Acetylcysteine Sandoz

1 ml roztworu zawiera 100 mg acetylocysteiny.

  1. Działanie
  2. Dawkowanie
  3. Wskazania
  4. Przeciwwskazania
  5. Środki ostrożności
  6. Niepożądane działanie
  7. Ciąża i laktacja
  8. Uwagi
  9. Interakcje
  10. Cena
Nazwa Zawartość opakowania Substancja czynna Cena 100% Ost. modyfikacja
Acetylcysteine Sandoz 5 amp. 3 ml, roztw. do inf. 25,64 zł 2017-10-31

Działanie

Pochodna aminokwasu L-cysteiny. Dzięki właściwościom przeciwutleniającym, acetylocysteina jest stosowana jako alternatywny substrat glutationu, wspomagający obronę komórki przed działaniem szkodliwych substancji. Odpowiednio szybkie podanie acetylocysteiny znacznie zwiększa stężenie glutationu, który wiąże hepatotoksyczny metabolit paracetamolu. Po podaniu dożylnym jest metabolizowana w wątrobie do cysteiny (czynnego metabolitu), diacetylocysteiny oraz innych związków disiarczkowych. Jest wydalana prawie wyłącznie w postaci nieaktywnego metabolitu. T0,5 wynosi 30-40 min.

Dawkowanie

Postępowanie odtruwające powinno być rozpoczęte jak najszybciej po przyjęciu toksycznej dawki paracetamolu. Leczenie prowadzi się w warunkach szpitalnych. Dożylnie w ciągu 4-8 h od zatrucia, nie później niż w ciągu pierwszych 14 h. W 1. dobie zatrucia, dawka dobowa powinna wynosić ok. 300 mg/kg mc. (ok. 20 g/dobę dla osoby dorosłej). Lek należy rozcieńczyć w 5% roztworze glukozy lub 0,9% roztworze chlorku sodu i podawać w powolnym wlewie kroplowym. U dzieci i pacjentów o mc. Ostre zatrucie paracetamolem. Dorośli: 150 mg/kg mc. we wlewie kroplowym (lek rozcieńczony w 200 ml 5% roztworu glukozy lub 0,9% roztworze chlorku sodu) przez 15 min.; 50 mg/kg mc. we wlewie kroplowym (lek rozcieńczony w 500 ml 5% roztworu glukozy lub 0,9% roztworze chlorku sodu) przez 4 h; 100 mg/kg mc. we wlewie kroplowym (lek rozcieńczony w 1000 ml 5% roztworu glukozy lub 0,9% roztworze chlorku sodu) przez 16 h. Łącznie: dożylnie 300 mg acetylocysteiny/kg mc. przez pierwszych 20 h leczenia. Dzieci ≥20 kg: 150 mg/kg mc. we wlewie kroplowym (lek rozcieńczony w 100 ml 5% roztworu glukozy lub 0,9% roztworze chlorku sodu) przez 15 min.; 50 mg/kg mc. we wlewie kroplowym (lek rozcieńczony w 250 ml 5% roztworu glukozy lub 0,9% roztworze chlorku sodu) przez 4 h; 100 mg/kg mc. we wlewie kroplowym (lek rozcieńczony w 500 ml 5% roztworu glukozy lub 0,9% roztworze chlorku sodu) przez 16 h. Dzieci <20 kg: objętość wlewów, przy zastosowaniu tych samych dawek, ustala lekarz. U pacjentów, u których ryzyko hepatotoksycznego działania dużych dawek paracetamolu jest większe (np. pacjentów z AIDS, niedożywionych, leczonych przewlekle ryfampicyną, fenytoiną, karbamazepiną, fenobarbitalem oraz uzależnionych od alkoholu), leczenie preparatem należy rozpocząć jak najwcześniej i przy mniejszym stężeniu paracetamolu w surowicy niż u pozostałych osób.

Wskazania

Zatrucie paracetamolem.

