Encepur® K

Encepur Adults (dla dorosłych i młodzieży): 1 dawka (0,5 ml) zawiera 1,5 µg inaktywowanego wirusa kleszczowego zapalenia mózgu, szczepu K23 (namnażany w fibroblastach kurzych i adsorbowany na wodorotlenku glinu uwodnionym). Encepur K (dla dzieci): 1 dawka (0,25 ml) zawiera 0,75 µg inaktywowanego wirusa kleszczowego zapalenia mózgu, szczepu K23 (namnażany w fibroblastach kurzych i adsorbowany na wodorotlenku glinu uwodnionym).

  1. Działanie
  2. Dawkowanie
  3. Wskazania
  4. Przeciwwskazania
  5. Środki ostrożności
  6. Niepożądane działanie
  7. Ciąża i laktacja
  8. Uwagi
  9. Interakcje
Nazwa Zawartość opakowania Substancja czynna Cena 100% Ost. modyfikacja
Encepur® K 1 strzyk. 0,25 ml z igłą, zawiesina do wstrz. 77,63zł 2017-10-31

Działanie

Szczepionka przeciw kleszczowemu zapaleniu mózgu. Zawiera oczyszczone, inaktywowane wirusy kleszczowego zapalenia mózgu (TBE) namnożone w fibroblastach kurzych. W celu zwiększenia właściwości immunogennych szczepionka adsorbowana jest na wodorotlenku glinu. Lek nie zawiera środków konserwujących. Szczepionka nie jest skuteczna przeciw innym chorobom przenoszonym przez kleszcze (np. boreliozie z Lyme).

Dawkowanie

Domięśniowo (wyjątkowo podskórnie). U dorosłych i młodzieży od 12 rż. należy stosować szczepionkę Encepur Adults: 1 dawka - 0,5 ml (1,5 µg). U dzieci >1 rż. do ukończenia 11 rż. należy stosować szczepionkę Encepur K: 1 dawka - 0,25 ml (0,75 µg). Szczepienie podstawowe: 1. dawka; 2. dawka 1-3 miesiące później (2. dawka może być podana po 2 tyg. po pierwszej dawce); 3. dawka 9-12 miesięcy po drugiej dawce. Szczepienie według schematu standardowego jest zalecane w przypadku stałego ryzyka zakażenia. Po podstawowym cyklu szczepienia, miano przeciwciał utrzymuje się co najmniej 3 lata, a następnie zaleca się podanie pierwszej dawki przypominającej. Serokonwersji można się spodziewać po 2 tyg. po drugiej dawce. Jeżeli konieczne jest szybkie uodpornienie, należy postępować wg schematu skróconego: 1. dawka; 2. dawka w 7. dniu; 3. dawka w 21. dniu. Serokonwersji można się spodziewać najwcześniej po 14 dniach po podaniu drugiej dawki szczepionki, tj. w 21. dniu. Po podstawowym cyklu szczepienia, miano przeciwciał utrzymuje się co najmniej 12-18 miesięcy, a następnie zaleca się podanie pierwszej dawki przypominającej. U osób z osłabieniem odporności i u osób >59 rż. należy skontrolować poziom swoistych przeciwciał po 30-60 dniach po 2. dawce podanej według schematu standardowego oraz po 3. dawce szczepionki podanej wg schematu skróconego. W razie potrzeby podaje się dodatkową dawkę szczepionki. Szczepienie przypominające: po szczepieniu podstawowym wg schematu standardowego, pierwszą dawkę przypominającą należy podać po 3 latach, a kolejne dawki przypominające podawać co 5 lat. Po szczepieniu podstawowym wg schematu skróconego, pierwszą dawkę przypominającą należy podać po 12-18 mies., a kolejne dawki przypominające podawać co 5 lat. U osób >49 lat kolejne dawki przypominające podawać co 3 lata. Sposób podania. Szczepionkę podaje się domięśniowo, najczęściej w ramię lub mięsień pośladkowy. W szczególnych przypadkach, jak np. pacjentom ze skazą krwotoczną, szczepionka może być podana podskórnie. Nie podawać donaczyniowo.

