Aerinaze

1 tabl. o zmodyfikowanym uwalnianiu zawiera 2,5 mg desloratadyny i 120 mg siarczanu pseudoefedryny.

  1. Działanie
  2. Dawkowanie
  3. Wskazania
  4. Przeciwwskazania
  5. Środki ostrożności
  6. Niepożądane działanie
  7. Ciąża i laktacja
  8. Uwagi
  9. Interakcje
Nazwa Zawartość opakowania Substancja czynna Cena 100% Ost. modyfikacja
Aerinaze 14 szt., tabl. o zmodyf. uwalnianiu 33,96zł 2017-10-31

Działanie

Leki zmniejszający przekrwienie błony śluzowej nosa - połączenie leku przeciwhistaminowego z sympatykomimetykiem. Desloratadyna jest pozbawionym działania uspokajającego, długo działającym antagonistą histaminy - nie przenika do o.u.n. i selektywnie blokuje obwodowe receptory H1. Hamuje uwalnianie (z komórek tucznych i leukocytów zasadochłonnych) cytokin indukujących proces zapalny oraz hamuje ekspresję adhezyjnej cząsteczki selektyny P na powierzchni komórek śródbłonka. Pseudoefedryna jest lekiem sympatykomimetycznym, wykazującym głównie aktywność α-mimetyczną. Jest zaliczana do tzw. sympatykomimetyków pośrednich, powodujących uwalnianie mediatorów adrenergicznych z zakończeń pozazwojowych nerwów. Zwęża naczynia krwionośne, co prowadzi do zmniejszenia przekrwienia błony śluzowej nosa. Zarówno desloratadyna, jak i pseudoefedryna szybko wchłaniają się z przewodu pokarmowego, osiągając maksymalne stężenie we krwi po 4-5 h (desloratadyna) i 6-7 h (pseudoefedryna). Pokarm nie wpływa na wchłanianie leków. T0,5 desloratadyny wynosi 27,4 h, pseudoefedryny - 7,9 h.

Dawkowanie

Doustnie. Dorośli i dzieci w wieku od 12 lat: 1 tabl. 2 razy na dobę. Nie stosować dłużej niż 10 dni; po wystarczającym złagodzeniu objawów leczenie można kontynuować podając tylko lek przeciwhistaminowy. Nie stosować u dzieci w wieku poniżej 12 lat oraz u pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby lub nerek. Nie określono bezpieczeństwa stosowania i skuteczności preparatu u pacjentów w podeszłym wieku i brak wystarczających danych potrzebnych do określenia odpowiedniego dawkowania - należy zachować ostrożność podczas stosowania leku u pacjentów w wieku powyżej 60 lat. Sposób podania. Preparat można przyjmować niezależnie od posiłku. Tabletki należy połykać w całości (bez ich kruszenia, łamania czy żucia), popijając szklanką wody.

Wskazania

Leczenie objawowe sezonowego zapalenia błony śluzowej nosa z towarzyszącym przekrwieniem błony śluzowej nosa u dorosłych i młodzieży w wieku od 12 lat.

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancje czynne, loratadynę, inne preparaty o działaniu adrenergicznym lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Jaskra z wąskiego kąta. Zastój moczu. Choroby układu sercowo-naczyniowego (np. choroba niedokrwienna serca, tachyarytmia, ciężkie nadciśnienie tętnicze). Nadczynność tarczycy. Udar krwotoczny mózgu w wywiadzie lub czynnikami ryzyka, które mogłyby zwiększyć ryzyko udaru krwotocznego mózgu; jest to związane z aktywnością alfa-mimetyczną siarczanu pseudoefedryny w skojarzeniu z innymi lekami zwężającymi naczynia krwionośne, takimi jak bromokryptyna, pergolid, lizuryd, kabergolina, ergotamina, dihydroergotamina lub innych leków obkurczających naczynia błony śluzowej stosowanych jako preparaty zmniejszające przekrwienie błony śluzowej nosa doustnie lub donosowo (fenylopropanolamina, fenylefryna, efedryna, oksymetazolina, nafazolina...). Nie stosować w trakcie leczenia inhibitorami MAO i w ciągu 2 tyg. po jego zakończeniu.

