Calcilac

1 tabl. do rozgryzania i żucia zawiera 1250 mg węglanu wapnia (co odpowiada 500 mg wapnia) i 4 mg koncentratu cholekalcyferolu (co odpowiada 10 µg cholekalcyferolu = 400 IU witaminy D3). Preparat zawiera aspartam, sorbitol i sacharozę.

  1. Działanie
  2. Dawkowanie
  3. Wskazania
  4. Przeciwwskazania
  5. Środki ostrożności
  6. Niepożądane działanie
  7. Ciąża i laktacja
  8. Uwagi
  9. Interakcje
  10. Cena
Nazwa Zawartość opakowania Substancja czynna Cena 100% Ost. modyfikacja
Calcilac 50 szt., tabl. do rozgr. i żucia 18,01 zł 2018-01-25

Działanie

Preparat wapnia i witaminy D. Witamina D zwiększa wchłanianie wapnia w jelitach. Podawanie wapnia i witaminy D przeciwdziała zwiększeniu wydzielania hormonu przytarczyc (PTH), wywołanego niedoborem wapnia i nasilającego resorpcję kości. Wapń wchłaniana się w przewodzie pokarmowym w ok. 30% przyjętej dawki. 99% wapnia w organizmie znajduje się w twardych strukturach kości i zębów. Pozostały 1% znajduje się w płynie wewnątrz- i zewnątrzkomórkowym. Ok. 50% całkowitego wapnia we krwi występuje w fizjologicznie czynnej postaci zjonizowanej, ok. 10% w postaci kompleksów z cytrynianami, fosforanami i z innymi anionami, pozostałe 40% w postaci połączeń z białkami, głównie albuminami. Wapń jest wydalany z kałem, moczem i potem. Wydalanie nerkowe jest zależne od przesączania kłębuszkowego i kanalikowego wchłaniania zwrotnego. Witamina D jest łatwo wchłaniana w jelicie cienkim. Cholekalcyferol i jego metabolity krążą we krwi w połączeniu ze specyficznymi globulinami. Cholekalcyferol jest przekształcany w wątrobie poprzez hydroksylację do aktywnego 25-hydroksycholekalcyferolu, który jest dalej przekształcany w nerkach do 1,25-hydroksycholekalcyferolu. 1,25-hydroksycholekalcyferol jest metabolitem odpowiedzialnym za wzrost wchłaniania wapnia. Niezmetabolizowana witamina D jest magazynowana w tkance tłuszczowej i mięśniach. Witamina D jest wydalana z kałem i moczem.

Dawkowanie

Doustnie. Dorośli i osoby w podeszłym wieku: 1 tabl. do rozgryzania i żucia 2 razy na dobę. Dzieci i młodzież: nie zaleca się stosowania preparatu u dzieci i młodzieży. Szczególne grupy pacjentów. Nie jest wymagana modyfikacja dawki u osób z zaburzeniami czynności wątroby.  Nie stosować u pacjentów z ciężką niewydolnością nerek. Sposób podania. Tabletkę można żuć lub ssać, najlepiej podczas posiłku.

Wskazania

Zapobieganie i leczenie niedoborów witaminy D i wapnia u osób w podeszłym wieku. Suplementacja witaminy D i wapnia jako uzupełnienie swoistego leczenia osteoporozy u pacjentów, u których występuje ryzyko niedoboru witaminy D i wapnia.

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancje czynne lub na którąkolwiek substancję pomocniczą preparatu. Choroby i (lub) stany skutkujące hiperkalcemią i (lub) hiperkalciurią. Kamica nerkowa. Ciężka niewydolność nerek. Hiperwitaminoza D.