Wskazania

Czynne uodpornienie przeciw kleszczowemu zapaleniu opon mózgowo-rdzeniowych i mózgu: u dorosłych i młodzieży od 12 rż. (dawka 1,5 µg/0,5 ml - Encepur Adults) lub u dzieci >1 rż. (dawka 0,75 µg/0,25 ml - Encepur K) - w przypadku dzieci < 2 rż. szczepienie należy przeprowadzić po rozważeniu stosunku ryzyka do korzyści. Wskazaniami do szczepienia objęte są osoby przebywające czasowo lub stale na terenach endemicznych kleszczowego zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych i mózgu.

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na składniki szczepionki. Nadwrażliwość na siarczan neomycyny, chlortetracyklinę, siarczan gentamycyny lub albuminę jaja kurzego (pozostałości po procesie produkcji). Jeżeli po podaniu szczepionki pojawiają się działania niepożądane, do czasu wyjaśnienia ich przyczyn należy traktować je jako przeciwwskazanie do dalszego stosowania tej szczepionki (dotyczy to szczególnie niepożądanych odczynów poszczepiennych, które nie ograniczają się do miejsca szczepienia). Należy szczególnie ostrożnie rozważyć wskazania do szczepienia w przypadku osób z uszkodzeniem funkcji OUN w przeszłości. Szczepieniom nie należy poddawać osób w ostrej fazie choroby wymagającej leczenia i w ciągu 2 tyg. po wyleczeniu.

Środki ostrożności

Nie podawać donaczyniowo. Należy zapewnić możliwość właściwego nadzoru i leczenia na wypadek wystąpienia reakcji anafilaktycznych po podaniu szczepionki. Po każdym ukąszeniu przez kleszcza powinien być sprawdzony status szczepień pacjenta przeciw tężcowi.

Niepożądane działanie

Dawka 1,5 µg/0,5 ml - Encepur Adults. Bardzo często: przemijający ból w miejscu wstrzyknięcia, osłabienie, ból mięśni, ból głowy. Często: zaczerwienienie, obrzęk, objawy grypopodobne (nadmierne pocenie się, dreszcze) w szczególności u osób szczepionych po raz pierwszy, gorączka >38st.C, nudności, ból stawów. Niezbyt często: wymioty. Rzadko: bóle stawowo- mięśniowe w okolicy karku. Bardzo rzadko: ziarniniak z nagromadzeniem płynu surowiczego, biegunka, uogólnione powiększenie węzłów chłonnych, złe samopoczucie (np. szum w uszach, drętwienie), drgawki, zespół Guillain-Barre, reakcje nadwrażliwości, takie jak uogólniona pokrzywka, obrzęk błon śluzowych, duszność nawet znacznego stopnia - świst oddechowy, skurcz oskrzeli, spadek ciśnienia, inne zaburzenia układu krążenia (z przemijającymi niespecyficznymi zaburzeniami widzenia), przemijająca trombocytopenia. Dawka 0,75 µg/0,25 ml - Encepur K. Bardzo często: przemijający ból w miejscu wstrzyknięcia, gorączka >38st.C (dzieci 1-2 lat), senność (dzieci 38st.C (dzieci 3-11 lat), nudności, bóle stawów i mięśni, ból głowy (dzieci ≥3 rż.). Rzadko: wymioty, biegunka. Bardzo rzadko: ziarniniak z nagromadzeniem płynu surowiczego, bóle stawowo- mięśniowe w okolicy karku, uogólnione powiększenie węzłów chłonnych, złe samopoczucie (np. szum w uszach, drętwienie), drgawki, zespół Guillain-Barre, reakcje nadwrażliwości, takie jak uogólniona pokrzywka, obrzęk błon śluzowych, duszność nawet znacznego stopnia - świst oddechowy, skurcz oskrzeli, spadek ciśnienia, inne zaburzenia układu krążenia (z przemijającymi niespecyficznymi zaburzeniami widzenia), przemijająca trombocytopenia.

