Alutard SQ

Zestaw do leczenia podstawowego zawiera 4 fiolki z wyciągami alergenów pochodzenia roślinnego, zwierzęcego, roztoczy kurzu domowego lub jadów owadów błonkoskrzydłych. Stężenia: fiolka 1 - 100 SQ-U/ml, fiolka 2 - 1000 SQ-U/ml, fiolka 3 - 10000 SQ-U/ml, fiolka 4 - 100000 SQ-U/ml. Zestaw do leczenia podtrzymującego: 100000 SQ-U/ml.

  1. Działanie
  2. Dawkowanie
  3. Wskazania
  4. Przeciwwskazania
  5. Środki ostrożności
  6. Niepożądane działanie
  7. Ciąża i laktacja
  8. Uwagi
  9. Interakcje
Nazwa Zawartość opakowania Substancja czynna Cena 100% Ost. modyfikacja
Alutard SQ zest. do lecz. podtrz.- 1 fiolka 5 ml, zaw. do wstrz. - wyciągi alerg. roztoczy kurzu domowego 629,56zł 2017-10-31

Działanie

Preparat do immunoterapii swoistej zawierający wyciągi różnych alergenów takich jak pyłki roślin, sierść konia, psa i kota, roztocza kurzu domowego oraz jad pszczoły lub osy. Adsorpcja alergenu na wodorotlenku glinu powoduje powolne uwalnianie preparatu z miejsca wstrzyknięcia, co zmniejsza alergenność oraz prawdopodobnie wydłuża czas stymulacji układu immunologicznego.

Dawkowanie

Podskórnie. Dawkowanie dobiera się indywidualnie w zależności od ogólnego stanu pacjenta, danych z wywiadu dot. alergenów oraz wrażliwości pacjenta na swoisty antygen. Faza podstawowa: preparat należy podawać w odstępach 1-tygodniowych, stopniowo zwiększając dawkę, aż do osiągnięcia maksymalnej tolerowanej dawki. Leczenie podtrzymujące: należy podawać maksymalną tolerowaną dawkę (maksymalnie 100000 SQ-U), stopniowo wydłużając przerwy do 2, 4 i 6 tyg., następnie kontynuować leczenie, podając preparat co 6 tyg. +/- 2 tyg. przez 3-5 lat.

Wskazania

Leczenie chorób alergicznych, zależnych od swoistych immunoglobulin IgE.

Przeciwwskazania

Choroby kompleksu odpornościowego, niedobór odporności. Choroby lub stany uniemożliwiające leczenie potencjalnych reakcji anafilaktycznych (np. przewlekłe choroby serca i płuc, ciężkie nadciśnienie tętnicze). Leczenie beta-blokerami. Niewydolność i zaburzenia nerek. Nowotwory złośliwe. Ciężka niekontrolowana astma oskrzelowa i (lub) nieodwracalna obturacja dróg oddechowych (FEV1 stale poniżej 70% wartości przewidywanej po odpowiednim leczeniu farmakologicznym). Leczenie inhibitorami ACE (tylko dla wyciągów alergenowych jadów owadów błonkoskrzydłych). Dzieci poniżej 5 lat. Nie podawać donaczyniowo.

Środki ostrożności

Podawanie preparatu należy przełożyć na późniejszy termin lub należy zmodyfikować dawkowanie w przypadku: wystąpienia u pacjenta gorączki lub innych objawów ostrego lub przewlekłego zakażenia, wystąpienia objawów alergicznych w ciągu 3-4 dni przed zabiegiem, istotnego pogorszenie czynności płuc (pogorszenie przepływu szczytowego lub spadek FEV1 do wartości ≤70% wartości należnej), zaostrzenia atopowego zapalenia skóry, wystąpienia reakcji ogólnoustrojowych lub odczynów miejscowych po wcześniejszej dawce preparatu.

