Braunol® 7,5%, roztwór na skórę

100 g roztworu zawiera 7,5 g powidonu jodowanego, z 10% zawartością jodu.

  1. Działanie
  2. Dawkowanie
  3. Wskazania
  4. Przeciwwskazania
  5. Środki ostrożności
  6. Niepożądane działanie
  7. Ciąża i laktacja
  8. Uwagi
  9. Interakcje
  10. Cena
Nazwa Zawartość opakowania Substancja czynna Cena 100% Ost. modyfikacja
Braunol® 7,5%, roztwór na skórę but. 1000 ml, płyn 89,11 zł 2017-10-31

Działanie

Środek antyseptyczny i dezynfekujący, preparat zawierający jod. Powidon jodowany działa skutecznie przy pH 2 - 7. Właściwości bakteriobójcze wynikają z obecności wolnego, niezwiązanego jodu, uwalnianego z kompleksu powidonu jako część reakcji równoważenia, co umożliwia utrzymanie stałego stężenia czynnego jodu. Wolny jod reaguje jako silny środek utleniający, głównie z nienasyconymi kwasami tłuszczowymi i słabo utleniającymi się grupami aminokwasowymi SH lub OH zawartymi w enzymach i podstawowych związkach strukturalnych mikroorganizmów. Preparat działa na szeroki zakres mikroorganizmów, takich jak bakterie gram-ujemne i gram-dodatnie, prątki, grzyby (szczególnie Candida), wiele wirusów i kilka pierwotniaków. Jest skuteczny na zarodniki bakteryjne oraz kilka gatunków wirusów dopiero po określonym czasie działania. W przypadku zastosowania preparatu na skórze nieuszkodzonej, wchłonięciu ulegają tylko niewielkie ilości jodu, jednak istnieje możliwość wchłonięcia większej ilości, przy czym wielkość ta uzależniona jest od miejsca i czasu trwania aplikacji, a także użytej ilości preparatu. Będący tego następstwem wzrost poziomu jodu we krwi jest zazwyczaj tylko przejściowy. Nadmiar jodu jest wydalany przez nerki.

Dawkowanie

Zewnętrznie. Należy stosować w postaci nierozcieńczonej w zabiegach dezynfekcji skóry oraz jako antyseptyk do błony śluzowej, przed zabiegami chirurgicznymi, biopsjami, iniekcjami, nakłuciami, pobieraniem krwi i cewnikowaniem. Czas dezynfekcji fragmentu skóry z niewielką liczbą gruczołów łojowych wynosi 15 s, natomiast w przypadku większej liczby gruczołów łojowych – co najmniej 10 min. Przez cały czas skóra winna być zwilżona nierozcieńczonym roztworem. Dezynfekcja skóry rąk.: należy stosować roztwór w postaci nierozcieńczonej. W zabiegach higienicznej dezynfekcji skóry rąk należy wcierać 3 ml roztworu w skórę rąk przez 1 min; następnie należy umyć ręce. W zabiegach chirurgicznej dezynfekcji skóry rąk należy wcierać 2 x 5 ml roztworu w skórę rąk przez 5 min. Przez cały czas skóra powinna być zwilżona nierozcieńczonym roztworem. Antyseptyka powierzchownych ran: należy stosować w postaci nierozcieńczonej. Antyseptyka oparzeń: należy zwykle stosować w postaci nierozcieńczonej. Antyseptyczne płukanie, przemywanie i moczenie: należy stosować następujące proporcje przy rozcieńczaniu preparatu: płukanie, jako jeden z etapów procesu leczenia ran (np. odleżyn, owrzodzenia goleni, gangreny) oraz do okołooperacyjnego zapobiegania infekcji – 1:2 - 1:20; mycie antyseptyczne – 1:2 - 1:25; antyseptyczne moczenie kończyny: około 1:25; antyseptyczne moczenie ciała, około 1:100. Sposób podania. Do stosowania zarówno w postaci rozcieńczonej jak i nierozcieńczonej. Do rozcieńczania stosować można normalną wodę z kranu. Jeśli wymagany jest preparat izotoniczny należy stosować roztwór soli fizjologicznej lub roztwór Ringera. W przypadku stosowania w okolicy oka należy stosować roztwory buforowane buforem fosforanowym (instrukcje wytwórcy: krople do oka povidone iodine 1,25% lub 5% standard NRF15.13, DAC 1986/dodatek 1992; roztwór povidone iodine 1% do okulistyki, Niemieckie Stowarzyszenie Farmaceutów Szpitalnych 1991). Preparat należy rozcieńczać bezpośrednio przed użyciem. Leczony obszar należy całkowicie zwilżyć. Antyseptyczną błonę, która tworzy się po wyschnięciu, można łatwo zmyć wodą. Stosując preparat do przedoperacyjnej dezynfekcji skóry, należy zwracać uwagę, aby roztwór nie nagromadził się pod pacjentem, ponieważ może to wywołać podrażnienie skóry. Przy wielokrotnym stosowaniu należy indywidualnie ustalać dawkę i częstość aplikacji. Preparat można stosować raz lub kilka razy dziennie. Ranę należy dezynfekować tak długo, aż znikną oznaki infekcji lub gdy nie ma już jawnego ryzyka zakażenia obrzeża rany. W przypadku nawrotu infekcji po zaprzestaniu stosowania preparatu należy wznowić jego stosowanie. Brązowy kolor sygnalizuje skuteczność preparatu. Zauważalny ubytek koloru oznacza utratę skuteczności.

