Etopiryna® - tabletki od bólu głowy

1 tabl. zawiera 300 mg kwasu acetylosalicylowego, 100 mg etenzamidu, 50 mg kofeiny. Preparat zawiera laktozę.

  1. Działanie
  2. Dawkowanie
  3. Wskazania
  4. Przeciwwskazania
  5. Środki ostrożności
  6. Niepożądane działanie
  7. Ciąża i laktacja
  8. Interakcje
Nazwa Zawartość opakowania Substancja czynna Cena 100% Ost. modyfikacja
Etopiryna® - tabletki od bólu głowy 50 szt., tabl. 14,56zł 2017-10-31

Działanie

Lek przeciwbólowy i przeciwgorączkowy. Preparat łączy działanie salicylanów (kwasu acetylosalicylowego i etenzamidu) oraz kofeiny. Dwa pierwsze składniki wywierają działanie przeciwbólowe, głównie w bólach spowodowanych stanem zapalnym; hamują cyklooksygenazę, a tym samym blokują syntezę prostaglanyn. Kofeina nasila działanie przeciwbólowe salicylanów. Po podaniu doustnym salicylany ulegają częściowej hydrolizie w błonie śluzowej żołądka. Wchłaniają się szybko i prawie całkowicie. Po wchłonięciu ulegają dalszej hydrolizie w osoczu. Kofeina szybko wchłania się z przewodu pokarmowego, osiągając maksymalne stężenie po 1-2 h. Salicylany silnie wiążą się z białkami osocza oraz wypierają z tych połączeń inne leki. Kofeina w ok. 17% wiąże się z białkami osocza. Przemiana leku odbywa się głównie w wątrobie. Salicylany ulegają sprzęganiu głównie z glicyną do kwasu salicylurowego, glukuronidu fenolowego i acylowego oraz wielu innych metabolitów. Kofeina metabolizowana jest w wątrobie na drodze demetylacji i utleniania do 1-metyloksantyny, 7-metyloksantyny, kwasu 1-metylomoczowego. T0,5 salicylanów wynosi ok. 2-3 h, kwasu salicylowego ok. 6 h. Metabolizm salicylanów ulega wysyceniu - T0,5 może ulec wydłużeniu do 15-30 h przy stosowaniu większych dawek. Kofeina i jej metabolity wydalane są przez nerki z moczem. T0,5 dla kofeiny wynosi 3-7 h. 5-20% wydala się z moczem w postaci nie zmienionej.

Dawkowanie

Doustnie. Dorośli i młodzież >16 lat: 1-2 tabl. jednorazowo lub w razie potrzeby tę samą dawkę co 8 h. Nie stosować więcej niż 6 tabletek na dobę. Leku nie należy stosować dłużej niż kilka dni. Tabletki przyjmować po posiłku, popijając dużą ilością wody.

Wskazania

Ból głowy i inne bóle o umiarkowanym nasileniu, zwłaszcza pochodzenia zapalnego.

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na składniki leku. Nadwrażliwość na inne leki z grupy NLPZ przebiegająca ze skurczem oskrzeli, katarem siennym, wstrząsem. Astma oskrzelowa, przewlekłe schorzenia układu oddechowego, gorączka sienna lub obrzęk błony śluzowej nosa. Czynna choroba wrzodowa żołądka i (lub) dwunastnicy oraz stany zapalne lub krwawienia z przewodu pokarmowego. Ciężka niewydolność wątroby i nerek. Ciężka niewydolność serca. Zaburzenia krzepliwości krwi (hemofilia, małopłytkowość) oraz jednoczesne leczenie lekami środkami przeciwzakrzepowymi. Niedobór dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej. Leczenie metotreksatem w dawkach 15 mg tygodniowo lub większych. Dzieci poniżej 16 lat (zwłaszcza w przebiegu infekcji wirusowych ze względu na możliwość wystąpienia zagrażającego życiu zespołu Reye'a). III trymestr ciąży i karmienie piersią.

