Duracef

1 kaps. zawiera 500 mg cefadroksylu; 1 tabl. do sporządzenia zawiesiny doustnej zawiera 1 g cefadroksylu; 5 ml gotowej zawiesiny zawiera 250 mg lub 500 mg cefadroksylu (w postaci monowodzianu). Kapsułki zawierają laktozę, proszek do sporządzenia zawiesiny doustnej zawiera sacharozę.

  1. Działanie
  2. Dawkowanie
  3. Wskazania
  4. Przeciwwskazania
  5. Środki ostrożności
  6. Niepożądane działanie
  7. Ciąża i laktacja
  8. Uwagi
Nazwa Zawartość opakowania Substancja czynna Cena 100% Ost. modyfikacja
Duracef but. 100 ml, proszek do sporz. zaw. doustnej 37,40zł 2017-10-31

Działanie

Antybiotyk β-laktamowy, cefalosporyna I generacji do podawania doustnego. Działa bakteriobójczo na paciorkowce β-hemolizujące i Streptococcus pneumoniae, Staphylococcus spp. (koagulazo-dodatnie i -ujemne oraz szczepy wytwarzające penicylinazę; szczepy oporne na metycylinę są niewrażliwe), Escherichia coli, Proteus mirabilis, Klebsiella spp., Moraxella catarrhalis, Bacteroides spp. (z wyjątkiem B. fragilis) oraz niektóre szczepy Haemophilus influenzae. Oporne na cefadroksyl są enterokoki (E. faecalis i E. faecium). Lek nie działa na szczepy z rodzaju Enterobacter, Morganella morganii oraz Proteus vulgaris. Nie działa także na Pseudomonas spp. i Acinetobacter calcoaceticus. Cefadroksyl szybko wchłania się po podaniu doustnym; obecność pokarmu nie wpływa na jego biodostępność. Mierzalne stężenie w surowicy wykrywa się do 12 h po podaniu. Stężenie terapeutyczne w moczu utrzymuje się przez 20-22 h. Jest wydalany w ponad 90% z moczem w niezmienionej postaci w ciągu 24 h. Około 63% dawki 1 g podanej doustnie wydala się z organizmu podczas 6-8 godzinnej hemodializy. T0,5 we krwi wynosi ok. 2 h.

Dawkowanie

Doustnie. Dorośli i dzieci powyżej 12 lat (o mc. >40 kg). Niepowikłane zakażenia dolnych dróg moczowych: 1-2 g na dobę (2-4 kaps. raz na dobę lub 1-2 kaps. 2 razy na dobę; 1-2 tabl. raz na dobę lub 1 tabl. 2 razy na dobę; 10-20 ml zawiesiny (500 mg/5 ml) raz na dobę lub 5-10 ml 2 razy na dobę). Wszystkie inne zakażenia dróg moczowych: 2 g na dobę (2 kaps. 2 razy na dobę; 1 tabl. 2 razy na dobę; 10 ml zawiesiny (500 mg/5 ml) 2 razy na dobę). Zakażenia skóry i tkanek miękkich, zapalenie gardła i migdałków wywołane przez paciorkowce β-hemolizujące z gr. A: 1 g na dobę (2 kaps. raz na dobę lub 1 kaps. 2 razy na dobę; 1 tabl. raz na dobę; 10 ml zawiesiny (500 mg/5 ml) raz na dobę lub 5 ml 2 razy na dobę. Zakażenia górnych i dolnych dróg oddechowych lekkie: 1 g na dobę (1 kaps. 2 razy na dobę; 5 ml zawiesiny (500 mg/5 ml) 2 razy na dobę). Zakażenia górnych i dolnych dróg oddechowych umiarkowane do ciężkich: 1-2 g na dobę (1-2 kaps. 2 razy na dobę; 1 tabl. 2 razy na dobę; 5-10 ml zawiesiny (500 mg/5 ml) 2 razy na dobę. Zapalenie szpiku i bakteryjne zapalenie stawów: 2 g na dobę (2 kaps. 2 razy na dobę; 1 tabl. 2 razy na dobę; 10 ml zawiesiny (500 mg/5 ml) 2 razy na dobę). Dzieci: zwykle 25-50 mg/kg mc. w dwóch dawkach, w zapaleniu gardła, migdałków i liszajcu w dobowej dawce jednorazowej; w zapaleniu szpiku i bakteryjnym zapaleniu stawów - 50 mg/kg mc./dobę w dwóch dawkach). Dzieci o mc. 5-10 kg: 5 ml zawiesiny (250 mg/5 ml) raz na dobę. Dzieci o mc. 10-20 kg: 1 kaps. raz na dobę; 5 ml zawiesiny (250 mg/5 ml) 2 razy na dobę; 5 ml zawiesiny (500 mg/5 ml) raz na dobę. Dzieci o mc. 20-40 kg: 1 kaps. 2 razy na dobę; 1 tabl. raz na dobę; 10 ml zawiesiny (250 mg/5 ml) 2 razy na dobę; 5 ml zawiesiny (500 mg/5 ml) 2 razy na dobę. Czas leczenia. Leczenie należy prowadzić przez co najmniej 48-72 h po ustąpieniu objawów klinicznych lub potwierdzeniu usunięcia drobnoustrojów. Leczenie zakażeń wywołanych przez paciorkowce β-hemolizujące powinno trwać co najmniej 10 dni. W ciężkich zakażeniach (np. szpiku) może być konieczne podawanie leku przez co najmniej 4-6 tyg. Szczególne grupy pacjentów. W niewydolności nerek (po podaniu dawki początkowej 1 g) podaje się 500 mg w następujących odstępach czasowych: przy klirensie kreatyniny 25-50 ml/min/1,73 m2 pc. - co 12 h; 10-25 ml/min/1,73 m2 pc. - co 24 h; poniżej 10 ml/min/1,73 m2 pc. - co 36 h. U pacjentów z klirensem kreatyniny >50 ml/min/1,73 m2 pc. nie jest konieczna modyfikacja dawkowania. Sposób podania. Lek można podawać niezależnie od posiłków.