Wskazania

Pojedyncze zastosowanie: dezynfekcja nieuszkodzonej skóry zewnętrznej oraz antyseptyka błony śluzowej, np. przed zabiegiem chirurgicznym, biopsją, iniekcjami, nakłuciem, pobraniem próbki krwi i cewnikowaniem. Wielokrotne użycie ograniczone w czasie: antyseptyka ran (np. odleżyn, wrzodów na nogach), oparzenia, choroby skóry z infekcją i superinfekcją.

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na jod lub którąkolwiek substancję pomocniczą. Nadczynność tarczycy lub inne ujawnione choroby tarczycy. Zespół opryszczkowego zapalenia skóry. Przed i po terapii radioaktywnym izotopem jodu (aż do zakończenia leczenia).

Środki ostrożności

U pacjentów z łagodnym wolem guzkowym lub po chorobie tarczycy oraz predysponowanych do wystąpienia nadczynności tarczycy tj. z autonomicznymi gruczolakami i (lub) funkcjonalną autonomią tarczycy (szczególnie w podeszłym wieku), nie powinno się stosować preparatu długotrwale oraz na dużych obszarach (przykładowo na powierzchni większej niż 10% całej powierzchni ciała) ze względu na ryzyko nadczynności tarczycy spowodowanej jodem; w takich przypadkach w ciągu 3 msc po zakończeniu leczenia, pacjenci powinni zostać szczegółowo przebadani na wczesne objawy nadczynności tarczycy i w razie konieczności należy przeprowadzić kontrolę czynności tarczycy. W przypadku noworodków i dzieci do 6 msc użycie preparatu powinno być bardzo ograniczone, ze względu na ryzyko wywołania niedoczynności tarczycy. Po zastosowaniu preparatu należy przeprowadzić badania czynności tarczycy, a w przypadku stwierdzenia niedoczynności należy zastosować wczesne leczenie hormonem tarczycy aż do przywrócenia normalnej czynności tarczycy. Należy zachować ostrożność, aby nie dopuścić do przypadkowego dostania się preparatu do ust dziecka.

Niepożądane działanie

Bardzo rzadko: alergiczne reakcje skórne, np. późna alergia kontaktowa, objawiające się podrażnieniem skóry, swędzeniem i pieczeniem; reakcje anafilaktyczne. Częstość nieznana: zaburzenia czynności tarczycy (nadczynność, niedoczynność), niewydolność nerek, zaburzenia osmozy elektrolitów i surowicy krwi, ciężka kwasica metaboliczna.

