Arduan®

1 fiolka zawiera 4 mg liofilizowanego bromku pipekuronium.

  1. Działanie
  2. Dawkowanie
  3. Wskazania
  4. Przeciwwskazania
  5. Środki ostrożności
  6. Niepożądane działanie
  7. Ciąża i laktacja
  8. Interakcje
Nazwa Zawartość opakowania Substancja czynna Cena 100% Ost. modyfikacja
Arduan® 25 fiolek + 25 amp. rozp., proszek i rozp. do sporz. roztw. do wstrz. 120,24zł 2017-10-31

Działanie

Niedepolaryzujący lek blokujący przewodnictwo nerwowo-mięśniowe, powodujący zwiotczenie mięśni poprzecznie prążkowanych przez działanie kompetycyjne w stosunku do acetylocholiny na receptor nikotynowy płytki motorycznej. Syntetyczna pochodna steroidowa (bez aktywności hormonalnej). Po podaniu dożylnym pełne zwiotczenie umożliwiające intubację występuje po 1,5-5 min, utrzymuje się przez 40-50 min. Nie wpływa na uwalnianie histaminy, nie wykazuje działania ganglioplegicznego, wagolitycznego, sympatykomimetycznego. Nie jest metabolizowany w organizmie. Wydalany w 80% z moczem w postaci nie zmienionej, w około 15% z kałem.T0,5 wynosi 125±45 min. Nie wykazuje działania kumulacyjnego przy powtarzanych dawkach podtrzymujących, jeśli jest podawany w dawce <0,02 mg/kg mc. nie wcześniej niż w momencie powrotu 25% kontrolnej amplitudy pojedynczego skurczu. Zniesienie resztkowego działania zwiotczającego następuje po podaniu leków blokujących cholinesterazę.

Dawkowanie

Rodzaj znieczulenia, spodziewany okres trwania zabiegu chirurgicznego, możliwe interakcje z innymi lekami podawanymi przed i podczas znieczulenia, współistniejące choroby i ogólny stan pacjenta powinny być brane pod uwagę podczas ustalania indywidualnego dawkowania. Zalecane jest stosowanie stymulatora nerwów obwodowych w celu monitorowania zwiotczenia i powrotu siły mięśniowej. Preparat przeznaczony jest do podawania drogą dożylną, zarówno w postaci szybkich wstrzyknięć (wtedy zaleca się podawanie do kaniul żylnych o stałym przepływie płynu infuzyjnego) dla podtrzymania zwiotczenia mięśni, jak i ciągłego wlewu zapewniającego odpowiedni okres zwiotczenia. Preparat powinien być podawany tylko przez lub pod nadzorem doświadczonego klinicysty i przy dostępie do odpowiednich urządzeń umożliwiających przeprowadzenie sztucznej wentylacji płuc. Podane poniżej dawkowanie, należy traktować jako ogólne wskazówki dotyczące dawki początkowej i dawek podtrzymujących w celu zapewnienia wystarczającego zwiotczenia mięśni podczas zabiegów chirurgicznych o średnim i długim okresie trwania wykonywanych w znieczuleniu ogólnym z lub bez podania preparatu Arduan dla ułatwienia intubacji dotchawiczej (anestezja zbilansowana). Dorośli. Dawka początkowa umożliwiajaca intubację i rozpoczęcie zabiegu chirurgicznego to 0,04 mg/kg mc. do 0,05 mg/kg mc. (maksymalnie do 0,08 mg/kg mc.). Po zastosowaniu tej dawki warunki wystarczające do intubacji stwierdza się po upływie 150-180 s, a zwiotczenie mięśni utrzymuje się przez 60-90 min. Dawka początkowa umożliwiajaca rozpoczęcie zabiegu chirurgicznego po intubacji przeprowadzonej po sukcynylocholinie to 0,05 mg/kg mc. Po zastosowaniu tej dawki zwiotczenie mięśni utrzymuje się przez 30-60 min. Dawka podtrzymująca zwiotczenia mięśni to 0,01 mg/lcg mc. do 0,015 mg/kg mc. Każda następna dawka wydłuża okres zwiotczenia mięśni o ok. 30-60 min. W celu zwiotczenia mięśni u pacjentów z niewydolnością nerek, nie zaleca się przekraczania dawld 0,04 mg/kg mc. ze względu na przedłużenie działania zwiotczającego. Odwracanie zwiotczenia. Blokada przewodnictwa nerwowo-mięśniowego wywołana podaniem preparatem zwykle ustępuje spontanicznie. W razie konieczności można odwrócić działanie zwiotczające mięśni podając dożylnie leki antycholinergiczne: 0,5 mg do 2 mg metylosiarczanu neostygminy i 0,6 mg do 1,2 mg siarczanu atropiny (w oddzielnych strzykawkach). Użycie stymulatora nerwów obwodowych lub obserwacja klinicznych objawów ustępowania blokady motorycznej pozwala ocenić powrót siły mięśniowej. W razie potrzeby leki odwracające działanie zwiotczające można podać ponownie.

