Calcium Sandoz + Vitamin D3

1 tabl. zawiera 1000 mg wapnia w postaci węglanu oraz 880 IU (22 µg) witaminy D3. Preparat zawiera: aspartam, sorbitol, izomalt i sacharozę.

  1. Działanie
  2. Dawkowanie
  3. Wskazania
  4. Przeciwwskazania
  5. Środki ostrożności
  6. Niepożądane działanie
  7. Ciąża i laktacja
  8. Uwagi
  9. Interakcje
Nazwa Zawartość opakowania Substancja czynna Cena 100% Ost. modyfikacja
Calcium Sandoz + Vitamin D3 30 szt., tabl. do rozgryzania i żucia 38,88zł 2017-10-31

Działanie

Preparat zawierający wapń i witaminę D3. Witamina D3 uczestniczy w metabolizmie wapnia i fosforanów. Umożliwia czynne wchłanianie wapnia i fosforu z jelita oraz ich wychwyt przez kości. Suplementacja wapnia i witaminy D3 wyrównuje utajony niedobór witaminy D i wtórny hiperparatyroidyzm. Wapń wchłania się w 30-40%, głównie w proksymalnej części jelita cienkiego. 99% wapnia w organizmie stanowi składnik mineralny kości i zębów. Pozostały 1% znajduje się w płynie wewnątrz- i pozakomórkowym. Ok. 50% wapnia całkowitego we krwi występuje w czynnej postaci zjonizowanej, ok. 5% stanowią kompleksy z cytrynianami, fosforanami lub innymi anionami. Pozostałe 45% związane jest z białkami, głównie albuminami. Wapń wydalany jest w moczu, z kałem i potem. Witamina D3 wchłaniana jest w jelicie. Przenoszona jest przez białko transportowe do wątroby (gdzie podlega pierwszej hydroksylacji do 25-hydroksycholekalcyferolu) i do nerek (druga hydroksylacja do 1,25-dihydrocholekalcyferolu, czynnego metabolitu witaminy D3). Witamina D3 niepoddana procesowi hydroksylacji przechowywana jest w mięśniach i tkance tłuszczowej. T0,5 w osoczu jest rzędu kilku dni. Witamina D3 wydalana jest z kałem i w moczu.

Dawkowanie

Doustnie. Dorośli i pacjenci w podeszłym wieku: 1 tabl. do żucia na dobę. Szczególne grupy pacjentów. W okresie ciąży nie należy przyjmować więcej niż 1500 mg wapnia i 600 IU witaminy D3 na dobę; dawka dobowa nie może być większa niż 1/2 tabl. U pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby dostosowanie dawkowania nie jest konieczne. Preparatu nie wolno stosować u pacjentów z ciężkimi zaburzeniami czynności nerek. Preparatu nie wolno stosować u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 18 lat. Sposób podania. Preparat można przyjmować o dowolnej porze, niezależnie od posiłków. Tabletkę należy żuć, a następnie połknąć.

Wskazania

Zapobieganie i leczenie niedoboru witaminy D i wapnia u osób w podeszłym wieku. Jako suplement witaminy D i wapnia uzupełniający specyficzne leczenie osteoporozy u pacjentów zagrożonych niedoborem witaminy D i wapnia.

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancje czynne lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Hiperkalciuria i hiperkalcemia oraz choroby i (lub) stany, które prowadzą do hiperkalcemii i (lub) hiperkalciurii (tj. szpiczak, przerzuty raka do kości, pierwotny hiperparatyroidyzm, długotrwałe unieruchomienie, któremu towarzyszy hiperkalciuria i (lub) hiperkalcemia). Kamica nerkowa. Wapnica nerek. Hiperwitaminoza D. Ciężkie zaburzenia czynności nerek. Dzieci i młodzież (ze względu na dużą zawartość witaminy D).