Środki ostrożności

Ostrożnie stosować u pacjentów z bliznowaciejącymi wrzodami żołądka, zwężeniem odźwiernikowo-dwunastniczym, zwężeniem/niedrożnością szyi pęcherza moczowego, zaburzeniami rytmu serca, nadciśnieniem tętniczym, zawałem serca w wywiadzie, cukrzycą, skurczem oskrzeli w wywiadzie, a także u pacjentów przyjmujących inne leki sympatykomimetyczne (w tym leki zmniejszające przekrwienie błony śluzowej nosa, leki zmniejszające łaknienie i psychostymulujące o działaniu amfetaminopodobnym), leki przeciwnadciśnieniowe, trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne, leki przeciwhistaminowe, glikozydy naparstnicy, u pacjentów z migreną leczonych alkaloidami sporyszu oraz u osób w wieku >60 lat. Stosowanie leku może powodować pobudzenie OUN z drgawkami lub zapaść sercowo-naczyniową z towarzyszącym niedociśnieniem tętniczym, zwłaszcza u młodzieży w wieku powyżej 12 lat, osób w podeszłym wieku lub w razie przedawkowania. Istnieje ryzyko uzależnienia podczas stosowania siarczanu pseudoefedryny. Zwiększone dawki leku mają efekt toksyczny. Stałe stosowanie preparatu może prowadzić do rozwoju tolerancji na lek i w rezultacie do zwiększonego ryzyka przedawkowania; szybkie odstawienie leku może powodować depresję. Należy przerwać stosowanie preparatu w przypadku wystąpienia nadciśnienia, tachykardii, arytmii serca, nudności lub innych objawów neurologicznych (takich jak ból głowy lub nasilające się bóle głowy). Przyjmowanie preparatu należy przerwać co najmniej 48 h przed wykonaniem testów skórnych oraz 24 h przed zabiegiem chirurgicznym z użyciem halogenowych środków znieczulenia ogólnego.

Niepożądane działanie

Często: zmniejszenie apetytu, bezsenność, senność, zaburzenia snu, nerwowość, zawroty głowy, nadpobudliwość psychoruchowa, tachykardia, zapalenie gardła, zaparcie, ból głowy, zmęczenie, suchość w jamie ustnej. Niezbyt często: pragnienie, obecność cukru w moczu, hiperglikemia, pobudzenie, lęk, drażliwość, hiperkineza, stan splątania, niewyraźne widzenie, objawy suchego oka, kołatanie serca, dodatkowe skurcze nadkomorowe, zapalenie błony śluzowej nosa, zapalenie zatok, krwawienia z nosa, dyskomfort w jamie nosowej, wyciek wodnistej wydzieliny z nosa, suchość błony śluzowej gardła, zaburzenia węchu, niestrawność, nudności, ból brzucha, zapalenie żołądka i jelit, nieprawidłowy stolec, świąd, bolesne i utrudnione oddawanie moczu, zaburzenia mikcji, dreszcze, zaczerwienienie twarzy, uderzenia gorąca, zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych. Inne działania niepożądane desloratadyny zgłaszane po wprowadzeniu leku do obrotu. Bardzo rzadko: nadwrażliwość (w tym anafilaksja, obrzęk naczynioruchowy, duszność, świąd, wysypka, pokrzywka), omamy, drgawki, wymioty, biegunka, zwiększenie stężenia bilirubiny we krwi, zapalenie wątroby, ból mięśni. Częstość nieznana: nietypowe zachowanie, zachowanie agresywne, wydłużenie odstępu QT.

Ciąża i laktacja

Brak danych lub dane są ograniczone (mniej niż 300 przypadków zastosowania w czasie ciąży) dotyczących stosowania desloratadyny w skojarzeniu z siarczanem pseudoefedryny u kobiet w ciąży. W ramach środków ostrożności zaleca się unikanie stosowania leku w okresie ciąży. Desloratadyna i siarczan pseudoefedryny zostały wykryte w organizmie noworodków/dzieci karmionych piersią przez kobiety, które przyjmowały lek. Brak jest wystarczających informacji dotyczących wpływu desloratadyny i siarczanu pseudoefedryny na organizm noworodków/dzieci. U kobiet karmiących piersią, stosujących siarczan pseudoefedryny stwierdzono zmniejszone wydzielanie mleka, dlatego lek nie powinien być stosowany podczas karmienia piersią.

