Dermovate®

1 g maści, kremu lub 1 ml roztworu zawiera 0,5 mg propionianu klobetazolu. Ponadto krem zawiera: chlorokrezol, alkohol cetostearylowy i glikol propylenowy; maść zawiera: glikol propylenowy.

  1. Działanie
  2. Dawkowanie
  3. Wskazania
  4. Przeciwwskazania
  5. Środki ostrożności
  6. Niepożądane działanie
  7. Ciąża i laktacja
  8. Uwagi
  9. Interakcje
  10. Cena
Nazwa Zawartość opakowania Substancja czynna Cena 100% Ost. modyfikacja
Dermovate® 50 ml, roztw. na skórę 21,66 zł 2017-10-31

Działanie

Propionian klobetazolu jest kortykosteroidem o bardzo silnym działaniu przeznaczonym do stosowania miejscowego. Miejscowo stosowane kortykosteroidy wykazują działanie przeciwzapalne, przeciwświądowe oraz zwężające naczynia krwionośne. Przezskóme wchłanianie może być zwiększone po zastosowaniu opatrunku okluzyjnego, lub gdy skóra jest zmieniona chorobowo, w tym przez proces zapalny. Kortykosteroidy stosowane miejscowo po wchłonięciu przez skórę podlegają podobnym procesom farmakokinetycznym jak kortykosteroidy podawane ogólnoustrojowo i są metabolizowane głównie w wątrobie. Wydalane są przez nerki. Ponadto, niektóre kortykosteroidy i ich metabolity są również wydalane z żółcią.

Dawkowanie

Zewnętrznie. Krem jest przeznaczony w szczególności do stosowania na wilgotne i sączące zmiany skórne; maść na suche, liszajowate, łuszczące się zmiany skórne; roztwór na owłosioną skórę głowy. Maść i krem: cienką warstwę preparatu delikatnie wcierać w miejsca chorobowo zmienione, 1-2 razy na dobę. Leczenie należy kontynuować do uzyskania poprawy, nie dłużej niż 4 tyg., a następnie zmniejszyć częstość stosowania lub zastosować inny preparat o słabszym działaniu. Przed zastosowaniem emolientu po nałożeniu maści/kremu należy odczekać, aż lek zostanie wchłonięty przez skórę. Lek można zastosować ponownie, przez krótki czas, w zaostrzeniach choroby. W chorobach opornych na leczenie, zwłaszcza przebiegających z hiperkeratozą, skuteczność leku może być zwiększona poprzez zastosowanie opatrunku okluzyjnego (np. z folii polietylenowej). Zazwyczaj zastosowanie opatrunku okluzyjnego tylko na noc przynosi wyraźną poprawę, która może być utrzymana przez stosowanie preparatu bez opatrunku okluzyjnego. Jeżeli w ciągu 2-4 tyg. nastąpi pogorszenie lub nie uzyska się poprawy stanu pacjenta, należy ponownie przeanalizować wskazania do stosowania leku. Jeśli wymagane jest dłuższe leczenie, należy zastosować lek o słabszym działaniu. Nie należy stosować dawki większej niż 50 gramów maści/kremu na tydzień. Przy atopowym zapaleniu skóry leczenie preparatem powinno być stopniowo wycofywane wraz z uzyskaniem poprawy, a w terapii podtrzymującej powinny być stosowane emolienty; w przypadku nagłego zaprzestania leczenia może pojawić się nawrót choroby. U pacjentów, u których występują częste nawroty można rozważyć terapię przerywaną (jeden raz na dobę, dwa razy w tygodniu, bez opatrunku okluzyjnego), połączoną z codziennym stosowaniem emolientów, stosując lek w miejscach wcześniej zmienionych chorobowo lub w miejscach gdzie występują nawroty. Należy regularnie oceniać stan pacjenta oraz korzyści i ryzyko kontynuacji leczenia. Roztwór: niewielką ilością roztworu pokrywać zmienioną chorobowo skórę głowy, 2 razy na dobę (rano i wieczorem), aż do uzyskania poprawy. Następnie w leczeniu podtrzymującym roztwór można stosować raz na dobę lub rzadziej. Szczególne grupy pacjentów. U pacjentów w podeszłym wieku, pacjentów z niewydolnością nerek lub wątroby stosować najmniejszą zalecaną dawkę leku przez najkrótszy czas umożliwiający osiągnięcie oczekiwanej korzyści klinicznej.

