Doxycyclinum TZF

1 kaps. zawiera 100 mg doksycykliny w postaci hyklanu.

  1. Działanie
  2. Dawkowanie
  3. Wskazania
  4. Przeciwwskazania
  5. Środki ostrożności
  6. Niepożądane działanie
  7. Ciąża i laktacja
  8. Interakcje
Nazwa Zawartość opakowania Substancja czynna Cena 100% Ost. modyfikacja
Doxycyclinum TZF 10 szt., kaps. 10,82zł 2017-10-31

Działanie

Antybiotyk tetracyklinowy o działaniu bakteriostatycznym. Działa m.in. na bakterie Gram-ujemne (w tym Neisseria gonorrhoeae, Campylobacter granulomatis, Haemophilus ducreyi, Brucella spp., Yersinia pestis), bakterie Gram-dodatnie (duży odsetek szczepów opornych) oraz inne drobnoustroje, w tym bakterie atypowe (m.in. Chlamydia psittaci i Ch.trachomatis, Mycoplasma pneumoniae, Ureaplasma urealyticum), Borrelia recurrentis, Rikettsia spp., Treponema pallidum, Bacillus anthracis, Plasmodium falciparum. Doksycyklina szybko wchłania się z przewodu pokarmowego; dieta mleczna i jony niektórych metali zmniejszają nieco wchłanianie. Wiązanie z białkami osocza wynosi 80-90%. Bardzo dobrze przenika do tkanek i płynów ustrojowych, osiągając duże stężenia m.in. w gruczole krokowym, macicy, jajnikach, pęcherzu moczowym, żółci, oskrzelach, zatokach i płucach; przenika także przez barierę łożyska i do mleka matki. Słabo przenika do płynu mózgowo-rdzeniowego. Doksycyklina jest metabolizowana w wątrobie i wydalana w postaci niezmienionej z moczem oraz w postaci metabolitów z kałem. T0,5 we krwi wynosi 18-22 h.

Dawkowanie

Doustnie. Dorośli o mc. do 70 kg i młodzież powyżej 12 lat o mc.>50 kg: pierwsza doba: 200 mg w jednej dawce lub 100 mg co 12 h, następnie 100 mg raz na dobę. Dorośli o mc. >70 kg lub w ciężkich zakażeniach: 200 mg raz na dobę. W niepowikłanej rzeżączce: 100 mg co 12 h przez co najmniej 7 dni; w chorobach przenoszonych drogą płciową wywołanych przez Ch. trachomatis lub Ureaplasma urealyticum: 100 mg co 12 h przez 7-10 dni; w kile pierwotnej i drugorzędowej u pacjentów uczulonych na penicylinę: 200-300 mg na dobę w dawkach podzielonych przez 2 tygodnie. W profilaktyce malarii: 100 mg na dobę, rozpoczynając podawanie leku na 1-2 dni przed podróżą w rejony zagrożone malarią i kontynuując jego stosowanie podczas pobytu oraz przez 4 tygodnie po powrocie. Produkt przyjmuje się co najmniej 30 min przed snem (bezpośrednio po przyjęciu nie należy się kłaść); można go także stosować podczas posiłku.