Uwagi

Ze względu na zawartość pseudoefedryny preparat może powodować dodatnie wyniki testów antydopingowych. Lek nie ma wpływu lub wywiera nieistotny wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn. Należy poinformować pacjentów, że u większości osób nie występuje senność. Jednakże, ze względu na możliwość wystąpienia reakcji indywidualnych po przyjęciu preparatu, zaleca się, by pacjenci nie wykonywali czynności wymagających pełnej sprawności psychofizycznej (np. prowadzenie pojazdów lub obsługiwanie maszyn) do czasu poznania reakcji na lek.

Interakcje

Stosowanie preparatu z inhibitorami MAO może prowadzić do przełomu nadciśnieniowego - nie stosować w trakcie leczenia inhibitorami MAO i w ciągu 2 tyg. po jego zakończeniu. Nie zaleca się stosowania z glikozydami naparstnicy, bromokryptyną, kabergoliną, lizurydem i pergolidem, ze względu na ryzyko zwężenia naczyń i zwiększenia ciśnienia tętniczego. Ryzyko zwiększenia ciśnienia istnieje także w przypadku skojarzenia z ergotaminą, dihydroergotaminą, metyloergotaminą, stosowanymi donosowo lub doustnie lekami obkurczającymi błonę śluzową nosa (np. fenylopropanolamina, fenylefryna, efedryna, oksymetazolina, nafazolina), lekami zmniejszającymi łaknienie i psychostymulującymi o działaniu amfetaminopodobnym oraz trójpierścieniowymi lekami przeciwdepresyjnymi. Pseudoefedryna może osłabiać hipotensyjne działanie α-metyldopy, mekamylaminy, rezerpiny, guanetydyny, alkaloidów ciemiężycy. Leki zobojętniające sok żołądkowy zwiększają wchłanianie pseudoefedryny, natomiast kaolin - zmniejsza. Stosowanie pseudoefedryny z halogenowymi środkami znieczulenia ogólnego może spowodować okołooperacyjne ciężkie nadciśnienie - preparat należy odstawić 24 h przed zabiegiem chirurgicznym z użyciem tych anestetyków. Erytromycyna lub ketokonazol nie wykazywały istotnych klinicznie interakcji z desloratadyną. Należy unikać spożywania alkoholu w trakcie stosowania preparatu.

Preparat zawiera substancje Pseudoephedrine sulphate, Desloratadine.

Lek refundowany: NIE

Lista leków zawierających te same substancje czynne

1 tabl. o zmodyfikowanym uwalnianiu zawiera 2,5 mg desloratadyny i 120 mg siarczanu pseudoefedryny.

1 tabl. ulegająca rozpadowi w jamie ustnej zawiera 5 mg desloratadyny.

1 tabl. powl. zawiera 5 mg desloratadyny.

1 tabl. powl. zawiera 5 mg desloratadyny; tabletki zawierają laktozę. 1 ml roztw. doustnego zawiera 0,5 mg desloratadyny; roztwór zawiera sorbitol.

1 tabl. powl. zawiera 5 mg desloratadyny. Tabl. powl. zawierają izomalt. 1 ml roztworu doustnego zawiera 0,5 mg desloratadyny. Roztwór zawiera sorbitol.

1 tabl. powlekana zawiera 5 mg desloratadyny. 1 ml roztworu doustnego zawiera 0,5 mg desloratadyny; lek zawiera sorbitol.

1 tabl. zawiera 5 mg desloratadyny. Preparat zawiera izomalt (E 953).

1 tabl. zawiera 5 mg desloratadyny; tabletki zawierają laktozę. 1 ml roztworu doustnego zawiera 0,5 mg desloratadyny; roztwór zawiera sorbitol.

1 ml roztworu doustnego zawiera 0,5 mg desloratadyny. Preparat zawiera sorbitol.

1 tabl. powl. zawiera 5 mg desloratadyny; tabletki zawierają laktozę.

