura (E129), ponadto kaps. 60 mg zawierają żółcień pomarańczową (E110).

Nagłówek Porady ekspertów

Leki a antykoncepcja
23 września 2011
Witam, mam pytanie: czy Febrisan Tabs wpływa na działanie tabletek antykoncepcyjnych? I czy w ogóle leki przeciw grypie mają jakiś wpływ? Pozdrawiam i proszę o odpowiedź Angelika

Odpowiedź eksperta:

Febrisan nie ma wplywu na skuteczność antykoncepcyjną tabletek hormonalnych.

Odpowiedzi udzielił ekspert: Barbara Grzechocińska
Zwiń
powiększenie sledziony
19 lutego 2011
proszę o odpowiedź.Mój mąż odczuwał ostatnio bóle brzucha z towarzyszącymi objawami takimi jak biegunka i wymioty,dreszcze wcześniej przechodził przeziebienie.Zażywał Febrisan i Gripex. Po dostaniu wysokiej gorączki i dreszczy zgłosił sie do lekarza. Usg wykazało nieznaczne powiększenie śledziony, ob w normie, niewielkie podwyższenie transaminaz i bilirubiny. Czy podwyższenie enzymów wątrobowych i śledziony może wynikać z racji zażywania Febrisanu ,gripexu oraz kilku tabletek apapu.?? Czy to objaw jakiejs poważnej choroby takiej jak wzw c.Proszę o odpowiedź

Odpowiedź eksperta:

Witam, Mąż powinien zgłosić się do swojego lekarza rodzinnego, jedynie po zbadaniu w gabinecie oraz obejrzeniu oryginałów wyników badań możliwe jest ustalenie przyczyny dolegliwości. Być może wskazane będzie wykonanie dalszych badań. Pozdrawiam Dr n.med. Krystyna Knypl

Odpowiedzi udzielił ekspert: Krystyna Knypl
Zwiń
ból lewej strony brzucha
10 lutego 2009
A więc tak od wczoraj boli mnie brzuch. pod żebrami ale tak bliżej środka brzucha. To taki ból boli gdy nacisnę w tym miejscu ręką. Albo jak siedzę i żebra naciskają to wtedy też boli. Mam podwyższoną temperaturę 38stopni. Ale nie wiem czy to ma związek z brzuchem. Bo mam zapalenie gardła od soboty. Nie biorę żadnego antybiotyku. Tylko piłam 2 razy dziennie lek o nazwie febrisan przez 3 dni. Nie jest to bardzo silny ból ale da sie go odczuć chwilami nie przyjemnie. Odczuwam dziwne przelewanie chwilami w tym miejscu. Jutro wybiorę się do lekarza ale dopiero popołudniu a martwię się czy to coś poważnego.

Odpowiedź eksperta:

Witam, Jeżeli dolegliwości nasilają się lub nawracają należy zgłosić się do lekarza rodzinnego, który po zbadaniu w gabinecie ustali jaka jest przyczyna odczuwanych dolegliwości. Pozdrawiam Dr n.med. Krystyna Knypl
Odpowiedzi udzielił ekspert: Krystyna Knypl
Zwiń
Informacje o lekach dostarcza:
Pharmindex
Najpopularniejsze artykuły
Paraliż kleszczowy: objawy, przyczyny i leczenie Paraliż kleszczowy: objawy, przyczyny i leczenie

Paraliż kleszczowy może wystąpić po ukąszeniu przez kleszcza. Paraliż kleszczowy może pojawić się u każdego, jednak najczęściej na jego objawy narażone są ...

więcej

Autyzm u dorosłych. Jak wygląda życie dorosłego autysty Autyzm u dorosłych. Jak wygląda życie dorosłego autysty

Autyzm u dorosłych ma wiele obliczy. Trudno opisać dorosłego autyka, tak jak trudno sklasyfikować samą chorobę. Ania z diagnozy: "autyzm" właściwie się ...

więcej

Autyzm wysokofunkcjonujący Autyzm wysokofunkcjonujący

Autyzm wysokofunkcjonujący nie widnieje w medycznych klasyfikacjach, a mimo tego dość często można się natknąć na ten termin w różnych źródłach. Określa ...

więcej

Autyzm (zaburzenia ze spektrum autyzmu) - przyczyny, rodzaje, objawy, terapia Autyzm (zaburzenia ze spektrum autyzmu) - przyczyny, rodzaje, objawy, ...

Autyzm (a mówiąc poprawnie, zaburzenia ze spektrum autyzmu) to problem, którego obawia się wielu rodziców małych dzieci. Czym spowodowane są, związane z ...

więcej

Czym grozi nieprzespana noc? Co się dzieje w mózgu po bezsennej nocy? Czym grozi nieprzespana noc? Co się dzieje w mózgu ...

Podobno małe zaburzenia snu jeszcze nikomu krzywdy nie wyrządziły. Jednak wyobraźcie sobie, jak wiele wypadków drogowych było spowodowanych tym, że kierowcy byli ...

więcej

Zdrowa społeczność

Właściciel portalu Poradnikzdrowie.pl nie jest właścicielem Bazy Leków. Dostawca bazy leków oświadcza i informuje, że dokłada wszelkich starań, aby wszystkie opisy leków były zgodne z obowiązującym stanem wiedzy, a także oświadcza jednocześnie, że podstawowe znaczenie prawne ma zawsze ulotka dołączona do konkretnego leku, zatwierdzona przez Ministerstwo Zdrowia.