Arthryl®

1 amp. A zawiera 400 mg siarczanu glukozaminy (w postaci glukozaminy siarczanu z sodu chlorkiem 502,5 mg), 10 mg chlorowodorku lidokainy.

  1. Działanie
  2. Dawkowanie
  3. Wskazania
  4. Przeciwwskazania
  5. Środki ostrożności
  6. Niepożądane działanie
  7. Ciąża i laktacja
  8. Uwagi
  9. Interakcje
Nazwa Zawartość opakowania Substancja czynna Cena 100% Ost. modyfikacja
Arthryl® 6 amp. A + 6 amp. B rozp., roztw. do wstrz. 64,85zł 2017-10-31

Działanie

Siarczan glukozaminy jest solą aminomonosacharydu glukozaminy, która fizjologicznie występuje w ludzkim organizmie i łącznie z siarczanami wykorzystywana jest w biosyntezie kwasu hialuronowego płynu maziówkowego oraz glikozaminoglikanów substancji podstawowej chrząstki stawowej. Podanie zewnątrzpochodnego siarczanu glukozaminy pobudza biosyntezę proteoglikanów, których ilość w zapaleniu kości i stawów jest niewystarczająca, sprzyja wiązaniu siarki w procesie syntezy glikozaminoglikanów i wywiera wpływ troficzny na chrząstkę stawową. Te działania same w sobie powinny zmniejszyć podrażnienie i w ten sposób ograniczyć łagodny stan zapalny stawu towarzyszący zmianom zwyrodnieniowym w zapaleniu kości i stawów. Glukozamina hamuje wewnątrzkomórkowy szlak sygnalizacyjny interleukiny 1 (IL-1), a zatem indukowaną przez IL-1 ekspresję genów. Po podaniu domięśniowym biodostępność wynosi około 93% w porównaniu z podaniem dawki dożylnie. T0,5 wynosi około 70 h. Glukozamina nie wiąże się z białkami osocza.

Dawkowanie

Domięśniowo. Dorośli: 1-2 ampułki, 3 razy w tygodniu przez 4-6 tyg. cyklu leczenia. Złagodzenie objawów (szczególnie bólu) nastąpi dopiero po kilku tygodniach leczenia. Dzieci i młodzież: nie jest zalecane stosowanie glukozaminy u dzieci i młodzieży w wieku Szczególne grupy pacjentów. Doświadczenie kliniczne wskazuje, iż nie ma potrzeby dostosowania dawki podczas leczenia pacjentów w podeszłym wieku. Ze względu na brak badań klinicznych, nie określono specjalnego dawkowania u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek i (lub) wątroby. Sposób podania. Zawartość ampułki A (koloru brązowego) należy połączyć w jednej strzykawce z zawartością ampułki B (bezbarwnej). Żółtawy kolor powstałego roztworu nie ma wpływu na skuteczność i bezpieczeństwo stosowania preparatu.

Wskazania

Leczenie łagodnej lub umiarkowanej postaci choroby zwyrodnieniowej stawów kolanowych u pacjentów, u których stosowanie doustne siarczanu glukozaminy jest przeciwwskazane.

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na glukozaminę lub lidokainę lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Preparat nie może być stosowany u pacjentów z alergią na skorupiaki, gdyż substancja czynna leku – glukozamina jest otrzymywana z owoców morza. Ze względu na zawartość lidokainy przeciwwskazane jest podawanie preparatu w postaci roztworu do wstrzykiwań u pacjentów z zaburzeniami rytmu serca, ostrą niewydolnością serca oraz u pacjentów z nadwrażliwością na lidokainę.