Niepożądane działanie

Bardzo często: wczesne lub opóźnione odczyny miejscowe (obrzęk, zaczerwienienie, ból, świąd, pokrzywka) oraz guzki podskórne w miejscu wstrzyknięcia. Często: wczesne lub opóźnione reakcje ogólnoustrojowe (pokrzywka, zmęczenie, świszczący oddech, ucisk w klatce piersiowej, uderzenia gorąca, nieżyt nosa, kaszel, kichanie, zapalenie spojówek, atak astmy, ból głowy, świąd, niepokój). Odczyny miejscowe i ogólne mogą pojawić się zarówno w ciągu 30 min po podaniu (wczesna reakcja) jak i w ciągu 24 h od wstrzyknięcia (reakcja późna). Rzadko: reakcja anafilaktyczna (obrzęk naczynioruchowy, skurcz oskrzeli lub płuc, zadyszka, obrzęk języka, gardła lub ust, kichanie, nieżyt nosa, obrzęk krtani, zmiany głosu, świst krtaniowy, nudności, bóle i skurcze w obrębie brzucha, wymioty, biegunka, zaburzenia świadomości) prowadząca w ciężkich przypadkach do wstrząsu anafilaktycznego.

Ciąża i laktacja

Nie należy rozpoczynać immunoterapii swoistej u kobiet w ciąży. Jeżeli leczenie zostało rozpoczęte przed zajściem w ciążę może być kontynuowane wyłącznie po dokładnym rozważeniu stosunku ryzyka do korzyści (możliwość wystąpienia wstrząsu anafilaktycznego). Brak danych klinicznych dotyczących stosowania podczas karmienia piersią.

Uwagi

Przed zastosowaniem preparatu należy u pacjenta wykonać badanie czynnościowe płuc. Odczulanie należy przeprowadzać w warunkach dostępu do zestawu reanimacyjnego. Po podaniu preparatu pacjent powinien pozostać pod obserwacją przez 30 min. W dniu zastosowania preparatu pacjent powinien unikać nadmiernego wysiłku, picia alkoholu oraz przegrzania (np. gorący prysznic).

Interakcje

Należy zachować co najmniej 1-tygodniowy odstęp pomiędzy podaniem preparatu a wykonaniem innych szczepień. Jednoczesne stosowanie leków przeciwalergicznych (np. przeciwhistaminowych, stabilizujących mastocyty, kortykosteroidów) może zwiększać tolerancję na preparat. Podczas leczenia nie należy przyjmować innych preparatów zawierających glin, w tym leków zobojętniających sok żołądkowy.

Preparat zawiera substancję Allergen extracts.

Lek refundowany: NIE

Lista leków zawierających te same substancje czynne

1 liofilizat doustny zawiera standaryzowany wyciąg alergenowy pyłku trawy, z tymotki łąkowej - 75 000 SQ-T.

Zestaw do leczenia początkowego: 4 fiolki zawierają 0,12 µg, 1,2 µg, 12 µg lub 120 µg jadu owada. Zestaw do leczenia podtrzymującego: fiolka zawiera 120 µg jadu owada.

Zestaw do leczenia podstawowego zawiera 4 fiolki z wyciągami alergenów pochodzenia roślinnego, zwierzęcego, roztoczy kurzu domowego lub jadów owadów błonkoskrzydłych. Stężenia: fiolka 1 - 100 SQ-U/ml, fiolka 2 - 1000 SQ-U/ml, fiolka 3 - 10000 SQ-U/ml, fiolka 4 - 100000 SQ-U/ml. Zestaw do leczenia podtrzymującego: 100000 SQ-U/ml.

Perosall C: mieszanka alergenów pyłków bylicy, komosy białej, babki lancetowatej i szczawiu zwyczajnego. Zestaw do leczenia podstawowego zawiera: stężenie "1" - 10 JS/ml, stężenie "2" - 100 JS/ml, stężenie "3" - 1000 JS/ml, stężenie "4" - 5000 JS/ml. Zestaw do leczenia podtrzymującego zawiera: stężenie "4" - 5000 JS/ml. Zestaw na indywidualne zamówienie zawiera: stężenie "0" - 1 JS/ml. Perosall D: mieszanka alergenów pyłków olchy, brzozy i leszczyny pospolitej. Zestaw do leczenia podstawowego zawiera: stężenie "1" - 10 JS/ml, stężenie "2" - 100 JS/ml, stężenie "3" - 1000 JS/ml, stężenie "4" - 5000 JS/ml. Zestaw do leczenia podtrzymującego zawiera: stężenie "4" - 5000 JS/ml. Zestaw na indywidualne zamówienie zawiera: stężenie "0" - 1 JS/ml. Perosall T13: mieszanka alergenów pyłków żyta zwyczajnego, mietlicy białawej, wyczyńca łąkowego, tomki wonnej, miotły zbożowej, rajgrasu wyniosłego, grzebienicy pospolitej, kupkówki pospolitej, kostrzewy łąkowej, kłosówki wełnistej, życicy trwałej, tymotki łąkowej i wiechliny. Zestaw do leczenia podstawowego zawiera: stężenie "1" - 10 JS/ml, stężenie "2" - 100 JS/ml, stężenie "3" - 1000 JS/ml, stężenie "4" - 5000 JS/ml. Zestaw do leczenia podtrzymującego zawiera: stężenie "4" - 5000 JS/ml. Zestaw na indywidualne zamówienie zawiera: stężenie "0" - 1 JS/ml.