Ciąża i laktacja

W ciąży i okresie karmienia piersią stosować wyłącznie po dokładnym rozważeniu stosunku ryzyka do korzyści (nie ustalono bezpieczeństwa stosowania szczepionki).

Uwagi

Przechowywać w temp. 2-8st.C.

Interakcje

Szczepienie może być nieskuteczne u osób będących w trakcie leczenia immunosupresyjnego. U osób, które otrzymały immunoglobulinę przeciw wirusowi kleszczowego zapalenia mózgu, szczepienie powinno rozpocząć się po upływie co najmniej 4 tyg. od podania immunoglobuliny; w przeciwnym przypadku poziom swoistych przeciwciał po szczepieniu może być niższy. Zachowanie odstępów czasowych w stosunku do innych szczepień nie jest wymagane.

Preparat zawiera substancję Encephalitis tick borne vaccine.

Lek refundowany: NIE

Lista leków zawierających te same substancje czynne

Encepur Adults (dla dorosłych i młodzieży): 1 dawka (0,5 ml) zawiera 1,5 µg inaktywowanego wirusa kleszczowego zapalenia mózgu, szczepu K23 (namnażany w fibroblastach kurzych i adsorbowany na wodorotlenku glinu uwodnionym). Encepur K (dla dzieci): 1 dawka (0,25 ml) zawiera 0,75 µg inaktywowanego wirusa kleszczowego zapalenia mózgu, szczepu K23 (namnażany w fibroblastach kurzych i adsorbowany na wodorotlenku glinu uwodnionym).

FSME-IMMUN: 1 ampułko-strzykawka zawiera 2,4 µg całego, inaktywowanego wirusa kleszczowego zapalenia mózgu. FSME-IMMUN Junior: 1 ampułko-strzykawka zawiera 1,2 µg całego, inaktywowanego wirusa kleszczowego zapalenia mózgu.

Najczęściej wyszukiwane

1 fiolka zawiera 500 mg imipenemu (w postaci jednowodzianu) oraz 500 mg cylastatyny (w postaci soli sodowej); lek zawiera sód: 37,5 mg w 1 fiolce.

1 dawka (0,5 ml) zawiera nie mniej niż 5 j.m. toksoidu błoniczego adsorbowanego na wodorotlenku glinu.

1 fiolka zawiera 250 mg acyklowiru w postaci soli sodowej.

1 tabl. powl. zawiera 250 mg, 500 mg lub 875 mg amoksycyliny w postaci trójwodzianu oraz 125 mg kwasu klawulanowego w postaci soli potasowej. Po rozpuszczeniu w wodzie - 5 ml zawiesiny zawiera 400 mg amoksycyliny w postaci trójwodzianu i 57 mg kwasu klawulanowego w postaci soli potasowej. 1 saszetka granulatu do sporz. zaw. doustnej zawiera 875 mg amoksycyliny w postaci trójwodzianu oraz 125 mg kwasu klawulanowego w postaci soli potasowej; granulat zawiera aspartam. 1 tabl. do sporz. zawiesiny doustnej/ulegająca rozpadowi w jamie ustnej (QUICKTAB) zawiera 500 mg lub 875 mg amoksycyliny w postaci trójwodzianu oraz 125 mg kwasu klawulanowego w postaci soli potasowej; tabl. QUICKTAB zawierają aspartam i olej rycynowy.

1 dawka 2 ml szczepionki doustnej zawiera: nie mniej niż 2,2 x 106 IU rotawirusa typu G1, nie mniej niż 2,8 x 106 IU rotawirusa typu G2, nie mniej niż 2,2 x 106 IU rotawirusa typu G3, nie mniej niż 2,0 x 106 IU rotawirusa typu G4, nie mniej niż 2,3 x 106 IU rotawirusa typu P1A[8]. Preparat zawiera sacharozę.

