Colchican

1 tabl. zawiera 0,5 kolchicyny. Tabletki zawierają laktozę.

  1. Działanie
  2. Dawkowanie
  3. Wskazania
  4. Przeciwwskazania
  5. Środki ostrożności
  6. Niepożądane działanie
  7. Ciąża i laktacja
  8. Uwagi
  9. Interakcje
Nazwa Zawartość opakowania Substancja czynna Cena 100% Ost. modyfikacja
Colchican 20 szt., tabl. powl. 32,73zł 2017-10-31

Działanie

Lek stosowany w dnie moczanowej. Kolchicyna wiąże się z mikrotubulami w metafazie podziału komórki, hamując ich polimeryzację i przez to wpływając na wrzeciono kariokinetyczne. Zmniejsza ruchy i degranulację wewnątrzkomórkowych lizosomów oraz uwalnianie lizozymów, chemoatraktantów i kwasu mlekowego. Hamuje fagocytozę kryształów moczanowych przez leukocyty. Rozpad błony komórkowej leukocytów i ich mobilizacja, migracja oraz zdolność do adhezji ulegają zmniejszeniu. Napływ nowych granulocytów ulega zahamowaniu. Kolchicyna nie wpływa na stężenie kwasu moczowego we krwi i tkankach. Łatwo wchłania się z przewodu pokarmowego, osiągając Cmax w ciągu 1h. Dostępność wynosi 25-50%. W 30-50% wiąże się z białkami osocza. Kolchicyna jest dystrybuowana do leukocytów obwodowych. Stężenie osiągane wewnątrz tych komórek może być większe niż w osoczu. Duże stężenia osiąga również w nerkach, wątrobie i śledzionie, prowadząc do objawów toksycznych związanych z kumulacją związku w tkance. Kolchicyna jest częściowo acetylowana w wątrobie i wolno metabolizowana w innych tkankach. Wydalana jest głównie z kałem, a w 10-20% z moczem. Tylko 10% leku ulega wydaleniu w ciągu 24 h po przyjęciu pojedynczej dawki, wydalanie substancji czynnej może trwać powyżej 10 dni po zakończeniu leczenia. T0,5 u pacjentów z prawidłową czynnością nerek wynosi 4,4 h, a 18,8 h u pacjentów z niewydolnością nerek.

Dawkowanie

Doustnie. Dorośli. Początkowo 1 mg (2 tabl.) a następnie 0,5 mg (1 tabl.) co 2-3 h, aż do ustąpienia bólu wywołanego stanem zapalnym lub wystąpienia działań niepożądanych dotyczących przewodu pokarmowego w postaci wymiotów lub biegunki. Maksymalna dawka dobowa wynosi 6 mg. Powtórzenie leczenia ostrego ataku dny moczanowej może nastąpić dopiero po upływie 3 dni od poprzedniego leczenia. Jeśli wystąpią działania niepożądane dotyczące przewodu pokarmowego należy natychmiast przerwać podawanie preparatu. Szczególne grupy pacjentów. Preparat nie jest zalecany do stosowania u dzieci poniżej 18 lat ze względu na niewystarczającą ilość danych dotyczących bezpieczeństwa stosowania i skuteczności. Ostrożnie stosować u pacjentów w podeszłym wieku oraz u pacjentów z lekkimi lub umiarkowanymi zaburzeniami czynności wątroby. Produkt jest przeciwwskazany u pacjentów z ciężkimi zaburzeniami czynności wątroby. U pacjentów z zaburzeniami nerek dawka zależy od klirensu kreatyniny (CCr): CCr >50 ml/min 0,5 mg 2 razy dziennie, CCr 35-49 ml/min 0,5 mg raz dziennie, CCr 10-34 ml/min 0,5 mg co 2-3 dni, CCr Sposób podania. Tabletkę należy połknąć w całości, popijając wodą.

Wskazania

Ostre ataki dny moczanowej.

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Ciężkie zaburzenia czynności serca. Ciężkie zaburzenia żołądka i jelit. Ciężkie zaburzenia czynności wątroby. Ciężkie zaburzenia czynności nerek. Zaburzenia hematologiczne.

Środki ostrożności

Ostrożnie stosować u pacjentów w podeszłym wieku, osłabionych, z chorobami kardiologicznymi oraz z chorobami wątroby. Pacjenci z chorobami przewodu pokarmowego mogą odczuwać zaostrzenie objawów w następstwie antymitotycznego działania kolchicyny prowadzącego do biegunki, nudności, wymiotów i bólów brzucha. U pacjentów z zaburzeniami czynności nerek mogą wystąpić zaburzenia szpiku kostnego, agranulocytoza, neuromiopatia, miopatia lub rabdomioliza. Jednoczesne stosowanie cyklosporyny lub antybiotyków makrolidowych może zaostrzać te objawy. Tabletki zawierają laktozę, dlatego nie powinny być stosowane u pacjentów z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją galaktozy, niedoborem laktazy (typu Lapp) lub zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy.

Niepożądane działanie

Bardzo często: nudności, biegunka, bóle brzucha. Po wprowadzeniu kolchicyny do obrotu obserwowano: agranulocytozę, niewydolność szpiku kostnego, anemię aplastyczną, anemią hemolityczną, pancytopenię, trombocytopenię, nadwrażliwość, neuromiopatię, zawroty głowy, wymioty, świąd, plamicę, pieczenie skóry, łysienie, choroby paznokci, rabdomiolizę, miopatię i zaburzenie czynności nerek.