Ciąża i laktacja

Nie należy stosować, szczególnie od 3 msc ciąży i w okresie karmienia. W okresie ciąży i karmienia piersią preparat powinien być stosowany tylko według ścisłych wskazań, a jego użycie powinno być bardzo ograniczone. Po zastosowaniu zaleca się przeprowadzenie badania funkcjonowania tarczycy dziecka, a w przypadku stwierdzenia niedoczynności tarczycy należy podjąć wczesne leczenie hormonalne aż do przywrócenia normalnego działania tarczycy. Podczas karmienia piersią należy zachować ostrożność, aby nie dopuścić do przypadkowego przedostania się preparatu do ust dziecka z poddanych leczeniu części ciała matki. Jeżeli metoda i rozszerzenie zastosowania preparatu mogą spowodować poważny wzrost absorpcji jodu, to należy pamiętać, że może to wywołać również wzrost zawartości jodu w mleku matki.

Uwagi

Preparat nie ma wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania maszyn. Mogą wystąpić zawyżone wyniki pomiarów np. oznaczania hemoglobiny lub glukozy w kale lub moczu z użyciem o-toluidyny lub żywicy gwajakowej.

Interakcje

Powidon jodowany wchodzi w reakcje z białkami i niektórymi związkami organicznymi, np. składnikami krwi lub ropy, przez co jego skuteczność może ulec osłabieniu. W przypadku jednoczesnego stosowania powidonu z enzymatycznymi środkami do leczenia ran lub nadtlenkiem wodoru lub taurolidyną, a także z środkami dezynfekcyjnych zawierających srebro (na skutek tworzenia się jodku srebra), działanie preparatów może zostać osłabione przez utlenienie składników enzymatycznych. Preparatu nie można stosować łącznie z środkami dezynfekującymi zawierającymi rtęć, ani też w krótkim czasie po ich zastosowaniu, ze względu na niebezpieczeństwo oparzeń. Należy unikać regularnego stosowania u pacjentów przechodzących terapię litową, ponieważ długotrwałe leczenie powidonem może doprowadzić do pochłonięcia dużych ilości jodu, szczególnie gdy leczona powierzchnia jest duża; w wyjątkowych przypadkach może to doprowadzić do (przemijającej) niedoczynności tarczycy. Współdziałanie z litem mogłoby potencjalnie doprowadzić do takich samych objawów niepożądanych. Użycie powidonu jodowanego może spowodować zmniejszoną absorbcję jodu przez tarczycę, co może fałszować wyniki badań tarczycy (scyntygrafia, oznaczanie jodu związanego z białkiem, rozpoznanie radioizotopowe) sprawiając, że leczenie radioizotopowe z użyciem jodu staje się niemożliwe. Kolejny scyntygraf nie powinien być wykonywany przez 1 - 2 tyg od zakończenia leczenia.

Cena

Braunol® 7,5%, roztwór na skórę, cena 100% 89,11 zł

Preparat zawiera substancję Povidone-Iodine.

Lek refundowany: NIE

Lista leków zawierających te same substancje czynne

1 g maści zawiera 100 mg powidonu jodowanego.

1 ml roztworu zawiera 100 mg jodowanego powidonu.

100 g roztworu zawiera 7,5 g powidonu jodowanego, z 10% zawartością jodu.

100 g roztworu zawiera 50 g alkoholu izopropylowego i 1 g powidonu jodowanego.

100 g żelu zawiera 10 g powidonu jodowanego.

1 g roztworu zawiera 100 mg powidonu jodowanego.

1 globulka dopochwowa zawiera 200 mg jodowanego powidonu.

1 g kremu zawiera 100 mg powidonu jodowanego.

100 g maści zawiera 10 g powidonu jodowanego z 10% zawartością dostępnego jodu.

Najczęściej wyszukiwane

1 g kremu zawiera 20 mg kwasu fusydynowego (w postaci kwasu fusydynowego półwodnego) oraz 1 mg betametazonu (w postaci walerianianu betametazonu). Ponadto preparat zawiera alkohol cetostearylowy, parahydroksybenzoesan metylu i propylu, sorbinian potasu.

