Erythromycinum TZF

1 tabl. powl. zawiera 200 mg erytromycyny.

  1. Działanie
  2. Dawkowanie
  3. Wskazania
  4. Przeciwwskazania
  5. Środki ostrożności
  6. Niepożądane działanie
  7. Ciąża i laktacja
  8. Uwagi
  9. Interakcje
Nazwa Zawartość opakowania Substancja czynna Cena 100% Ost. modyfikacja
Erythromycinum TZF 16 szt., tabl. powl. 11,93zł 2017-10-31

Działanie

Antybiotyk makrolidowy. Wykazuje działanie bakteriostatyczne, przez hamowanie biosyntezy białek w komórkach bakteryjnych. Działa na: Streptococcus spp. (w tym także Enterococcus spp.), Staphylococuus spp., Listeria monocytogenes, Corynebacterium diphtheriae, Neisseria gonorrhoeae, Neisseria meningitidis, Legionella pneumophila, Moraxella catarrhalis, Bordetella pertussis, Campylobacter spp., Mycoplasma pneumoniae, Ureaplasma urealyticum, Treponema pallidum, Clostridium spp., Chlamydia spp. Wchłanianie z przewodu pokarmowego zmniejsza się w obecności pokarmu. Wiązanie z białkami osocza wynosi około 70%. Cmax w surowicy wynosi 2-4 h (stężenie leku jest zwykle większe u kobiet niż u mężczyzn). Erytromycyna dobrze przenika do ucha środkowego, migdałków podniebiennych, płynu opłucnowego i otrzewnowego; lek przenika także do wnętrza komórek oraz przez barierę łożyska i do mleka matki. Nie przenika do płynu mózgowo-rdzeniowego i stawowego. Jest metabolizowana w wątrobie i wydalana głównie w postaci niezmienionej z kałem w niewielkiej ilości z moczem. T0,5 we krwi wynosi 1-2 h.

Dawkowanie

Doustnie. Dorośli i dzieci powyżej 8 lat zazwyczaj 1-2 g /dobę w dawkach podzielonych; w ciężkich zakażeniach podaje się do 4 g/dobę. Dzieci w wieku poniżej 8 lat zwykle podaje się 30-50 mg/kg mc/dobę w dawkach podzielonych co 6 lub12 h. w ciężkich zakażeniach dawkę można dwukrotnie zwiększyć i podawać co 6 h. Lek należy podawać jeszcze 2-3 dni po ustąpieniu objawów. W przypadku zakażeń wywołanych przez paciorkowce typu A leczenie powinno trwać przynajmniej 10 dni. Lek można przyjmować przed lub razem z posiłkiem, popijając niewielką ilością wody.

Wskazania

Zakażenia górnych dróg oddechowych (zapalenie migdałków, ropień okołomigdałkowy, zapalenie gardła, krtani, zatok, wtórne zakażenia bakteryjne w przebiegu grypy i przeziębienia). Zakażenia dolnych dróg oddechowych (zapalenie tchawicy, ostre zapalenie oskrzeli, zaostrzenie przewlekłego zapalenia oskrzeli, zapalenie płuc - płatowe, odoskrzelowe i pierwotne atypowe, rozstrzenie oskrzeli, choroba legionistów). Zakażenia ucha środkowego i ucha zewnętrznego, zapalenie dziąseł, angina Vincenta. Zapalenie powiek. Zakażenia skóry i tkanek miękkich (czyraki - w tym mnogie, zapalenie tkanki łącznej, róża). Zakażenia układu pokarmowego (zapalenie pęcherzyka żółciowego, gronkowcowe zapalenie jelita cienkiego i okrężnicy). Profilaktyka zakażeń okołooperacyjnych, wtórnych zakażeń w przebiegu oparzeń, zapalenia wsierdzia u pacjentów poddawanych zabiegom stomatologicznym. Inne zakażenia: zapalenie szpiku, cewki moczowej, rzeżączka, kiła pierwotna, ziarniniak weneryczny pachwin, błonica, płonica.