Wskazania

Zakażenia górnych i dolnych dróg oddechowych - zapalenie migdałków podniebiennych, zapalenie gardła, zapalenie ucha środkowego, zapalenie zatok, zapalenie oskrzeli, zapalenie płuc, wywołane przez Haemophilus influenzae, Klebsiella spp., Streptococcus pneumoniae, Mycoplasma pneumoniae, Chlamydia pneumoniae. Zakażenia dróg moczowych - odmiedniczkowe zapalenie nerek, zapalenie pęcherza moczowego, zapalenie cewki moczowej, wywołane przez Chlamydia trachomatis, Ureaplasma urealyticum. Choroby przenoszone drogą płciową, wywołane przez Chlamydia trachomatis, kiła (Treponema pallidum), wrzód miękki (Haemophilus ducreyi), ziaminiak pachwinowy (Calymmatobacterium granulomatis), rzeżączka (Neisseria gonorrhoeae). Zakażenia tkanek miękkich, wywołane przez wrażliwe szczepy Clostridium spp., Propionibacterium acnes. Zakażenia przewodu pokarmowego, wywołane przez enteropatogenne szczepy Escherichia coli (biegunka podróżnych), Entamoeba histolytica, Shigella spp., Vibrio cholerae, Clostridium spp. Zakażenia okulistyczne - przewlekłe zapalenie spojówek wywołane przez Chlamydia trachomatis (jaglica); może być leczone samą doksycykliną lub w połączeniu z lekami działającymi miejscowo. Inne zakażenia - papuzica (Chlamydia psittaci), bruceloza (Brucella spp.) w skojarzeniu ze streptomycyną, dżuma (Yersinia pestis), tularemia (Francisella tularensis). W zapobieganiu malarii. Przed rozpoczęciem leczenia doksycykliną należy przeprowadzić badanie lekowrażliwości wyizolowanego drobnoustroju, wywołującego zakażenie. Leczenie może być wdrożone przed uzyskaniem wyniku lekowrażliwości drobnoustroju. Po uzyskaniu wyniku antybiogramu może być konieczna odpowiednia zmiana leku. Podejmując decyzję o leczeniu preparatem należy wziąć pod uwagę oficjalne właściwe wytyczne dotyczące stosowania leków przeciwbakteryjnych.

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na doksycyklinę, inne tetracykliny lub jakąkolwiek substancję pomocniczą preparatu. Ciężka niewydolność wątroby. Dzieci poniżej 12 lat; Ciąża (zwłaszcza druga połowa).

Środki ostrożności

Ostrożnie stosować u pacjentów z niewydolnością wątroby lub przyjmujących inne leki hepatotoksyczne. Podczas leczenia należy unikać ekspozycji na promieniowanie UV (nasłonecznienie, solarium) ze względu na ryzyko wystąpienia fotodermatoz.

Niepożądane działanie

Ból i zawroty głowy, nagłe zaczerwienienie twarzy, nadciśnienie wewnątrzczaszkowe u dorosłych i dzieci (powodujące m.in. zaburzenia widzenia), szumy uszne, łagodne i przemijające zaburzenia żołądka i jelit (brak łaknienia, nudności, wymioty, biegunka, bóle brzucha, zapalenie języka, trudności w przełykaniu, owrzodzenie przełyku, zapalenie jelita, zmiany zapalne odbytu), zwiększenie stężenia mocznika we krwi, reakcje alergiczne (objawy choroby posurowiczej, obrzęk naczynioruchowy, plamica anafilaktyczna, hipotonia, duszność, tachykardia, zapalenie osierdzia, wstrząs anafilaktyczny, wysypka skórna, pokrzywka, świąd, nadwrażliwość na światło, złuszczające zapalenie skóry, zespół Stevensa-Johnsona, toksyczne martwicze oddzielanie naskórka), rzadko niedokrwistość, małopłytkowość, leukopenia, granulocytoza, porfiria, brązowo-czarne przebarwienie gruczołu tarczowego, bóle stawów i mięśni, zaburzenia rozwoju zębów, przebarwienia szkliwa, nadkażenia opornymi drobnoustrojami (świąd odbytu, zapalenie jamy ustnej i języka, zapalenie narządów płciowych, rzekomobłoniaste zapalenie jelita grubego, gronkowcowe zapalenie jelit), przemijające zwiększenie aktywności aminotransferaz we krwi, rzadko zaburzenia czynności wątroby, zapalenie wątroby, żółtaczka, zapalenie trzustki.

Ciąża i laktacja

Nie należy stosować w ciąży i okresie karmienia piersią.