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na acetylocysteinę, edetynian sodu lub inne składniki preparatu. Zmniejszona zdolność odkrztuszania wydzieliny (np. u małych dzieci lub osób w podeszłym wieku), jeśli pacjentom nie zapewni się fizykoterapii oddechowej. Nie stosować u dzieci poniżej 2 lat. U niemowląt stosowanie preparatu jest dozwolone wyłącznie w przypadkach zagrożenia życia i tylko pod nadzorem medycznym w szpitalu.

Środki ostrożności

Wyjątkowo ostrożnie stosować u pacjentów z astmą oskrzelową, z nadreaktywnością oskrzeli oraz niewydolnością oddechową, należy monitorować pacjentów. Acetylocysteina, zwłaszcza na początku stosowania, może powodować upłynnienie wydzieliny oskrzelowej i zwiększenie jej objętości. U pacjentów ze zmniejszoną zdolnością odkrztuszania należy zastosować odpowiednie postępowanie (np. drenaż i odsysanie). Ostrożnie stosować u pacjentów z chorobą wrzodową żołądka lub dwunastnicy czynną lub w wywiadzie lub z żylakami przełyku. Prawdopodobieństwo wystąpienia działań niepożądanych jest większe, jeśli lek jest podawany zbyt szybko lub w dużej dawce. Acetylocysteina podawana w dużych dawkach może skracać czas protrombinowy, podczas leczenia należy ściśle kontrolować parametry krzepnięcia zwłaszcza u pacjentów, u których może być konieczne przeszczepienie wątroby. Ze względu na ryzyko wystąpienia ciężkich reakcji skórnych (zespół Stevensa-Johnsona i zespół Lyella), należy poinformować pacjenta, aby w razie wystąpienia zmian na skórze lub błonach śluzowych, niezwłocznie zwrócił się o pomoc medyczną. Lek należy podawać ostrożnie pacjentom o m.c. mniejszej niż 40 kg ze względu na ryzyko hiperwolemii i, w konsekwencji, hiponatremii oraz napadów drgawek.

Niepożądane działanie

Niezbyt często: ból głowy, gorączka, reakcje alergiczne (świąd, pokrzywka, wyprysk, wysypka, obrzęk naczynioruchowy), tachykardia, nudności, wymioty, zapalenie błony śluzowej jamy ustnej, ból brzucha, biegunka, gorączka. Rzadko: skurcz oskrzeli, duszność, niestrawność. Bardzo rzadko: wstrząs anafilaktyczny, reakcje anafilaktyczne lub rzekomoanafilaktyczne, krwotok, niedociśnienie tętnicze, ciężkie reakcje skórne (zespół Stevensa-Johnsona i zespół Lyella). Ponadto: uderzenia gorąca, obrzęk twarzy, zmniejszona agregacja płytek.

Ciąża i laktacja

Nie ustalono bezpieczeństwa stosowania w ciąży. Zatrucie paracetamolem w ciąży stwarza większe ryzyko uszkodzenia wątroby u matki i płodu niż potencjalne ryzyko wywołane stosowaniem acetylocysteiny. Karmienie piersią jest przeciwwskazane u kobiet, które przedawkowały paracetamol lub jakikolwiek inny lek.

Uwagi

Acetylocysteina może zakłócać oznaczanie salicylanów w osoczu metodą kolorymetryczną oraz ketonów w osoczu i moczu metodą nitroprusydkiem sodu.

Interakcje

Jednoczesne stosowanie acetylocysteiny i leków przeciwkaszlowych może spowodować niebezpieczne zaleganie wydzieliny na skutek zmniejszenia odruchu kaszlowego - leczenie skojarzone wymaga szczególnie uważnego rozpoznania. Znane są interakcje acetylocysteiny z niektórymi antybiotykami, jednak są one mało istotne w przypadku zastosowania preparatu w zatruciu paracetamolem. Acetylocysteina nasila działanie nitrogliceryny i innych azotanów, polegające na rozszerzeniu naczyń krwionośnych i hamowaniu agregacji płytek krwi. Ze względu na ryzyko niezgodności fizycznych, preparatu nie należy podawać jednocześnie z roztworami zawierającymi: penicylinę, ampicylinę, cefalosporyny, erytromycynę, niektóre tetracykliny, amfotercynę B; należy unikać mieszania tych leków w strzykawce lub we wlewie oraz podawania ich w krótkim odstępie czasu do tej samej żyły, przez to samo wkłucie.

