Damelium

1 kaps. zawiera 408 mg lymecykliny, co odpowiada 300 mg tetracykliny.

  1. Działanie
  2. Dawkowanie
  3. Wskazania
  4. Przeciwwskazania
  5. Środki ostrożności
  6. Niepożądane działanie
  7. Ciąża i laktacja
  8. Uwagi
  9. Interakcje
Nazwa Zawartość opakowania Substancja czynna Cena 100% Ost. modyfikacja
Damelium 28 szt., kaps. twarde 45,90zł 2017-10-31

Działanie

Antybiotyk z grupy tetracyklin. Dokładne mechanizmy, poprzez które tetracykliny zmniejszają trądzikowe zmiany zapalne nie zostały w pełni wyjaśnione, ale efekt wydaje się częściowo wynikać z antybakteryjnego działania leków. Po podaniu doustnym tetracykliny hamują wzrost organizmów wrażliwych (głównie Propionibacterium acnes) na powierzchni skóry i zmniejszają stężenia wolnych kwasów tłuszczowych w łoju, które są prawdopodobną przyczyną trądzikowych zmian zapalnych, np. grudek, krost, guzków, torbieli. Podczas wchłaniania lymecyklina jest szybko hydrolizowania do aktywnej tetracykliny i innych, nieaktywnych składników. Wolna tetracyklina wchłaniana się szybko i utrzymuje stężenia terapeutyczne przez co najmniej 12 h. Terapeutyczne stężenia we krwi (>1 µg/ml) uzyskuje się w ciągu 1 h, a maksymalne stężenia (2-3 µg/ml) - w ciągu 2-3 h. Podwojenie dawki powoduje 80% zwiększenie stężeń. T0,5 lymecykliny wynosi ok. 10 h.

Dawkowanie

Doustnie. Dorośli, dzieci >12 lat: 1 kaps. na dobę, przez co najmniej 8-12 tyg. Istotne jest by ograniczyć stosowanie leku do najkrótszego możliwego czasu i zaprzestać stosowania, gdy dalsza poprawa jest mało prawdopodobna. Czas leczenia nie powinien przekroczyć 6 miesięcy. Szczególne grupy pacjentów. U pacjentów z niewydolnością nerek zaleca się zmniejszenie dawki i ewentualnie kontrolę stężenia leku we krwi. U pacjentów w podeszłym wieku nie jest wymagane dostosowanie dawki. Sposób podania. Lek przyjmować z lekkim posiłkiem niezawierającym produktów mlecznych. Kapsułkę należy popić co najmniej połową szklanki wody i przyjmować w pozycji stojącej.

Wskazania

Leczenie trądziku pospolitego o nasileniu umiarkowanym i ciężkim. Należy uwzględnić oficjalne zalecenia dotyczące właściwego stosowania leków przeciwbakteryjnych.

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na lymecyklinę, tetracykliny lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Ciężka niewydolność nerek. Dzieci <12 lat. Ciąża i okres karmienia piersią. Jednoczesne stosowanie doustnych retinoidów i skojarzenia z retinoidami stosowanymi ogólnie.

Środki ostrożności

W przypadku umiarkowanie nasilonego trądziku pospolitego, leczenie lymecykliną jest wskazane tylko wtedy, gdy leczenie miejscowe jest nieskuteczne. Ostrożnie stosować u pacjentów: z zaburzeniami czynności wątroby (ryzyko kumulacji i zwiększenia toksyczności, w tym hepatotoksyzności, kontrolować stężenie antybiotyku we krwi) lub w przypadku jednoczesnego stosowania innych leków o działaniu hepatotosycznym; z niewydolnością nerek (ryzyko kumulacji i zwiększenia toksyczności, w tym nefrotoksyczności, kontrolować stężenie antybiotyku we krwi, może być konieczne zmniejszenie dawki); z miastenią (lek może powodować lekką blokadę nerwowo-mięśniową). Podczas leczenia należy unikać bezpośredniej ekspozycji na naturalne i sztuczne światło słoneczne; przerwać leczenie, jeśli wystąpią pierwsze objawy rumienia skórnego lub dyskomfortu skóry. Lek może powodować zaostrzenie tocznia rumieniowatego układowego. Tetracykliny w pewnym stopniu są wchłaniane przez rozwijające się kości oraz zęby i mogą powodować przebarwienia i hipoplazję szkliwa. Leczenie lymecykliną należy zakończyć, jeśli wystąpią objawy zwiększonego ciśnienia śródczaszkowego. Długotrwałe stosowanie antybiotyków o szerokim spektrum działania może powodować występowanie organizmów opornych i nadkażeń. U mikroorganizmów może rozwinąć się oporność krzyżowa na tetracykliny, a u pacjentów - nadwrażliwość krzyżowa.

