Antytoksyna jadu żmij

1 ampułka zawiera 500 j.a. antytoksyny jadu żmij.

  1. Działanie
  2. Dawkowanie
  3. Wskazania
  4. Przeciwwskazania
  5. Środki ostrożności
  6. Niepożądane działanie
  7. Ciąża i laktacja
  8. Uwagi
Nazwa Zawartość opakowania Substancja czynna Cena 100% Ost. modyfikacja
Antytoksyna jadu żmij 1 amp. 5 ml, roztw. do wstrz. 451,74zł 2017-10-31

Działanie

Antytoksyna jadu żmij zawiera swoistą końską immunoglobulinę klasy IgG, otrzymywaną z surowicy koni immunizowanych jadem zygzakowatych żmij europejskich (Vipera berus). Antytoksyna jadu żmij neutralizuje działanie jadu europejskich żmij zygzakowatych poprzez swoistą reakcję przeciwciało (antytoksyna) - antygen (jad żmij). Preparat, ze względu na to, że jest pochodzenia zwierzęcego, może wywołać silne niepożądane reakcje alergiczne związane z podaniem obcogatunkowego białka. Po wstrzyknięciu domięśniowym preparatu całkowite wchłonięcie preparatu do krwioobiegu następuje w ciągu 1-2 dni. Uwalnianie z miejsca iniekcji domięśniowej odbywa się przez prostą dyfuzję ze środowiska tkanki do osocza. Kompleks antygen (jad żmij) - przeciwciało (antytoksyna) ulega fagocytozie. T0,5 wynosi 2-3 dni. Całkowita eliminacja zachodzi w ciągu 8-12 dni. Mechanizm nie został poznany.

Dawkowanie

Domięśniowo. Dorośli i dzieci: 500 j.a. jak najszybciej po ukąszeniu. W razie potrzeby dawkę można powtórzyć. O zastosowaniu preparatu decyduje lekarz. Przed podjęciem decyzji o zastosowaniu preparatu należy przeprowadzić wywiad dotyczący stanów alergicznych pacjenta oraz otrzymywania przez niego poprzednio antytoksyny końskiej. Jeżeli to jest wskazane w okolice ukąszenia wstrzyknąć antytoksynę jadu żmij (zawartość 1 ampułki 500 j.a.). Przed podaniem antytoksyny zwierzęcej należy wykonać śródskórną próbę uczuleniową. W przypadku konieczności szybkiego podania antytoksyny jadu żmij przy braku czasu na wykonanie próby uczuleniowej, wskazane jest wstrzykniecie preparatu pod osłoną leków ij, po podaniu środków przeciwwstrząsowych, decyzje o takim postępowaniu podejmuje lekarz. Próba śródskórna. Przed wykonaniem próby śródskómej oraz przed wstrzyknięciem antytoksyny, należy przygotować pełen zestaw gotowych do użycia środków przeciwwstrząsowych. W związku z koniecznością szybkiej interwencji medycznej w ciągu 1 do 2 h od ukąszenia, próba śródskóma powinna dać szybką odpowiedź, czy pacjent jest lub nie jest uczulony na białko końskie. Wstrzyknąć śródskómie 0,1 ml antytoksyny rozcieńczonej 1:10 jałowym, fizjologicznym roztworem NaCl. Wystąpienie w ciągu 10-20 min zaczerwienienia i bąbla w miejscu wstrzyknięcia jest dowodem uczulenia na białko końskie. W przypadku braku odczynu w próbie uczuleniowej, można podać całą dawkę 500 j.a. jednorazowo, domięśniowo. Jeżeli po upływie 1-2 h nie zaobserwuje się ustępowania objawów klinicznych zatrucia jadem, to można powtórzyć dawkę 500 j.a. preparatu. W przypadku dodatniej próby uczuleniowej (pojawienie się bąbla i zaczerwienienia w miejscu wstrzyknięcia rozcieńczonej antytoksyny) oraz istniejących wskazań do zastosowania antytoksyny jadu żmij, zalecane jest wstrzykiwanie preparatu metodą odczulającą. Odczulający sposób podawania antvtoksvnv końskiej. Antytoksynę rozcieńczoną 1:10 (jak w próbie uczuleniowej) jałowym, 0,9 % roztworem NaCl wstrzykiwać podskórnie, co 30 min do 1 h w ilościach 0,1 ml do 0,5 ml. Następnie wstrzykiwać również podskórnie antytoksynę nierozcieńczoną w ilościach 0,2 ml i 0.5 ml. Pozostałą część dawki podawać domięśniowo. Rozważyć też należy, w jakim czasie od ukąszenia konieczne jest podanie pacjentowi antytoksyny. Długotrwałość metody odczulającej może ujemnie wpłynąć na stan pacjenta, aż do zagrożenia życia włącznie, zwłaszcza w przypadkach ciężkiego zatrucia jadem żmij. Alternatywą jest podanie antytoksyny pod osłoną środków przeciwwstrząsowych. W zależności od stanu pacjenta stosuje się również środki cucące, uspakajające, przeciwbólowe, natomiast u chorych będących w ciężkim i bardzo ciężkim stanie z nasilonymi odczynami alergicznymi podaje się również kortykosteroidy, antybiotyki, NLPZ i w razie potrzeby nawodnienie pozajelitowe.