Wskazania

Maść, krem: krótkotrwałe miejscowe leczenie chorób skóry reagujących na leczenie kortykosteroidami, takich jak: łuszczyca (z wyłączeniem zmian uogólnionych), liszaj płaski, toczeń rumieniowaty (DLE), nawracający wyprysk, trudne w leczeniu choroby skóry, w których dotychczasowe leczenie słabszymi kortykosteroidami okazało się nieskuteczne. Roztwór: leczenie miejscowe chorób zapalnych skóry owłosionej głowy, reagujących na leczenie steroidami, takich jak łuszczyca oraz trudne w leczeniu postacie wyprysku, w których dotychczas stosowane leczenie słabszymi steroidami okazało się nieskuteczne.

Przeciwwskazania

Maść i krem: nieleczone infekcje skórne, trądzik różowaty; trądzik pospolity; zapalenie skóry w okolicy ust; świąd bez stanu zapalnego; świąd okolicy odbytu i narządów płciowych; dzieci w wieku poniżej 12 lat. Roztwór: choroby skóry występujące u dzieci w wieku poniżej 1 rż., w tym choroby zapalne skóry; zakażenia owłosionej skóry głowy.

Środki ostrożności

Ostrożnie stosować u pacjentów z nadwrażliwością na miejscowo stosowane kortykosteroidy lub jakiekolwiek substancje pomocnicze preparatu w wywiadzie. Miejscowe reakcje nadwrażliwości mogą przypominać objawy leczonych chorób. Ryzyko wystapienia działań ogólnoustrojowych jest zwiększone w przypadku: czasu ekspozycji, stosowania na duże powierzchnie ciała, stosowania na szczelnie osłonięte obszary skóry (np. w okolicach wyprzeniowych lub pod opatrunkiem okluzyjnym), zwiększonego uwodnienia warstwy rogowej naskórka, stosowania na obszary, gdzie skóra jest cienka (np. na skórę twarzy), stosowania na uszkodzoną skórę lub w przypadku innych sytuacji, gdy bariera skórna może być uszkodzona, jak również silnego działania i postaci kortykosteroidu stosowanego miejscowo. W porównaniu do dorosłych, u dzieci może dochodzić do wchłaniania proporcjonalnie większej ilości miejscowo stosowanych kortykosteroidów i w związku z tym mogą one być bardziej podatne na ogólnoustrojowe działania niepożądane (u dzieci bariera skórna jest niedojrzała, a stosunek powierzchni do masy ciała jest większy niż u dorosłych). U niektórych pacjentów, na skutek zwiększonego wchłaniania ogólnoustrojowego miejscowo stosowanych kortykosteroidów, mogą wystąpić objawy hiperkortyzolizmu (zespół Cushinga) oraz odwracalne zahamowanie czynności osi podwzgórze-przysadka-nadnercza prowadzące do niedoborów glikokortykosteroidów. W razie zaobserwowania powyższych objawów należy stopniowo odstawiać lek poprzez zmniejszanie częstości stosowania lub zastosować kortykosteroid o mniejszej sile działania. Gwałtowne przerwanie leczenia może prowadzić do niedoborów glikokortykosteroidów. Należy unikać długotrwałego stosowania miejscowego kortykosteroidów u dzieci, ze względu na możliwość zahamowania czynności osi podwzgórze-przysadka-nadnercza. Dzieci są bardziej podatne na wystąpienie zmian zanikowych skóry podczas miejscowego stosowania kortykosteroidów. Jeśli konieczne jest zastosowanie klobetazolu propionianu u dziecka, należy ograniczyć czas leczenia do kilku dni i co tydzień oceniać stan pacjenta. Należy zachować ostrożność podczas miejscowego stosowania kortykosteroidów w leczeniu łuszczycy z uwagi na stwierdzone ryzyko wystąpienia tolerancji na lek, zaostrzenia zmian w wyniku tzw. „efektu z odbicia" po zaprzestaniu stosowania leku, rozwoju uogólnionej łuszczycy krostkowej i wystąpienia miejscowych lub ogólnoustrojowych działań niepożądanych kortykosteroidów wynikających z nadmiernego wchłaniania preparatu przez uszkodzoną skórę. Stosowanie kortykosteroidów na skórę twarzy może prowadzić, częściej niż w przypadku stosowania na skórę innych okolic ciała, do zaników skóry - stosowanie leku należy ograniczyć do kilku dni. W przypadku stosowania na powieki należy uważać, aby lek nie dostał się do oka, gdyż wielokrotne narażenie może doprowadzić do wystąpienia jaskry i zaćmy. W przypadku wtórnego zakażenia w obrębie zmian zapalnych należy zastosować odpowiednie leczenie przeciwdrobnoustrojowe. W przypadku rozszerzania się zakażenia należy przerwać miejscowe leczenie kortykosteroidami i zastosować odpowiednie leczenie przeciwdrobnoustrojowe. Miejscowo stosowane kortykosteroidy stosuje się czasami do leczenia zapalenia skóry wokół przewlekłych zmian owrzodzeniowych kończyn dolnych; stosowanie w takim przypadku może być związane z większą częstością występowania reakcji miejscowej nadwrażliwości i wzrostem ryzyka miejscowych zakażeń. W razie konieczności zastosowania preparatu pod opatrunkiem okluzyjnym, należy oczyścić skórę przed nałożeniem opatrunku, gdyż ciepło i wilgoć związane ze stosowaniem opatrunków okluzyjnych sprzyjają rozwojowi zakażeń bakteryjnych. Ze względu na zawartość chlorokrezolu (krem) - lek może powodować reakcje alergiczne, alkoholu cetostearylowego (krem) i glikolu propylenowego (krem i maść) - lek może powodować miejscową reakcję skórną (np. kontaktowe zapalenie skóry).

