Cyanokit

1 fiolka zawiera 2,5 g hydroksykobalaminy (1 ml roztworu zawiera 25 mg hydroksykobalaminy).

  1. Działanie
  2. Dawkowanie
  3. Wskazania
  4. Przeciwwskazania
  5. Środki ostrożności
  6. Niepożądane działanie
  7. Ciąża i laktacja
  8. Uwagi
Nazwa Zawartość opakowania Substancja czynna Cena 100% Ost. modyfikacja
Cyanokit 2 fiolki+1 zestaw do inf.+2 urządzenia, proszek do sporz. roztw. do inf. 2017-10-31

Działanie

Działanie hydroksykobalaminy w leczeniu zatrucia cyjankami wynika z jej zdolności ścisłego wiązania jonów cyjankowych. Każda cząsteczka hydroksykobalaminy może wiązać jeden jon cyjankowy przez podstawienie grupy hydroksylowej (powiązanej z III wartościowym jonem kobaltu) jonem cyjankowym. Powstała cyjanokobalamina jest stabilnym, nietoksycznym związkiem. Hydroksykobalamina wiąże się z białkami osocza i drobnocząsteczkowymi związkami fizjologicznymi. Całkowite wydalanie z moczem kobalamin-(III) wynosi co najmniej 60%-70% podanej dawki; większość substancji zostaje wydalona w ciągu pierwszych 24 h, ale czerwone zabarwienie moczu obserwowano przez maksymalnie 35 dni po infuzji dożylnej. Cyjanokobalamina również wydalana jest z moczem.

Dawkowanie

Dawka początkowa.  Dorośli: 5 g (2 x 100 ml). Dzieci i młodzież (w wieku od 0 do 18 lat): 70 mg/kg mc., nie należy stosować dawki większej niż 5 g. Kolejne dawki. W zależności od ciężkości zatrucia i odpowiedzi klinicznej można podać drugą dawkę. Dorośli: kolejna dawka wynosi 5 g (2 x 100 ml). Dzieci i młodzież (w wieku od 0 do 18 lat): kolejna dawka wynosi 70 mg/kg mc., nie należy stosować dawki większej niż 5 g. Dawka maksymalna. Dorośli: maksymalna zalecana dawka całkowita wynosi 10 g. Dzieci i młodzież (w wieku od 0 do 18 lat): maksymalna zalecana dawka całkowita wynosi 140 mg/kg mc., nie należy stosować dawki większej niż 10 g. Zaburzenia czynności nerek i wątroby Mimo że nie badano skuteczności i bezpieczeństwa hydroksykobalaminy u osób z zaburzeniami czynności nerek i wątroby, w tej grupie pacjentów dostosowanie dawki nie jest wymagane, ponieważ lek podaje się jako leczenie ratujące tylko w sytuacjach nagłych zagrażających życiu. Sposób podawania. Dawkę początkową  podaje się w infuzji dożylnej przez 15 min. Szybkość infuzji dożylnej drugiej dawki wynosi od 15 min (w przypadku skrajnie niestabilnych pacjentów) do 2 h, w zależności od stanu pacjenta.

Wskazania

Leczenie stwierdzonego lub podejrzewanego zatrucia cyjankami we wszystkich przedziałach wiekowych. Lek jest przeznaczony do podawania z jednoczesnym przeprowadzeniem odpowiedniej dekontaminacji i zastosowaniem środków wspomagających.

Przeciwwskazania

Brak.