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na makrolidy lub pozostałe składniki preparatu. Nie stosować w czasie leczenia astemizolem, terfenadyną, cyzaprydem, pimozydem, ergotaminą lub dihydroergotaminą.

Środki ostrożności

Przed podaniem leku należy przeprowadzić dokładny wywiad dotyczący występowania reakcji nadwrażliwości na erytromycynę, inne makrolidy lub inne alergeny. Ostrożnie stosować u pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby lub otrzymujących leki hepatotoksyczne, u pacjentów z miasthenia gravis oraz u osób przyjmujących jednocześnie lowastatynę. Antybiotyki o szerokim spektrum działania (w tym makrolidy) mogą wywoływać rzekomobłoniaste zapalenie jelita grubego, w takim przypadku należy przerwać podawanie leku i w ciężkich przypadkach podać metronidazol lub wankomycynę (przeciwwskazane jest podawanie leków hamujących perystaltykę jelit lub zapierających). Długotrwałe podawanie może spowodować nadmierny rozwój niewrażliwych bakterii lub grzybów, w takim przypadku antybiotyk należy odstawić i wdrożyć odpowiednie leczenie. Erytromycyna podawana kobietom w ciąży chorym na kiłę nie przenika do płodu w stężeniach terapeutycznych, dlatego zaleca się podanie noworodkowi penicyliny.

Niepożądane działanie

Rzadko mogą pojawić się reakcje uczuleniowe: anafilaksja; pokrzywka, wysypki skórne, zespół Stevensa-Johnsona, rumień wielopostaciowy, martwica toksyczno-rozpływna naskórka; a także cholestatyczne zapalenie wątroby, niewydolność wątroby. Bardzo rzadko: agranulocytoza, rzekomobłoniaste zapalenie jelita grubego; śródmiąższowe zapalenie nerek, zawroty głowy, stany splątania, omamy, koszmary nocne, zapalenie trzustki. Sporadycznie może wystąpić: arytmia, kołatanie serca; zaburzenia słuchu (zwłaszcza po podaniu dużych dawek leków i/lub u pacjentów z niewydolnością wątroby lub nerek). Po podaniu dużych dawek leków mogą wystąpić: bóle brzucha, nudności, wymioty, biegunka. Podczas przedłużonego lub powtórnego leczenia może dojść do zakażenia niewrażliwymi na lek bakteriami lub grzybami.

Ciąża i laktacja

Erytromycyna przenika przez łożysko i do mleka kobiecego. U kobiet w ciąży leczonych erytromycyną, nie stwierdzono żadnych powikłań płodu związanych z przyjmowaniem antybiotyku. Ostrożnie stosować w okresie karmienia piersią.

Uwagi

Przed podjęciem leczenia należy przeprowadzić badanie lekowrażliwości wyizolowanego drobnoustroju, wywołującego zakażenie. Erytromycyna może zmieniać wyniki oznaczeń amin katecholowych w moczu wykonanych metodą fluorometryczną.