Niepożądane działanie

Często: świąd, miejscowe pieczenie/ból skóry. Niezbyt często: miejscowe zmiany zanikowe skóry, rozstępy, teleangiektazja. Bardzo rzadko: zakażenia oportunistyczne; miejscowa nadwrażliwość; zahamowanie czynności osi podwzgórze-przysadka-nadnercza: objawy zespołu Cushinga: (np. twarz księżycowata, otyłość centralna), opóźnienie wzrostu kostnego u dzieci, osteoporoza, jaskra, hiperglikemia/glikozuria, zaćma, nadciśnienie tętnicze, zwiększenie masy ciała/otyłość, zmniejszenie stężenia endogennego kortyzolu, łysienie, łamliwość włosów; ścieńczenie skóry, zmarszczki na skórze, przesuszenie skóry, przebarwienia, nadmierne owłosienie, zaostrzenie objawów choroby pierwotnej, kontaktowe alergiczne zapalenie skóry, łuszczyca krostkowa, rumień, wysypka, pokrzywka; podrażnienie skóry lub ból w miejscu podania.

Ciąża i laktacja

Stosowanie propionianu klobetazolu podczas ciąży i karmienia piersią powinno być rozważane tylko w przypadku kiedy spodziewane korzyści dla matki przewyższają ryzyko dla płodu/dziecka. Należy stosować jak najmniejszą ilość preparatu przez jak najkrótszy czas. W okresie karmienia piersią nie należy stosować leku na skórę piersi, aby uniknąć przypadkowego spożycia przez dziecko. Nie ma danych dotyczących wpływu miejscowo stosowanych kortykosteroidów na płodność u ludzi. Propionian klobetazolu podawany podskórnie nie wpływał na proces krycia u szczurów, jednakże odnotowano zmniejszenie płodności po zastosowaniu największej dawki.

Uwagi

Nie badano wpływu leku na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn. Profil działań niepożądanych propionianu klobetazolu stosowanego miejscowo nie wskazuje na możliwość negatywnego wpływu. Roztwór jest łatwopalny.

Interakcje

Jednoczesne stosowanie leków, które hamują aktywność CYP3A4 (np. rytonawir, itrakonazol) powoduje spowolnienie metabolizmu kortykosteroidów, prowadząc do nasilenia ich działania ogólnoustrojowego. Stopień w jakim ta interakcja ma znaczenie kliniczne zależy od dawki i drogi podania kortykosteroidów oraz od siły działania inhibitora CYP3A4.

Cena

Dermovate®, cena 100% 21,66 zł

Preparat zawiera substancję Clobetasol propionate.

Lek refundowany: TAK

Lista leków zawierających te same substancje czynne

1 g maści lub kremu zawiera 0,5 mg propionianu klobetazolu. Maść zawiera glikol propylenowy. Krem zawiera glikol propylenowy, chlorokrezol, alkohol cetostearylowy.

1 g szamponu leczniczego zawiera 0,5 mg propionianu klobetazolu.

1 g maści lub kremu zawiera 0,5 mg propionianu klobetazolu. Maść zawiera glikol propylenowy. Krem zawiera parahydroksybenzoesan propylu, parahydroksybenzoesan metylu i glikol propylenowy.