Środki ostrożności

Nie stosować u pacjentów leczonych doustnymi lekami przeciwcukrzycowymi z grupy sulfonylomocznika oraz u chorych przyjmujących leki przeciwko dnie. Ostrożnie stosować u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek (w tym przewlekłą niewydolnością nerek), niewydolnością wątroby, niewydolnością serca, nadciśnieniem tętniczym, z młodzieńczym reumatoidalnym zapaleniem stawów i (lub) toczniem rumieniowatym układowym oraz w przypadku krwotoków macicznych, nadmiernego krwawienia miesiączkowego, stosowania wewnątrzmacicznej wkładki antykoncepcyjnej, a także u pacjentów pobudzonych psychoruchowo, cierpiących na bezsenność i pacjentów w podeszłym wieku. U pacjentów z młodzieńczym reumatoidalnym zapaleniem stawów, układowym toczniem rumieniowatym oraz niewydolnością wątroby z powodu wzrostu toksyczności salicylanów należy wykonywać próby czynnościowe wątroby. Ponadto ostrożność należy zachować podczas leczenia metotreksatem w dawkach <15 mg/tydzień (ryzyko działania mielotoksycznego). Lek należy odstawić na 5-7 dni przed planowanym zabiegiem chirurgicznym (ryzyko wydłużonego czasu krwawienia). Lek zawiera laktozę - leku nie stosować u pacjentów z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją galaktozy, niedoborem laktazy typu Lapp lub zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy.

Niepożądane działanie

Mogą wystąpić: niestrawność, zgaga, uczucie pełności w nadbrzuszu, nudności, wymioty, brak łaknienia, bóle brzucha, krwawienia z przewodu pokarmowego, uszkodzenie błony śluzowej żołądka, uczynnienie choroby wrzodowej, perforacje; zwiększenie aktywności aminotransferaz, fosfatazy alkalicznej i stężenia bilirubiny we krwi, ogniskowa martwica komórek wątroby, tkliwość i powiększenie wątroby (szczególnie u pacjentów młodzieńczym reumatoidalnym zapaleniem stawów, układowym toczniem rumieniowatym, gorączką reumatyczną lub chorobą wątroby w wywiadzie); szumy uszne (pierwszy objaw zatrucia salicylanami), zaburzenia słuchu, zawroty głowy; białkomocz, obecność leukocytów i erytrocytów w moczu, martwica brodawek nerkowych, śródmiąższowe zapalenie nerek; niewydolność serca; nadciśnienie; małopłytkowość, niedokrwistość hemolityczna u pacjentów z niedoborem dehydrogenazy glukozo-6 fosforanowej, leukopenia, niedokrwistość wskutek mikrokrwawień z przewodu pokarmowego, agranulocytoza, eozynopenia, zwiększone ryzyko krwawień, wydłużenie czasu krwawienia, wydłużenie czasu protrombinowego; reakcje nadwrażliwości (wysypka, pokrzywka, obrzęk naczynioruchowy, skurcz oskrzeli, wstrząs).

Ciąża i laktacja

Lek może być stosowany w I i II trymestrze ciąży tylko w przypadku zdecydowanej konieczności. W III trymestrze ciąży stosowanie leku jest przeciwwskazane - inhibitory syntezy prostaglandyn mogą wpływać uszkadzająco na układ krążenia i nerki płodu, a u matki i noworodka mogą powodować wydłużenie czasu krwawienia oraz hamowanie kurczliwości macicy. Lek jest przeciwwskazany podczas karmienia piersią. Lek może powodować zaburzenia płodności u kobiet, które ustępują po zaprzestaniu terapii.