1 ml zawiesiny zawiera 20 000 AUM mieszanki alergoidów pyłków: traw, drzew, traw i drzew lub traw i brzozy.

1 liofilizat doustny zawiera 12 SQ-HDM standaryzowanego wyciągu alergenowego roztoczy kurzu domowego Dermatophagoides pteronyssinus i Dermatophagoides farinae.

1 ml zawiesiny zawiera 20 000 AUeq zaadsorbowanego zmodyfikowanego wyciągu alergenów z mieszaniny 50% Dermatophagoides pteronyssinus i 50% Dermatophagoides farinae.

1 tabl. podjęzykowa zawiera wyciąg alergenów z pyłków następujących traw: kupkówka pospolita, tomka wonna, życica trwała, wiechlina łąkowa oraz tymotka łąkowa, o wskaźniku reaktywności 100 IR lub 300 IR; tabl. podj. zawierają laktozę.

Catalet C: mieszanka równych ilości alergoidów pyłków bylicy, komosy białej, babki lancetowatej i szczawiu zwyczajnego. Stężenie "1" - 25 JS/ml, stężenie "2" - 250 JS/ml, stężenie "3" - 2500 JS/ml, stężenie "4" - 5000 JS/ml. Catalet D: mieszanka równych ilości alergoidów pyłków olchy, brzozy i leszczyny zwyczajnej. Stężenie "1" - 25 JS/ml, stężenie "2" - 250 JS/ml, stężenie "3" - 2500 JS/ml, stężenie "4" - 5000 JS/ml. Catalet T: mieszanka równych ilości alergoidów pyłków wyczyńca łąkowego, tomki wonnej, rajgrasu wyniosłego, kupkówki pospolitej, kostrzewy łąkowej, kłosówki wełnistej, życicy trwałej, tymotki łąkowej, wiechliny i żyta zwyczajnego. Stężenie "1" - 25 JS/ml, stężenie "2" - 250 JS/ml, stężenie "3" - 2500 JS/ml, stężenie "4" - 10000 JS/ml.

Zestaw do leczenia podstawowego: fiolka A - 1000 TU/ml (jednostek terapeutycznych/ml), fiolka B - 10 000 TU/ml alergoidów pyłków roślin. Zestaw do leczenia podtrzymującego: fiolka B - 10 000 TU/ml alergoidów pyłków roślin. Skład preparatu jest dobierany indywidualnie w zależności od spektrum uczulenia pacjenta.

Najczęściej wyszukiwane

Substancję czynną stanowią wyciągi alergenowe pochodzenia roślinnego, roztoczy kurzu domowego lub mieszanki wyciągów alergenowych w połączeniu z mannitolem (ilość mannitolu ≤40 mg/ml). Zestaw do leczenia podstawowego zawiera 3 fiolki z wyciągami alergenowymi o stężeniach 10 IR/ml, 300 IR/ml i 300 IR/ml. Zestaw do leczenia podtrzymującego zawiera 2 fiolki z wyciągami alergenowymi o stężeniach 300 IR/ml. Preparat zawiera sód (590 mg NaCl/10 ml roztworu).

Zestaw do leczenia podstawowego zawiera 4 fiolki z wyciągami alergenów pochodzenia roślinnego, zwierzęcego, roztoczy kurzu domowego lub jadów owadów błonkoskrzydłych. Stężenia: fiolka 1 - 100 SQ-U/ml, fiolka 2 - 1000 SQ-U/ml, fiolka 3 - 10000 SQ-U/ml, fiolka 4 - 100000 SQ-U/ml. Zestaw do leczenia podtrzymującego: 100000 SQ-U/ml.

