Bocouture

1 fiolka zawiera 50 j. toksyny botulinowej typu A wolnej od białek kompleksujących (1 j. = 1 LD50 toksyny dla myszy). 0,1 ml odtworzonego roztworu zawiera 4 jednostki.

  1. Działanie
  2. Dawkowanie
  3. Wskazania
  4. Przeciwwskazania
  5. Środki ostrożności
  6. Niepożądane działanie
  7. Ciąża i laktacja
  8. Uwagi
  9. Interakcje
Nazwa Zawartość opakowania Substancja czynna Cena 100% Ost. modyfikacja
Bocouture 1 fiolka, proszek do sporz. roztw. do wstrz. 2017-10-31

Działanie

Toksyna botulinowa blokuje przewodzenie cholinergiczne w obrębie połączenia nerwowo-mięśniowego przez hamowanie uwalniania acetylocholiny. Zakończenia nerwowe płytek nerwowo-mięśniowych przestają reagować na bodźce nerwowe, co powoduje brak wydzielania neuroprzekaźnika. Przywrócenie przewodzenia bodźców następuje poprzez tworzenie nowych zakończeń nerwowych i płytek ruchowych. Pierwszym etapem działania toksyny jest związanie się z zakończeniami cholinergicznymi nerwu, w kolejnych etapach następuje skurcz błony komórkowej, wchłonięcie toksyny do zakończenia nerwowego oraz zablokowanie uwalniania acetylocholiny. Pełna odbudowa czynności płytki nerwowo-mięśniowej/przewodzenia bodźców następuje zwykle 3-4 mies. po wstrzyknięciu.

Dawkowanie

Preparat powinien być podawany jedynie przez lekarzy posiadających odpowiednie kwalifikacje i duże doświadczenie w stosowaniu toksyny botulinowej oraz dysponujących odpowiednim sprzętem. Domięśniowo. Zmarszczki pionowe między brwiami. Zalecana dawka to 4 jednostki w 5 miejsc: 2 wstrzyknięcia w każdy mięsień marszczący brwi (w przyśrodkową część mięśnia oraz w środkową część brzuśca mięśnia co najmniej 1 cm nad krawędzią kostną oczodołu) i 1 wstrzyknięcie w mięsień podłużny nosa, co odpowiada standardowej dawce 20 j. W razie potrzeby dawka może zostać zwiększona do 30 j., z co najmniej trzymiesięczną przerwą pomiędzy poszczególnymi cyklami stosowania preparatu. W celu zmniejszenia ryzyka opadania powieki, należy unikać wstrzyknięć w pobliżu mięśnia dźwigacza powieki górnej oraz czaszkowej części mięśnia okrężnego oka. Efekt terapeutyczny obserwuje się w ciągu 2-3 dni po wstrzyknięciu, maksymalny efekt po 30 dniach. Działanie preparatu utrzymuje się do 4 miesięcy. Odstęp pomiędzy kolejnymi cyklami stosowania preparatu nie powinien być krótszy niż 3 miesiące. Zmarszczki w okolicy bocznych kątów oczu. Zalecaną dawkę 4 j. wstrzykuje się dwustronnie w każde z 3 miejsc wstrzyknięć: jedno wstrzyknięcie ok. 1 cm od brzegu oczodołu, pozostałe dwa wstrzyknięcia należy wykonać około 1 cm powyżej i poniżej miejsca pierwszego wstrzyknięcia. Całkowita zalecana dawka dla jednej sesji leczenia wynosi 12 jednostek na każdą ze stron (łączna dawka: 24 jednostki). Zmniejszenie zmarszczek zazwyczaj obserwuje się w ciągu 6 dni po wstrzyknięciu produktu, a maksymalny efekt występuje po 14 dniach. Działanie produktu utrzymuje się do 3 miesięcy po jego podaniu. Odstęp między kolejnymi sesjami wstrzyknięć produktu nie powinien być krótszy niż 3 miesiące. W przypadku niepowodzenia leczenia lub słabszego efektu, przy kolejnych wstrzyknięciach należy zastosować inne metody leczenia. W przypadku braku efektu terapeutycznego w ciągu miesiąca od pierwszego wstrzyknięcia należy rozważyć następujące działania: analiza przyczyny niepowodzenia - wstrzyknięcie w niewłaściwe mięśnie, nieprawidłowa dawka lub technika wstrzyknięć, wytworzenie przeciwciał neutralizujących toksynę oraz ponowna ocena, czy wybór leczenia toksyną botulinową typu A był właściwy.

Wskazania

Przejściowa poprawa wyglądu pionowych zmarszczek między brwiami (zmarszczek gładzizny czoła) oraz zmarszczek w okolicy bocznych kątów oczu widocznych przy pełnym uśmiechu (tzw. kurze łapki), o umiarkowanym lub ciężkim nasileniu, u dorosłych poniżej 65 rż., gdy ich nasilenie ma istotny psychologiczny wpływ na pacjenta.