Środki ostrożności

Glukozamina nie jest zalecana w leczeniu ostrego bólu. Należy zachować ostrożność u pacjentów chorych na astmę, ponieważ osoby te mogą cechować się większą skłonnością do reakcji alergicznej na glukozaminę. Nie przeprowadzono badań klinicznych u chorych z niewydolnością nerek lub wątroby; należy zachować ostrożność u tych pacjentów. Zaleca się ostrożność podczas leczenia pacjentów z zaburzeniami tolerancji glukozy; u osób chorych na cukrzycę na początku leczenia może być konieczna ścisła kontrola stężenia glukozy we krwi. Leku nie należy stosować u dzieci i młodzieży poniżej 18 lat, gdyż nie określono u nich bezpieczeństwa stosowania i skuteczności glukozaminy. Ze względu na zawartość lidokainy należy zachować ostrożność w przypadku stosowania leku u pacjentów z miastenią, padaczką, zastoinową niewydolnością serca, bradykardią lub niewydolnością układu oddechowego, włącznie z przypadkami, w których podawane są środki znane z interakcji z lidokainą, prowadzące do zwiększenia jej dostępności biologicznej lub wystąpienia efektu addycyjnego (np. fenytoina) albo wydłużenia czasu eliminacji z organizmu (np. w niewydolności wątroby lub nerek, gdy może dojść do akumulacji metabolitów lidokainy). Lidokaina jest metabolizowana w wątrobie i należy zachować ostrożność w przypadku jej stosowania u pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby. Pacjentów przyjmujących leki przeciwarytmiczne klasy III (np. amiodaron) należy ściśle monitorować; można rozważyć u nich wykonanie EKG, ponieważ podczas przyjmowania leków przeciwarytmicznych klasy III wpływ lidokainy na mięsień sercowy może być nasilony. U pacjentów z hipowolemią o różnej etiologii (krwotok, odwodnienie) lub u osób z zaburzeniami powrotu żylnego krwi związanymi np. z wodobrzuszem albo obecnością dużego guza w jamie brzusznej może wystąpić ciężka hipotensja (niedociśnienie tętnicze). Po podaniu lidokainy domięśniowo możliwy jest wzrost stężenia kinazy fosfokreatynowej, co może kolidować z rozpoznaniem ostrego zawału mięśnia sercowego. Wykazano, że lidokaina u zwierząt ma działanie porfirynogenne i należy unikać jej podawania osobom chorym na porfirię. Wstrzyknięcie lidokainy w miejsce objęte procesem zapalnym lub zakażeniem może spowodować osłabienie działania lidokainy. 1 dawka leku zawiera 40,3 mg sodu, stąd zalecane jest zachowanie ostrożności u pacjentów przestrzegających diety z kontrolowaną zawartością sodu.

Niepożądane działanie

Często: ból głowy, senność, zmęczenie, biegunka, zaparcie, nudności, wzdęcia, ból brzucha, niestrawność. Niezbyt często: rumień, świąd, wysypka. Częstość nieznana: reakcje alergiczne, zawroty głowy, zaburzenia widzenia, wypadanie włosów, reakcja w miejscu wstrzyknięcia.

Ciąża i laktacja

Brak wystarczających danych klinicznych dotyczących stosowania glukozaminy i lidokainy u kobiet w ciąży. Glukozaminy nie należy stosować w okresie ciąży. Lidokaina przenika przez łożysko i można przyjąć, że zaburza procesy reprodukcji lub zwiększa ilość przypadków wystąpienia wad rozwojowych, czy w jakikolwiek pośredni lub bezpośredni sposób oddziałuje na płód. W przypadku stosowania u kobiet w ciąży należy rozważyć czy oczekiwane korzyści przeważają nad potencjalnym ryzykiem. Stosowanie glukozaminy w okresie karmienia piersią nie jest zalecane, gdyż nie ma danych dotyczących bezpieczeństwa noworodków. Lidokaina przenika w małym stopniu do mleka kobiecego i może powodować wystąpienie reakcji alergicznych u noworodka, dlatego też stosowanie u kobiet karmiących piersią wymaga zachowania ostrożności.

Uwagi

Nie jest znany istotny wpływ działania glukozaminy na ośrodkowy układ nerwowy lub motoryczny, który mógłby upośledzać zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania urządzeń mechanicznych. Zaleca się ostrożność w przypadku bólu głowy, senności, zmęczenia, zawrotów głowy lub zaburzenia widzenia. Wstrzyknięcie lidokainy w obszar ciała związany z prowadzeniem pojazdów i obsługą maszyn powoduje znieczulenie tego miejsca. Należy poinformować pacjentów, aby unikali prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn, aż do czasu kiedy prawidłowe funkcjonowanie tego obszaru ciała zostanie przywrócone.