Interakcje

Leki zobojętniające sok żołądkowy (związki glinu, magnezu i wapnia), składniki diety i inne preparaty zawierające te związki, a także związki żelaza, cynku i bizmutu zmniejszają wchłanianie doksycykliny (należy je przyjmować co najmniej po 2 h od podania doksycykliny). Doksycyklina nasila działanie doustnych leków przeciwzakrzepowych pochodnych kumaryny (należy kontrolować parametry krzepnięcia), doustnych leków hipoglikemizujących (wymagana kontrola stężenia glukozy we krwi), toksyczność cyklosporyny (należy monitorować jej stężenie we krwi) oraz toksyczność metoksyfluranu (nie stosować podczas leczenia doksycykliną). Jednoczesne stosowanie z teofiliną nasila ryzyko wystąpienia działań niepożądanych ze strony przewodu pokarmowego. Preparat zmniejsza skuteczność antybiotyków bakteriobójczych oraz doustnych środków antykoncepcyjnych (podczas leczenia należy stosować dodatkowe metody antykoncepcji). Induktory CYP (m.in. barbiturany, karbamazepina, fenytoina) oraz alkohol zmniejszają skuteczność doksycykliny.

Preparat zawiera substancję Doxycycline.

Lek refundowany: TAK

Lista leków zawierających te same substancje czynne

1 kaps. zawiera 100 mg doksycykliny w postaci hyklanu.

1 kaps. twarda zawiera 100 mg doksycykliny w postaci jednowodzianu.

1 ml roztworu zawiera 20 mg hyklanu doksycykliny. Roztwór zawiera pirosiarczyn sodu.

1 tabl. zawiera 100 mg doksycykliny w postaci jednowodzianu. Preparat zawiera laktozę.

Najczęściej wyszukiwane

1 fiolka zawiera 500 mg imipenemu (w postaci jednowodzianu) oraz 500 mg cylastatyny (w postaci soli sodowej); lek zawiera sód: 37,5 mg w 1 fiolce.

1 dawka (0,5 ml) zawiera nie mniej niż 5 j.m. toksoidu błoniczego adsorbowanego na wodorotlenku glinu.

1 fiolka zawiera 250 mg acyklowiru w postaci soli sodowej.

1 tabl. powl. zawiera 250 mg, 500 mg lub 875 mg amoksycyliny w postaci trójwodzianu oraz 125 mg kwasu klawulanowego w postaci soli potasowej. Po rozpuszczeniu w wodzie - 5 ml zawiesiny zawiera 400 mg amoksycyliny w postaci trójwodzianu i 57 mg kwasu klawulanowego w postaci soli potasowej. 1 saszetka granulatu do sporz. zaw. doustnej zawiera 875 mg amoksycyliny w postaci trójwodzianu oraz 125 mg kwasu klawulanowego w postaci soli potasowej; granulat zawiera aspartam. 1 tabl. do sporz. zawiesiny doustnej/ulegająca rozpadowi w jamie ustnej (QUICKTAB) zawiera 500 mg lub 875 mg amoksycyliny w postaci trójwodzianu oraz 125 mg kwasu klawulanowego w postaci soli potasowej; tabl. QUICKTAB zawierają aspartam i olej rycynowy.

1 tabl. zawiera 100 mg, 400 mg lub 800 mg sulfametoksazolu i odpowiednio 20 mg, 80 mg lub 160 mg trimetoprimu. Preparat zawiera parahydroksybenzoesan metylu i parahydroksybenzoesan propylu.

1 dawka 2 ml szczepionki doustnej zawiera: nie mniej niż 2,2 x 106 IU rotawirusa typu G1, nie mniej niż 2,8 x 106 IU rotawirusa typu G2, nie mniej niż 2,2 x 106 IU rotawirusa typu G3, nie mniej niż 2,0 x 106 IU rotawirusa typu G4, nie mniej niż 2,3 x 106 IU rotawirusa typu P1A[8]. Preparat zawiera sacharozę.