1 dawka (0,5 ml) po rekonstytucji zawiera: nie mniej niż 30 j.m. toksoidu błoniczego adsorbowanego na wodorotlenku glinu; nie mniej niż 40 j.m. toksoidu tężcowego adsorbowanego na wodorotlenku glinu; antygeny Bordatella pertusis (25 µg toksoidu krztuścowego adsorbowanego na wodorotlenku glinu, 25 µg hemaglutyniny włókienkowej adsorbowanej na wodorotlenku glinu, 8 µg pertaktyny adsorbowanej na wodorotlenku glinu); inaktywowany poliowirus - 40 j. antygenu D wirusa polio typ 1 (szczep Mahoney namnażany w hodowli komórek Vero), 8 j. antygenu D wirusa polio typ 2 (szczep MEF-1 namnażany w hodowli komórek Vero), 32 j. antygenu D wirusa polio typ 3 (szczep Saukett namnażany w hodowli komórek Vero); 10 µg polisacharydu Haemophilus influenzae typ b (fosforanu polirybozylorybitolu), związanego z około 20-40 µg toksoidu tężcowego jako nośnikiem białkowym.

1 tabl. zawiera 100 mg, 400 mg lub 800 mg sulfametoksazolu i odpowiednio 20 mg, 80 mg lub 160 mg trimetoprimu. Preparat zawiera parahydroksybenzoesan metylu i parahydroksybenzoesan propylu.

5 ml zawiesiny zawiera 200 mg sulfametoksazolu i 40 mg trimetoprimu. Lek zawiera maltitol oraz p-hydroksybenzoesany.

1 kaps. zawiera 50, 100, 150 lub 200 mg flukonazolu; kaps. zawierają laktozę. 1 ml syropu zawiera 5 mg flukonazolu; syrop zawiera sacharozę i glicerol.

1 fiolka zawiera 1g cefazoliny w postaci soli sodowej.

Informacje o lekach dostarcza:
Pharmindex
Najpopularniejsze artykuły
Grypa u dzieci - objawy, przyczyny i leczenie Grypa u dzieci - objawy, przyczyny i leczenie

Grypa u dzieci to jedna na najczęstszych chorób wirusowych układu oddechowego. Przyczyną choroby jest wirus grypy, który wywołuje dokuczliwe objawy. W tym ...

więcej

Domowe syropy NA KASZEL - przepisy na syropy własnej roboty Domowe syropy NA KASZEL - przepisy na syropy własnej ...

Przepisy na domowe syropy na kaszel, zarówno ten suchy, jak i mokry, są przekazywane z pokolenia na pokolenie. Nic dziwnego - syropy ...

więcej

Zioła na przeziębienie dla dzieci i dorosłych [PRZEPISY] Zioła na przeziębienie dla dzieci i dorosłych [PRZEPISY]

Zioła na przeziębienie to naturalne specyfiki, dzięki którym szybko można zwalczyć infekcję. Zioła na przeziębienie to zioła napotne, przeciwgorączkowe, które łagodzą katar ...

więcej

Zapalenie migdałków – przyczyny, objawy, leczenie Zapalenie migdałków – przyczyny, objawy, leczenie

Zapalenie migdałków wiąże się z silnym bólem gardła utrudniającym przełykanie, osłabieniem i gorączką. Preparaty stosowane w leczeniu zapalenia migdałków powinny z jednej ...

więcej

Ból gardła przy przełykaniu śliny – przyczyny i leczenie Ból gardła przy przełykaniu śliny – przyczyny i leczenie

Ból gardła spowodowany jest najczęściej zakażeniami górnych dróg oddechowych. Szczególnie doskwiera nam on przy przełykaniu – przeczytaj, jakie są tego przyczyny i ...

więcej

Zdrowa społeczność

Właściciel portalu Poradnikzdrowie.pl nie jest właścicielem Bazy Leków. Dostawca bazy leków oświadcza i informuje, że dokłada wszelkich starań, aby wszystkie opisy leków były zgodne z obowiązującym stanem wiedzy, a także oświadcza jednocześnie, że podstawowe znaczenie prawne ma zawsze ulotka dołączona do konkretnego leku, zatwierdzona przez Ministerstwo Zdrowia.