Wskazania

Leczenie zakażeń wywołanych przez wrażliwe szczepy bakterii: zakażenia górnych i dolnych dróg oddechowych (zwłaszcza zapalenie gardła i migdałków podniebiennych spowodowane przez paciorkowce β-hemolizujące z grupy A); zakażenia układu moczowego (wywołane przez Escherichia coli, Proteus mirabilis i Klebsiella spp.); gronkowcowe i paciorkowcowe zakażenia skóry i tkanek miękkich; zapalenie szpiku; bakteryjne zapalenie stawów. Wykazano, że w zapobieganiu gorączce reumatycznej skuteczne jest podawanie penicyliny drogą domięśniową. Lek na ogół skutecznie usuwa paciorkowce z jamy ustnej i gardła. Jednak nie ma danych na temat skuteczności leku w zapobieganiu nawrotom gorączki reumatycznej.

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na cefalosporyny lub jakąkolwiek substancję pomocniczą preparatu.

Środki ostrożności

Przed zastosowaniem preparatu należy ustalić czy pacjent nie wykazywał w przeszłości nadwrażliwości na cefadroksyl, inne cefalosporyny, penicyliny czy inne leki. Jeśli preparat ma być stosowany u pacjentów nadwrażliwych na penicyliny, należy zachować ostrożność, ponieważ pomiędzy antybiotykami β-laktamowymi występują krzyżowe reakcje nadwrażliwości, które mogą obejmować do 10% populacji pacjentów, u których kiedykolwiek wystąpiła nadwrażliwość na penicylinę. W przypadku stwierdzenia reakcji alergicznej na cefadroksyl należy przerwać leczenie. Należy brać pod uwagę wystąpienie rzekomobłoniastego zapalenia okrężnicy u chorych, u których podczas leczenia preparatem wystąpiła biegunka. W przypadku lekkiej postaci zapalenia okrężnicy wystarcza odstawienie leku; w umiarkowanych i ciężkich przypadkach może być konieczne swoiste leczenie przeciwbakteryjne. Przeciwwskazane jest podawanie leków hamujących perystaltykę. Ostrożnie stosować u pacjentów z zaburzoną czynnością nerek oraz u pacjentów, którzy przebyli choroby układu pokarmowego, zwłaszcza zapalenie okrężnicy. Pacjentów ze stwierdzonym lub podejrzewanym zaburzeniem czynności nerek należy przed leczeniem i w trakcie leczenia starannie obserwować i przeprowadzić odpowiednie badania laboratoryjne. Przedłużone stosowanie preparatu może powodować rozwój opornej flory bakteryjnej. Kapsułki zawierają laktozę - nie powinny być stosowane u pacjentów z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją galaktozy, niedoborem laktazy (typu Lapp) lub zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy. Proszek do sporządzenia zawiesiny doustnej zawiera sacharozę - pacjenci z rzadkimi wrodzonymi wadami w postaci nietolerancji fruktozy, złego wchłaniania glukozy-galaktozy czy niedoboru sacharazy-izomaltazy nie powinni go przyjmować.