Interakcje

Erytromycyna wpływa na aktywność cytochromu P-450, przez co może zmieniać farmakokinetykę (a przez to nasilić toksyczność) następujących leków: teofiliny, digoksyny, cyklosporyny (nasilenie nefrotoksyczności), karbamazepiny (może zaistnieć konieczność zmniejszenia jej dawki o połowę), fenytoiny, alfentanilu, metyloprednizolonu, benzodiazepin, leków przeciwarytmicznych klasy I (może wystąpić wydłużenie odcinak QT i niebezpieczeństwo częstoskurczu komorowego w połączeniu z dizopiramidem, chinidyną, prokainamidem), cyzaprydu (mogą pojawić się komorowe zaburzenia rytmu serca), terfenadyny i astemizolu (możliwość pojawienia się zaburzenia rytmu serca). Podawanie erytromycyny z: doustnymi lekami antykoncepcyjnymi zmniejsza ich skuteczność i zwiększa ryzyko hepatotoksyczności; lekami zmniejszającymi krzepliwość krwi może wydłużać czas protrombinowy i zwiększać ryzyko krwawień (zwłaszcza u pacjentów w podeszłym wieku); ergotaminą lub dihydroergotaminą może spowodować ostrą toksyczność objawiającą się skurczem naczyń; kolchicyną nasila jej toksyczność. Erytromycyna może także wpływać na metabolizm mizolastyny, bromokryptyny, heksobarbitalu, midazolamu, triazolamu, takrolimusu, kwasu walproinowego, rifabutyny, zopiklonu.

Preparat zawiera substancję Erythromycin.

Lek refundowany: NIE

Lista leków zawierających te same substancje czynne

1 g żelu zawiera 20 mg erytromycyny i 0,5 mg izotretinoiny.

1 g płynu zawiera 40 mg erytromycyny i 0,25 mg tretynoiny.

1 g maści lub płynu zawiera 20 mg erytromycyny. Maść zawiera alkohol cetostearylowy, benzoesan benzylu, glikol propylenowy.

1 tabl. powl. zawiera 200 mg erytromycyny.

1 g maści do oczu zawiera 5 mg erytromycyny.

1 ml gotowego roztworu zawiera 40 mg erytromycyny i 12 mg octanu cynku w postaci kompleksu erytromycyny z dwuwodnym mikronizowanym octanem cynku.

Najczęściej wyszukiwane

1 fiolka zawiera 500 mg imipenemu (w postaci jednowodzianu) oraz 500 mg cylastatyny (w postaci soli sodowej); lek zawiera sód: 37,5 mg w 1 fiolce.

1 dawka (0,5 ml) zawiera nie mniej niż 5 j.m. toksoidu błoniczego adsorbowanego na wodorotlenku glinu.

1 fiolka zawiera 250 mg acyklowiru w postaci soli sodowej.

1 tabl. powl. zawiera 250 mg, 500 mg lub 875 mg amoksycyliny w postaci trójwodzianu oraz 125 mg kwasu klawulanowego w postaci soli potasowej. Po rozpuszczeniu w wodzie - 5 ml zawiesiny zawiera 400 mg amoksycyliny w postaci trójwodzianu i 57 mg kwasu klawulanowego w postaci soli potasowej. 1 saszetka granulatu do sporz. zaw. doustnej zawiera 875 mg amoksycyliny w postaci trójwodzianu oraz 125 mg kwasu klawulanowego w postaci soli potasowej; granulat zawiera aspartam. 1 tabl. do sporz. zawiesiny doustnej/ulegająca rozpadowi w jamie ustnej (QUICKTAB) zawiera 500 mg lub 875 mg amoksycyliny w postaci trójwodzianu oraz 125 mg kwasu klawulanowego w postaci soli potasowej; tabl. QUICKTAB zawierają aspartam i olej rycynowy.

1 tabl. zawiera 100 mg, 400 mg lub 800 mg sulfametoksazolu i odpowiednio 20 mg, 80 mg lub 160 mg trimetoprimu. Preparat zawiera parahydroksybenzoesan metylu i parahydroksybenzoesan propylu.

1 dawka 2 ml szczepionki doustnej zawiera: nie mniej niż 2,2 x 106 IU rotawirusa typu G1, nie mniej niż 2,8 x 106 IU rotawirusa typu G2, nie mniej niż 2,2 x 106 IU rotawirusa typu G3, nie mniej niż 2,0 x 106 IU rotawirusa typu G4, nie mniej niż 2,3 x 106 IU rotawirusa typu P1A[8]. Preparat zawiera sacharozę.