Środki ostrożności

W trakcie długotrwałego leczenia należy kontrolować stężenie wapnia w surowicy krwi oraz czynność nerek poprzez badanie stężenia kreatyniny w surowicy krwi, szczególnie u pacjentów w podeszłym wieku leczonych jednocześnie glikozydami nasercowymi lub lekami moczopędnymi i u pacjentów ze znaczną tendencją do tworzenia się kamieni nerkowych. W przypadku hiperkalcemii lub objawów zaburzenia czynności nerek należy zmniejszyć dawkę lub przerwać leczenie. Witaminę D należy stosować ostrożnie u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek (należy monitorować wpływ na stężenie wapnia i fosforanów; należy uwzględnić ryzyko zwapnienia tkanek miękkich), z sarkoidozą (ryzyko zwiększonego metabolizmu witaminy D do jej aktywnych postaci; należy monitorować zawartość wapnia w surowicy krwi i w moczu) oraz u unieruchomionych pacjentów z osteoporozą (zwiększone ryzyko wystąpienia hiperkalcemii). Leku nie należy stosować u pacjentów z ciężką niewydolnością nerek; u tych pacjentów witamina D w formie cholekalcyferolu nie jest normalnie metabolizowana i powinno się stosować inne rodzaje witaminy D. W przypadku przyjmowania dużych ilości wapnia wraz z wchłanialnymi środkami alkalizującymi (takie jak węglany) może dojść do rozwoju zespołu mleczno-alkalicznego (zespołu Burnetta), tj. hiperkalcemii, zasadowicy metabolicznej, zaburzeń czynności nerek i zwapnienia tkanek miękkich. Lek zawiera aspartam, może być szkodliwy dla pacjentów z fenyloketonurią. Ponadto lek zawiera sorbitol i sacharozę - pacjenci z rzadkimi dziedzicznymi zaburzeniami związanymi z nietolerancją fruktozy, zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy lub z niedoborem sacharazy-izomaltazy nie powinni stosować tego preparatu. Lek może wpływać szkodliwie na zęby.

Niepożądane działanie

Niezbyt często: hiperkalcemia, hiperkalciuria. Rzadko: zaparcia, niestrawność, wzdęcia, nudności, ból brzucha i biegunka. Bardzo rzadko: zespół mleczno-alkaliczny (obserwowany zwykle tylko w przypadku przedawkowania), świąd, wysypka, pokrzywka. Częstość nieznana: reakcje nadwrażliwości (takie jak obrzęk naczynioruchowy lub obrzęk krtani). U pacjentów z niewydolnością nerek istnieje ryzyko hiperfosfatemii, kamicy nerkowej i wapnicy nerek.

Ciąża i laktacja

Lek można stosować podczas ciąży w przypadku niedoboru wapnia lub witaminy D. W trakcie ciąży dobowe spożycie nie powinno przekraczać 1500 mg wapnia i 600 IU witaminy D. Należy unikać przedawkowania wapnia i witaminy D u kobiet w ciąży, ponieważ długotrwała hiperkalcemia była związana z niepożądanymi działaniami na rozwijający się płód. Lek można stosować w okresie karmienia piersią. Wapń i witamina D przenikają do mleka kobiecego, co należy uwzględnić podając dziecku dodatkowo witaminę D. Brak danych dotyczących wpływu wapnia i witaminy D na płodność.

Uwagi

Nie przeprowadzono badań dotyczących wpływu leku na zdolność prowadzenia pojazdów oraz obsługiwania maszyn. Wpływ taki jest jednak mało prawdopodobny.