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na składniki preparatu. Uogólnione zaburzenia czynności mięśniowej (np. miastenia lub zespół Eatona-Lamberta). Zakażenie lub stan zapalny w miejscu planowanego wstrzyknięcia.

Środki ostrożności

Nie podawać donaczyniowo. Preparat należy bezwzględnie stosować do leczenia wyłącznie jednego pacjenta w trakcie pojedynczego zabiegu. Przed zastosowaniem preparatu należy zapoznać się z anatomią pacjenta i ze zmianami w jego anatomii powstałymi na skutek wcześniejszych zabiegów chirurgicznych. Ostrożnie stosować u pacjentów z zaburzeniami krzepnięcia, ze stwardnieniem zanikowym bocznym lub innymi chorobami wywołującymi zaburzenia czynności nerwowo-mięśniowej, u pacjentów przyjmujących leki przeciwzakrzepowe lub inne substancje w dawkach, które działają przeciwzakrzepowo oraz gdy mięśnie, do których ma być wstrzyknięty lek znajdują się w stanie wyraźnego osłabienia lub zaniku. Nie zaleca się wstrzykiwania chorym z zaburzeniami połykania i zachłyśnięciem w wywiadzie. Zbyt częste podawanie lub zbyt duże dawki toksyny mogą zwiększać ryzyko powstawania przeciwciał przeciwko toksynie botulinowej, które mogą prowadzić do wytworzenia oporności na leczenie. Ze względu na brak danych nie zaleca się stosowania preparatu u pacjentów 65 rż.

Niepożądane działanie

Często: ból głowy; zaburzenia mięśniowe (podniesienie brwi); w przypadku zastosowania w okolicy bocznych kątów oka: obrzęk powiek, suchość oka, krwiak w miejscu wstrzyknięcia. Niezbyt często: zapalenie oskrzeli, zapalenie gardła i błon śluzowych nosa, grypa; depresja, bezsenność; niedowład mięśni twarzy (opadanie brwi), obrzęk lub opadanie powiek, niewyraźne widzenie; świąd, guzki skórne; drganie lub skurcze mięśni, uczucie ciężkości; reakcje w miejscu wstrzyknięcia (krwiak, ból, tkliwość uciskowa), zmęczenie. Rzadko: ciężkie i/lub nagłe reakcje nadwrażliwości obejmujące wstrząs anafilaktyczny, chorobę posurowiczą, pokrzywkę, obrzęk tkanek miękkich i duszność. Ponadto w związku z samym wstrzyknięciem możliwy jest stan zapalny, parestezja, niedoczulica, tkliwość, opuchlizna, obrzęk, rumień, świąd, miejscowe zakażenie, krwawienie i/lub siniak. Podczas stosowania toksyny botulinowej w innych wskazaniach bardzo rzadko obserwowano działania niepożądane w związku z rozprzestrzenianiem się toksyny do miejsc oddalonych od miejsca podania (nadmierne osłabienie mięśni, zaburzenia połykania, zachłystowe zapalenie płuc, także ze skutkiem śmiertelnym), jednak nie można wykluczyć takich działań niepożądanych w tym wskazaniu.

Ciąża i laktacja

Nie wolno stosować w ciąży jeśli nie jest to bezwzględnie konieczne. Nie zaleca się stosowania w okresie karmienia piersią.

Uwagi

Jednostki dawkowania zalecane dla tego preparatu nie są równoważne z jednostkami dawkowania innych leków zawierających toksynę botulinową. Należy poinformować pacjenta o konieczności wezwania natychmiastowej pomocy lekarskiej w przypadku pojawienia się zaburzeń połykania, mowy lub oddychania. Preparat może tymczasowo upośledzać zdolność do prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Interakcje

Antybiotyki aminoglikozydowe oraz inne leki wpływające na przewodnictwo nerwowo-mięśniowe (np. pochodne tubokuraryny) mogą nasilać działanie toksyny botulinowej. Skojarzone stosowanie preparatu i aminoglikozydów lub spektomycyny wymaga szczególnej ostrożności. Leki zwiotczające mięśnie działające obwodowo powinny być stosowane ostrożnie, w razie potrzeby należy zmniejszyć ich początkową dawkę lub zastosować substancję o pośrednim czasie działania jak wekuronium lub atrakurium zamiast dłużej działających leków. Leki z grupy 4-aminochinolin mogą osłabiać działanie preparatu.

Preparat zawiera substancję Botulinum toxin type A.

Lek refundowany: NIE

Lista leków zawierających te same substancje czynne

1 fiolka zawiera 100 j. toksyny botulinowej typu A.