Środki ostrożności

Podczas długotrwałego stosowania należy sprawdzać stężenie wapnia w surowicy oraz czynność nerek (przez oznaczanie stężenia kreatyniny w surowicy). Jest to szczególnie istotne u pacjentów otrzymujących jednocześnie glikozydy naparstnicy lub tiazydowe leki moczopędne oraz u pacjentów z dużą skłonnością do powstawania kamieni moczowych. W razie hiperkalcemii, objawów zaburzeń czynności nerek lub wydalania wapnia w moczu przekraczającego 300 mg/24 h (7,5 mmol/24 h), dawkę należy zmniejszyć lub przerwać leczenie. Witaminę D należy stosować ostrożnie u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek i monitorować jej wpływ na stężenie wapnia i fosforanów. Należy wziąć pod uwagę ryzyko zwapnienia tkanek miękkich. U pacjentów z ciężką niewydolnością nerek witamina D w postaci cholekalcyferolu nie jest prawidłowo metabolizowana, dlatego należy stosować witaminę D w innych postaciach. Preparat należy stosować ostrożnie u pacjentów z sarkoidozą ze względu na nasilony metabolizm witaminy D do jej czynnej postaci. U pacjentów tych należy kontrolować stężenie wapnia w surowicy i w moczu. Preparat należy stosować ostrożnie u unieruchomionych pacjentów z osteoporozą ze względu na ryzyko hiperkalcemii. Zawartość witaminy D w preparacie należy uwzględnić, przepisując pacjentowi inne leki zawierające witaminę D. Dodatkowe dawki wapnia lub witaminy D należy stosować pod ścisłą kontrolą lekarza. W takich przypadkach konieczne jest częste kontrolowanie stężenia wapnia w surowicy i jego wydalania w moczu. Zazwyczaj nie zaleca się jednoczesnego stosowania z tetracyklinami lub chinolonami, albo połączenia takie wymagają zachowania ostrożności. Istnieją doniesienia wskazujące na możliwość zwiększenia wchłaniania glinu w obecności cytrynianów, lek zawiera kwas cytrynowy, dlatego należy stosować ostrożnie u pacjentów z ciężkimi zaburzeniami czynności nerek, zwłaszcza otrzymujących również preparaty zawierające glin. Preparat zawiera aspartam, który jest źródłem fenyloalaniny - może być szkodliwy dla pacjentów z fenyloketonurią. Zawiera również sorbitol, izomaltozę oraz sacharozę - nie powinien być stosowany u pacjentów z rzadkimi dziedzicznymi zaburzeniami związanymi z nietolerancją fruktozy, zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy lub niedoborem sacharazy-izomaltazy.

Niepożądane działanie

Niezbyt często: hiperkalcemia, hiperkalciuria. Rzadko: nudności, wymioty, biegunka, ból brzucha, zaparcie, wzdęcia, uczucie rozpierania, wysypka, świąd, pokrzywka, nadwrażliwość. Bardzo rzadko: ogólnoustrojowe reakcje alergiczne (reakcja anafilaktyczna, obrzęk twarzy, obrzęk naczynioruchowy).

Ciąża i laktacja

Preparat można stosować u kobiet w ciąży z niedoborem wapnia i witaminy D. W okresie ciąży nie należy przyjmować więcej niż 1500 mg wapnia i 600 IU witaminy D3 na dobę. Dawka dobowa nie może być większa niż pół tabletki. W badaniach na zwierzętach wykazano, że duże dawki witaminy D mogą mieć działanie teratogenne. Należy unikać przedawkowania wapnia i witaminy D u kobiet w ciąży, gdyż długotrwała hiperkalcemia wiązała się niekiedy z opóźnieniem rozwoju fizycznego i umysłowego, a także z nadzastawkowym zwężeniem aorty i retinopatią u dziecka. Preparat można stosować w czasie karmienia piersią. Zarówno wapń, jak i witamina D3 przenikają do mleka kobiecego; należy to brać pod uwagę podając dziecku dodatkowo witaminę D.

Uwagi

Wpływ leku na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn jest mało prawdopodobny.