1 dawka (0,5 ml) po rekonstytucji zawiera: nie mniej niż 30 j.m. toksoidu błoniczego adsorbowanego na wodorotlenku glinu; nie mniej niż 40 j.m. toksoidu tężcowego adsorbowanego na wodorotlenku glinu; antygeny Bordatella pertusis (25 µg toksoidu krztuścowego adsorbowanego na wodorotlenku glinu, 25 µg hemaglutyniny włókienkowej adsorbowanej na wodorotlenku glinu, 8 µg pertaktyny adsorbowanej na wodorotlenku glinu); inaktywowany poliowirus - 40 j. antygenu D wirusa polio typ 1 (szczep Mahoney namnażany w hodowli komórek Vero), 8 j. antygenu D wirusa polio typ 2 (szczep MEF-1 namnażany w hodowli komórek Vero), 32 j. antygenu D wirusa polio typ 3 (szczep Saukett namnażany w hodowli komórek Vero); 10 µg polisacharydu Haemophilus influenzae typ b (fosforanu polirybozylorybitolu), związanego z około 20-40 µg toksoidu tężcowego jako nośnikiem białkowym.

5 ml zawiesiny zawiera 200 mg sulfametoksazolu i 40 mg trimetoprimu. Lek zawiera maltitol oraz p-hydroksybenzoesany.

1 kaps. zawiera 50, 100, 150 lub 200 mg flukonazolu; kaps. zawierają laktozę. 1 ml syropu zawiera 5 mg flukonazolu; syrop zawiera sacharozę i glicerol.

1 fiolka zawiera 1g cefazoliny w postaci soli sodowej.

Informacje o lekach dostarcza:
Pharmindex
Najpopularniejsze artykuły
Grypa u dzieci - objawy, przyczyny i leczenie Grypa u dzieci - objawy, przyczyny i leczenie

Grypa u dzieci to jedna na najczęstszych chorób wirusowych układu oddechowego. Przyczyną choroby jest wirus grypy, który wywołuje dokuczliwe objawy. W tym ...

więcej

Domowe syropy NA KASZEL - przepisy na syropy własnej roboty Domowe syropy NA KASZEL - przepisy na syropy własnej ...

Przepisy na domowe syropy na kaszel, zarówno ten suchy, jak i mokry, są przekazywane z pokolenia na pokolenie. Nic dziwnego - syropy ...

więcej

Zioła na przeziębienie dla dzieci i dorosłych [PRZEPISY] Zioła na przeziębienie dla dzieci i dorosłych [PRZEPISY]

Zioła na przeziębienie to naturalne specyfiki, dzięki którym szybko można zwalczyć infekcję. Zioła na przeziębienie to zioła napotne, przeciwgorączkowe, które łagodzą katar ...

więcej

Zapalenie migdałków – przyczyny, objawy, leczenie Zapalenie migdałków – przyczyny, objawy, leczenie

Zapalenie migdałków wiąże się z silnym bólem gardła utrudniającym przełykanie, osłabieniem i gorączką. Preparaty stosowane w leczeniu zapalenia migdałków powinny z jednej ...

więcej

Ból gardła przy przełykaniu śliny – przyczyny i leczenie Ból gardła przy przełykaniu śliny – przyczyny i leczenie

Ból gardła spowodowany jest najczęściej zakażeniami górnych dróg oddechowych. Szczególnie doskwiera nam on przy przełykaniu – przeczytaj, jakie są tego przyczyny i ...

więcej

Zdrowa społeczność

Właściciel portalu Poradnikzdrowie.pl nie jest właścicielem Bazy Leków. Dostawca bazy leków oświadcza i informuje, że dokłada wszelkich starań, aby wszystkie opisy leków były zgodne z obowiązującym stanem wiedzy, a także oświadcza jednocześnie, że podstawowe znaczenie prawne ma zawsze ulotka dołączona do konkretnego leku, zatwierdzona przez Ministerstwo Zdrowia.