Wskazania

Preparat stosuje się celem zneutralizowania działania jadu europejskich żmij zygzakowatych w przypadkach ukąszeń ludzi.

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancję czynną (białko końskie) lub na którąkolwiek substancję pomocniczą.

Środki ostrożności

Przed podjęciem decyzji o zastosowaniu preparatu należy przeprowadzić wywiad dotyczący stanów alergicznych pacjenta oraz otrzymywania przez niego poprzednio antytoksyny końskiej. Nigdy nie należy wykonywać próby śródskómej ani wstrzykiwać preparatu bez gotowego do użycia zestawu przeciwwstrząsowego. Antytoksyny otrzymanej z surowicy koni, w tym jadu żmij, nie wolno podawać osobom: u których stwierdzono uczulenie na białko końskie; o których z wywiadu wiadomo, że są alergikami; które już otrzymywały poprzednio antytoksynę końską. Jednakże w sytuacjach ciężkiego zatrucia i konieczności zastosowania antytoksyny można ją podawać metodą odczulającą lub pod osłoną tj. po podaniu środków przeciwwstrząsowych.

Niepożądane działanie

Niezbyt często: wstrząs anafilaktyczny i (lub) choroba posurowicza (zwykle 7-20 dni po podaniu preparatu), której objawami są: obrzęk w miejscu wstrzyknięcia, powiększenie węzłów chłonnych, podwyższenie temperatury ciała, obrzęk stawów, pokrzywka. Na skutek obecności nadmiaru antygenu (obcogatunkowego białka), powstające przeciwciała klasy IgG tworzą z nim kompleksy. U pacjentów powstają również przeciwciała klasy IgE odpowiedzialne za pojawiającą się w tym zespole uogólnioną pokrzywkę. Kompleksy te są stopniowo wychwytywane przez układ makrofagów, a częściowo odkładane w śródbłonku naczyń, w błonie podstawowej kłębków nerkowych, stawach, mięśniu sercowym. Rzadko może wystąpić choroba posurowicza w ostrych przypadkach może objawiać się uszkodzeniem nerek. Bardzo rzadko: zapalenie nerwów splotu barkowego, nerwów czaszkowych i obwodowych (tj. encefalopatia) lub zespół Guillain-Barre'a (ostre idiopatyczne, tj. samoistne zapalenie wielonerwowe). Objawy choroby ustępują po usunięciu antygenu z organizmu.

Ciąża i laktacja

Brak jest wystarczających danych dotyczących stosowania leku u kobiet w ciąży lub karmiących piersią - należy zachować ostrożność.

Uwagi

Antytoksyna jadu żmij nie ma wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu.

Preparat zawiera substancję Viper antitoxin.

Lek refundowany: NIE

Lista leków zawierających te same substancje czynne

1 ampułka zawiera 500 j.a. antytoksyny jadu żmij.

Najczęściej wyszukiwane

1 fiolka zawiera 500 mg imipenemu (w postaci jednowodzianu) oraz 500 mg cylastatyny (w postaci soli sodowej); lek zawiera sód: 37,5 mg w 1 fiolce.

1 dawka (0,5 ml) zawiera nie mniej niż 5 j.m. toksoidu błoniczego adsorbowanego na wodorotlenku glinu.

1 fiolka zawiera 250 mg acyklowiru w postaci soli sodowej.

1 tabl. powl. zawiera 250 mg, 500 mg lub 875 mg amoksycyliny w postaci trójwodzianu oraz 125 mg kwasu klawulanowego w postaci soli potasowej. Po rozpuszczeniu w wodzie - 5 ml zawiesiny zawiera 400 mg amoksycyliny w postaci trójwodzianu i 57 mg kwasu klawulanowego w postaci soli potasowej. 1 saszetka granulatu do sporz. zaw. doustnej zawiera 875 mg amoksycyliny w postaci trójwodzianu oraz 125 mg kwasu klawulanowego w postaci soli potasowej; granulat zawiera aspartam. 1 tabl. do sporz. zawiesiny doustnej/ulegająca rozpadowi w jamie ustnej (QUICKTAB) zawiera 500 mg lub 875 mg amoksycyliny w postaci trójwodzianu oraz 125 mg kwasu klawulanowego w postaci soli potasowej; tabl. QUICKTAB zawierają aspartam i olej rycynowy.