Środki ostrożności

Leczenie zatrucia cyjankami musi obejmować natychmiastowe sprawdzenie drożności dróg oddechowych, właściwe natlenienie i nawodnienie, leczenie wspomagające układ krążenia i leczenie drgawek. Należy podjąć działania mające na celu dekontaminację w zależności od drogi ekspozycji. Lek nie zastępuje tlenoterapii i jego stosowanie nie może opóźniać wdrożenia powyższych środków. Obecność i nasilenie zatrucia cyjankami są często początkowo nieznane. Nie istnieje szeroko dostępne, szybkie badanie krwi potwierdzające zatrucie cyjankami. Decyzje dotyczące terapii muszą być podejmowane na podstawie wywiadu klinicznego i/lub objawów i oznak zatrucia cyjankami. Zatrucie cyjankami może być spowodowane ekspozycją na dym w palących się zamkniętych pomieszczeniach, inhalacją, spożyciem lub ekspozycją skórną. Do źródeł zatrucia cyjankami należą cyjanowodór i jego sole, cyjany, w tym rośliny wytwarzające cyjanki, nitryle alifatyczne lub wydłużona ekspozycja na nitroprusydek sodu. Ponieważ u pacjentów otrzymujących hydroksykobalaminę mogą wystąpić reakcje nadwrażliwości, przed podaniem leku u pacjentów z rozpoznaną nadwrażliwością na hydroksykobalaminy lub witaminę B12 trzeba rozważyć stosunek korzyści do ryzyka. Nie ustalono bezpieczeństwa stosowania leku jednocześnie z innymi antidotami przeciwko cyjankom; w przypadku podjęcia decyzji o zastosowaniu innego antidotum nie należy podawać leków jednocześnie przez tę samą linię dożylną.

Niepożądane działanie

U większości pacjentów wystąpiło odwracalne zaczerwienienie skóry i błon śluzowych, które może utrzymywać się do 15 dni po podaniu leku. U wszystkich pacjentów pojawi się ciemnoczerwone zabarwienie moczu, znacznie nasilone w trakcie pierwszych 3 dni po podaniu leku; zabarwienie moczu może utrzymać się do 35 dni po podaniu preparatu. Mogą także wystąpić: dodatkowe skurcze komorowe, u pacjentów z zatruciami cyjankami obserwowano przyspieszoną częstość pracy serca; zmniejszenie odsetka limfocytów; zaburzenia pamięci, zawroty głowy; obrzęk, podrażnienie, zaczerwienienie; wysięk opłucnowy, duszność, uczucie zatykania w gardle, suchość w gardle, dyskomfort w klatce piersiowej; dyskomfort w jamie brzusznej, niestrawność, biegunka, wymioty, nudności, dysfagia; odwracalne zaczerwienienie skóry i błon śluzowych, wysypki krostkowe, które mogą utrzymywać się przez kilka tygodni, obejmujące głównie twarz i szyję; przejściowe zwiększenie ciśnienia krwi, ustępujące zwykle po w ciągu kilku godzin, uderzenia gorąca; u pacjentów z zatruciami cyjankami obserwowano zmniejszenie ciśnienia krwi; ból głowy, reakcja w miejscu wstrzyknięcia, obrzęk obwodowy; reakcje alergiczne, w tym obrzęk naczynioruchowy, wykwity skórne, pokrzywka i świąd; niepokój.

Ciąża i laktacja

Brak danych dotyczących stosowania preparatu w czasie ciąży. Jednak biorąc pod uwagę, że konieczne jest podanie nie więcej niż dwóch wstrzyknięć hydroksykobalaminy, stan potencjalnie zagrażający życiu, brak alternatywnej metody leczenia - hydroksykobalaminę można podawać kobietom w ciąży. Ponieważ hydroksykobalaminę podaje się w sytuacjach potencjalnie zagrażających życiu, karmienie piersią nie jest przeciwwskazaniem do jej stosowania.