Cena

Acetylcysteine Sandoz, cena 100% 25,64 zł

Preparat zawiera substancję Acetylcysteine.

Lek refundowany: NIE

Lista leków zawierających te same substancje czynne

1 saszetka granulatu (1 g) zawiera 100 lub 200 mg acetylocysteiny. 1 tabl. musująca zawiera 600 mg acetylocysteiny. Granulat zawiera aspartam i sorbitol. Tabl. musujące zawierają aspratam i sód.

1 tabl. musująca zawiera 600 mg acetylocysteiny. Preparat zawiera laktozę, sorbitol, sód.

5 g proszku do sporządzania roztworu (1 saszetka) zawiera 200 mg, 400 mg lub 600 mg acetylocysteiny. Preparat zawiera sacharozę; ponadto saszetki 400 mg zawierają żółcień chinolinową, a saszetki 600 mg czerwień koszenilową.

1 tabl. musująca zawiera 600 mg acetylocysteiny. Preparat zawiera izomalt, aspartam i wodorowęglan sodu  (1 tabl. zawiera 183,4 mg sodu).

1 tabl. zawiera 200 mg acetylocysteiny; tabletki zawierają laktozę. 1 tabl. musująca zawiera 200 mg acetylocysteiny; tabletki musujące zawierają laktozę oraz sód. 3 g granulatu - Hot (1 saszetka) zawierają 200 mg acetylocysteiny; granulat zawiera sacharozę.

1 ml roztworu zawiera 100 mg acetylocysteiny.

1 tabl. musująca zawiera 600 mg acetylocysteiny; tabletki musujące zawierają laktozę oraz sód. 3 g proszku - Hot (1 saszetka) zawierają 600 mg acetylocysteiny; proszek zawiera sacharozę.

Najczęściej wyszukiwane

1 ml zawiesiny zawiera 20 000 AUeq zaadsorbowanego zmodyfikowanego wyciągu alergenów z mieszaniny 50% Dermatophagoides pteronyssinus i 50% Dermatophagoides farinae.

1 tabl. podjęzykowa zawiera wyciąg alergenów z pyłków następujących traw: kupkówka pospolita, tomka wonna, życica trwała, wiechlina łąkowa oraz tymotka łąkowa, o wskaźniku reaktywności 100 IR lub 300 IR; tabl. podj. zawierają laktozę.

Substancję czynną stanowią wyciągi alergenowe pochodzenia roślinnego, roztoczy kurzu domowego lub mieszanki wyciągów alergenowych w połączeniu z mannitolem (ilość mannitolu ≤40 mg/ml). Zestaw do leczenia podstawowego zawiera 3 fiolki z wyciągami alergenowymi o stężeniach 10 IR/ml, 300 IR/ml i 300 IR/ml. Zestaw do leczenia podtrzymującego zawiera 2 fiolki z wyciągami alergenowymi o stężeniach 300 IR/ml. Preparat zawiera sód (590 mg NaCl/10 ml roztworu).

Woda do wstrzyknięć.

1 ml roztworu zawiera 100 mg acetylocysteiny.

100 ml roztworu zawiera 900 mg chlorku sodu. Osmolarność: 308 mOsmol/l.

1 liofilizat doustny zawiera 12 SQ-HDM standaryzowanego wyciągu alergenowego roztoczy kurzu domowego Dermatophagoides pteronyssinus i Dermatophagoides farinae.

1 amp. zawiera 5 ml lub 10 ml wody do wstrzykiwań.