1 dawka 2 ml szczepionki doustnej zawiera: nie mniej niż 2,2 x 106 IU rotawirusa typu G1, nie mniej niż 2,8 x 106 IU rotawirusa typu G2, nie mniej niż 2,2 x 106 IU rotawirusa typu G3, nie mniej niż 2,0 x 106 IU rotawirusa typu G4, nie mniej niż 2,3 x 106 IU rotawirusa typu P1A[8]. Preparat zawiera sacharozę.

1 tabl. zawiera 100 mg, 400 mg lub 800 mg sulfametoksazolu i odpowiednio 20 mg, 80 mg lub 160 mg trimetoprimu. Preparat zawiera parahydroksybenzoesan metylu i parahydroksybenzoesan propylu.

1 kaps. zawiera 50, 100, 150 lub 200 mg flukonazolu; kaps. zawierają laktozę. 1 ml syropu zawiera 5 mg flukonazolu; syrop zawiera sacharozę i glicerol.

1 dawka (0,5 ml) po rekonstytucji zawiera: nie mniej niż 30 j.m. toksoidu błoniczego adsorbowanego na wodorotlenku glinu; nie mniej niż 40 j.m. toksoidu tężcowego adsorbowanego na wodorotlenku glinu; antygeny Bordatella pertusis (25 µg toksoidu krztuścowego adsorbowanego na wodorotlenku glinu, 25 µg hemaglutyniny włókienkowej adsorbowanej na wodorotlenku glinu, 8 µg pertaktyny adsorbowanej na wodorotlenku glinu); inaktywowany poliowirus - 40 j. antygenu D wirusa polio typ 1 (szczep Mahoney namnażany w hodowli komórek Vero), 8 j. antygenu D wirusa polio typ 2 (szczep MEF-1 namnażany w hodowli komórek Vero), 32 j. antygenu D wirusa polio typ 3 (szczep Saukett namnażany w hodowli komórek Vero); 10 µg polisacharydu Haemophilus influenzae typ b (fosforanu polirybozylorybitolu), związanego z około 20-40 µg toksoidu tężcowego jako nośnikiem białkowym.

5 ml zawiesiny zawiera 200 mg sulfametoksazolu i 40 mg trimetoprimu. Lek zawiera maltitol oraz p-hydroksybenzoesany.

1 fiolka zawiera 1g cefazoliny w postaci soli sodowej.

Informacje o lekach dostarcza:
Pharmindex
Najpopularniejsze artykuły
Grypa u dzieci - objawy, przyczyny i leczenie Grypa u dzieci - objawy, przyczyny i leczenie

Grypa u dzieci to jedna na najczęstszych chorób wirusowych układu oddechowego. Przyczyną choroby jest wirus grypy, który wywołuje dokuczliwe objawy. W tym ...

więcej

Domowe syropy NA KASZEL - przepisy na syropy własnej roboty Domowe syropy NA KASZEL - przepisy na syropy własnej ...

Przepisy na domowe syropy na kaszel, zarówno ten suchy, jak i mokry, są przekazywane z pokolenia na pokolenie. Nic dziwnego - syropy ...

więcej

Zioła na przeziębienie dla dzieci i dorosłych [PRZEPISY] Zioła na przeziębienie dla dzieci i dorosłych [PRZEPISY]

Zioła na przeziębienie to naturalne specyfiki, dzięki którym szybko można zwalczyć infekcję. Zioła na przeziębienie to zioła napotne, przeciwgorączkowe, które łagodzą katar ...

więcej

Zapalenie migdałków – przyczyny, objawy, leczenie Zapalenie migdałków – przyczyny, objawy, leczenie

Zapalenie migdałków wiąże się z silnym bólem gardła utrudniającym przełykanie, osłabieniem i gorączką. Preparaty stosowane w leczeniu zapalenia migdałków powinny z jednej ...

więcej

Ból gardła przy przełykaniu śliny – przyczyny i leczenie Ból gardła przy przełykaniu śliny – przyczyny i leczenie

Ból gardła spowodowany jest najczęściej zakażeniami górnych dróg oddechowych. Szczególnie doskwiera nam on przy przełykaniu – przeczytaj, jakie są tego przyczyny i ...

więcej

Zdrowa społeczność

Właściciel portalu Poradnikzdrowie.pl nie jest właścicielem Bazy Leków. Dostawca bazy leków oświadcza i informuje, że dokłada wszelkich starań, aby wszystkie opisy leków były zgodne z obowiązującym stanem wiedzy, a także oświadcza jednocześnie, że podstawowe znaczenie prawne ma zawsze ulotka dołączona do konkretnego leku, zatwierdzona przez Ministerstwo Zdrowia.