Interakcje

Tiazydowe leki moczopędne zmniejszają wydalanie wapnia z moczem (zwiększone ryzyko wystąpienia hiperkalcemii); należy regularnie badać stężenie wapnia w surowicy krwi podczas jednoczesnego stosowania. Węglan wapnia może zaburzać wchłanianie stosowanych jednocześnie preparatów zawierających tetracykliny - tetracykliny należy podawać co najmniej 2 h przed lub 4-6 h po doustnym przyjęciu wapnia. Hiperkalcemia może zwiększyć toksyczność glikozydów nasercowych w czasie stosowania wapnia i witaminy D; pacjentów należy monitorować poprzez badania EKG i badania stężenia wapnia w surowicy krwi. Jeśli stosuje się jednocześnie bisfosfoniany lub fluorek sodu, należy je podawać co najmniej 3 h przed przyjęciem leku, ponieważ wchłanianie w przewodzie pokarmowym może ulec zmniejszeniu. Skuteczność lewotyroksyny może być zmniejszona przy jednoczesnym stosowaniu wapnia, z powodu zmniejszonego wchłaniania lewotyroksyny - podanie wapnia i lewotyroksyny powinny oddzielać co najmniej 4 h. Wchłanianie chinolonów może być obniżone w przypadku jednoczesnego podawania wapnia - chinolony należy przyjmować 2 h przed lub 6 h po przyjęciu wapnia. Glikokortykosteroidy o działaniu ogólnym zmniejszają wchłanianie wapnia; w przypadku jednoczesnego stosowania może być konieczne zwiększenie dawki leku. Leczenie skojarzone z żywicami jonowymiennymi takimi jak kolestyramina lub środkami przeczyszczającymi takimi jak olej parafinowy może zmniejszać wchłanianie witaminy D w przewodzie pokarmowym. Ryfampicyna, fenytoina lub barbiturany mogą osłabiać działanie witaminy D, ponieważ zwiększają szybkość jej metabolizmu. Sole wapnia mogą zmniejszać wchłanianie żelaza, cynku lub strontu - preparaty zawierające żelazo, cynk lub stront należy przyjmować w odstępie 2 h od przyjęcia leku. Kwas szczawiowy (znajdujący się w szpinaku, szczawiu i rabarbarze) i kwas fitynowy (znajdujący się w pełnoziarnistych produktach zbożowych) mogą hamować wchłanianie wapnia poprzez tworzenie nierozpuszczalnych związków z jonami wapnia - pacjenci nie powinni przyjmować preparatów wapnia w ciągu 2 h od posiłku bogatego w kwas szczawiowy i kwas fitynowy. Dodatkowe dawki wapnia i witaminy D mogą prowadzić do znacznego podwyższenia stężenia wapnia we krwi oraz wywołać szkodliwe działania niepożądane; należy zachować szczególną ostrożność podczas przyjmowania dodatkowych dawek wapnia i witaminy D - konieczny jest ścisły nadzór lekarski oraz częste kontrolowanie stężenia wapnia w surowicy krwi i wydalania wapnia z moczem.

Cena

Calcilac, cena 100% 18,01 zł

Preparat zawiera substancje Calcium carbonate, Colecalciferol.

Lek refundowany: NIE

Lista leków zawierających te same substancje czynne

1 tabl. zawiera 2500 mg wapnia węglanu (co odpowiada 1000 mg jonów wapnia) i 880 j.m. (22 µg) witaminy D3.

1 tabl. do rozgryzania i żucia zawiera 1250 mg węglanu wapnia (co odpowiada 500 mg wapnia) i 4 mg koncentratu cholekalcyferolu (co odpowiada 10 µg cholekalcyferolu = 400 IU witaminy D3). Preparat zawiera aspartam, sorbitol i sacharozę.

1 kaps. zawiera: 82,5 mg choliny, 50 mg ekstraktu z oliwki europejskiej (Olea europaea) zawierający co najmniej 10 mg oleuropeiny, 1,1 mg witaminy B1, 1,4 mg witaminy B6, 200 µg kwasu foliowego, 5 µg witaminy D, 10 mg cynku, 55 µg selenu, 40 µg chromu.

1 kaps. miękka zawiera 2 000 j.m. palmitynianu retinolu i 400 j.m. cholekalciferolu.

1 kaps. zawiera 50 µg (2000 j.m., 1000% zalecanego dziennego spożycia) witaminy D3, zawieszonej w oleju z krokosza barwierskiego.

1 tabl. zawiera 12,5 µg (500 j.m.) lub 25 µg (1000 j.m.) cholekalcyferolu (witamina D3). Tabl. zawierają sacharozę.

Calperos 500: 1 kaps. twarda zawiera 200 mg jonów wapnia w postaci 500 mg wapnia węglanu. Calperos 1000: 1 kaps. twarda zawiera 400 mg jonów wapnia w postaci 1000 mg wapnia węglanu.

1 kaps. zawiera 400 j.m. (10 µg) witaminy D (200% RWS).

1 kaps. zawiera 20 mg roztworu olejowego cholekalcyferolu, co odpowiada 500 µg cholekalcyferolu lub 20 000 IU witaminy D3. Kapsułki zawierają olej arachidowy.

1 kaps. zawiera 10 µg (400 j.m.) witaminy D3.