Uwagi

Hydroksykobalamina powoduje obniżenie stężenia cyjanków we krwi; jeżeli planuje się oznaczenie stężenia cyjanków we krwi w celu np. udokumentowania zatrucia, zaleca się pobranie próbki krwi przed rozpoczęciem leczenia hydroksykobalaminą. Ze względu na ciemnoczerwony kolor hydroksykobalamina może wywoływać czerwone zabarwienie skóry i z tego względu może zakłócać ocenę oparzeń. Jednakże wystąpienie zmian skórnych, obrzęku i bólu z dużą pewnością wskazuje na oparzenia. Hydroksykobalamina może powodować czerwone zabarwienie osocza, co może prowadzić do fałszywego zawyżenia lub zaniżenia stężeń niektórych parametrów laboratoryjnych (fałszywe zawyżenia: kreatynina, bilirubina, trójglicerydy, cholesterol, białko całkowite, glukoza, albumina, fosfataza zasadowa, hemoglobina, MCH, MCHC; fałszywe zaniżenia: aminotransferaza alaninowa, amylaza; nieprzewidywalne wyniki: fosforan, kwas moczowy, aminotransferaza asparginowa, kinaza kreatynowa, izoenzym MB kinazy kreatynowej (CKMB), dehydrogenaza mleczanowa (LDH), czas częściowej tromboplastyny po aktywacji (aPTT), czas protrombinowy, wskaźnik Qicka lub INR), wpływ na badania utrzymuje się zazwyczaj 48 h.

Preparat zawiera substancję Cyanocobalamin.

Lek refundowany: NIE

Lista leków zawierających te same substancje czynne

1 tabl. powl. zawiera 100 mg chlorowodorku tiaminy, 200 mg chlorowodorku pirydoksyny i 0,2 mg cyjanokobalaminy.

1 ml roztworu zawiera 100 µg lub 500 µg cyjanokobalaminy.

2 ml roztw. do wstrzykiwań zawiera 100 mg chlorowodorku tiaminy (co odpowiada 78,7 mg wit. B1), 100 mg chlorowodrku pirydoksyny (co odpowiada 82,3 mg wit. B6), 1 mg cyjanokobalaminy (co odpowiada 0,98 mg wit. B12). Preparat zawiera alkohol benzylowy i chlorowodorek lidokainy.

1 kaps. zawiera: 50 mg diklofenaku sodowego, 50 mg chlorowodorku tiaminy (witamina B1), 50 mg chlorowodorku pirydoksyny (witamina B6), 0,25 mg cyjanokobalaminy (witamina B12).

Krople zawierają: 0,15% hialuronianu sodu, 0,5% glikolu polietylenowego 8000 (PEG 8000), chlorek potasu, chlorek wapnia, chlorek magnezu, chlorek sodu, witaminę B12, wodę jałową.

1 amp. (2 ml) zawiera 100 mg chlorowodorku tiaminy (witamina B1), 100 mg chlorowodorku pirydoksyny (witamina B6), 1 mg cyjanokobalaminy (witamina B12).

1 fiolka zawiera 2,5 g hydroksykobalaminy (1 ml roztworu zawiera 25 mg hydroksykobalaminy).

1 tabl. zawiera 800 µg kwasu foliowego, 3 mg witaminy B6 i 500 µg witaminy B12.

1 amp. (2 ml) zawiera 100 mg chlorowodorku tiaminy, 100 mg chlorowodorku pirydoksyny, 1 mg cyjanokobalaminy i 20 mg chlorowodorku lidokainy.

Najczęściej wyszukiwane

Substancję czynną stanowią wyciągi alergenowe pochodzenia roślinnego, roztoczy kurzu domowego lub mieszanki wyciągów alergenowych w połączeniu z mannitolem (ilość mannitolu ≤40 mg/ml). Zestaw do leczenia podstawowego zawiera 3 fiolki z wyciągami alergenowymi o stężeniach 10 IR/ml, 300 IR/ml i 300 IR/ml. Zestaw do leczenia podtrzymującego zawiera 2 fiolki z wyciągami alergenowymi o stężeniach 300 IR/ml. Preparat zawiera sód (590 mg NaCl/10 ml roztworu).

Zestaw do leczenia podstawowego zawiera 4 fiolki z wyciągami alergenów pochodzenia roślinnego, zwierzęcego, roztoczy kurzu domowego lub jadów owadów błonkoskrzydłych. Stężenia: fiolka 1 - 100 SQ-U/ml, fiolka 2 - 1000 SQ-U/ml, fiolka 3 - 10000 SQ-U/ml, fiolka 4 - 100000 SQ-U/ml. Zestaw do leczenia podtrzymującego: 100000 SQ-U/ml.