1 ml zawiesiny zawiera 20 000 AUeq zaadsorbowanego zmodyfikowanego wyciągu alergenów z mieszaniny 50% Dermatophagoides pteronyssinus i 50% Dermatophagoides farinae.

1 fiolka zawiera 3,2 mg ibrytumomabu tiuksetanu. Preparat jest dostarczany w postaci zestawu do sporządzenia ibrytumomabu tiuksetanu znakowanego radioizotopem itru-90. Gotowy preparat po wyznakowaniu radioizotopem zawiera 2,08 mg ibrytumomabu tiuksetanu w całkowitej objętości 10 ml.

Po przygotowaniu koncentratu 1 ml zawiera 1,5 mg rasburykazy. 1 mg odpowiada 18,2 EAU (1 jednostka aktywności enzymu (EAU) odpowiada aktywności enzymu, która przekształca 1 µmol kwasu moczowego do alantoiny w czasie 1 min w określonych warunkach działania: +30st.C ±1st.C TEA pH 8,9 bufor).

1 amp. (5 ml, 10 ml) zawiera 0,5 mg lub 1 mg flumazenilu.

100 ml roztworu zawiera 900 mg chlorku sodu. Osmolarność: 308 mOsmol/l.

1 liofilizat doustny zawiera 12 SQ-HDM standaryzowanego wyciągu alergenowego roztoczy kurzu domowego Dermatophagoides pteronyssinus i Dermatophagoides farinae.

Zestaw do leczenia początkowego: 4 fiolki zawierają 0,12 µg, 1,2 µg, 12 µg lub 120 µg jadu owada. Zestaw do leczenia podtrzymującego: fiolka zawiera 120 µg jadu owada.

Informacje o lekach dostarcza:
Pharmindex
Najpopularniejsze artykuły
Właściwości i zastosowanie dziurawca. Przepis na napar z dziurawca Właściwości i zastosowanie dziurawca. Przepis na napar z dziurawca

Dziurawiec zwyczajny, zwany także zielem świętojańskim, to bylina porastająca łąki, polany, widne zarośla, zbocza, skraje lasów. Dziurawiec jest jednym z najpopularniejszych i ...

więcej

WITAMINA B7 (biotyna) - działanie, źródła występowania, objawy niedoboru WITAMINA B7 (biotyna) - działanie, źródła występowania, objawy niedoboru

Witamina B7 (biotyna) jest niezbędna do prawidłowej przemiany materii, zwłaszcza w przemianie glukozy, której poziom we krwi stabilizuje. Z tego powodu witamina ...

więcej

GŁÓG poprawia pracę serca, obniża ciśnienie, wzmacnia i uspokaja GŁÓG poprawia pracę serca, obniża ciśnienie, wzmacnia i uspokaja

Głóg wygląda pięknie – zarówno wiosną, gdy kwitnie, jak i jesienią, kiedy dojrzewają jego owoce. W dodatku jest rośliną o wyjątkowych walorach ...

więcej

Traganek - właściwości lecznicze herbaty z traganka Traganek - właściwości lecznicze herbaty z traganka

Traganek (Astragalus L.) ma liczne właściwości lecznicze. Herbata z traganka wzmacnia układ odpornościowy, zapobiega infekcjom, wpływa korzystnie na pracę nerek, wątroby i ...

więcej

Konkurs! Wygraj 1 z 10 książek "Zioła na odporność" autorstwa dr Moniki Fijałek - WYNIKI! Konkurs! Wygraj 1 z 10 książek "Zioła na odporność" ...

Zapraszamy do udziału w naszym nowym konkursie - możecie wygrać 1 z 10 książek "Zioła na odporność". Z publikacji dowiecie się, jak ...

więcej

Zdrowa społeczność

Właściciel portalu Poradnikzdrowie.pl nie jest właścicielem Bazy Leków. Dostawca bazy leków oświadcza i informuje, że dokłada wszelkich starań, aby wszystkie opisy leków były zgodne z obowiązującym stanem wiedzy, a także oświadcza jednocześnie, że podstawowe znaczenie prawne ma zawsze ulotka dołączona do konkretnego leku, zatwierdzona przez Ministerstwo Zdrowia.