ClinOleic 20%

100 ml emulsji zawiera 20 g mieszaniny oczyszczonych olejów: z oliwek (ok. 80%) i sojowego (ok. 20%); w tym 4 g (20%) niezbędnych wielonienasyconych kwasów tłuszczowych. Wartość energetyczna: 8,36 MJ/l (2000 kcal/l), osmolarność: 270 mOsm/l, pH 7-8.

  1. Działanie
  2. Dawkowanie
  3. Wskazania
  4. Przeciwwskazania
  5. Środki ostrożności
  6. Niepożądane działanie
  7. Ciąża i laktacja
  8. Uwagi
  9. Interakcje
Nazwa Zawartość opakowania Substancja czynna Cena 100% Ost. modyfikacja
ClinOleic 20% pojemnik 1000 ml, emulsja do inf. 68,58zł 2017-10-31

Działanie

Emulsja tłuszczowa do żywienia pozajelitowego, zawierająca 15% nasyconych kwasów tłuszczowych, 65% jednonienasyconych kwasów tłuszczowych i 20% niezbędnych wielonienasyconych kwasów tłuszczowych.

Dawkowanie

Wlewy dożylne: jeżeli tłuszcze wchodzą w skład kompletnej mieszaniny odżywczej, to mieszanina może być podawana drogą żyły centralnej lub żył obwodowych w zależności od końcowej osmolarności roztworu; przy podawaniu samego tłuszczu w celu uzupełnienia żywienia doustnego lub dojelitowego preparat można podawać drogą żył obwodowych.Dorośli: dawka maksymalna 1-2 g tłuszczów/kg mc./dobę (5-10 ml/kg mc./dobę). Początkowa szybkość wlewu nie może przekraczać 0,1 g tłuszczów/min (0,5 ml/min) przez 10 min (ok. 10 kropli na min). Przez kolejne 30 min prędkość podawania powinna być stopniowo zwiększana, przy czym maksymalna szybkość podawania preparatu nie może być większa niż 0,15 g tłuszczów/kg mc./h (0,75 ml/kg mc./h). Dzieci (we wlewie ciągłym 24 h/dobę): nie podawać więcej niż 3 g tłuszczów/kg mc./dobę; nie przekraczać maksymalnej szybkości 0,15 g tłuszczów/kg mc./h; dawka dzienna powinna być stopniowo zwiększana w ciągu pierwszego tygodnia stosowania emulsji. Wcześniaki od 28 hbd (we wlewie ciągłym 24 h/dobę): początkowo 0,5-1,0 g tłuszczów/kg mc./dobę; dawkę można zwiększać o 0,5-1,0 g tłuszczów/kg mc. co 24 h do dawki maksymalnej 2,0 g tłuszczów/kg m.c./dobę.

Wskazania

Źródło tłuszczów w żywieniu pozajelitowym pacjentów, u których żywienie doustne lub dojelitowe jest niemożliwe, niewystarczające lub przeciwwskazane.

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na białko jaja, białko soi lub białko orzeszków ziemnych. Nadwrażliwość na substancje czynne lub pomocnicze preparatu. Poważne zaburzenia gospodarki tłuszczowej lub ciężkie, niewyrównane zaburzenia metaboliczne, w tym kwasica mleczanowa i niewyrównana cukrzyca.

Środki ostrożności

Należy obserwować pacjenta na początku każdego wlewu dożylnego. W przypadku wystąpienia nieprawidłowości lub objawów reakcji anafilaktycznej należy przerwać infuzję. Aby zapobiec wystąpieniu kwasicy metabolicznej lek należy podawać jednocześnie z roztworem węglowodanów i aminokwasów. Zaleca się kontrolę bilansu wodnego, zwłaszcza u pacjentów z ostrą oligurią lub anurią. Należy zachować ostrożność u wcześniaków i (lub) dzieci z niską masą urodzeniową. Należy zachować szczególną ostrożność w przypadkach hiperbilirubinemii noworodków (stężenie w osoczu >200µmol/l), dokładnie monitorując stężenie bilirubiny całkowitej.

Niepożądane działanie

Sporadycznie mogą wystąpić reakcje alergiczne (nadwrażliwość na białko jaj lub białko sojowe). W trakcie długotrwałego żywienia pozajelitowego mogą wystąpić: wzrost aktywności fosfatazy zasadowej, transaminaz i stężenia bilirubiny w surowicy, umiarkowana małopłytkowość oraz w rzadkich przypadkach hepatomegalia i żółtaczka.