Interakcje

Tiazydowe leki moczopędne zmniejszają wydalanie nerkowe wapnia. Podczas ich jednoczesnego stosowania z preparatem należy systematycznie kontrolować stężenie wapnia w surowicy ze względu na ryzyko hiperkalcemii. Kortykosteroidy działające ogólnoustrojowo zmniejszają wchłanianie wapnia. Ponadto mogą osłabiać działanie witaminy D. Podczas jednoczesnego stosowania może być konieczne zwiększenie dawki preparatu. Jednoczesne stosowanie z fenytoiną lub barbituranami może osłabić działanie witaminy D na skutek aktywacji jej metabolizmu. Jednoczesne stosowanie preparatu i żywic jonowymiennych (takich jak kolestyramina) lub leków przeczyszczających (np. oleju parafinowego) może zmniejszać wchłanianie witaminy D z przewodu pokarmowego - należy zachować możliwie długi odstęp między przyjęciem wymienionych leków. Kwas szczawiowy (zawarty w szpinaku i rabarbarze) oraz kwas fitynowy (znajdujący się w pełnoziarnistych produktach zbożowych) mogą hamować wchłanianie wapnia przez tworzenie nierozpuszczalnych związków z jonami wapnia. Nie należy podawać preparatów wapnia przed upływem 2 h od spożycia posiłku z dużą zawartością kwasu szczawiowego i kwasu fitynowego. Węglan wapnia może zakłócać wchłanianie jednocześnie podawanych preparatów zawierających tetracykliny - tetracykliny należy podawać co najmniej 2 h przed lub 4-6 h po doustnym podaniu wapnia. Hiperkalcemia może zwiększyć toksyczność glikozydów naparstnicy stosowanych z wapniem i witaminą D. U pacjentów należy kontrolować zapis EKG i stężenie wapnia w surowicy. Jeśli stosuje się bisfosfonian lub fluorek sodu jednocześnie z preparatem należy je podawać co najmniej 3 h wcześniej ze względu na możliwość zmniejszenia wchłaniania z przewodu pokarmowego. Wapń może osłabić skuteczność jednocześnie stosowanej lewotyroksyny ze względu zmniejszenie jej wchłaniania - oba leki należy przyjmować z zachowaniem co najmniej 4 h odstępu. Wapń może osłabiać wchłanianie jednocześnie stosowanych antybiotyków z grupy chinolonów - antybiotyki te należy przyjmować 2 h przed lub 6 h po podaniu wapnia.

Preparat zawiera substancje Calcium, Colecalciferol.

Lek refundowany: NIE

Lista leków zawierających te same substancje czynne

1 tabl. zawiera 1000 mg wapnia w postaci węglanu oraz 880 IU (22 µg) witaminy D3. Preparat zawiera: aspartam, sorbitol, izomalt i sacharozę.

1 tabl. do żucia zawiera węglan wapnia, odpowiadający 500 mg wapnia oraz sproszkowany koncentrat cholekalcyferolu, odpowiadający 10 µg wit. D3.  Preparat zawiera izomaltozę i sacharozę.

1 ml preparatu zawiera 0,5 mg cholekalcyferolu (co odpowiada 20 000 j.m. witaminy D3). 1 kropla zawiera ok. 0,015 mg cholekalcyferolu (ok. 590 j.m. witaminy D3).

1 kaps. zawiera: 82,5 mg choliny, 50 mg ekstraktu z oliwki europejskiej (Olea europaea) zawierający co najmniej 10 mg oleuropeiny, 1,1 mg witaminy B1, 1,4 mg witaminy B6, 200 µg kwasu foliowego, 5 µg witaminy D, 10 mg cynku, 55 µg selenu, 40 µg chromu.

1 tabl. zawiera 12,5 µg (500 j.m.) lub 25 µg (1000 j.m.) cholekalcyferolu (witamina D3). Tabl. zawierają sacharozę.

1 kaps. twist-off lub 1 dawka zawiera 15 µg (600 j.m) witaminy D3.

1 tabl. do rozgryzania i żucia zawiera 1250 mg węglanu wapnia (co odpowiada 500 mg wapnia) i 4 mg koncentratu cholekalcyferolu (co odpowiada 10 µg cholekalcyferolu = 400 IU witaminy D3). Preparat zawiera aspartam, sorbitol i sacharozę.

1 kaps. zawiera 50 µg (2000 j.m., 1000% zalecanego dziennego spożycia) witaminy D3.

1 ml (40 kropli) zawiera 500 µg (co odpowiada 20 000 j.m.) witaminy D3. 1 kropla zawiera 500 j.m.

1 ml (ok. 30 kropli) roztworu zawiera 15 000 j.m. cholecalcyferolu (1 kropla zawiera ok. 500 IU cholecalcyferolu). Preparat zawiera sacharozę i alkohol benzylowy.

Najczęściej wyszukiwane

1 amp. (2 ml) zawiera 100 mg chlorowodorku tiaminy, 100 mg chlorowodorku pirydoksyny, 1 mg cyjanokobalaminy i 20 mg chlorowodorku lidokainy.

1 ml zawiera 100 j. (około 0,58 mg) laronidazy. 1 fiolka (5 ml) zawiera 500 j. laronidazy (oraz 1,29 mmol sodu).