Niepożądane działanie

Często: ból głowy, nudności, ból brzucha, biegunka. Częstość nieznana: neutropenia, trombocytopenia, reakcja anafilaktyczna, reakcje nadwrażliwości, pokrzywka, obrzęk naczynioruchowy, zawroty głowy, nadciśnienie wewnątrzczaszkowe, zaburzenia widzenia, ból w nadbrzuszu, zapalenie języka, wymioty, zapalenie jelit, żółtaczka, wysypka z rumieniem, reakcje nadwrażliwości na światło, świąd, zespół Stevensa-Johnsona, gorączka, zwiększenie aktywności aminotransferaz, zwiększenie aktywności ALP, zwiększenie stężenia bilirubiny we krwi. Podczas leczenia tetracyklinami obserwowano u niemowląt występowanie łagodnego nadciśnienia śródczaszkowego i wybrzuszenie ciemiączka z możliwymi objawami, takimi jak: ból głowy, zaburzenia widzenia, w tym zamazane widzenie, mroczki, podwójne widzenie lub trwała utrata wzroku. Ponadto zgłaszano następujące działania niepożądane po przyjęciu tetracyklin, które mogą wystąpić podczas leczenia lymecykliną: dysfagia, zapalenie przełyku, owrzodzenia, zapalenie trzustki, przebarwienia zębów, zapalenie wątroby, niewydolność wątroby. Dyschromia zębów i (lub) hipoplazja szkliwa może wystąpić, jeżeli lek jest podawany dzieciom w wieku Clostridium difficile), zapalenie języka, zapalenie jamy ustnej, zapalenie pochwy lub gronkowcowe zapalenie jelit.

Ciąża i laktacja

Nie stosować w ciąży i okresie karmienia piersią. Tetracykliny łatwo przechodzą przez barierę łożyska oraz są dystrybuowane do mleka (ryzyko hipoplazji szkliwa lub dyschromii u niemowląt).

Uwagi

Lymecyklina może powodować fałszywie dodatnie wyniki oznaczenia glukozy w moczu oraz może wpływać na oznaczanie katecholamin w moczu metodą fluorymetryczną, powodując fałszywie zwiększone wartości (metoda Hingerty).

Interakcje

Wchłanianie tetracyklin może być zmienione w przypadku jednoczesnego stosowania soli wapnia, glinu, dydanozyny, magnezu, bizmutu, cynku, leków zobojętniających kwas żołądkowy, preparatów gojących owrzodzenia zawierających bizmut, preparatów żelaza i chinaprylu. Unikać stosowania z lekami zobojętniającymi sok żołądkowy w postaci kompleksów chelatowych zawierających dwu- lub trójwartościowe kationy, dwuwęglanem sodu, tabletkami z chinaprylem zawierającymi magnez, dydanozyną w postaci tabletek zawierających kationy trójwartościowe. Preparaty cynku, wapnia, żelaza nie powinny być stosowane w ciągu 2-3 h przed lub po przyjęciu lymecykliny. Nie stosować z retinoidami, w tym retinoidami przyjmowanymi doustnie, ze względu na ryzyko łagodnego nadciśnienia śródczaszkowego. Tetracykliny mogą nasilać działanie leków przeciwzakrzepowych. Unikać jednoczesnego stosowania leków moczopędnych z powodu ich wpływu na zwiększenie stężenia azotu mocznikowego we krwi. Zgłoszono kilka przypadków ciąży lub krwawienia międzymiesiączkowego w wyniku jednoczesnego stosowania tetracykliny lub oksytetracykliny z doustnymi środkami antykoncepcyjnymi; jednak nie obserwowano takich zadarzeń w przypadków lymecykliny.

Preparat zawiera substancję Lymecycline.

Lek refundowany: NIE

Lista leków zawierających te same substancje czynne

1 kaps. zawiera 408 mg lymecykliny, co odpowiada 300 mg tetracykliny.

1 kaps. zawiera 204 mg (408 mg) limecykliny co odpowiada 150 mg (300 mg) tetracykliny. Preparat zawiera żółcień chinolinową. Kapsułki 150 mg zawierają laktozę.

Najczęściej wyszukiwane

1 fiolka zawiera 500 mg imipenemu (w postaci jednowodzianu) oraz 500 mg cylastatyny (w postaci soli sodowej); lek zawiera sód: 37,5 mg w 1 fiolce.

1 dawka (0,5 ml) zawiera nie mniej niż 5 j.m. toksoidu błoniczego adsorbowanego na wodorotlenku glinu.

1 fiolka zawiera 250 mg acyklowiru w postaci soli sodowej.

1 tabl. powl. zawiera 250 mg, 500 mg lub 875 mg amoksycyliny w postaci trójwodzianu oraz 125 mg kwasu klawulanowego w postaci soli potasowej. Po rozpuszczeniu w wodzie - 5 ml zawiesiny zawiera 400 mg amoksycyliny w postaci trójwodzianu i 57 mg kwasu klawulanowego w postaci soli potasowej. 1 saszetka granulatu do sporz. zaw. doustnej zawiera 875 mg amoksycyliny w postaci trójwodzianu oraz 125 mg kwasu klawulanowego w postaci soli potasowej; granulat zawiera aspartam. 1 tabl. do sporz. zawiesiny doustnej/ulegająca rozpadowi w jamie ustnej (QUICKTAB) zawiera 500 mg lub 875 mg amoksycyliny w postaci trójwodzianu oraz 125 mg kwasu klawulanowego w postaci soli potasowej; tabl. QUICKTAB zawierają aspartam i olej rycynowy.