1 ml zawiesiny zawiera 20 000 AUeq zaadsorbowanego zmodyfikowanego wyciągu alergenów z mieszaniny 50% Dermatophagoides pteronyssinus i 50% Dermatophagoides farinae.

1 fiolka zawiera 3,2 mg ibrytumomabu tiuksetanu. Preparat jest dostarczany w postaci zestawu do sporządzenia ibrytumomabu tiuksetanu znakowanego radioizotopem itru-90. Gotowy preparat po wyznakowaniu radioizotopem zawiera 2,08 mg ibrytumomabu tiuksetanu w całkowitej objętości 10 ml.

Po przygotowaniu koncentratu 1 ml zawiera 1,5 mg rasburykazy. 1 mg odpowiada 18,2 EAU (1 jednostka aktywności enzymu (EAU) odpowiada aktywności enzymu, która przekształca 1 µmol kwasu moczowego do alantoiny w czasie 1 min w określonych warunkach działania: +30st.C ±1st.C TEA pH 8,9 bufor).

1 amp. (5 ml, 10 ml) zawiera 0,5 mg lub 1 mg flumazenilu.

100 ml roztworu zawiera 900 mg chlorku sodu. Osmolarność: 308 mOsmol/l.

1 liofilizat doustny zawiera 12 SQ-HDM standaryzowanego wyciągu alergenowego roztoczy kurzu domowego Dermatophagoides pteronyssinus i Dermatophagoides farinae.

Zestaw do leczenia początkowego: 4 fiolki zawierają 0,12 µg, 1,2 µg, 12 µg lub 120 µg jadu owada. Zestaw do leczenia podtrzymującego: fiolka zawiera 120 µg jadu owada.

Informacje o lekach dostarcza:
Pharmindex
Najpopularniejsze artykuły
GŁÓG poprawia pracę serca, obniża ciśnienie, wzmacnia i uspokaja GŁÓG poprawia pracę serca, obniża ciśnienie, wzmacnia i uspokaja

Głóg wygląda pięknie – zarówno wiosną, gdy kwitnie, jak i jesienią, kiedy dojrzewają jego owoce. W dodatku jest rośliną o wyjątkowych walorach ...

więcej

Traganek - właściwości lecznicze herbaty z traganka Traganek - właściwości lecznicze herbaty z traganka

Traganek (Astragalus L.) ma liczne właściwości lecznicze. Herbata z traganka wzmacnia układ odpornościowy, zapobiega infekcjom, wpływa korzystnie na pracę nerek, wątroby i ...

więcej

Konkurs! Wygraj 1 z 10 książek "Zioła na odporność" autorstwa dr Moniki Fijałek - WYNIKI! Konkurs! Wygraj 1 z 10 książek "Zioła na odporność" ...

Zapraszamy do udziału w naszym nowym konkursie - możecie wygrać 1 z 10 książek "Zioła na odporność". Z publikacji dowiecie się, jak ...

więcej

Zioła szwedzkie – lecznicza nalewka na... zdrowie Zioła szwedzkie – lecznicza nalewka na... zdrowie

Zioła szwedzkie to tradycyjna mieszanka 11 ziół, które działają prawie na wszystko. Od bólu głowy, poprzez niestrawność, skurcze menstruacyjne, na wysypkach skórnych ...

więcej

Chinina – lekarstwo nie tylko na malarię Chinina – lekarstwo nie tylko na malarię

Chinina to alkaloid o działaniu przeciwbólowym i przeciwgorączkowym. Chinina zasłynęła jako pierwszy lek, który skutecznie zwalczał malarię. Dziś w tym celu chinina ...

więcej

Zdrowa społeczność

Właściciel portalu Poradnikzdrowie.pl nie jest właścicielem Bazy Leków. Dostawca bazy leków oświadcza i informuje, że dokłada wszelkich starań, aby wszystkie opisy leków były zgodne z obowiązującym stanem wiedzy, a także oświadcza jednocześnie, że podstawowe znaczenie prawne ma zawsze ulotka dołączona do konkretnego leku, zatwierdzona przez Ministerstwo Zdrowia.