Epirubicin-Ebewe

1 fiolka zawiera 10 mg, 50 mg, 100 mg lub 200 mg chlorowodorku epirubicyny.

  1. Działanie
  2. Dawkowanie
  3. Wskazania
  4. Przeciwwskazania
  5. Środki ostrożności
  6. Niepożądane działanie
  7. Ciąża i laktacja
  8. Uwagi
  9. Interakcje
Nazwa Zawartość opakowania Substancja czynna Cena 100% Ost. modyfikacja
Epirubicin-Ebewe 1 fiolka 100 ml, konc. do sporz. roztw. do inf. 2017-10-31

Działanie

Lek o działaniu przeciwnowotworowym. Mechanizm przeciwnowotworowego działania epirubicyny nie został w pełni zbadany. Uważa się, że antracykliny wiążą się z łańcuchem DNA poprzez wiązania pomiędzy nićmi DNA, hamując w ten sposób replikację oraz transkrypcję. W wyniku redukcji do wolnych rodników semichinonowych dochodzi do uszkodzenia DNA, lipidów błony komórkowej oraz mitochondriów. Po szybkim podaniu dożylnym, epirubicyna ulega trójfazowej eliminacji z osocza. Epirubicynę charakteryzuje szybka początkowa (α) faza dystrybucji (T0,5α = 1,8-4,8 minut), po której następuje faza środkowa (β) (T0,5β = 0,5-2,6 h), a ostatecznie znacznie wolniejsza końcowa (γ) faza eliminacji (T0,5γ = 15-45 h). Epirubicyna ulega rozległej dystrybucji do tkanek. Po podaniu dożylnym epirubicyna jest szybko metabolizowana do glukuronidów, epirubicynolu i aglikonów. Jest wydalana przede wszystkim z moczem, w postaci nie zmienionej i w postaci metabolitów. U pacjentów z umiarkowaną lub ciężką niewydolnością wątroby obserwowano zmniejszony klirens epirubicyny i zwiększenie stężenia leku we krwi.

Dawkowanie

Preparat powinien być podawany wyłącznie pod nadzorem lekarza mającego doświadczenie w chemioterapii nowotworowej. Lek podaje się wyłącznie dożylnie poprzez zestaw do podawania dożylnego, we wlewie z fizjologicznym roztworem NaCl, 5% roztworem glukozy lub mieszaniną NaCl i glukozy, po uprzednim upewnieniu się, że igła jest dobrze umiejscowiona w żyle.Monoterapia: zalecana dawka u dorosłych wynosi 60-90 mg/m2 pc. we wlewie 3-5-minutowym. Podczas ustalania dawki leku należy wziąć pod uwagę morfologię krwi obwodowej i czynność szpiku. Kolejne dawki leku należy podawać w odstępie 21 dni. Dopęcherzowo: standardowa dawka wynosi 50 mg/50 ml w roztworze NaCl lub wody destylowanej. Roztwór leku powinien zostać w pęcherzu moczowym przez 1 h. W przypadku wystąpienia miejscowej reakcji toksyczności zaleca się zmniejszenie dawki do 30 mg/ml.

Wskazania

Chemioterapia raka piersi, raka żołądka, raka jajnika, chłoniaków nieziarniczych oraz w raku płuca (drobno- i niedrobnokomórkowym). Epirubicyna jest także stosowana w leczeniu raka okrężnicy, i odbytnicy, raka głowy i szyi, nowotworów tkanek miękkich, białaczek oraz raka pęcherza moczowego, w tym, w profilaktyce wznów miejscowych powierzchniowego raka pęcherza moczowego.

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na lek lub pozostałe składniki preparatu. Zahamowanie czynności szpiku kostnego spowodowane uprzednim leczeniem cytostatycznym lub radioterapią. Wykorzystanie maksymalnej, dopuszczalnej dawki epirubicyny lub innych antracyklin. Przebyte lub czynne zaburzenia czynności mięśnia sercowego. Zaburzenia czynności wątroby.

Środki ostrożności

Przekroczenie całkowitej dawki epirubicyny (900-1000 mg/m2 pc.) znacznie zwiększa ryzyko wystąpienia zastoinowej niewydolności krążenia. W 1-2 dni po podaniu leku może wystąpić czerwone zabarwienie moczu.

Niepożądane działanie

Mielotoksyczność: przemijająca leukopenia i neutropenia (nadir 10-14 dzień od podania leku). Małopłytkowość, trombocytopenia. Kardiotoksyczność: po przekroczeniu maksymalnej skumulowanej dawki leku zwiększa się ryzyko wystąpienia zastoinowej niewydolności serca. Ryzyko uszkodzenia serca zwiększa się u chorych, którzy w tym samym czasie lub wcześniej poddani byli radioterapii okolicy śródpiersia. Zmiany zapisu EKG: na ogół przejściowe i odwracalne spłaszczenie lub odwrócenie załamka T, obniżenie odcinka S-T, arytmie. Kardiomiopatia poantracyklinowa charakteryzująca się zmniejszeniem wielkości QRS i zmniejszeniem frakcji wyrzutowej serca. Łysienie (zazwyczaj odwracalne) występujące u 60-90% pacjentów. Zapalenie błony śluzowej występujące zazwyczaj po 5-10 dniach od rozpoczęcia leczenia i dotyczące zazwyczaj błony śluzowej jamy ustnej (bolesne nadżerki umiejscowione głównie wzdłuż brzegów języka i podjęzykowo). Zaburzenia żołądkowo-jelitowe: nudności, wymioty, biegunka. Podwyższenie temperatury ciała, gorączka. Rzadko: dreszcze, pokrzywka, reakcja anafilaktyczna, stwardnienie żył. Wynaczynienie powoduje uszkodzenie i martwicę tkanek. Możliwość rozwoju wtórnej, ostrej białaczki szpikowej z fazą lub bez fazy przedbiałaczkowej w przypadku równoczesnego stosowania cytostatyków uszkadzających DNA. Podczas podawania dopęcherzowego w związku z minimalnym wchłanianiem, ogólnoustrojowe działania niepożądane występują rzadko, częściej obserwuje się polekowe zapalenie pęcherza moczowego, czasami krwotoczne.