Niepożądane działanie

Rzadko opisywano nudności, wymioty, niestrawność. Obserwowano także występowanie biegunki i rzekomobłoniastego zapalenia okrężnicy. Ponadto mogą wystąpić reakcje alergiczne (gorączka, świąd, wysypka, pokrzywka, obrzęk naczynioruchowy, rzadko rumień wielopostaciowy, zespół Stevensa-Johnsona, objawy choroby posurowiczej, anafilaksja), kandydozę i świąd narządów płciowych, zapalenie pochwy, bóle stawów, umiarkowaną i przemijającą neutropenię, nieliczne przypadki trombocytopenii i agranulocytozy, nieznaczne zwiększenie aktywności aminotransferaz w surowicy. Obserwowano występowanie zaburzeń czynności wątroby, w tym zaburzenia związane z zastojem żółci oraz rzadkie przypadki niewydolności wątroby spowodowane idiosynkrazją, ale związek przyczynowy ze stosowaniem preparatu nie został ustalony.

Ciąża i laktacja

W ciąży stosować jedynie w przypadku zdecydowanej konieczności. Ostrożnie stosować w okresie karmienia piersią (cafadroksyl przenika do mleka kobiecego).

Uwagi

W czasie leczenia antybiotykami z grupy cefalosporyn wyniki testu Coombsa mogą być fałszywie dodatnie. Wyniki testów antyglobulinowych oraz testu Coombsa, używane do przeprowadzania prób krzyżowych w transfuzjologii, mogą być dodatnie u noworodków, których matki były leczone przed porodem antybiotykami z grupy cefalosporyn. Nie obserwowano wpływu preparatu na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu.

Preparat zawiera substancję Cefadroxil.

Lek refundowany: TAK

Lista leków zawierających te same substancje czynne

1 kaps. zawiera 500 mg cefadroksylu; 1 tabl. powl. zawiera 1 g cefadroksylu; 5 ml przygotowanej zawiesiny zawiera 250 mg lub 500 mg cefadroksylu; zawiesina zawiera sacharozę.

1 kaps. zawiera 500 mg cefadroksylu; 1 tabl. do sporządzenia zawiesiny doustnej zawiera 1 g cefadroksylu; 5 ml gotowej zawiesiny zawiera 250 mg lub 500 mg cefadroksylu (w postaci monowodzianu). Kapsułki zawierają laktozę, proszek do sporządzenia zawiesiny doustnej zawiera sacharozę.

Najczęściej wyszukiwane

1 fiolka zawiera 500 mg imipenemu (w postaci jednowodzianu) oraz 500 mg cylastatyny (w postaci soli sodowej); lek zawiera sód: 37,5 mg w 1 fiolce.

1 dawka (0,5 ml) zawiera nie mniej niż 5 j.m. toksoidu błoniczego adsorbowanego na wodorotlenku glinu.

1 fiolka zawiera 250 mg acyklowiru w postaci soli sodowej.

1 tabl. powl. zawiera 250 mg, 500 mg lub 875 mg amoksycyliny w postaci trójwodzianu oraz 125 mg kwasu klawulanowego w postaci soli potasowej. Po rozpuszczeniu w wodzie - 5 ml zawiesiny zawiera 400 mg amoksycyliny w postaci trójwodzianu i 57 mg kwasu klawulanowego w postaci soli potasowej. 1 saszetka granulatu do sporz. zaw. doustnej zawiera 875 mg amoksycyliny w postaci trójwodzianu oraz 125 mg kwasu klawulanowego w postaci soli potasowej; granulat zawiera aspartam. 1 tabl. do sporz. zawiesiny doustnej/ulegająca rozpadowi w jamie ustnej (QUICKTAB) zawiera 500 mg lub 875 mg amoksycyliny w postaci trójwodzianu oraz 125 mg kwasu klawulanowego w postaci soli potasowej; tabl. QUICKTAB zawierają aspartam i olej rycynowy.

1 dawka 2 ml szczepionki doustnej zawiera: nie mniej niż 2,2 x 106 IU rotawirusa typu G1, nie mniej niż 2,8 x 106 IU rotawirusa typu G2, nie mniej niż 2,2 x 106 IU rotawirusa typu G3, nie mniej niż 2,0 x 106 IU rotawirusa typu G4, nie mniej niż 2,3 x 106 IU rotawirusa typu P1A[8]. Preparat zawiera sacharozę.