Najczęściej wyszukiwane

1 tabl. powl. zawiera 120 mg tlenku bizmutu (jako dicytrynianu tripotasu-bizmutu).

1 amp. (2 ml) zawiera 100 mg chlorowodorku tiaminy, 100 mg chlorowodorku pirydoksyny, 1 mg cyjanokobalaminy i 20 mg chlorowodorku lidokainy. Preparat zawiera alkohol benzylowy.

1 tabl. powl. zawiera 100 mg chlorowodorku tiaminy, 200 mg chlorowodorku pirydoksyny i 0,2 mg cyjanokobalaminy.

1 draż. zawiera 100 mg benfotiaminy i 100 mg chlorowodorku pirydoksyny. Preparat zawiera sacharozę.

1 kaps. zawiera 2x109 CFU bakterii kwasu mlekowego: Lactobacillus rhamnosus R0011 i Lactobacillus helveticus R0052.

1 kaps. zawiera 20 mg roztworu olejowego cholekalcyferolu, co odpowiada 500 µg cholekalcyferolu lub 20 000 IU witaminy D3. Kapsułki zawierają olej arachidowy.

1 tabl. powl. zawiera 10 mg koncentratu cholekalcyferolu (co odpowiada 25 µg cholekalcyferolu = 1000 j.m.) lub 70 mg koncentratu cholekalcyferolu (co odpowiada 175 µg cholekalcyferolu = 7000 j.m.) lub 300 mg koncentratu cholekalcyferolu (co odpowiada 750 µg cholekalcyferolu = 30 000 j.m.). Preparat zawiera laktozę i sacharozę.

1 ml płynu zawiera 20 000 j.m. witaminy A i 10 000 j.m. witaminy D3 (1 kropla zawiera 588 j.m. witaminy A i 294 j.m. witaminy D3).

1 tabl. o przedłużonym uwalnianiu zawiera 750 mg chlorku potasu, co jest równoważne 391 mg potasu (10 mEq K+). Preparat zawiera laktozę i lak czerwieni koszenilowej.

1 g roztw. zawiera 1,11 mg octanu deksametazonu i 50 mg tymolu.

Informacje o lekach dostarcza:
Pharmindex
Najpopularniejsze artykuły
Biegunka podróżnych – jak sobie z nią poradzić? Biegunka podróżnych – jak sobie z nią poradzić?

Biegunka podróżnych dotyka zwykle turystów odwiedzających kraje z cieplejszym klimatem, ale także gorszymi warunkami sanitarnymi. Biegunka podróżnych jest szczególnie niebezpieczna u dzieci, ...

więcej

10 porad, jak uniknąć Delhi belly 10 porad, jak uniknąć Delhi belly

Na ulicy nie istnieje szczególna etykieta i nie popełnisz faux pas, nie odróżniając widelczyka do ślimaków od widelca do ryb. Kilka porad ...

więcej

Salmonella: objawy. Zatrucie pokarmowe wywołane przez salmonellę Salmonella: objawy. Zatrucie pokarmowe wywołane przez salmonellę

Salmonella lubi mięso kurczaka, jajka, lekko rozmrożone lody lub źle przygotowane inne potrawy. W efekcie możesz paść ofiarą zatrucia pokarmowego. Jak się ...

więcej

Choroby jelit Choroby jelit

Choroby jelit są częstą przyczyną dolegliwości z przewodu pokarmowego z bólem brzucha na czele. Warto dowiedzieć się jakie inne objawy mogą świadczyć ...

więcej

Wątroba - mistrz regeneracji

Spośród wszystkich narządów ludzkiego ciała wątroba należy do najbardziej odpornych na działanie czasu. To jednak nie oznacza, że jest niezniszczalna i wyjdzie ...

więcej

Zdrowa społeczność

Właściciel portalu Poradnikzdrowie.pl nie jest właścicielem Bazy Leków. Dostawca bazy leków oświadcza i informuje, że dokłada wszelkich starań, aby wszystkie opisy leków były zgodne z obowiązującym stanem wiedzy, a także oświadcza jednocześnie, że podstawowe znaczenie prawne ma zawsze ulotka dołączona do konkretnego leku, zatwierdzona przez Ministerstwo Zdrowia.