1 kaps. zawiera 100 mg DL-metioniny, 50 mg L-cystyny, 50 mg pantotenianu wapnia, 1,5 mg witaminy B1, 10 mg witaminy B6, 20 mg kwasu p-aminobenzoesowego, 50 mg wyciągu z prosa, 50 mg wyciągu z kiełków pszenicy, 50 mg drożdży piwnych oraz składniki mineralne w postaci chelatów: 2 mg żelaza, 2 mg cynku i 0,5 mg miedzi.

1 tabl. zawiera 52 mg jonów magnezowych w postaci 200 mg ciężkiego węglanu magnezu. Preparat zawiera sorbitol.

1 tabl. drażowana zawiera 50 mg (Sylimarol 35 mg) lub 100 mg (Sylimarol 70 mg) wyciągu suchego z łuski ostropestu plamistego. Preparat zawiera benzoesan sodu, sacharozę. Ponadto Sylimarol 35 mg zawiera indygotynę E 132 i żółcień chinolinową E 104.

1 ml (ok. 30 kropli) roztworu zawiera 15 000 j.m. cholecalcyferolu (1 kropla zawiera ok. 500 IU cholecalcyferolu). Preparat zawiera sacharozę i alkohol benzylowy.

1 kaps. zawiera 70 mg sylimaryny. Preparat zawiera laktozę.

1 g roztw. zawiera 1,11 mg octanu deksametazonu i 50 mg tymolu.

1 kaps. zawiera 2x109 CFU bakterii kwasu mlekowego: Lactobacillus rhamnosus R0011 i Lactobacillus helveticus R0052.

1 tabl. powl. zawiera 150 mg ranitydyny.

Informacje o lekach dostarcza:
Pharmindex
Najpopularniejsze artykuły
Zapalenie otrzewnej – przyczyny, objawy, leczenie i powikłania po zapaleniu otrzewnej Zapalenie otrzewnej – przyczyny, objawy, leczenie i powikłania po ...

Zapalenie otrzewnej to stan bezpośredniego zagrożenia życia. W związku z tym gdy pojawią się objawy zapalenia otrzewnej, nie należy podejmować prób samodzielnego ...

więcej

Zaparcia nawykowe u dorosłych - przyczyny i objawy. Jak leczyć przewlekłe zaparcia u dorosłych? Zaparcia nawykowe u dorosłych - przyczyny i objawy. Jak ...

Zaparcia nawykowe u dorosłych zazwyczaj są efektem błędów dietetycznych. Stosowanie ubogoresztkowej diety, która zawiera bardzo niewielkie ilości błonnika, powoduje osłabienie ruchów perystaltycznych ...

więcej

Brak apetytu - przyczyny zaburzenia łaknienia u dzieci i dorosłych Brak apetytu - przyczyny zaburzenia łaknienia u dzieci i ...

Przyczyny braku apetytu są różne. Zaburzenia łaknienia u dzieci często są efektem błędów żywieniowych rodziców, którym zdarza się zmuszać dzieci do jedzenia. ...

więcej

Szkorbut – objawy. Jak leczyć szkorbut? Czy jest zaraźliwy? Szkorbut – objawy. Jak leczyć szkorbut? Czy jest zaraźliwy?

Szkorbut, zwany chorobą żeglarzy , jest chorobą spowodowaną niedoborem witaminy C (kwasu askorbinowego). Szkorbut został opisany przez Hipokratesa (ok. 460 p.n.e. - ...

więcej

Niedrożność jelit - objawy, przyczyny i leczenie Niedrożność jelit - objawy, przyczyny i leczenie

Niedrożność jelit oznacza upośledzenie pasażu treści pokarmowej przez jelito cienkie i grube w następstwie zahamowania ich perystaltyki. Niedrożność jelit często stanowi przyczynę ...

więcej

Zdrowa społeczność

Właściciel portalu Poradnikzdrowie.pl nie jest właścicielem Bazy Leków. Dostawca bazy leków oświadcza i informuje, że dokłada wszelkich starań, aby wszystkie opisy leków były zgodne z obowiązującym stanem wiedzy, a także oświadcza jednocześnie, że podstawowe znaczenie prawne ma zawsze ulotka dołączona do konkretnego leku, zatwierdzona przez Ministerstwo Zdrowia.