Ciąża i laktacja

Preparatu nie wolno stosować w ciąży, jeśli nie jest to bezwzględnie konieczne. Preparatu nie wolno stosować w okresie karmienia piersią. Kolchicyna hamuje spermiogenezę. Obserwowano zahamowanie ruchliwości ludzkich plemników bez wpływu na ich żywotność. Nie zanotowano jednak wpływu leku na spermatogenezę u ludzi.

Uwagi

Ze względu na możliwość wystąpienia zawrotów głowy po zażyciu preparatu nie należy prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn.

Interakcje

Kolchicyna może zmniejszać wchłanianie witaminy B12. Jednoczesne stosowanie kolchicyny z cyklosporyną, inhibitorami reduktazy HMG-CoA lub antybiotykami makrolidowymi, zwłaszcza u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek, może wywoływać zaburzenia szpiku kostnego, agranulocytozę, neuromiopatię, miopatię lub rabdomiolizę. Inhibitory cytochromu P-450, takie jak cymetydyna lub erytromycyna mogą powodować zwiększenie stężenia kolchicyny we krwi.

Preparat zawiera substancję Colchicine.

Lek refundowany: NIE

Lista leków zawierających te same substancje czynne

1 tabl. zawiera: 500 µg kolchicyny. Preparat zawiera laktozę.

1 tabl. zawiera 0,5 kolchicyny. Tabletki zawierają laktozę.

Najczęściej wyszukiwane

1 g żelu zawiera 25 mg ketoprofenu.

1 ampułka (3 ml) zawiera 75 mg diklofenaku sodowego. Preparat zawiera alkohol benzylowy, glikol propylenowy, sód (poniżej 23 mg jonów sodu w 1 amp.).

1 tabl. powl. zawiera 30, 60 lub 90 etorykoksybu.

1 tabl. dojelitowa zawiera 25 mg lub 50 mg diklofenaku sodowego; tabletki zawierają laktozę.

1 fiolka zawiera 100 j. toksyny botulinowej typu A.

1 tabl. powl. lub 1 saszetka granulatu zawiera 25 mg deksketoprofenu w postaci soli deksketoprofenu z trometamolem; granulat zawiera sacharozę.

1 plaster leczniczy zawiera 140 mg diklofenaku sodowego.

1 kaps. o przedł. uwalnianiu zawiera 100 mg soli sodowej diklofenaku. Preparat zawiera laktozę.

1 g kremu zawiera 50 mg ibuprofenu.

1 fiolka zawiera 125 jednostek toksyny botulinowej typu A. 0,05 ml rekonstytuowanego roztworu zawiera 10 jednostek Speywood (1 jednostka Speywood jest określona jako mediana dawki śmiertelnej podanej dootrzewnowo myszy - LD50).

Informacje o lekach dostarcza:
Pharmindex
Najpopularniejsze artykuły
Złamanie kości udowej - przyczyny, obajwy i leczenie Złamanie kości udowej - przyczyny, obajwy i leczenie

Złamanie kości udowej to głównie problem osób starszych. Na złamanie kości udowej najczęściej narażone są kobiety po 60. roku życia. U nich ...

więcej

SKOLIOZA - przyczyny, objawy i leczenie SKOLIOZA - przyczyny, objawy i leczenie

Skolioza - potocznie mylnie określana jako boczne skrzywienie kręgosłupa - to najczęściej występująca wada postawy u dzieci. Do jej powstania przyczyniają się ...

więcej

Guzki Schmorla - co to jest? Objawy i leczenie Guzki Schmorla - co to jest? Objawy i leczenie

Guzki Schmorla to zmiany pojawiające się w obrębie kręgosłupa. Guzki Schmorla spotykane są u stosunkowo wielu ludzi (najczęściej u dorosłych), a mimo ...

więcej

KIFOZA (okrągłe plecy) - przyczyny, objawy, leczenie i ćwiczenia KIFOZA (okrągłe plecy) - przyczyny, objawy, leczenie i ćwiczenia

Kifoza pogłębiona (inaczej plecy okrągłe) to choroba kręgosłupa, której cechą charakterystyczną jest nadmierne wygięcie kręgosłupa ku tyłowi w odcinku piersiowym i krzyżowym. ...

więcej

PROTEZA kończyny dolnej i górnej PROTEZA kończyny dolnej i górnej

Powrót do zdrowia po amputacji i pogodzenie się z nową rzeczywistością wymaga cierpliwości i czasu. Dopiero później można zacząć myśleć o protezie, ...

więcej

Zdrowa społeczność

Właściciel portalu Poradnikzdrowie.pl nie jest właścicielem Bazy Leków. Dostawca bazy leków oświadcza i informuje, że dokłada wszelkich starań, aby wszystkie opisy leków były zgodne z obowiązującym stanem wiedzy, a także oświadcza jednocześnie, że podstawowe znaczenie prawne ma zawsze ulotka dołączona do konkretnego leku, zatwierdzona przez Ministerstwo Zdrowia.