Wskazania

Wywołanie zwiotczenia mięśni poprzecznie prążkowanych podczas ogólnego znieczulenia techniką dotchawiczą oraz przy sztucznej wentylacji.

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Miastenia.

Środki ostrożności

Optymalne dawkowanie zapewnia monitorowanie poziomu zwiotczenia stymulatorem nerwów obwodowych; takie monitorowanie jest szczególnie wskazane u pacjentów z chorobami wywierającymi wpływ na działanie leków zwiotczających. Należy zachować ostrożność u chorych, u których po lekach zwiotczających stwierdzano wystąpienie reakcji anafilaktycznych i histaminowych. Szczególnie ostrożnie i w małych dawkach stosować u chorych z zaburzeniami przewodnictwa nerwowo-mięśniowego (zespół miasteniczny, zespół Eatona-Lamberta). U chorych z niewydolnością nerek należy stosować mniejsze dawki, czas działania leku może być wydłużony; w niewydolności krążenia działanie preparatu może wystąpić z opóźnieniem. Hipokaliemia, hipermagnezemia, hipokalcemia, hipoproteinemia, hiperkapnia, odwodnienie, kwasica, kacheksja, leczenie diuretykami, glikozydami naparstnicy - mogą zwiększać lub wydłużać działanie leku.

Niepożądane działanie

Rzadko występują reakcje anafilaktyczne; możliwe są alergie krzyżowe w grupie leków zwiotczających. Możliwe jest wystąpienie bradykardii i hipotensji, jeśli w indukcji stosowano fentanyl lub halotan. Rzadko notowano: bezmocz, migotanie przedsionków, dodatkowe skurcze komorowe, niedokrwienie mięśnia sercowego, nadciśnienie tętnicze, zaburzenia ze strony OUN, zaburzenia oddechu, duszność, niedodmę, kurcz krtani, atrofię mięśni, wysypkę, pokrzywkę, zakrzepicę.

Ciąża i laktacja

Brak danych dotyczących wpływu preparatu stosowanego w ciąży na płód. Lek może być podawany w ciąży, tylko wtedy gdy spodziewane korzyści przewyższają zagrożenie dla płodu. Nie zaleca się stosowania leku podczas znieczulenia do cięcia cesarskiego (brak wystarczających badań). Preparat przechodzi przez barierę łożyskową w ilościach bez znaczenia klinicznego dla noworodka urodzonego z cięcia cesarskiego. Brak danych o przechodzeniu leku do mleka matki. Nie zaleca się karmienia piersią po znieczuleniu z użyciem preparatu, do czasu uzyskania zgody od lekarza.

Interakcje

Jednoczesne stosowanie innych środków znieczulenia ogólnego (anestetyków wziewnych, fentanylu, ketaminy, propanididu, etomidatu, barbituranów, gammahydroksybutyratu), duże dawki analgetyków miejscowo znieczulających, inne niedepolaryzujące środki zwiotczające, niektóre antybiotyki (polipeptydowe, aminoglikozydy, pochodne imidazolu, metronidazol), leki moczopędne, leki blokujące receptory β, tiamina, inhibitory MAO, guanidyna, protamina, fenytoina, leki blokujące receptory alfa, antagoniści wapnia, sole magnezu, leki antyarytmiczne (chinidyna, lidokaina) nasila działanie lub wydłuża czas działania leku. Długotrwałe stosowanie kortykosteroidów; noradrenalina, azatiopiryna, teofilina, NaCl, KCl, CaCl2 stosowane bezpośredio przed zabiegiem - osłabiają działanie zwiotczające pipekuronium. W hipotermii działanie zwiotczające jest zmniejszone. Leki z grupy inhibitorów cholinesterazy (neostygmina, fizostygmina) znoszą resztkowe działanie pipekurionium na złącze nerwowo-mięśniowe. Depolaryzujące środki zwiotczające mogą nasilić lub osłabić blok nerwowo-mięśniowy. Gentamycyna i ampicylina stosowane śródoperacyjnie nie wpływają na działanie preparatu. Nie zaleca się mieszania preparatu w strzykawce z innymi lekami.