1 dawka (0,5 ml) po rekonstytucji zawiera: nie mniej niż 30 j.m. toksoidu błoniczego adsorbowanego na wodorotlenku glinu; nie mniej niż 40 j.m. toksoidu tężcowego adsorbowanego na wodorotlenku glinu; antygeny Bordatella pertusis (25 µg toksoidu krztuścowego adsorbowanego na wodorotlenku glinu, 25 µg hemaglutyniny włókienkowej adsorbowanej na wodorotlenku glinu, 8 µg pertaktyny adsorbowanej na wodorotlenku glinu); inaktywowany poliowirus - 40 j. antygenu D wirusa polio typ 1 (szczep Mahoney namnażany w hodowli komórek Vero), 8 j. antygenu D wirusa polio typ 2 (szczep MEF-1 namnażany w hodowli komórek Vero), 32 j. antygenu D wirusa polio typ 3 (szczep Saukett namnażany w hodowli komórek Vero); 10 µg polisacharydu Haemophilus influenzae typ b (fosforanu polirybozylorybitolu), związanego z około 20-40 µg toksoidu tężcowego jako nośnikiem białkowym.

5 ml zawiesiny zawiera 200 mg sulfametoksazolu i 40 mg trimetoprimu. Lek zawiera maltitol oraz p-hydroksybenzoesany.

1 fiolka zawiera 1g cefazoliny w postaci soli sodowej.

1 tabl. zawiera 100 mg, 400 mg lub 800 mg sulfametoksazolu i odpowiednio 20 mg, 80 mg lub 160 mg trimetoprimu. Preparat zawiera parahydroksybenzoesan metylu i parahydroksybenzoesan propylu.

1 kaps. zawiera 50, 100, 150 lub 200 mg flukonazolu; kaps. zawierają laktozę. 1 ml syropu zawiera 5 mg flukonazolu; syrop zawiera sacharozę i glicerol.

Informacje o lekach dostarcza:
Pharmindex
Najpopularniejsze artykuły
Grypa u dzieci - objawy, przyczyny i leczenie Grypa u dzieci - objawy, przyczyny i leczenie

Grypa u dzieci to jedna na najczęstszych chorób wirusowych układu oddechowego. Przyczyną choroby jest wirus grypy, który wywołuje dokuczliwe objawy. W tym ...

więcej

Domowe syropy NA KASZEL - przepisy na syropy własnej roboty Domowe syropy NA KASZEL - przepisy na syropy własnej ...

Przepisy na domowe syropy na kaszel, zarówno ten suchy, jak i mokry, są przekazywane z pokolenia na pokolenie. Nic dziwnego - syropy ...

więcej

Zioła na przeziębienie dla dzieci i dorosłych [PRZEPISY] Zioła na przeziębienie dla dzieci i dorosłych [PRZEPISY]

Zioła na przeziębienie to naturalne specyfiki, dzięki którym szybko można zwalczyć infekcję. Zioła na przeziębienie to zioła napotne, przeciwgorączkowe, które łagodzą katar ...

więcej

Zapalenie migdałków – przyczyny, objawy, leczenie Zapalenie migdałków – przyczyny, objawy, leczenie

Zapalenie migdałków wiąże się z silnym bólem gardła utrudniającym przełykanie, osłabieniem i gorączką. Preparaty stosowane w leczeniu zapalenia migdałków powinny z jednej ...

więcej

Ból gardła przy przełykaniu śliny – przyczyny i leczenie Ból gardła przy przełykaniu śliny – przyczyny i leczenie

Ból gardła spowodowany jest najczęściej zakażeniami górnych dróg oddechowych. Szczególnie doskwiera nam on przy przełykaniu – przeczytaj, jakie są tego przyczyny i ...

więcej

Zdrowa społeczność

Właściciel portalu Poradnikzdrowie.pl nie jest właścicielem Bazy Leków. Dostawca bazy leków oświadcza i informuje, że dokłada wszelkich starań, aby wszystkie opisy leków były zgodne z obowiązującym stanem wiedzy, a także oświadcza jednocześnie, że podstawowe znaczenie prawne ma zawsze ulotka dołączona do konkretnego leku, zatwierdzona przez Ministerstwo Zdrowia.