1 tabl. zawiera 100 mg, 400 mg lub 800 mg sulfametoksazolu i odpowiednio 20 mg, 80 mg lub 160 mg trimetoprimu. Preparat zawiera parahydroksybenzoesan metylu i parahydroksybenzoesan propylu.

1 dawka 2 ml szczepionki doustnej zawiera: nie mniej niż 2,2 x 106 IU rotawirusa typu G1, nie mniej niż 2,8 x 106 IU rotawirusa typu G2, nie mniej niż 2,2 x 106 IU rotawirusa typu G3, nie mniej niż 2,0 x 106 IU rotawirusa typu G4, nie mniej niż 2,3 x 106 IU rotawirusa typu P1A[8]. Preparat zawiera sacharozę.

1 dawka (0,5 ml) po rekonstytucji zawiera: nie mniej niż 30 j.m. toksoidu błoniczego adsorbowanego na wodorotlenku glinu; nie mniej niż 40 j.m. toksoidu tężcowego adsorbowanego na wodorotlenku glinu; antygeny Bordatella pertusis (25 µg toksoidu krztuścowego adsorbowanego na wodorotlenku glinu, 25 µg hemaglutyniny włókienkowej adsorbowanej na wodorotlenku glinu, 8 µg pertaktyny adsorbowanej na wodorotlenku glinu); inaktywowany poliowirus - 40 j. antygenu D wirusa polio typ 1 (szczep Mahoney namnażany w hodowli komórek Vero), 8 j. antygenu D wirusa polio typ 2 (szczep MEF-1 namnażany w hodowli komórek Vero), 32 j. antygenu D wirusa polio typ 3 (szczep Saukett namnażany w hodowli komórek Vero); 10 µg polisacharydu Haemophilus influenzae typ b (fosforanu polirybozylorybitolu), związanego z około 20-40 µg toksoidu tężcowego jako nośnikiem białkowym.

5 ml zawiesiny zawiera 200 mg sulfametoksazolu i 40 mg trimetoprimu. Lek zawiera maltitol oraz p-hydroksybenzoesany.

1 kaps. zawiera 50, 100, 150 lub 200 mg flukonazolu; kaps. zawierają laktozę. 1 ml syropu zawiera 5 mg flukonazolu; syrop zawiera sacharozę i glicerol.

1 fiolka zawiera 1g cefazoliny w postaci soli sodowej.

Informacje o lekach dostarcza:
Pharmindex
Najpopularniejsze artykuły
Grypa u dzieci - objawy, przyczyny i leczenie Grypa u dzieci - objawy, przyczyny i leczenie

Grypa u dzieci to jedna na najczęstszych chorób wirusowych układu oddechowego. Przyczyną choroby jest wirus grypy, który wywołuje dokuczliwe objawy. W tym ...

więcej

Domowe syropy NA KASZEL - przepisy na syropy własnej roboty Domowe syropy NA KASZEL - przepisy na syropy własnej ...

Przepisy na domowe syropy na kaszel, zarówno ten suchy, jak i mokry, są przekazywane z pokolenia na pokolenie. Nic dziwnego - syropy ...

więcej

Zioła na przeziębienie dla dzieci i dorosłych [PRZEPISY] Zioła na przeziębienie dla dzieci i dorosłych [PRZEPISY]

Zioła na przeziębienie to naturalne specyfiki, dzięki którym szybko można zwalczyć infekcję. Zioła na przeziębienie to zioła napotne, przeciwgorączkowe, które łagodzą katar ...

więcej

Zapalenie migdałków – przyczyny, objawy, leczenie Zapalenie migdałków – przyczyny, objawy, leczenie

Zapalenie migdałków wiąże się z silnym bólem gardła utrudniającym przełykanie, osłabieniem i gorączką. Preparaty stosowane w leczeniu zapalenia migdałków powinny z jednej ...

więcej

Ból gardła przy przełykaniu śliny – przyczyny i leczenie Ból gardła przy przełykaniu śliny – przyczyny i leczenie

Ból gardła spowodowany jest najczęściej zakażeniami górnych dróg oddechowych. Szczególnie doskwiera nam on przy przełykaniu – przeczytaj, jakie są tego przyczyny i ...

więcej

Zdrowa społeczność

Właściciel portalu Poradnikzdrowie.pl nie jest właścicielem Bazy Leków. Dostawca bazy leków oświadcza i informuje, że dokłada wszelkich starań, aby wszystkie opisy leków były zgodne z obowiązującym stanem wiedzy, a także oświadcza jednocześnie, że podstawowe znaczenie prawne ma zawsze ulotka dołączona do konkretnego leku, zatwierdzona przez Ministerstwo Zdrowia.