1 g maści, kremu lub 1 ml roztworu zawiera 0,5 mg propionianu klobetazolu. Ponadto krem zawiera: chlorokrezol, alkohol cetostearylowy i glikol propylenowy; maść zawiera: glikol propylenowy.

1 ml piany na skórę zawiera 0,5 mg propionianu klobetazolu. Preparat zawiera alkohol cetylowy, alkohol stearylowy i glikol propylenowy.

Najczęściej wyszukiwane

1 g kremu zawiera 20 mg kwasu fusydynowego (w postaci kwasu fusydynowego półwodnego) oraz 1 mg betametazonu (w postaci walerianianu betametazonu). Ponadto preparat zawiera alkohol cetostearylowy, parahydroksybenzoesan metylu i propylu, sorbinian potasu.

1 g kremu zawiera 20 mg kwasu fusydynowego i 1 mg betametazonu (w postaci walerianianu); krem zawiera alkohol cetostearylow i chlorokrezol.

1 g żelu zawiera 3 mg adapalenu oraz 25 mg nadtlenku benzoilu. Preparat zawiera glikol propylenowy.

1 ml płynu zawiera 20 mg minoksydylu.

1 g kremu zawiera 20 mg kwasu fusydynowego i 10 mg octanu hydrokortyzonu. Krem zawiera butylohydroksyanizol, alkohol cetylowy i sorbinian potasu.

1 kaps. zawiera 10 mg lub 20 mg izotretynoiny; kapsułki zawierają olej sojowy.

1 g zawiesiny zawiera 20 mg benzokainy i 240 mg tlenku cynku.

1 ml płynu i emulsji oraz 1 g żelu zawiera 10 mg klindamycyny w postaci fosforanu. Ponadto emulsja zawiera alkohol cetostearylowy; płyn zawiera glikol propylenowy; żel zawiera glikol propylenowy i hydroksybenzoesan metylu.

1 g maści zawiera 0,3 mg lub 1 mg takrolimusu w postaci takrolimusu jednowodnego.

1 g żelu zawiera 50 µg kalcypotriolu i 0,5 mg betametazonu w postaci dipropionianu. Żel zawiera butylohydroksytoluen.

Informacje o lekach dostarcza:
Pharmindex
Najpopularniejsze artykuły
Promieniowanie UV. Wpływ na skórę promieniowania słonecznego UVA i UVB Promieniowanie UV. Wpływ na skórę promieniowania słonecznego UVA i ...

Promieniowanie UV poprawia nastrój, zmienia kolor skóry i wspomaga leczenie chorób skóry. Jednak promieniowanie UV ma więcej wad niż zalet, dlatego warto ...

więcej

WRASTAJĄCY PAZNOKIEĆ - przyczyny. Jak zapobiegać wrastaniu paznokci? WRASTAJĄCY PAZNOKIEĆ - przyczyny. Jak zapobiegać wrastaniu paznokci?

Wrastający paznokieć to bolesna dolegliwość. Początkowo jest jedynie przyczyną lekkiego dyskomfortu. Jednak w miarę wrastania paznokcia pojawiają się bóle palucha u stopy, ...

więcej

PĘCHERZE NA STOPACH - zapobieganie i leczenie PĘCHERZE NA STOPACH - zapobieganie i leczenie

Bąbel na stopie utrudnia chodzenie i boli? Twoje buty powodują otarcia i bolesne pęcherze? Udzielimy ci dobrych rad, jak zapobiegać i leczyć ...

więcej

Leczenie grzybicy paznokci. Czy można leczyć grzybicę paznokci w domu? Leczenie grzybicy paznokci. Czy można leczyć grzybicę paznokci w ...

Grzybica paznokci najczęściej dotyczy paznokci stóp. Jak leczyć grzybicę paznokci: iść do lekarza czy próbować domowych sposobów? Leczenie grzybicy paznokci nie jest ...

więcej

Melanina: rodzaje i rola Melanina: rodzaje i rola

Melanina to pigment, który odpowiada między innymi za barwę naszej skóry, włosów czy tęczówek oczu oraz chroni przed szkodliwym promieniowaniem UV. Dlaczego ...

więcej

Zdrowa społeczność

Właściciel portalu Poradnikzdrowie.pl nie jest właścicielem Bazy Leków. Dostawca bazy leków oświadcza i informuje, że dokłada wszelkich starań, aby wszystkie opisy leków były zgodne z obowiązującym stanem wiedzy, a także oświadcza jednocześnie, że podstawowe znaczenie prawne ma zawsze ulotka dołączona do konkretnego leku, zatwierdzona przez Ministerstwo Zdrowia.