Ciąża i laktacja

Lek należy podawać w ciąży i podczas karmienia piersią po dokładnym rozważeniu stosunku korzyści do ryzyka i tylko wtedy, gdy jest to rzeczywiście konieczne.

Uwagi

Należy codziennie monitorować stężenie triacylogliceroli w osoczu oraz klirens triacylogliceroli. Jeżeli stężenie triacylogliceroli w osoczu przekroczy 3 mmol/l, następny wlew można rozpocząć, gdy stężenie wróci do wartości wyjściowych. W czasie krótkotrwałego jak i długotrwałego żywienia pozajelitowego należy oznaczać stężenie fosfatazy zasadowej i bilirubiny całkowitej w równych odstępach czasu, zależnych od stanu pacjenta oraz należy systematycznie oznaczać stężenie glukozy w surowicy, równowagę kwasowo-zasadową, równowagę wodno-elektrolitową i morfologię krwi. Przed podaniem preparatu należy skorygować zaburzenia wodno-elektrolitowe oraz metaboliczne. Stosowanie leku może zaburzać wyniki niektórych badań laboratoryjnych (np. oznaczenia bilirubiny, dehydrogenazy mleczanowej, wysycenia tlenem, hemoglobiny krwinkowej), o ile próbki krwi zostały pobrane zanim doszło do eliminacji tłuszczów.

Interakcje

Nie dodawać leków i elektrolitów bezpośrednio do emulsji tłuszczowej (jeżeli dodanie substancji jest konieczne, należy upewnić się o ich zgodności i dokładnie wymieszać emulsję przed podaniem pacjentowi). Roztwory równocześnie podawane przez ten sam cewnik muszą być zgodne z preparatem.

Preparat zawiera substancje Soya oil, Oliva oil.

Lek refundowany: NIE

Lista leków zawierających te same substancje czynne

100 ml emulsji zawiera 20 g mieszaniny oczyszczonych olejów: z oliwek (ok. 80%) i sojowego (ok. 20%); w tym 4 g (20%) niezbędnych wielonienasyconych kwasów tłuszczowych. Wartość energetyczna: 8,36 MJ/l (2000 kcal/l), osmolarność: 270 mOsm/l, pH 7-8.

1000 ml emulsji zawiera 60 g oczyszczonego oleju sojowego, 60 g triglicerydów średniołańcuchowych, 50 g oczyszczonego oleju z oliwek, 30 g oleju rybiego. Wartość energetyczna 1000 ml: 8400 kJ (2000 kcal). Osmolarność: około 380 mOsm/l; pH około 8.

1000 ml preparatu 10% zawiera 50 g oleju sojowego, 50 g triglicerydów o średniej długości łańcucha, 8 g lecytyny z jaj, 25 g glicerolu. Wartość energetyczna: 4280 kJ (1022 kcal); osmolarność - 345 mosmol/l. 1000 ml preparatu 20% zawiera 100 g oleju sojowego, 100 g triglicerydów o średniej długości łańcucha, 12 g lecytyny z jaj, 25 g glicerolu. Wartość energetyczna: 7999 kJ (1908 kcal); osmolarność - 380 mosmol/l.

1 kaps. zawiera: 100 mg oleju z awokado frakcji niezmydlającej się oraz 200 mg oleju sojowego frakcji niezmydlającej się.

1000 ml 10%, 20% lub 30% preparatu zawiera 100 g, 200 g lub 300 g oczyszczonego oleju sojowego. Wartość energetyczna 1000 ml wynosi odpowiednio: 4600 kJ (1100 kcal), 8400 kJ (2000 kcal), 12600 kJ (3000 kcal). Osmolalność wynosi odpowiednio: 300 mOsm/kg H2O, 350 mOsm/kg H2O, 310 mOsm/kg H2O; pH wynosi ok. 8.

Najczęściej wyszukiwane

1 tabl. zawiera 1 mg lub 4 mg acenokumarolu. Tabletki zawierają laktozę.

1 ml roztworu zawiera 200 mg mannitolu. Osmolarność roztworu wynosi 1098 mOsm/l.

1 tabl. powl. zawiera 75 mg klopidogrelu w postaci wodorosiarczanu. Preparat zawiera laktozę i lecytynę.