Preparat zawiera substancję Pipecuronium bromide.

Lek refundowany: NIE

Lista leków zawierających te same substancje czynne

1 fiolka zawiera 4 mg liofilizowanego bromku pipekuronium.

Najczęściej wyszukiwane

1 g żelu zawiera 25 mg ketoprofenu.

1 ampułka (3 ml) zawiera 75 mg diklofenaku sodowego. Preparat zawiera alkohol benzylowy, glikol propylenowy, sód (poniżej 23 mg jonów sodu w 1 amp.).

1 tabl. powl. zawiera 30, 60 lub 90 etorykoksybu.

1 tabl. dojelitowa zawiera 25 mg lub 50 mg diklofenaku sodowego; tabletki zawierają laktozę.

1 kaps. o przedł. uwalnianiu zawiera 100 mg soli sodowej diklofenaku. Preparat zawiera laktozę.

1 tabl. powl. lub 1 saszetka granulatu zawiera 25 mg deksketoprofenu w postaci soli deksketoprofenu z trometamolem; granulat zawiera sacharozę.

1 fiolka zawiera 100 j. toksyny botulinowej typu A.

1 plaster leczniczy zawiera 140 mg diklofenaku sodowego.

1 fiolka zawiera 125 jednostek toksyny botulinowej typu A. 0,05 ml rekonstytuowanego roztworu zawiera 10 jednostek Speywood (1 jednostka Speywood jest określona jako mediana dawki śmiertelnej podanej dootrzewnowo myszy - LD50).

1 g kremu zawiera 50 mg ibuprofenu.

Informacje o lekach dostarcza:
Pharmindex
Najpopularniejsze artykuły
Choroba Perthesa (Legga-Calvego-Perthesa) Choroba Perthesa (Legga-Calvego-Perthesa)

Choroba Perthesa, a właściwie choroba Legga-Calvego-Perthesa (łac. coxa plana), jest jedną wielu przyczyn bólu biodra i zaburzeń chodzenia u dzieci. Jeśli objawy, ...

więcej

Złamanie kości udowej - przyczyny, objawy i leczenie Złamanie kości udowej - przyczyny, objawy i leczenie

Złamanie kości udowej to głównie problem osób starszych. Na złamanie kości udowej najczęściej narażone są kobiety po 60. roku życia. U nich ...

więcej

SKOLIOZA - przyczyny, objawy i leczenie SKOLIOZA - przyczyny, objawy i leczenie

Skolioza - potocznie mylnie określana jako boczne skrzywienie kręgosłupa - to najczęściej występująca wada postawy u dzieci. Do jej powstania przyczyniają się ...

więcej

Guzki Schmorla - co to jest? Objawy i leczenie Guzki Schmorla - co to jest? Objawy i leczenie

Guzki Schmorla to zmiany pojawiające się w obrębie kręgosłupa. Guzki Schmorla spotykane są u stosunkowo wielu ludzi (najczęściej u dorosłych), a mimo ...

więcej

KIFOZA (okrągłe plecy) - przyczyny, objawy, leczenie i ćwiczenia KIFOZA (okrągłe plecy) - przyczyny, objawy, leczenie i ćwiczenia

Kifoza pogłębiona (inaczej plecy okrągłe) to choroba kręgosłupa, której cechą charakterystyczną jest nadmierne wygięcie kręgosłupa ku tyłowi w odcinku piersiowym i krzyżowym. ...

więcej

Zdrowa społeczność

Właściciel portalu Poradnikzdrowie.pl nie jest właścicielem Bazy Leków. Dostawca bazy leków oświadcza i informuje, że dokłada wszelkich starań, aby wszystkie opisy leków były zgodne z obowiązującym stanem wiedzy, a także oświadcza jednocześnie, że podstawowe znaczenie prawne ma zawsze ulotka dołączona do konkretnego leku, zatwierdzona przez Ministerstwo Zdrowia.