Interakcje

Kwas acetylosalicylowy nasila działanie leków przeciwzakrzepowych (np. heparyna, warfaryna), leków trombolitycznych (streptokinaza, alteplaza), doustnych leków przeciwcukrzycowych (nie należy stosować jednocześnie z pochodnymi sulfonylomocznika), analeptyków i ergotaminy, digoksyny, acetazolamidu. Lek może zmniejszać działanie inhibitorów konwertazy angiotensynowej, leków moczopędnych, leków zwiększających wydalanie kwasu moczowego np.: probenecydu, sulfinpirazonu (preparatu nie należy stosować jednocześnie z lekami przeciw dnie). Lek zwiększa toksyczność acetazolamidu, metotreksatu na szpik kostny i ototoksyczność furosemidu. Kwas acetylosalicylowy nasila działanie toksyczne kwasu walproinowego, zaś kwas walproinowy nasila antyagregacyjne działanie kwasu acetylosalicylowego. Nie zalecane jest jednoczesnego stosowanie innych NLPZ ze względu na zwiększone ryzyko wystąpienia działań niepożądanych ze strony układu pokarmowego. Glikokortykosteroidy (z wyjątkiem hydrokortyzonu jako terapii zastępczej w chorobie Addisona) podawane jednocześnie z salicylanami zwiększają ryzyko wystąpienia choroby wrzodowej i krwawienia z przewodu pokarmowego oraz zmniejszają stężenie salicylanów w osoczu w trakcie terapii, a po jej zakończeniu zwiększają ryzyko przedawkowania salicylanów. Alkohol zwiększa częstość i nasilenie krwawień z przewodu pokarmowego spowodowanych przez kwas acetylosalicylowy - w trakcie leczenia nie należy spożywać alkoholu. Doustne leki antykoncepcyjne, cymetydyna i disulfiram zwalniają metabolizm kofeiny, zaś barbiturany przyspieszają go.

Preparat zawiera substancje Acetylsalicylic acid, Caffeine, Etenzamide.

Lek refundowany: NIE

Lista leków zawierających te same substancje czynne

1 tabl. zawiera 300 mg kwasu acetylosalicylowego, 100 mg etoksybenzamidu oraz 50 mg kofeiny.

1 tabl. zawiera 300 mg kwasu acetylosalicylowego, 100 mg etenzamidu, 50 mg kofeiny. Preparat zawiera laktozę.

1 tabl. zawiera 400 mg kwasu acetylosalicylowego i 50 mg kofeiny.

1 tabl. powl. zawiera 250 mg kwasu acetylosalicylowego, 250 mg paracetamolu oraz 65 mg kofeiny.

1 tabl. zawiera 250 mg kwasu acetylosalicylowego, 200 mg paracetamolu i 50 mg kofeiny. Preparat zawiera uwodorniony olej rycynowy.

1 saszetka zawiera: 500 mg kwasu acetylosalicylowego (ASA), 300 mg kwasu askorbowego, 50 mg kofeiny. Lek zawiera sacharozę.

1 tabl. zawiera 450 mg kwasu acetylosalicylowego i 50 mg kofeiny.

1 tabl. zawiera 500 mg kwasu acetylosalicylowego (ASA) i 50 mg kofeiny.

1 tabl. zawiera 500 mg paracetamolu i 50 mg kofeiny.

1 saszetka zawiera 500 mg kwasu acetylosalicylowego, 300 mg kwasu askorbowego, 200 mg wapnia w postaci laktoglukonianu. Preparat zawiera wodorowęglan sodu i aspartam.

Najczęściej wyszukiwane

1 tabl. zawiera 300 mg kwasu acetylosalicylowego, 100 mg etoksybenzamidu oraz 50 mg kofeiny.