Wyciągi alergenowe roztoczy kurzu domowego, pochodzenia zwierzęcego (sierści kota i psa) i grzybów pleśniowych Alternaria. Nazwy poszczególnych alergenów i ich udział procentowy są podane na opakowaniu. Standaryzacja jest prowadzona w TU (jednostkach terapeutycznych) lub PNU (jednostkach azotu białkowego). Wyciągi alergenowe roztoczy kurzu domowego: stęż. 1 zawiera 50 TU/ml lub 50 PNU/ml; stęż. 2 zawiera 500 TU/ml lub 500 PNU/ml; stęż. 3 zawiera 5000 TU/ml lub 5000 PNU/ml. Wyciągi alergenowe pochodzenia zwierzęcego (sierść kota, sierść psa): stęż. 1 zawiera 25 PNU/ml; stęż. 2 zawiera 250 PNU/ml; stęż. 3 zawiera 2500 PNU/ml. Wyciągi alergenowe grzybów pleśniowych Alternaria: stęż. 1 zawiera 5 PNU/ml; stęż. 2 zawiera 50 PNU/ml; stęż. 3 zawiera 500 PNU/ml. Stężenie 2 preparatu alergenowego jest rozcieńczeniem stężenia 3 w stosunku 1:10, stężenie 1 jest rozcieńczeniem stężenia 2 w stosunku 1:10.

Zestaw do leczenia początkowego: 4 fiolki zawierają 0,12 µg, 1,2 µg, 12 µg lub 120 µg jadu owada. Zestaw do leczenia podtrzymującego: fiolka zawiera 120 µg jadu owada.

Informacje o lekach dostarcza:
Pharmindex
Najpopularniejsze artykuły
Węgiel leczniczy (aktywowany) - zastosowanie i dawkowanie Węgiel leczniczy (aktywowany) - zastosowanie i dawkowanie

Węgiel leczniczy to węgiel aktywny (aktywowany) w postaci czarnych tabletek, który znalazł zastosowanie jako środek na biegunkę, zatrucia. Podawanie węgla aktywowanego jest ...

więcej

WITAMINA B12 - właściwości. Występowanie i dawkowanie witaminy B12 WITAMINA B12 - właściwości. Występowanie i dawkowanie witaminy B12

Witamina B12 to związek, którego właściwości zdrowotne są nie do przecenienia. Witamina B12 koi nerwy, podnosi odporność na stres, zapobiega anemii i ...

więcej

Syrop z mniszka lekarskiego nie tylko na kaszel. Jakie właściwości lecznicze ma miód z mniszka? Syrop z mniszka lekarskiego nie tylko na kaszel. Jakie ...

Syrop z mniszka lekarskiego jest stosowany głównie w celu łagodzenia kaszlu. Jednak miód z mniszka przyśpiesza także gojenie się ran, oczyszcza organizm ...

więcej

Mniszek lekarski – zastosowanie mniszka lekarskiego Mniszek lekarski – zastosowanie mniszka lekarskiego

Mniszek lekarski (łac. Taraxacum officinale), czyli mniszek pospolity, ma wiele właściwości leczniczych, dzięki którym znalazł zastosowanie w medycynie naturalnej. Jednak najczęściej jest ...

więcej

WITAMINA D - objawy oraz skutki niedoboru i nadmiaru witaminy D WITAMINA D - objawy oraz skutki niedoboru i nadmiaru ...

Witamina D w odpowiednim stężeniu sprawia, że kości są mocne, a zęby zdrowe. Właściwy poziom tej witaminy to również sprawne funkcjonujący układ ...

więcej

Zdrowa społeczność

Właściciel portalu Poradnikzdrowie.pl nie jest właścicielem Bazy Leków. Dostawca bazy leków oświadcza i informuje, że dokłada wszelkich starań, aby wszystkie opisy leków były zgodne z obowiązującym stanem wiedzy, a także oświadcza jednocześnie, że podstawowe znaczenie prawne ma zawsze ulotka dołączona do konkretnego leku, zatwierdzona przez Ministerstwo Zdrowia.