Interakcje

Siarczan glukozaminy nie hamuje ani nie indukuje aktywności żadnego z głównych enzymów CYP450 u ludzi. Natomiast ze względu na to, że w przemianach metabolicznych uczestniczy jako substancja endogenna wbudowywana w cząsteczki proteoglikanów lub rozkładana niezależnie od układu enzymów cytochromowych, mało prawdopodobne jest, aby wchodził w interakcje z innymi lekami. Zgłaszano przypadki nasilenia działania leków przeciwzakrzepowych z grupy pochodnych kumaryny, gdy stosowane były jednocześnie z siarczanem glukozaminy; u tych pacjentów można rozważyć staranniejszą kontrolę parametrów krzepnięcia krwi podczas rozpoczynania lub kończenia leczenia glukozaminą. Steroidowe lub niesteroidowe leki przeciwbólowe albo przeciwzapalne można podawać razem z siarczanem glukozaminy. Leczenie farmakologiczne można łączyć z fizykoterapią i ćwiczeniami fizycznymi. Pochodne hydantoiny (np. fenytoina) stosowane w leczeniu drgawek mogą nasilać kardiodepresyjne działanie lidokainy, ale w wyniku indukowania aktywności enzymatycznej mogą także przyspieszać jej metabolizm. Nie przeprowadzono szczegółowych badań interakcji lidokainy z lekami przeciwarytmicznymi klasy III; zaleca się jednak zachowanie ostrożności w przypadku jednoczesnego stosowania tych leków. Cymetydyna hamuje metabolizm lidokainy, zmniejsza jej klirens wątrobowy i powoduje podwyższenie jej stężenia w osoczu. Leki β-adrenolityczne mogą hamować metabolizm lidokainy w wątrobie i zwiększać jej działanie toksyczne. Lidokaina w dużych dawkach może nasilić działanie leków rozluźniających mięśnie.

Preparat zawiera substancje Glucosamine sulphate, Lidocaine hydrochloride.

Lek refundowany: NIE

Lista leków zawierających te same substancje czynne

1 amp. A zawiera 400 mg siarczanu glukozaminy (w postaci glukozaminy siarczanu z sodu chlorkiem 502,5 mg), 10 mg chlorowodorku lidokainy.

1 ml roztworu do wstrzykiwań zawiera: 0,2 mg tropikamidu, 3,1 mg chlorowodorku fenylefryny i 10 mg chlorowodorku lidokainy. Preparat zawiera sód.

1 g kremu zawiera 50 mg tribenozydu i 20 mg chlorowodorku lidokainy. Preparat zawiera: alkohol cetylowy, parahydroksybenzoesan metylu, parahydroksybenzoesan propylu.

1 ml roztworu zawiera 20 mg chlorowodorku lidokainy (1 wkład 1,8 ml zawiera 36 mg chlorowodorku lidokainy).

1 g żelu zawiera 50 mg chlorowodorku lidokainy. Preparat zawiera czerwień koszenilową.

1 dawka zawiera 0,18 mg roztworu diglukonianu chlorheksydyny oraz 0,04 mg chlorowodorku lidokainy. Preparat zawiera etanol i glikol propylenowy.

Xylodont 2% z adrenalina 1:50 000: 1 ml roztworu zawiera 20 mg chlorowodorku lidokainy i 0,02 mg adrenaliny w postaci winianu (1 wkład 1,8 ml zawiera 36 mg chlorowodorku lidokainy i 0,036 mg adrenaliny w postaci winianu). Xylodont 2% z adrenalina 1:80 000: 1 ml roztworu zawiera 20 mg chlorowodorku lidokainy i 0,0125 mg adrenaliny w postaci winianu (1 wkład 1,8 ml zawiera 36 mg chlorowodorku lidokainy i 0,0225 mg adrenaliny w postaci winianu). Xylodont 2% z adrenalina 1:100 000: 1 ml roztworu zawiera 20 mg chlorowodorku lidokainy i 0,01 mg adrenaliny w postaci winianu (1 wład 1,8 ml zawiera 36 mg chlorowodorku lidokainy i 0,018 mg adrenaliny w postaci winianu).

10 g żelu zawiera: 1500 mg nalewki z rumianku, 34 mg chlorowodorku lidokainy, 32 mg eteru laurylowego makrogolu. Preparat zawiera glikol propylenowy, sorbitol oraz maksymalnie 9,5% etanolu.

1 g żelu zawiera 20 mg chlorowodorku lidokainy. Preparat zawiera parahydroksybenzoesan metylu i parahydroksybenzoesan propylu.