1 g kremu zawiera 20 mg kwasu fusydynowego i 1 mg betametazonu (w postaci walerianianu); krem zawiera alkohol cetostearylow i chlorokrezol.

1 g żelu zawiera 3 mg adapalenu oraz 25 mg nadtlenku benzoilu. Preparat zawiera glikol propylenowy.

1 ml płynu zawiera 20 mg minoksydylu.

1 g kremu zawiera 20 mg kwasu fusydynowego i 10 mg octanu hydrokortyzonu. Krem zawiera butylohydroksyanizol, alkohol cetylowy i sorbinian potasu.

1 kaps. zawiera 10 mg lub 20 mg izotretynoiny; kapsułki zawierają olej sojowy.

1 g zawiesiny zawiera 20 mg benzokainy i 240 mg tlenku cynku.

1 ml płynu i emulsji oraz 1 g żelu zawiera 10 mg klindamycyny w postaci fosforanu. Ponadto emulsja zawiera alkohol cetostearylowy; płyn zawiera glikol propylenowy; żel zawiera glikol propylenowy i hydroksybenzoesan metylu.

1 g maści zawiera 0,3 mg lub 1 mg takrolimusu w postaci takrolimusu jednowodnego.

1 g żelu zawiera 50 µg kalcypotriolu i 0,5 mg betametazonu w postaci dipropionianu. Żel zawiera butylohydroksytoluen.

Informacje o lekach dostarcza:
Pharmindex
Najpopularniejsze artykuły
Promieniowanie UV. Wpływ na skórę promieniowania słonecznego UVA i UVB Promieniowanie UV. Wpływ na skórę promieniowania słonecznego UVA i ...

Promieniowanie UV poprawia nastrój, zmienia kolor skóry i wspomaga leczenie chorób skóry. Jednak promieniowanie UV ma więcej wad niż zalet, dlatego warto ...

więcej

WRASTAJĄCY PAZNOKIEĆ - przyczyny. Jak zapobiegać wrastaniu paznokci? WRASTAJĄCY PAZNOKIEĆ - przyczyny. Jak zapobiegać wrastaniu paznokci?

Wrastający paznokieć to bolesna dolegliwość. Początkowo jest jedynie przyczyną lekkiego dyskomfortu. Jednak w miarę wrastania paznokcia pojawiają się bóle palucha u stopy, ...

więcej

PĘCHERZE NA STOPACH - zapobieganie i leczenie PĘCHERZE NA STOPACH - zapobieganie i leczenie

Bąbel na stopie utrudnia chodzenie i boli? Twoje buty powodują otarcia i bolesne pęcherze? Udzielimy ci dobrych rad, jak zapobiegać i leczyć ...

więcej

Leczenie grzybicy paznokci. Czy można leczyć grzybicę paznokci w domu? Leczenie grzybicy paznokci. Czy można leczyć grzybicę paznokci w ...

Grzybica paznokci najczęściej dotyczy paznokci stóp. Jak leczyć grzybicę paznokci: iść do lekarza czy próbować domowych sposobów? Leczenie grzybicy paznokci nie jest ...

więcej

Melanina: rodzaje i rola Melanina: rodzaje i rola

Melanina to pigment, który odpowiada między innymi za barwę naszej skóry, włosów czy tęczówek oczu oraz chroni przed szkodliwym promieniowaniem UV. Dlaczego ...

więcej

Zdrowa społeczność

Właściciel portalu Poradnikzdrowie.pl nie jest właścicielem Bazy Leków. Dostawca bazy leków oświadcza i informuje, że dokłada wszelkich starań, aby wszystkie opisy leków były zgodne z obowiązującym stanem wiedzy, a także oświadcza jednocześnie, że podstawowe znaczenie prawne ma zawsze ulotka dołączona do konkretnego leku, zatwierdzona przez Ministerstwo Zdrowia.