1 dawka (0,5 ml) po rekonstytucji zawiera: nie mniej niż 30 j.m. toksoidu błoniczego adsorbowanego na wodorotlenku glinu; nie mniej niż 40 j.m. toksoidu tężcowego adsorbowanego na wodorotlenku glinu; antygeny Bordatella pertusis (25 µg toksoidu krztuścowego adsorbowanego na wodorotlenku glinu, 25 µg hemaglutyniny włókienkowej adsorbowanej na wodorotlenku glinu, 8 µg pertaktyny adsorbowanej na wodorotlenku glinu); inaktywowany poliowirus - 40 j. antygenu D wirusa polio typ 1 (szczep Mahoney namnażany w hodowli komórek Vero), 8 j. antygenu D wirusa polio typ 2 (szczep MEF-1 namnażany w hodowli komórek Vero), 32 j. antygenu D wirusa polio typ 3 (szczep Saukett namnażany w hodowli komórek Vero); 10 µg polisacharydu Haemophilus influenzae typ b (fosforanu polirybozylorybitolu), związanego z około 20-40 µg toksoidu tężcowego jako nośnikiem białkowym.

1 kaps. zawiera 50, 100, 150 lub 200 mg flukonazolu; kaps. zawierają laktozę. 1 ml syropu zawiera 5 mg flukonazolu; syrop zawiera sacharozę i glicerol.

5 ml zawiesiny zawiera 200 mg sulfametoksazolu i 40 mg trimetoprimu. Lek zawiera maltitol oraz p-hydroksybenzoesany.

1 fiolka zawiera 1g cefazoliny w postaci soli sodowej.

Informacje o lekach dostarcza:
Pharmindex
Najpopularniejsze artykuły
Grypa u dzieci - objawy, przyczyny i leczenie Grypa u dzieci - objawy, przyczyny i leczenie

Grypa u dzieci to jedna na najczęstszych chorób wirusowych układu oddechowego. Przyczyną choroby jest wirus grypy, który wywołuje dokuczliwe objawy. W tym ...

więcej

Domowe syropy NA KASZEL - przepisy na syropy własnej roboty Domowe syropy NA KASZEL - przepisy na syropy własnej ...

Przepisy na domowe syropy na kaszel, zarówno ten suchy, jak i mokry, są przekazywane z pokolenia na pokolenie. Nic dziwnego - syropy ...

więcej

Zioła na przeziębienie dla dzieci i dorosłych [PRZEPISY] Zioła na przeziębienie dla dzieci i dorosłych [PRZEPISY]

Zioła na przeziębienie to naturalne specyfiki, dzięki którym szybko można zwalczyć infekcję. Zioła na przeziębienie to zioła napotne, przeciwgorączkowe, które łagodzą katar ...

więcej

Zapalenie migdałków – przyczyny, objawy, leczenie Zapalenie migdałków – przyczyny, objawy, leczenie

Zapalenie migdałków wiąże się z silnym bólem gardła utrudniającym przełykanie, osłabieniem i gorączką. Preparaty stosowane w leczeniu zapalenia migdałków powinny z jednej ...

więcej

Ból gardła przy przełykaniu śliny – przyczyny i leczenie Ból gardła przy przełykaniu śliny – przyczyny i leczenie

Ból gardła spowodowany jest najczęściej zakażeniami górnych dróg oddechowych. Szczególnie doskwiera nam on przy przełykaniu – przeczytaj, jakie są tego przyczyny i ...

więcej

Zdrowa społeczność

Właściciel portalu Poradnikzdrowie.pl nie jest właścicielem Bazy Leków. Dostawca bazy leków oświadcza i informuje, że dokłada wszelkich starań, aby wszystkie opisy leków były zgodne z obowiązującym stanem wiedzy, a także oświadcza jednocześnie, że podstawowe znaczenie prawne ma zawsze ulotka dołączona do konkretnego leku, zatwierdzona przez Ministerstwo Zdrowia.