1 pastylka zawiera 2 mg chlorowodorku lidokainy, 0,60 mg amylometakrezolu, 1,20 mg alkoholu 2,4-dichlorobenzylowego. Ponadto pastylka o smaku miętowym zawiera sacharozę i glukozę; pastylka o smaku miodowo-cytrynowym zawiera sacharozę, glukozę i żółcień pomarańczową; pastyla o smaku pomarańczowym zawiera sacharozę i glukozę, zółcień pomarańczową i czerwień koszenilową.

Najczęściej wyszukiwane

15 g syropu zawiera: 36 mg suchego wyciągu z czosnku (standaryzowanego na zawartość alliiny), 21 mg witaminy C, koncentraty soków z malin i z czarnej porzeczki.

100 g preparatu zawiera płynny wyciąg z ziela majeranku uzyskiwany poprzez ekstrakcje podłożem (Extractum fluidum (2:1) ex. 2g Majoranae herba).

1 kaps. zawiera: 30 mg wyciągu suchego z guarany, 40 mg wyciągu suchego z muira puama, 40 mg wyciągu suchego z cytryńca chińskiego, 38 mg monometioninianu cynku, 30 mg wyciągu olejowego z owocu boczni piłkowanej. Preparat zawiera sorbitol i glukozę.

1 saszetka zawiera:  1,0 g kwiatu rumianku, 0,66 g korzenia prawoślazu, 0,34 g liścia mięty pieprzowej.

Preparat zawiera 0,3% karboksymetylocelulozy, glicerol oraz N-acetylokarnozynę.

1 kaps. zawiera mínimum 1 x 109 CFU szczepów Lactobacillus plantarum (CECT 7315 oraz 7316) oraz przynajmniej 50% ZDS* 5 witamin (B9, B6, B12, A, C) i 2 minerałów (cynk, selen). *ZDS- zalecane dzienne spożycie.

Talc, solanum tuberosum starch, zink oxide, allantoin.

1 tabl. powl. zawiera 300 mg ekstraktu z owoców żurawiny, 100 mg ekstraktu z liści pokrzywy.

Informacje o lekach dostarcza:
Pharmindex
Najpopularniejsze artykuły
GŁÓG poprawia pracę serca, obniża ciśnienie, wzmacnia i uspokaja GŁÓG poprawia pracę serca, obniża ciśnienie, wzmacnia i uspokaja

Głóg wygląda pięknie – zarówno wiosną, gdy kwitnie, jak i jesienią, kiedy dojrzewają jego owoce. W dodatku jest rośliną o wyjątkowych walorach ...

więcej

Traganek - właściwości lecznicze herbaty z traganka Traganek - właściwości lecznicze herbaty z traganka

Traganek (Astragalus L.) ma liczne właściwości lecznicze. Herbata z traganka wzmacnia układ odpornościowy, zapobiega infekcjom, wpływa korzystnie na pracę nerek, wątroby i ...

więcej

Konkurs! Wygraj 1 z 10 książek "Zioła na odporność" autorstwa dr Moniki Fijałek - WYNIKI! Konkurs! Wygraj 1 z 10 książek "Zioła na odporność" ...

Zapraszamy do udziału w naszym nowym konkursie - możecie wygrać 1 z 10 książek "Zioła na odporność". Z publikacji dowiecie się, jak ...

więcej

Zioła szwedzkie – lecznicza nalewka na... zdrowie Zioła szwedzkie – lecznicza nalewka na... zdrowie

Zioła szwedzkie to tradycyjna mieszanka 11 ziół, które działają prawie na wszystko. Od bólu głowy, poprzez niestrawność, skurcze menstruacyjne, na wysypkach skórnych ...

więcej

Chinina – lekarstwo nie tylko na malarię Chinina – lekarstwo nie tylko na malarię

Chinina to alkaloid o działaniu przeciwbólowym i przeciwgorączkowym. Chinina zasłynęła jako pierwszy lek, który skutecznie zwalczał malarię. Dziś w tym celu chinina ...

więcej

Zdrowa społeczność

Właściciel portalu Poradnikzdrowie.pl nie jest właścicielem Bazy Leków. Dostawca bazy leków oświadcza i informuje, że dokłada wszelkich starań, aby wszystkie opisy leków były zgodne z obowiązującym stanem wiedzy, a także oświadcza jednocześnie, że podstawowe znaczenie prawne ma zawsze ulotka dołączona do konkretnego leku, zatwierdzona przez Ministerstwo Zdrowia.