Bilobil. 1 kaps. zawiera 40 mg wyciągu suchego z liści miłorzębu japońskiego (35-67:1), standaryzowanego na zawartość glikozydów flawonowych (24-29%), terpenów laktonowych (6-9%) i bilobalidu; kaps. zawierają laktozę. Bilobil Forte. 1 kaps. zawiera 80 mg wyciągu suchego z liści miłorzębu japońskiego, co odpowiada: 17,6-21,6 mg flawonoidów w postaci glikozydów flawonowych; 2,24-2,72 mg ginkgolidów A, B i C; 2,08-2,56 mg bilobalidu; kaps. Forte zawierają laktozę oraz glukozę. Bilobil Intense. 1 kaps. zawiera 120 mg wyciągu suchego z liści miłorzębu japońskiego (35-67:1), co odpowiada: 26,4-32,4 mg flawonoidów w postaci glikozydów flawonowych; 3,36 do 4,08 mg (6%) - 7,2 mg ginkgolidów A, B, C; 3,12-3,84 mg bilobalidu; kaps. Intense zawierają laktozę oraz glukozę.

1 tabl. zawiera 300 mg lub 500 mg paracetamolu.

1 tabl. zawiera 500 mg kwasu acetylosalicylowego (ASA) i 50 mg kofeiny.

1 fiolka (1,3 ml) zawiera 9,75 mg arypiprazolu.

1 tabl. zawiera 250 mg lub 100 mg (mite) lewodopy i 25 mg karbidopy.

1 tabl. zawiera 300 mg kwasu acetylosalicylowego, 100 mg etenzamidu, 50 mg kofeiny. Preparat zawiera laktozę.

1 tabl. powl. zawiera 800 mg lub 1,2 g piracetamu. 1 ml roztworu doustnego zawiera 200 mg lub 333 mg piracetamu.

1 kaps. twarda zawiera 300 mg paracetamolu, 5 mg chlorowodorku fenylefryny i 25 mg kofeiny.

Informacje o lekach dostarcza:
Pharmindex
Najpopularniejsze artykuły
Stwardnienie zanikowe boczne (SLA, ALS): przyczyny, objawy i leczenie Stwardnienie zanikowe boczne (SLA, ALS): przyczyny, objawy i leczenie

Stwardnienie zanikowe boczne (SLA, ALS) to postępująca choroba neurologiczna. Jej istotą jest porażenie neuronów ruchowych, które prowadzi do stopniowego upośledzenia funkcji wszystkich ...

więcej

Choroby nerwowo-mięśniowe: podział, objawy i leczenie Choroby nerwowo-mięśniowe: podział, objawy i leczenie

Choroby nerwowo-mięśniowe doprowadzają do nieprawidłowej czynności nerwów oraz mięśni. Objawy choroby nerwowo-mięśniowej to zarówno osłabienie siły mięśniowej czy zaniki mięśni, jak również ...

więcej

Komórki macierzyste w leczeniu porażenia mózgowego i autyzmu Komórki macierzyste w leczeniu porażenia mózgowego i autyzmu

Komórki macierzyste z krwi pępowinowej już od kilkudziesięciu lat są standardową terapią w leczeniu ponad 80 ciężkich chorób. Najnowsze badania wykazały, że ...

więcej

Parkinsonizm (zespół parkinsonowski) - przyczyny, objawy i leczenie Parkinsonizm (zespół parkinsonowski) - przyczyny, objawy i leczenie

Parkinsonizm (zespół parkinsonowski) to zespół objawów charakterystycznych dla choroby Parkinsona, które mogą się pojawić nie tylko w przebiegu tej choroby, lecz także ...

więcej

Wgłobienie mózgu: przyczyny, objawy, leczenie Wgłobienie mózgu: przyczyny, objawy, leczenie

Wgłobienie mózgu polega na nieprawidłowym przemieszczeniu tkanki nerwowej w obrębie czaszki. W zależności od tego, które dokładnie części mózgowia i w jakie ...

więcej

Zdrowa społeczność

Właściciel portalu Poradnikzdrowie.pl nie jest właścicielem Bazy Leków. Dostawca bazy leków oświadcza i informuje, że dokłada wszelkich starań, aby wszystkie opisy leków były zgodne z obowiązującym stanem wiedzy, a także oświadcza jednocześnie, że podstawowe znaczenie prawne ma zawsze ulotka dołączona do konkretnego leku, zatwierdzona przez Ministerstwo Zdrowia.