Ciąża i laktacja

Nie stosować w ciąży i okresie karmienia piersią.

Uwagi

Szczególnie w trakcie pierwszych cykli leczenia epirubicyną, należy regularnie kontrolować obraz morfologiczny krwi oraz czynność serca. Przed rozpoczęciem leczenia należy także wykonać badania czynności wątroby. Zaleca się wykonanie EKG przed i po każdym cyklu leczenia. W trakcie terapii należy kontrolować stężenie kwasu moczowego we krwi.

Interakcje

Nie powinno się mieszać preparatu z innymi lekami. Nie wolno mieszać preparatu z innymi roztworami do infuzji o odczynie zasadowym (np. roztwory wodorowęglanów). Skojarzone stosowanie z 5-fluorouracylem, cyklofosfamidem, antagonistami wapnia może nasilać działanie zaburzające czynność serca. Nie należy mieszać preparatu z heparyną w jednej strzykawce.

Preparat zawiera substancję Epirubicin hydrochloride.

Lek refundowany: NIE

Lista leków zawierających te same substancje czynne

1 ml roztworu zawiera 2 mg chlorowodorku epirubicyny.

1 ml zawiera 2 mg chlorowodorku epirubicyny. Lek zawiera sód (3,54 mg/ml).

1 ml roztworu do wstrzykiwań zawiera 2 mg chlorowodorku epirubicyny.

1 fiolka zawiera 10 mg, 50 mg, 100 mg lub 200 mg chlorowodorku epirubicyny.

Najczęściej wyszukiwane

1 amp.-strzyk. z proszkiem do sporządzania roztworu do wstrzykiwań zawiera 7,5 mg, 22,5 mg lub 45 mg octanu leuproreliny.

1 tabl. powl. zawiera 1 mg anastrozolu. Preparat zawiera laktozę.

1 implant podskórny zawiera 10,8 mg gosereliny (w postaci octanu).

1 fiolka lub amp.-strzyk. 0,5 ml zawiera 45 mg ustekinumabu; 1 fiolka 1 ml zawiera 90 mg ustekinumabu.

1 fiolka zawiera 10 000 j.m. kryzantaspazy (asparaginaza pochodząca z Erwinia chrysanthemi, L-asparginaza Erwinia).

1 ml koncentratu zawiera 20 mg ofatumumabu. 1 fiolka (50 ml) zawiera 1000 mg ofatumumabu. Preparat zawiera 116 mg sodu w dawce w dawce 1000 mg.

1 tabl. zawiera 50 mg azatiopryny. Preparat zawiera laktozę.

1 fiolka (5 ml) zawiera 100 mg panitumumabu; 1 fiolka (20 ml) zawiera 400 mg panitumumabu. Lek zawiera sód (0,15 mmol/ 3,45 mg w 1 ml).

1 amp. (1 ml) zawiera 3 000 000 j.m. naturalnego leukocytarnego interferonu alfa.

Informacje o lekach dostarcza:
Pharmindex
Najpopularniejsze artykuły
Mięsak (guz) Ewinga – przyczyny, objawy, leczenie i rokowania Mięsak (guz) Ewinga – przyczyny, objawy, leczenie i rokowania

Mięsak (guz) Ewinga to złośliwy nowotwór kości, który najczęściej dotyka dzieci. Pierwsze objawy mięsaka Ewinga to bóle kości, które niekiedy wiązane są ...

więcej

Guz przysadki mózgowej: przyczyny, objawy, leczenie Guz przysadki mózgowej: przyczyny, objawy, leczenie

Guz przysadki mózgowej to jeden z najbardziej zróżnicowanych guzów mózgu. Jego istotą jest nieprawidłowy rozrost komórek przysadki - nadrzędnego gruczołu w układzie ...

więcej

Masaż prostaty - na czym polega masaż gruczołu krokowego? Masaż prostaty - na czym polega masaż gruczołu krokowego?

Masaż prostaty (stercza) znany jest jako jedna z technik seksualnych. Mało kto wie, że masaż gruczołu krokowego ma także zastosowanie w medycynie, ...

więcej

Zespół POEMS - objawy, leczenie, przyczyny Zespół POEMS - objawy, leczenie, przyczyny

Zespół POEMS, inaczej zespół Crow-Fukase lub zespół Takatsuki, to bardzo rzadki zespół objawów, który towarzyszy chorobie nowotworowej układu krwiotwórczego, jaką jest osteosklerotyczna ...

więcej

Zespół rakowiaka - objawy, leczenie, rokowania Zespół rakowiaka - objawy, leczenie, rokowania

Zespół rakowiaka to zespół objawów, które pojawiają się u chorych na rakowiaka - rodzaj nowotworu rozwijającego się w różnych częściach przewodu pokarmowego ...

więcej

Zdrowa społeczność

Właściciel portalu Poradnikzdrowie.pl nie jest właścicielem Bazy Leków. Dostawca bazy leków oświadcza i informuje, że dokłada wszelkich starań, aby wszystkie opisy leków były zgodne z obowiązującym stanem wiedzy, a także oświadcza jednocześnie, że podstawowe znaczenie prawne ma zawsze ulotka dołączona do konkretnego leku, zatwierdzona przez Ministerstwo Zdrowia.