Najczęściej wyszukiwane

2 ml roztw. do nebulizacji zawierają 15 mg chlorowodorku ambroksolu. Preparat zawiera chlorek benzalkoniowy.

1 tabl. zawiera 5 mg desloratadyny.

1 tabl. zawiera 60 mg chlorowodorku pseudoefedryny i 2,5 mg chlorowodorku triprolidyny.

100 g preparatu zawiera: 40 g soku z ziela babki lancetowatej, 15 g nalewki z kwiatostanu lipy, 15 g nalewki z korzenia lukrecji, 10 g nalewki z liści mięty, 20 g wyciągu z ziela tymianku. Preparat zawiera etanol.

100 g syropu zawiera 36 g wodnego maceratu z 5 g korzenia prawoślazu lekarskiego. Preparat zawiera etanol, sacharozę i kwas benzoesowy.

5 ml syropu Junior zawiera 7,5 mg bromowodorku dekstrometorfanu oraz 50 mg dekspantenolu; 5 ml syropu Duo zawiera 15 mg bromowodorku dekstrometorfanu oraz 50 mg dekspantenolu. Lek zawiera sacharozę.

1 dawka odmierzona zawiera 25 µg salmeterolu (w postaci ksynafonianu) i 125 µg propionianu flutykazonu, co odpowiada 21 µg salmeterolu i 110 µg propionianu flutykazonu dostarczanym przez dozownik (dawka dostarczana) lub 1 dawka odmierzona zawiera 25 µg salmeterolu (w postaci ksynafonianu) i 250 µg propionianu flutykazonu, co odpowiada 21 µg salmeterolu i 220 µg propionianu flutykazonu dostarczanym przez dozownik (dawka dostarczana).

1 ml roztworu (ok. 20 kropli) zawiera 250 mg niketamidu.

1 ml roztworu zawiera 0,5 mg chlorowodorku oksymetazoliny.

1 dawka (1 plastikowy pojemnik) zawiera 400 µg propionianu flutykazonu mikronizowanego.

Informacje o lekach dostarcza:
Pharmindex
Najpopularniejsze artykuły
Oczyszczanie płuc po rzuceniu palenia - dieta i ćwiczenia oddechowe Oczyszczanie płuc po rzuceniu palenia - dieta i ćwiczenia ...

Oczyszczenie płuc po rzuceniu palenia jest procesem długotrwałym i zależy od ilości toksyn zalegających w płucach i upośledzenia funkcji rzęsek, które odpowiadają ...

więcej

Leki przeciwgorączkowe (na gorączkę) - działanie, dawkowanie Leki przeciwgorączkowe (na gorączkę) - działanie, dawkowanie

Leki przeciwgorączkowe (na gorączkę) to leki obniżające niefizjologicznie podwyższoną temperaturę ciała. Leki przeciwgorączkowe najczęściej zawierają takie substancje, jak paracetamol czy ibuprofen. Jak ...

więcej

Tracheostomia Tracheostomia

TRACHEOSTOMIA to otwór w przedniej ścianie tchawicy, przez który wprowadza się rurkę tracheostomijną. Pozwala ona na swobodne oddychanie z pominięciem górnych dróg ...

więcej

Suchość i drapanie w gardle. Domowe sposoby na chore gardło Suchość i drapanie w gardle. Domowe sposoby na chore ...

Suchość i drapanie w gardle oraz męcząca chrypka to dolegliwości, które najczęściej pojawiają się zimą i jesienią. Aby je zlikwidować lub choć ...

więcej

Układ oddechowy: budowa i działanie Układ oddechowy: budowa i działanie

Układ oddechowy człowieka składa się z dróg oddechowych (górnych i dolnych) oraz z płuc. Zadaniem układu oddechowego jest wymiana gazowa pomiędzy organizmem ...

więcej

Zdrowa społeczność

Właściciel portalu Poradnikzdrowie.pl nie jest właścicielem Bazy Leków. Dostawca bazy leków oświadcza i informuje, że dokłada wszelkich starań, aby wszystkie opisy leków były zgodne z obowiązującym stanem wiedzy, a także oświadcza jednocześnie, że podstawowe znaczenie prawne ma zawsze ulotka dołączona do konkretnego leku, zatwierdzona przez Ministerstwo Zdrowia.