1 fiolka zawiera 50 j. toksyny botulinowej typu A wolnej od białek kompleksujących (1 j. = 1 LD50 toksyny dla myszy). 0,1 ml odtworzonego roztworu zawiera 4 jednostki.

1 fiolka zawiera 125 jednostek toksyny botulinowej typu A. 0,05 ml rekonstytuowanego roztworu zawiera 10 jednostek Speywood (1 jednostka Speywood jest określona jako mediana dawki śmiertelnej podanej dootrzewnowo myszy - LD50).

1 fiolka zawiera 100 j. toksyny botulinowej typu A wolnej od białek kompleksujących (1 j. = 1 LD50 toksyny dla myszy).

1 fiolka zawiera 300 j. lub 500 j. kompleksu neurotoksyny Clostridium botulinum typu A (1 j. = 1 LD50 toksyny dla myszy).

0,1 ml odtworzonego roztworu zawiera 4 jednostki Allergan toksyny botulinowej typu A. 1 fiolka zawiera 50 jednostek. Jednostki Allergan nie są równoważne z innymi produktami zawierającymi toksynę botulinową.

Najczęściej wyszukiwane

1 g żelu zawiera 25 mg ketoprofenu.

1 ampułka (3 ml) zawiera 75 mg diklofenaku sodowego. Preparat zawiera alkohol benzylowy, glikol propylenowy, sód (poniżej 23 mg jonów sodu w 1 amp.).

1 tabl. powl. zawiera 30, 60 lub 90 etorykoksybu.

1 tabl. dojelitowa zawiera 25 mg lub 50 mg diklofenaku sodowego; tabletki zawierają laktozę.

1 fiolka zawiera 100 j. toksyny botulinowej typu A.

1 tabl. powl. lub 1 saszetka granulatu zawiera 25 mg deksketoprofenu w postaci soli deksketoprofenu z trometamolem; granulat zawiera sacharozę.

1 plaster leczniczy zawiera 140 mg diklofenaku sodowego.

1 kaps. o przedł. uwalnianiu zawiera 100 mg soli sodowej diklofenaku. Preparat zawiera laktozę.

1 g kremu zawiera 50 mg ibuprofenu.

1 fiolka zawiera 125 jednostek toksyny botulinowej typu A. 0,05 ml rekonstytuowanego roztworu zawiera 10 jednostek Speywood (1 jednostka Speywood jest określona jako mediana dawki śmiertelnej podanej dootrzewnowo myszy - LD50).

Informacje o lekach dostarcza:
Pharmindex
Najpopularniejsze artykuły
Złamanie kości udowej - przyczyny, obajwy i leczenie Złamanie kości udowej - przyczyny, obajwy i leczenie

Złamanie kości udowej to głównie problem osób starszych. Na złamanie kości udowej najczęściej narażone są kobiety po 60. roku życia. U nich ...

więcej

SKOLIOZA - przyczyny, objawy i leczenie SKOLIOZA - przyczyny, objawy i leczenie

Skolioza - potocznie mylnie określana jako boczne skrzywienie kręgosłupa - to najczęściej występująca wada postawy u dzieci. Do jej powstania przyczyniają się ...

więcej

Guzki Schmorla - co to jest? Objawy i leczenie Guzki Schmorla - co to jest? Objawy i leczenie

Guzki Schmorla to zmiany pojawiające się w obrębie kręgosłupa. Guzki Schmorla spotykane są u stosunkowo wielu ludzi (najczęściej u dorosłych), a mimo ...

więcej

KIFOZA (okrągłe plecy) - przyczyny, objawy, leczenie i ćwiczenia KIFOZA (okrągłe plecy) - przyczyny, objawy, leczenie i ćwiczenia

Kifoza pogłębiona (inaczej plecy okrągłe) to choroba kręgosłupa, której cechą charakterystyczną jest nadmierne wygięcie kręgosłupa ku tyłowi w odcinku piersiowym i krzyżowym. ...

więcej

PROTEZA kończyny dolnej i górnej PROTEZA kończyny dolnej i górnej

Powrót do zdrowia po amputacji i pogodzenie się z nową rzeczywistością wymaga cierpliwości i czasu. Dopiero później można zacząć myśleć o protezie, ...

więcej

Zdrowa społeczność

Właściciel portalu Poradnikzdrowie.pl nie jest właścicielem Bazy Leków. Dostawca bazy leków oświadcza i informuje, że dokłada wszelkich starań, aby wszystkie opisy leków były zgodne z obowiązującym stanem wiedzy, a także oświadcza jednocześnie, że podstawowe znaczenie prawne ma zawsze ulotka dołączona do konkretnego leku, zatwierdzona przez Ministerstwo Zdrowia.