500 ml roztworu zawiera: 2,775 g chlorku sodu, ok. 1,635 g trójwodnego octanu sodu, 0,15 g chlorku potasu, ok. 0,075 g dwuwodnego chlorku wapnia, 0,1 g sześciowodnego chlorek magnezu oraz 20 g żelatyny (w postaci żelatyny zmodyfikowanej płynnej). Osmolarność teoretyczna: 284 mOsmol/l. pH 7,4±0,3. Stężenie elektrolitów: 151 mmol/l sodu, 103 mmol/l chlorków, 4 mmol/l potasu, 1 mmol/l wapnia, 1 mmol/l magnezu, 24 mmol/l octanów.

1000 ml roztworu do infuzji zawiera 6,8 g chlorku sodu, 0,3 g chlorku potasu, 0,2 g sześciowodnego chlorku magnezu, 0,37 g dwuwodnego chlorku wapnia, 3,27 g trójwodnego octanu sodu, 0,67 g kwasu L-jabłkowego; stężenia elektrolitów - 145 mmol/l sodu, 4 mmol/l potasu, 1 mmol/l magnezu, 2,5 mmol/l wapnia, 127 mmol/l chloru, 24 mmol/l octanu, 5 mmol/l jabłczanu. Osmolarność teoretyczna: 309 mOsmol/l. pH 5,1-5,9

1 ml roztworu 20% zawiera 200 mg glukozy.

1 ml roztworu do infuzji zawiera: 6,429 mg chlorku sodu, 0,298 mg chlorku potasu, 0,147 mg dwuwodnego chlorku wapnia, 0,203 mg sześciowodnego chlorku magnezu, 4,082 mg trójwodnego octanu sodu, 11,0 mg jednowodnej glukozy (równowartość 10,0 mg glukozy), co odpowiada 140 mmol/l Na+, 4 mmol/l K+, 1 mmol/l Ca2+,  1 mmol/l Mg2+, 118 mmol/l Cl–, 30 mmol/l jonów octanowych, 55,5 mmol/l glukozy.

1 tabl. dojelitowa zawiera 75 mg lub 150 mg kwasu acetylosalicylowego.

1 tabl. powl. zawiera 75 mg klopidogrelu (w postaci wodorosiarczanu) i 75 mg kwasy acetylosalicylowego. Preparat zawiera laktozę i olej rycynowy uwodorniony.

1 tabl. powl. zawiera 250 mg chlorowodorku tyklopidyny. Preparat zawiera laktozę.

Informacje o lekach dostarcza:
Pharmindex
Najpopularniejsze artykuły
HIT, czyli małopłytkowość wywołana przez heparynę HIT, czyli małopłytkowość wywołana przez heparynę

HIT, czyli małopłytkowość wywołana przez heparynę lub małopłytkowość poheparynowa, to jeden z niepożądanych skutków ubocznych, który jest charakterystycznych dla tego leku przeciwkrzepliwego. ...

więcej

SKAZA KRWOTOCZNA powoduje zaburzenia krzepnięcia krwi SKAZA KRWOTOCZNA powoduje zaburzenia krzepnięcia krwi

Skaza krwotoczna oznacza zwiększoną skłonność do często obfitych krwawień samoistnych lub pourazowych. Skaza krwotoczna może więc oznaczać krwawienia nawet z najmniejszej rany, ...

więcej

Niedomykalność zastawki aortalnej serca - objawy i leczenie Niedomykalność zastawki aortalnej serca - objawy i leczenie

Niedomykalność zastawki aortalnej to wada serca, która przez wiele lat może nie dawać żadnych objawów, przyczyniając się do systematycznego upośledzania funkcji serca. ...

więcej

CHOLESTEROL - dobry i zły cholesterol CHOLESTEROL - dobry i zły cholesterol

Cholesterol - zarówno ten dobry, jak i zły - choć brzmi groźnie, jest niezbędny do prawidłowego funkcjonowania organizmu. Bez dobrego i złego ...

więcej

TROMBOFILIA (nadkrzepliwość) - przyczyny, objawy i leczenie TROMBOFILIA (nadkrzepliwość) - przyczyny, objawy i leczenie

Trombofilia, czyli nadkrzepliwość, to skłonność do tworzenia się zakrzepów w naczyniach krwionośnych. Jest to stan zagrażający życiu, ponieważ skrzepy mogą przemieszczać się ...

więcej

Zdrowa społeczność

Właściciel portalu Poradnikzdrowie.pl nie jest właścicielem Bazy Leków. Dostawca bazy leków oświadcza i informuje, że dokłada wszelkich starań, aby wszystkie opisy leków były zgodne z obowiązującym stanem wiedzy, a także oświadcza jednocześnie, że podstawowe znaczenie prawne ma zawsze ulotka dołączona do konkretnego leku, zatwierdzona przez Ministerstwo Zdrowia.